หัวข้อฮอตฮิตยอดนิยมคัดสรรโดยแมวถังคุง
- ซิกส์ไนท์แมร์ภาค 2 : Sacred Facere พร้อมให้โหลดแล้วพร้อมกิจแจกของฯ ตามไปดูกันเลยเน้อ คลิกๆ
- สำหรับเพื่อนๆเล่นภาค MHP3rd[PSP] ทุกเรื่องที่สงสัยเข้าได้จาก ยุคุโมะวันสต๊อปเซอวิส ก่อนเน้อ
- อยากทำให้ MHP3rd เป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้แพชคลิกที่นี่ [แพช Eng จาก TeamHGG]

ก่อนจะเริ่มเควสบาร์

เควสบาร์(集会所クエスト) เป็นเควสรับในบาร์หรือมีตติ้งฮอลล์(集会所) ที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นหลายคนเป็นหลัก (เล่นร่วมกันได้ตั้งแต่ 1-4 คน) สามารถรับเควสได้จากในบาร์โดยตรง ในภาคนี้มีระดับของเควสสองระดับคือ โลว์แรงค์(下位クエスト) และ ไฮแรงค์(上位クエスト )

การตั้งเควสบาร์

สามารถตั้งเควส(รับ) ที่ NPC ในบาร์ตามระดับของเรา โดยเควสที่เราจะตั้งได้จะเป็นไปตาม HR (ฮันเตอร์แรงค์) ของเรา ยิ่ง HR มากก็จะรับเควสได้มากขึ้น โดยหลังจากตั้งแล้วเราจะเสียค่าภาษีรับเควสส่วนหนึ่ง และเค