หัวข้อฮอตฮิตยอดนิยมคัดสรรโดยแมวถังคุง
- ซิกส์ไนท์แมร์ภาค 2 : Sacred Facere พร้อมให้โหลดแล้วพร้อมกิจแจกของฯ ตามไปดูกันเลยเน้อ คลิกๆ
- สำหรับเพื่อนๆเล่นภาค MHP3rd[PSP] ทุกเรื่องที่สงสัยเข้าได้จาก ยุคุโมะวันสต๊อปเซอวิส ก่อนเน้อ
- อยากทำให้ MHP3rd เป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้แพชคลิกที่นี่ [แพช Eng จาก TeamHGG]

เกาะร้าง(孤島), MH3G

posted on 10 Jul 2012 20:58 by monhun in 10-Map directory Tech
แมปเกาะร้าง (Isolated Island, 孤島)

พูดถึงเกาะร้างในภาคนี้แล้ว ตัวแผนที่นั้นจะใช้กับทั้งแมป [เกาะร้าง, 孤島] และ [ป่าโมก้า, モガの森] แต่แม้จะมีตัวแผนที่ๆเหมือนกันแต่รายละเอียดของการเก็บของหรือขุดแร่ต่างๆนั้นแตกต่างกันพอสมควร ในเอนทรีนี้จะเกี่ยวกับแผนที่ [เกา้ะร้าง] โดยตรงนั่นเอง

แผนที่

รายละเอียดของแผนที่
  • มีทางลัดจากในแคมป์ โดยต้องดำน้ำลงไปแล้วจะโผล่ที่แอเรีย 9
  • แอเรียจาก 8 ไป 11 โดดลงได้เท่านั้นไม่สามารถปีนกลับได้
  • แอเรีย 10 และ 11 เป็นน้ำลึก การต่อสู้ต้องว่ายน้ำตลอดเวลา
  • ในแอเรีย 11 มีมอนสเตอร์จำพวกปลาเล็กปลาน้อยต่างๆ
หมายเหตุ : ในภาค 3G นี้แต่ละจุดจะปรากฎแบบสุ่ม เช่นจุดขุดแร่ที่ 2 จะมีโอกาสออกได้ 2 จุดดังในแอเรีย 1 และแต่ละจุดก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดมาหลังจากดำเนินเควสผ่านไปซักพัก
หมายเหตุ : ในบางจุดจะมีเซ็ตรายชื่อไอเท็มที่เป็นสีชมพูจะหมายถึง [จุดไอเท็มแบบแรร์] ซึ่งโอกาสออกน้อยกว่าปกต
แอเรียแคมป์
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์

大食いマグロ|Glutton Tuna
大食いマグロ|Glutton Tuna
小金魚|Small Goldenfish 小金魚|Small Goldenfish
ハリマグロ|Pin Tuna ハリマグロ|Pin Tuna
はじけイワシ|Pop Fish はじけイワシ|Pop Fish
キレアジ|Whetfish キレアジ|Whetfish
 

แอเรีย 1
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์

薬草|Herb
薬草|Herb
薬草|Herb
虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk
マタタビ|Felvine マタタビ|Felvine マタタビ|Felvine

薬草|Herb
薬草|Herb
薬草|Herb
クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web
イキツギ藻|Airweed イキツギ藻|Airweed イキツギ藻|Airweed
怪力の種|Might Seed 怪力の種|Might Seed 怪力の種|Might Seed
ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant
ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy

砥石|Whetstone
砥石|Whetstone
釣りミミズ|Worm
鉄鉱石|Iron Ore 鉄鉱石|Iron Ore 虫の死骸|Insect Husk
大地の結晶|Earth Crystal 水光原珠|Aquaglow Jewel 銀色コオロギ|Silver Cricket
石ころ|Stone マカライト鉱石|Machalite Ore 光蟲|Flashbug

