หัวข้อฮอตฮิตยอดนิยมคัดสรรโดยแมวถังคุง
- ซิกส์ไนท์แมร์ภาค 2 : Sacred Facere พร้อมให้โหลดแล้วพร้อมกิจแจกของฯ ตามไปดูกันเลยเน้อ คลิกๆ
- สำหรับเพื่อนๆเล่นภาค MHP3rd[PSP] ทุกเรื่องที่สงสัยเข้าได้จาก ยุคุโมะวันสต๊อปเซอวิส ก่อนเน้อ
- อยากทำให้ MHP3rd เป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้แพชคลิกที่นี่ [แพช Eng จาก TeamHGG]

ใครๆก็ไม่อยากถืออาวุธผิดธาตุไปตีมอนสเตอร์แน่ๆ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การแพ้ธาตุก็นับว่าเป็น [ระบบสำคัญ] ของเกมซีรีส์มอนสเตอร์ฮันเตอร์ทุกภาค ไม่เว้นกับภาค 3G นี้ด้วย ในเอนทรีนี้จึงขอรวบรวมตารางแพ้ธาตุมอนสเตอร์มาให้ใช้กัน

สำหรับคำอธิบายสัญลักษณ์ต่างๆขอเชิญอ่านได้ที่ด้านล่างสุดของตารางเน้อ!

※ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ถ้ามีปรับปรุงจะนำมาเพิ่มเติมทันที(25/1/55)
1.ตระกูลมังกรนก (鳥竜種, Bird Wywern)
Monster นำหน้า
ส่วน
การ
โจมตี
ธาตุที่มอนแพ้ทาง กับดัก ระเบิดปา อื่นๆ
(1.Bird Wywern) F W I T D หลุม ช็อต แฟลช ดั๊ง โซนิค เนื้อ เสียง ลม
น้ำ

ドスジャギィ
Great Jaggi
狗竜 - × ×

ドスバギィ
Great Baggi
眠狗竜 นอน × × ×

ドスフロギィ
Great Furogi
毒狗竜 พิษ × × × ×

クルペッコ
Qurupeco
彩鳥 F
นอน*
× Lg

クルペッコ亜種(赤)
Red Qurupeco
紅彩鳥 T
นอน*
× × × Sm Lg
*เฉพาะในGแรงค์

2.ตระกูลเพลากัส (牙獣種, Pelagus)
Monster นำหน้า
ส่วน
การ
โจมตี
ธาตุที่มอนแพ้ทาง กับดัก ระเบิดปา อื่นๆ
(2.Pelagus) F W I T D หลุม ช็อต แฟลช ดั๊ง โซนิค เนื้อ เสียง ลม
น้ำ

アオアシラ
Aoashira
青熊獣   × ×

ウルクスス
Urukususu
白兎獣 I × × × ×

ラングロトラ
Rangurotora
赤甲獣 ชา
กลิ่น
สั่น
× × × ×

3.ตระกูลมังกรบิน (飛竜種, Wyvern)
Monster นำหน้า
ส่วน
การ
โจมตี
ธาตุที่มอนแพ้ทาง กับดัก ระเบิดปา อื่นๆ
(3.Wywern) F W I T D หลุม ช็อต แฟลช ดั๊ง โซนิค เนื้อ เสียง ลม
น้ำ

リオレイア
Rathian
雌火竜 F
พิษ
× Sm Lg

リオレイア亜種
Pink Rathian
桜火竜 F
พิษ
× × × Sm Lg

リオレイア希少種
Gold Rathian
金火竜 F
พิษ
× × × Sm Lg

リオレウス
Rathalos
火竜 F
พิษ
× Sm Lg

リオレウス亜種
Azure Rathalos
蒼火竜 F
พิษ
× Sm Lg

リオレウス希少種
Silver Rathalos
銀火竜 F
พิษ
× × × Sm Lg

ギギネブラ
Gigginox
毒怪竜 พิษ × × × × × × Lg Sm

ギギネブラ亜種
Thunder Gigginox
電怪竜 T
ชา
× × × × × × Lg Sm

ベリオロス
Barioth
氷牙竜 I
หิมะ
× × Sm

ベリオロス亜種
Sand Barioth
風牙竜   × × Sm

ナルガクルガ
Nargacuga
迅竜   × Sm Sm

ナルガクルガ亜種
Green Nargacuga
緑迅竜   × Sm Sm

ナルガクルガ希少種
Blue Nargacuga
月迅竜 พิษ × × × × Sm Sm

ディアブロス
Diablos
角竜 สั่น × Lg Sm

ディアブロス亜種
Black Diablos
黒角竜 สั่น × Lg Sm

4.ตระกูลลิเวียนธาน (海竜種, Leviathan)
Monster นำหน้า
ส่วน
การ
โจมตี
ธาตุที่มอนแพ้ทาง กับดัก ระเบิดปา อื่นๆ
(4.Leviathan) F W I T D หลุม ช็อต แฟลช ดั๊ง โซนิค เนื้อ เสียง ลม
น้ำ