砥石|Whetstone カブレライト鉱石|Carbalite Ore にが虫|Bitterbug
鉄鉱石|Iron Ore
鉄鉱石|Iron Ore
エルトライト鉱石|Eltalite Ore
大地の結晶|Earth Crystal 大地の結晶|Earth Crystal 修羅原珠|Bloodrun Jewel
石ころ|Stone マカライト鉱石|Machalite Ore カブレライト鉱石|Carbalite Ore
鉄鉱石|Iron Ore カブレライト鉱石|Carbalite Ore ドラグライト鉱石|Dragonite Ore
大地の結晶|Earth Crystal 鉄鉱石|Iron Ore
カブレライト鉱石|Carbalite Ore
水光原珠|Aquaglow Jewel 大地の結晶|Earth Crystal 砥石|Whetstone
マカライト鉱石|Machalite Ore 水光原珠|Aquaglow Jewel ドラグライト鉱石|Dragonite Ore

釣りミミズ|Worm 鎧玉|Armor Sphere エルトライト鉱石|Eltalite Ore
虫の死骸|Insect Husk カブレライト鉱石|Carbalite Ore 大地の結晶|Earth Crystal
光蟲|Flashbug
釣りミミズ|Worm
銀色コオロギ|Silver Cricket 虫の死骸|Insect Husk
にが虫|Bitterbug 光蟲|Flashbug
雷光虫|Thunderbug 王族カナブン|King Scarab
不死虫|Godbug にが虫|Bitterbug
釣りミミズ|Worm 雷光虫|Thunderbug
光蟲|Flashbug 不死虫|Godbug
セッチャクロアリ|Carpenterbug 釣りカエル|Frog
虫の死骸|Insect Husk
ドスヘラクレス|Hercudrome
セッチャクロアリ|Carpenterbugแอเรีย 2
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์

虫の死骸|Insect Husk
虫の死骸|Insect Husk
虫の死骸|Insect Husk
ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey
ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva

虫の死骸|Insect Husk
虫の死骸|Insect Husk
虫の死骸|Insect Husk
ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey
ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva
虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk
ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey
ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva

特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom
アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom

特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom
アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom 特産キノコ|Unique Mushroom 特産キノコ|Unique Mushroom
厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom
マンドラゴラ|Dragon Toadstool マンドラゴラ|Dragon Toadstool マンドラゴラ|Dragon Toadstool
ドキドキノコ|Exciteshroom ドキドキノコ|Exciteshroom ドキドキノコ|Exciteshroom

特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom
アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom 特産キノコ|Unique Mushroom 特産キノコ|Unique Mushroom
厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom
マンドラゴラ|Dragon Toadstool マンドラゴラ|Dragon Toadstool マンドラゴラ|Dragon Toadstool
ドキドキノコ|Exciteshroom ドキドキノコ|Exciteshroom ドキドキノコ|Exciteshroom

ペイントの実|Paintberry
ペイントの実|Paintberry
ペイントの実|Paintberry
ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant
げどく草|Antidote Herb げどく草|Antidote Herb げどく草|Antidote Herb
怪力の種|Might Seed 怪力の種|Might Seed 怪力の種|Might Seed
ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant
ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy

薬草|Herb
薬草|Herb
薬草|Herb
クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web
イキツギ藻|Airweed イキツギ藻|Airweed イキツギ藻|Airweed
怪力の種|Might Seed 怪力の種|Might Seed 怪力の種|Might Seed
ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant
ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy

薬草|Herb
薬草|Herb
薬草|Herb
クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web
イキツギ藻|Airweed イキツギ藻|Airweed イキツギ藻|Airweed
怪力の種|Might Seed 怪力の種|Might Seed 怪力の種|Might Seed
ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant
ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy

釣りミミズ|Worm
釣りミミズ|Worm
にが虫|Bitterbug
虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk 皇帝バッタ|Emperor Cricket
光蟲|Flashbug 光蟲|Flashbug 虫の死骸|Insect Husk
銀色コオロギ|Silver Cricket 王族カナブン|King Scarab 光蟲|Flashbug
にが虫|Bitterbug にが虫|Bitterbug セッチャクロアリ|Carpenterbug
雷光虫|Thunderbug 雷光虫|Thunderbug
不死虫|Godbug 不死虫|Godbug
釣りミミズ|Worm 釣りカエル|Frog
光蟲|Flashbug 虫の死骸|Insect Husk
セッチャクロアリ|Carpenterbug ドスヘラクレス|Hercudrome
セッチャクロアリ|Carpenterbug


แอเรีย 3
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์

虫の死骸|Insect Husk
虫の死骸|Insect Husk
虫の死骸|Insect Husk
ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey
ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva

虫の死骸|Insect Husk
虫の死骸|Insect Husk
虫の死骸|Insect Husk
ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey
ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva
虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk
ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey ハチミツ|Honey
ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva ツチハチノコ|Snakebee Larva

特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom
アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom

特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
ドキドキノコ|Exciteshroom ドキドキノコ|Exciteshroom ドキドキノコ|Exciteshroom
アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom 特産キノコ|Unique Mushroom 特産キノコ|Unique Mushroom
厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom
マンドラゴラ|Dragon Toadstool マンドラゴラ|Dragon Toadstool マンドラゴラ|Dragon Toadstool
ドキドキノコ|Exciteshroom ドキドキノコ|Exciteshroom ドキドキノコ|Exciteshroom

釣りミミズ|Worm
釣りミミズ|Worm
にが虫|Bitterbug
虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk 皇帝バッタ|Emperor Cricket
光蟲|Flashbug 光蟲|Flashbug 銀色コオロギ|Silver Cricket
銀色コオロギ|Silver Cricket 王族カナブン|King Scarab 光蟲|Flashbug
にが虫|Bitterbug にが虫|Bitterbug 釣りカエル|Frog
雷光虫|Thunderbug 雷光虫|Thunderbug ボンバッタ|Bombhopper
不死虫|Godbug 不死虫|Godbug 金色コオロギ|Golden Cricket
釣りミミズ|Worm 釣りカエル|Frog
光蟲|Flashbug 虫の死骸|Insect Husk
セッチャクロアリ|Carpenterbug ドスヘラクレス|Hercudrome
セッチャクロアリ|Carpenterbug

แอเรีย 4
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์


雷光虫|Thunderbug
雷光虫|Thunderbug
にが虫|Bitterbug
不死虫|Godbug 不死虫|Godbug セッチャクロアリ|Carpenterbu
釣りミミズ|Worm 釣りミミズ|Worm 釣りフィーバエ|Mega Fishing Fly
光蟲|Flashbug 光蟲|Flashbug 皇帝バッタ|Emperor Cricket
ボンバッタ|Bombhopper ボンバッタ|Bombhopper
にが虫|Bitterbug
にが虫|Bitterbug にが虫|Bitterbug セッチャクロアリ|Carpenterbu
セッチャクロアリ|Carpenterbug セッチャクロアリ|Carpenterbug 釣りフィーバエ|Mega Fishing Fly


雷光虫|Thunderbug

雷光虫|Thunderbug 皇帝バッタ|Emperor Cricket
光蟲|Flashbug 虫の死骸|Insect Husk
大地の結晶|Earth Crystal
ボンバッタ|Bombhopper 光蟲|Flashbug ドラグライト鉱石|Dragonite Ore
にが虫|Bitterbug 銀色コオロギ|Silver Cricket カブレライト鉱石|Carbalite Ore
カクバッタ|Bughopper 金色コオロギ|Golden Cricket エルトライト鉱石|Eltalite Ore
雷光虫|Thunderbug にが虫|Bitterbug
大地の結晶|Earth Crystal
不死虫|Godbug 雷光虫|Thunderbug ドラグライト鉱石|Dragonite Ore
釣りミミズ|Worm 不死虫|Godbug カブレライト鉱石|Carbalite Ore
光蟲|Flashbug 釣りカエル|Frog エルトライト鉱石|Eltalite Ore
セッチャクロアリ|Carpenterbug 虫の死骸|Insect Husk
大地の結晶|Earth Crystal