ロアルドロス
Royal Ludroth
水獣 W × × × Sm

ロアルドロス亜種
Purple Royal Ludroth
紫水獣 พิษ × × × × × Sm

チャナガブル
Gobul
灯魚竜 W
ชา
× × × × Sm

ラギアクルス
Lagiacrus
海竜 W
T
× × Sm Lg

ラギアクルス亜種
White Lagiacrus
白海竜 T × × × Sm -

ラギアクルス希少種
Black Lagiacrus
冥海竜 W
T
× × - - × × - Lg
Lg

ハプルボッカ
Hapurubokka
潜口竜 W × × × × ×

アグナコトル
Agnaktor
炎戈竜 (ปกติ)
F
สั่น
Sm
(แข็ง)
F
สั่น
×

アグナコトル亜種
Ice Agnaktor
凍戈竜 (ปกติ)
W
I
สั่น
× × × Sm
(แข็ง)
W
I
สั่น
× ×

5.ตระกูลมังกรปลา (魚竜種, Piscine Wyvern)
Monster นำหน้า
ส่วน
การ
โจมตี
ธาตุที่มอนแพ้ทาง กับดัก ระเบิดปา อื่นๆ
(5.Piscine Wyvern) F W I T D หลุม ช็อต แฟลช ดั๊ง โซนิค เนื้อ เสียง ลม
น้ำ

ガノトトス
Plesioth
水竜 W × × × - Sm

ガノトトス亜種
Green Plesioth
翠水竜 W × × × - Sm
※ใช้กบเป็นเหยื่อล่อเพื่อตกได้

6.ตระกูลมังกรหมาป่า (牙竜種, Fanged Wyvern)
Monster นำหน้า
ส่วน
การ
โจมตี
ธาตุที่มอนแพ้ทาง กับดัก ระเบิดปา อื่นๆ
(ุ6.Fanged Wyvern) F W I T D หลุม ช็อต แฟลช ดั๊ง โซนิค เนื้อ เสียง ลม
น้ำ

ジンオウガ※
Jinouga
雷狼竜 (ปกติ)
F
× × × × Sm
(ไฟฟ้า)
F
× × × × Sm

ジンオウガ亜種※
Dark Jinouga
獄狼竜 (ปกติ)
D
× × × Sm
(ไฟฟ้า)
D
× × Sm
※กับดักช็อตจะทำงานเฉพาะเมื่อ ジンオウガ(Jinouga) อยู่ในสภาวะปกติ

7.ตระกูลมังกรไร้ปีก (獣竜種, Brute Wyvern)
Monster นำหน้า
ส่วน
การ
โจมตี
ธาตุที่มอนแพ้ทาง กับดัก ระเบิดปา อื่นๆ
(7.Brute Wywern) F W I T D หลุม ช็อต แฟลช ดั๊ง โซนิค เนื้อ เสียง ลม
น้ำ

ボルボロス※
Barroth
土砂竜 (ไม่มี) × × × × × Sm
(โคลน)
โคลน
× ×

ボルボロス亜種※
Ice Barroth
氷砕竜 (ไม่มี) × × × × × Sm
(หิมะ)
I
หิมะ
× ×

ウラガンキン
Uragann
爆鎚竜 F
นอน
สั่น
× × × Sm

ウラガンキン亜種
Steel Uragann
鋼鎚竜 กลิ่น สั่น × × × Sm

ドボルベルク
Doboruberuku
尾槌竜 สั่น × × Lg*

ドボルベルク亜種
Red Doboruberuku
尾斧竜 สั่น × × Lg*

ブラキディオス
Bracchidios
砕竜 × × × × Lg*

イビルジョー※
Deviljho
恐暴竜 (ปกติ)
สั่น
ลดกัน
× × Lg*
(โกรธ)
D
สั่น
ลดกัน

イビルジョー飢餓
Hungry Deviljho
D
สั่น
ลดกัน
× Lg* -
※ボルボロス(Barroth) และ ボルボロス亜種(Ice Barroth) จะมีการแพ้ธาตุที่แตกต่างกัน บรรทัดบนคือเมื่อไม่มีโคลนหรือหิมะปกคลุม ส่วนบรรทัดล่างคือมีโคลนหรือหิมะปกคลุม
※การโจมตีของ イビルジョー(Deviljho) จะมีท่าที่เปลี่ยนธาตุไปตามแมปที่มันอยู่ เช่นการกระแทกก้อนหิมะ/ก้อนลาวา ใส่เรา

8.ตระกูลมังกรโบราณ (古龍種, Elder Dragon)
Monster นำหน้า
ส่วน
การ
โจมตี
ธาตุที่มอนแพ้ทาง กับดัก ระเบิดปา อื่นๆ
(8.Elder Dragon) F W I T D หลุม ช็อต แฟลช ดั๊ง โซนิค เนื้อ เสียง ลม
น้ำ