鉄鉱石|Iron Ore ドスヘラクレス|Hercudrome ドラグライト鉱石|Dragonite Ore
大地の結晶|Earth Crystal セッチャクロアリ|Carpenterbug カブレライト鉱石|Carbalite Ore
水光原珠|Aquaglow Jewel
陽翔原珠|Sunspire Jewel エルトライト鉱石|Eltalite Ore
マカライト鉱石|Machalite Ore 鉄鉱石|Iron Ore
大地の結晶|Earth Crystal
鉄鉱石|Iron Ore 大地の結晶|Earth Crystal ドラグライト鉱石|Dragonite Ore
大地の結晶|Earth Crystal マカライト鉱石|Machalite Ore カブレライト鉱石|Carbalite Ore
水光原珠|Aquaglow Jewel 鉄鉱石|Iron Ore エルトライト鉱石|Eltalite Ore
マカライト鉱石|Machalite Ore 大地の結晶|Earth Crystal
大地の結晶|Earth Crystal


砥石|Whetstone 水光原珠|Aquaglow Jewel ドラグライト鉱石|Dragonite Ore
鉄鉱石|Iron Ore 鎧玉|Armor Sphere カブレライト鉱石|Carbalite Ore
大地の結晶|Earth Crystal カブレライト鉱石|Carbalite Ore エルトライト鉱石|Eltalite Ore
石ころ|Stone

鉄鉱石|Iron Ore
大地の結晶|Earth Crystal
鉄鉱石|Iron Ore 大地の結晶|Earth Crystal ドラグライト鉱石|Dragonite Ore
大地の結晶|Earth Crystal マカライト鉱石|Machalite Ore カブレライト鉱石|Carbalite Ore
水光原珠|Aquaglow Jewel カブレライト鉱石|Carbalite Ore エルトライト鉱石|Eltalite Ore
マカライト鉱石|Machalite Ore 鉄鉱石|Iron Ore


砥石|Whetstone 大地の結晶|Earth Crystal
鉄鉱石|Iron Ore 水光原珠|Aquaglow Jewel
大地の結晶|Earth Crystal 鎧玉|Armor Sphere
石ころ|Stone カブレライト鉱石|Carbalite Ore
鉄鉱石|Iron Ore

鉄鉱石|Iron Ore
大地の結晶|Earth Crystal 大地の結晶|Earth Crystal
水光原珠|Aquaglow Jewel マカライト鉱石|Machalite Ore
マカライト鉱石|Machalite Ore カブレライト鉱石|Carbalite Ore

砥石|Whetstone 鉄鉱石|Iron Ore
鉄鉱石|Iron Ore 大地の結晶|Earth Crystal
大地の結晶|Earth Crystal 水光原珠|Aquaglow Jewel
石ころ|Stone 鎧玉|Armor Sphere
鉄鉱石|Iron Ore カブレライト鉱石|Carbalite Ore
大地の結晶|Earth Crystal
鉄鉱石|Iron Ore
水光原珠|Aquaglow Jewel 大地の結晶|Earth Crystal
マカライト鉱石|Machalite Ore マカライト鉱石|Machalite Ore

砥石|Whetstone カブレライト鉱石|Carbalite Ore
鉄鉱石|Iron Ore 鉄鉱石|Iron Ore
大地の結晶|Earth Crystal 大地の結晶|Earth Crystal
石ころ|Stone 水光原珠|Aquaglow Jewel
鉄鉱石|Iron Ore 鎧玉|Armor Sphere
大地の結晶|Earth Crystal カブレライト鉱石|Carbalite Ore
水光原珠|Aquaglow Jewel
鉄鉱石|Iron Ore
マカライト鉱石|Machalite Ore 大地の結晶|Earth Crystal

砥石|Whetstone マカライト鉱石|Machalite Ore
鉄鉱石|Iron Ore カブレライト鉱石|Carbalite Ore
大地の結晶|Earth Crystal 鉄鉱石|Iron Ore
石ころ|Stone 大地の結晶|Earth Crystal
鉄鉱石|Iron Ore 水光原珠|Aquaglow Jewel
大地の結晶|Earth Crystal 鎧玉|Armor Sphere
水光原珠|Aquaglow Jewel カブレライト鉱石|Carbalite Ore
マカライト鉱石|Machalite Ore
鉄鉱石|Iron Ore
大地の結晶|Earth Crystal
マカライト鉱石|Machalite Ore
カブレライト鉱石|Carbalite Ore
鉄鉱石|Iron Ore
大地の結晶|Earth Crystal
水光原珠|Aquaglow Jewel
鎧玉|Armor Sphere
カブレライト鉱石|Carbalite Ore

แอเรีย 5
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์

釣りミミズ|Worm
雷光虫|Thunderbug
棒状の骨|Bone
虫の死骸|Insect Husk 釣りミミズ|Worm なぞの頭骨|Unknown Skull
ボンバッタ|Bombhopper 光蟲|Flashbug なぞの骨|Mystery Bone
クモの巣|Spider Web 王族カナブン|King Scarab 竜骨【小】|Monster Bone S

雷光虫|Thunderbug にが虫|Bitterbug 棒状の骨|Bone
光蟲|Flashbug ドスヘラクレス|Hercudrome なぞの頭骨|Unknown Skull
ボンバッタ|Bombhopper
雷光虫|Thunderbug なぞの骨|Mystery Bone
にが虫|Bitterbug 虫の死骸|Insect Husk
カクバッタ|Bughopper 光蟲|Flashbug
雷光虫|Thunderbug 銀色コオロギ|Silver Cricket
不死虫|Godbug 金色コオロギ|Golden Cricket
釣りミミズ|Worm にが虫|Bitterbug
光蟲|Flashbug 雷光虫|Thunderbug
セッチャクロアリ|Carpenterbug 不死虫|Godbug

棒状の骨|Bone 釣りカエル|Frog
なぞの頭骨|Unknown Skull 虫の死骸|Insect Husk
なぞの骨|Mystery Bone ドスヘラクレス|Hercudrome
竜骨【小】|Monster Bone S セッチャクロアリ|Carpenterbug
棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
なぞの頭骨|Unknown Skull なぞの頭骨|Unknown Skull
なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone
竜骨【小】|Monster Bone S
棒状の骨|Bone
なぞの頭骨|Unknown Skull
なぞの骨|Mystery Bone

แอเรีย 6
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์

特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom
アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom

棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone

棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
なぞの頭骨|Unknown Skull なぞの頭骨|Unknown Skull なぞの頭骨|Unknown Skull
なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone
竜骨【小】|Monster Bone S 竜骨【小】|Monster Bone S 竜骨【小】|Monster Bone S
棒状の骨|Bone 棒状の骨|Bone 棒状の骨|Bone
なぞの頭骨|Unknown Skull なぞの頭骨|Unknown Skull なぞの頭骨|Unknown Skull
なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone

棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
なぞの頭骨|Unknown Skull なぞの頭骨|Unknown Skull なぞの頭骨|Unknown Skull
なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone
竜骨【小】|Monster Bone S 竜骨【小】|Monster Bone S 竜骨【小】|Monster Bone S
棒状の骨|Bone 棒状の骨|Bone 棒状の骨|Bone
なぞの頭骨|Unknown Skull なぞの頭骨|Unknown Skull なぞの頭骨|Unknown Skull
なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone

砥石|Whetstone
砥石|Whetstone
鉄鉱石|Iron Ore
鉄鉱石|Iron Ore 鉄鉱石|Iron Ore カブレライト鉱石|Carbalite Ore
水光原珠|Aquaglow Jewel 水光原珠|Aquaglow Jewel エルトライト鉱石|Eltalite Ore
マカライト鉱石|Machalite Ore マカライト鉱石|Machalite Ore 修羅原珠|Bloodrun Jewel
カブレライト鉱石|Carbalite Ore

แอเรีย 7
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์
特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
特産キノコ|Unique Mushroom
厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom 厳選キノコ|Choice Mushroom
アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom アオキノコ|Blue Mushroom

虫の死骸|Insect Husk
虫の死骸|Insect Husk
虫の死骸|Insect Husk
ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy

砥石|Whetstone

砥石|Whetstone
砥石|Whetstone
虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk
石ころ|Stone 石ころ|Stone 石ころ|Stone

砥石|Whetstone
砥石|Whetstone
大地の結晶|Earth Crystal
鉄鉱石|Iron Ore 鉄鉱石|Iron Ore 修羅原珠|Bloodrun Jewel
大地の結晶|Earth Crystal 水光原珠|Aquaglow Jewel カブレライト鉱石|Carbalite Ore
石ころ|Stone マカライト鉱石|Machalite Ore
大地の結晶|Earth Crystal

砥石|Whetstone
鉄鉱石|Iron Ore 砥石|Whetstone
鉄鉱石|Iron Ore 大地の結晶|Earth Crystal エルトライト鉱石|Eltalite Ore
大地の結晶|Earth Crystal マカライト鉱石|Machalite Ore
石ころ|Stone カブレライト鉱石|Carbalite Ore
鉄鉱石|Iron Ore 鉄鉱石|Iron Ore
大地の結晶|Earth Crystal 大地の結晶|Earth Crystal
水光原珠|Aquaglow Jewel 水光原珠|Aquaglow Jewel
マカライト鉱石|Machalite Ore 鎧玉|Armor Sphere
カブレライト鉱石|Carbalite Ore

แอเรีย 8
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์

竜骨【小】|Monster Bone S
竜骨【小】|Monster Bone S
竜骨【小】|Monster Bone S
竜の卵|Wyvern Egg 竜の卵|Wyvern Egg 竜の卵|Wyvern Egg

モンスターのフン|Dung
モンスターのフン|Dung
モンスターのフン|Dung
マカライト鉱石|Machalite Ore マカライト鉱石|Machalite Ore マカライト鉱石|Machalite Ore

棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone

棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone

砥石|Whetstone
鉄鉱石|Iron Ore
鉄鉱石|Iron Ore
鉄鉱石|Iron Ore 水光原珠|Aquaglow Jewel 大地の結晶|Earth Crystal
水光原珠|Aquaglow Jewel 上鎧玉|Armor Sphere+ 修羅原珠|Bloodrun Jewel
マカライト鉱石|Machalite Ore マカライト鉱石|Machalite Ore カブレライト鉱石|Carbalite Ore
鉄鉱石|Iron Ore 陽翔原珠|Sunspire Jewel
大地の結晶|Earth Crystal 鉄鉱石|Iron Ore
水光原珠|Aquaglow Jewel 大地の結晶|Earth Crystal
マカライト鉱石|Machalite Ore マカライト鉱石|Machalite Ore

แอเรีย 9
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์


虫の死骸|Insect Husk

虫の死骸|Insect Husk

虫の死骸|Insect Husk
クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web
カラの実|Huskberry カラの実|Huskberry カラの実|Huskberry


虫の死骸|Insect Husk

虫の死骸|Insect Husk

虫の死骸|Insect Husk
クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web
カラの実|Huskberry カラの実|Huskberry カラの実|Huskberry


虫の死骸|Insect Husk

虫の死骸|Insect Husk

虫の死骸|Insect Husk
クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web
カラの実|Huskberry カラの実|Huskberry カラの実|Huskberry
虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk 虫の死骸|Insect Husk
クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web クモの巣|Spider Web
カラの実|Huskberry カラの実|Huskberry カラの実|Huskberry

怪力の種|Might Seed
怪力の種|Might Seed
怪力の種|Might Seed
ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant
ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy ツタの葉|Ivy
ペイントの実|Paintberry ペイントの実|Paintberry ペイントの実|Paintberry
ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant ネンチャク草|Sap Plant
げどく草|Antidote Herb げどく草|Antidote Herb げどく草|Antidote Herb


แอเรีย 10
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์

砥石|Whetstone
大地の結晶|Earth Crystal
大地の結晶|Earth Crystal
鉄鉱石|Iron Ore 修羅原珠|Bloodrun Jewel 砥石|Whetstone
大地の結晶|Earth Crystal マカライト鉱石|Machalite Ore エルトライト鉱石|Eltalite Ore
マカライト鉱石|Machalite Ore ドラグライト鉱石|Dragonite Ore
釣りミミズ|Worm

砥石|Whetstone カブレライト鉱石|Carbalite Ore 釣りカエル|Frog
鉄鉱石|Iron Ore
鉄鉱石|Iron Ore
石ころ|Stone
水光原珠|Aquaglow Jewel 水光原珠|Aquaglow Jewel 欠けた貝殻|Broken Shell
マカライト鉱石|Machalite Ore 上鎧玉|Armor Sphere+ 巨大真珠|Jumbo Pearl
鉄鉱石|Iron Ore マカライト鉱石|Machalite Ore ベニサンゴ石|Red Coral Stone
大地の結晶|Earth Crystal 陽翔原珠|Sunspire Jewel
石ころ|Stone
水光原珠|Aquaglow Jewel 鉄鉱石|Iron Ore 欠けた貝殻|Broken Shell
マカライト鉱石|Machalite Ore 大地の結晶|Earth Crystal 巨大真珠|Jumbo Pearl

釣りミミズ|Worm マカライト鉱石|Machalite Ore ベニサンゴ石|Red Coral Stone
釣りカエル|Frog
釣りミミズ|Worm
黒真珠|Black Pearl

石ころ|Stone 釣りカエル|Frog 欠けた貝殻|Broken Shell
欠けた貝殻|Broken Shell
石ころ|Stone 巨大真珠|Jumbo Pearl
巨大真珠|Jumbo Pearl 欠けた貝殻|Broken Shell ベニサンゴ石|Red Coral Stone
ベニサンゴ石|Red Coral Stone 巨大真珠|Jumbo Pearl
黒真珠|Black Pearl

石ころ|Stone ベニサンゴ石|Red Coral Stone 欠けた貝殻|Broken Shell
欠けた貝殻|Broken Shell
石ころ|Stone 巨大真珠|Jumbo Pearl
巨大真珠|Jumbo Pearl 欠けた貝殻|Broken Shell ベニサンゴ石|Red Coral Stone
ベニサンゴ石|Red Coral Stone 巨大真珠|Jumbo Pearl

黒真珠|Black Pearl ベニサンゴ石|Red Coral Stone
欠けた貝殻|Broken Shell
黒真珠|Black Pearl
巨大真珠|Jumbo Pearl 欠けた貝殻|Broken Shell
ベニサンゴ石|Red Coral Stone 巨大真珠|Jumbo Pearl

黒真珠|Black Pearl ベニサンゴ石|Red Coral Stone
欠けた貝殻|Broken Shell
黒真珠|Black Pearl
巨大真珠|Jumbo Pearl 欠けた貝殻|Broken Shell
ベニサンゴ石|Red Coral Stone 巨大真珠|Jumbo Pearl

小金魚|Small Goldenfish ベニサンゴ石|Red Coral Stone
黄金魚|Goldenfish
白金魚|Silverfish
ハリマグロ|Pin Tuna 小金魚|Small Goldenfish
はじけイワシ|Pop Fish 黄金魚|Goldenfish
サシミウオ|Sushifish ハリマグロ|Pin Tuna
キレアジ|Whetfish はじけイワシ|Pop Fish
カジキマグロ|Speartuna サシミウオ|Sushifish
キレアジ|Whetfish
カジキマグロ|Speartuna

แอเรีย 11
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์

石ころ|Stone
石ころ|Stone
石ころ|Stone
欠けた貝殻|Broken Shell 欠けた貝殻|Broken Shell 欠けた貝殻|Broken Shell
巨大真珠|Jumbo Pearl 巨大真珠|Jumbo Pearl 巨大真珠|Jumbo Pearl
ベニサンゴ石|Red Coral Stone ベニサンゴ石|Red Coral Stone ベニサンゴ石|Red Coral Stone

黒真珠|Black Pearl
黒真珠|Black Pearl
黒真珠|Black Pearl
欠けた貝殻|Broken Shell 欠けた貝殻|Broken Shell 欠けた貝殻|Broken Shell
巨大真珠|Jumbo Pearl 巨大真珠|Jumbo Pearl 巨大真珠|Jumbo Pearl
ベニサンゴ石|Red Coral Stone ベニサンゴ石|Red Coral Stone ベニサンゴ石|Red Coral Stone

แอเรีย 12
โลว์แรงค์ ไฮแรงค์ Gแรงค์

棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
棒状の骨|Bone
なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone なぞの骨|Mystery Bone

鉄鉱石|Iron Ore
大地の結晶|Earth Crystal
大地の結晶|Earth Crystal
水光原珠|Aquaglow Jewel 修羅原珠|Bloodrun Jewel カブレライト鉱石|Carbalite Ore
マカライト鉱石|Machalite Ore マカライト鉱石|Machalite Ore
ドラグライト鉱石|Dragonite Ore
カブレライト鉱石|Carbalite Ore
 
แอเรียลับ
ไฮแรงค์

雷光虫|Thunderbug
不死虫|Godbug
王族カナブン|King Scarab
ドスヘラクレス|Hercudrome
セッチャクロアリ|Carpenterbug
キラビートル|Killer Beetle

鉄鉱石|Iron Ore
尖鎧玉|Adv Armor Sphere
修羅原珠|Bloodrun Jewel
光るお守り|Shining Charm
ライトクリスタル|Lightcrystal
カブレライト鉱石|Carbalite Ore

尖鎧玉|Adv Armor Sphere
修羅原珠|Bloodrun Jewel
光るお守り|Shining Charm
なぞのお守り|Mystery Charm
หมายเหตุ : แอเรียลับเป็นแอเรียสุ่มที่จะปรากฎในเควสระดับไฮแรงค์เท่านั้น

Credits
http://mh3g.trigwiki.jp

เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อ Map~ภูมิศาสตร์ออกล่า ถ้าเพื่อนๆเล่นภาคอื่นอยู่หรือต้องการดูแมปอื่นลองคลิกดูกันนะ

Related Links
- Map~ภูมิศาสตร์ออกล่า
- Home
ก็ไปๆมาๆได้แหละครับ8กับ11

#3 By สาวกมอนฮัน (103.7.57.18|182.52.133.204) on 2012-07-12 18:12

11ไป8ผิดๆ

#2 By title37 (103.7.57.18|171.97.161.30) on 2012-07-10 21:26

แมพ8ปีนกลับไป11ได้นะครับ มันจะมีที่ให้เกาะเป็นคล้ายๆรากไม้

#1 By title37 (103.7.57.18|171.97.161.30) on 2012-07-10 21:25