ナバルデウス
Ceadeus
大海龍 W × × × × × × × × Lg Lg

ナバルデウス亜種
Black Ceadeus
皇海龍 W × × × × × × × × Lg Lg

ジエン・モーラン
Jhen Mohran
峯山龍 สั่น × × × × × × × Lg

ジエン・モーラン亜種
Crystal Jhen
Mohran
霊山龍 สั่น × × × × × × × × Lg

アルバトリオン
Alatreon
煌黒龍 (พื้น)
F
D
× × × × × × × × Lg*
(บิน)
I
T
สั่น
× ×

グラン・ミラオス
Guran Miraosu
煉黒龍 F
สั่น
× × × × × × × Lg Sm
※アルバトリオン(Alatreon) มีสองโหมดคือบินและพื้นดิน

คำอธิบายสัญลักษณ์ในตาราง

-นำหน้าส่วน

ชื่อภาษาญี่ปุ่นในที่นี้จะนำหน้าชิ้นส่วนต่างๆที่แล่ได้จากตัวมัน เหมาะสำหรับสืบค้นว่าชิ้นส่วนใดได้จากตัวใดแบบคร่าวๆเท่านั้น

-การโจมตี

อธิบายลักษณะพิเศษในการโจมตีของมอนสเตอร์นั้นๆแบบคร่าวๆ เช่น ธาตุในการโจมตี [F, W, I, T, D] ธาตุผิดปกติ [พิษ, ชา, หลับ] หรือการโ๗มตีพิเศษอื่นๆเช่น สั่น(ทำพื้นสั่น), ลดกัน(ลดค่าป้องกัน), กลิ่น(ทำให้ใช้ไอเท็มเพิ่มพลังไม่ได้)
ธาตุที่มอนแพ้ทาง
บอกเป็นสัญลักษณ์คร่าวๆของการแพ้ธาตุของมอนสเตอร์ ดังนี้
 • ◎ = แพ้ธาตุนั้นๆมาก (แสดงผลมากกว่า 30 %)
 • ○ = แพ้ธาตุนั้นๆปานกลาง(แสดงผลประมาณ 20 %)
 • △ = แพ้ธาตุเพียงเล็กน้อย(แสดงผลประมาณ 10 %)
 • × = ธาตุแทบไม่ส่งผลต่อดาเมจ(แสดงผลน้อยกว่า 9%)
มอนสเตอร์แต่ละตัวมีส่วนที่แพ้ธาตุแตกต่างกัน บางส่วนอาจไม่แพ้ธาตุใดๆ ขอให้พึงระวัง

- กับดักและระเบิดปา
 • กับดักหลุมคือ 落とし穴(Pitfall Trap) กับดักช็อตคือ シビレ罠(Shock Trap) มีสัญลักษณ์สามอย่างดังนี้
  ○ = ติดกับดักตามปกติ, △ = ติดแบบมีเงื่อนไข × = ไม่สามารถติดกับดัก
 • ระเบิดแสงคือ 閃光玉(Flashbomb), ระเบิดดั๊งคือ こやし玉(Dungbomb) , ระเบิดโซนิคคือ 音爆弾(Sonicbomb)
- อื่นๆ
 • เนื้อ ในที่นี้คือไอเท็มประเภทเนื้อต่างๆ ที่สามารถวางกับพื้นและล่อให้มอนสเตอร์เกิดผลผิดปกติได้ คือ 毒生肉(Poisoned Meat), シビレ生肉(Tinged Meat), 眠り生肉(Drugged Meat)
 • เสียง บอกถึงว่าต้องใช้สกิลระดับใดจึงจะกันเสียงได้โดยไม่เกิดผลปิดหูกับเรา(ไม่ีรวมกันเสียงได้แต่มีคลื่นกระแทก) คือ
  Lg : 高級耳栓(High-Grade Earplugs) (แต้มสกิลเกราะ 聴覚保護(HearProtect) 15 แต้ม)
  Sm : 耳栓(Earplugs) (แต้มสกิลเกราะ 聴覚保護(HearProtect) 10 แต้ม)
 • ลม บอกถึงว่าต้องใช้สกิลระดับใดจึงจะกันการปลิวจากลมพัดไ้ด้ คือ
  Lg : 風圧完全無効(Wind Anchor) (แต้มสกิลเกราะ 風圧(WindPress) 15 แต้ม)
  Sm : 風圧無効(Wind Breaker) (แต้มสกิลเกราะ 風圧(WindPress) 10 แต้ม)
 • น้ำ จะคล้ายคลึงกับเสียงหรือลม โดยจะเป็นการป้องกันการโดนน้ำพัดไปจากการว่่ายของมอนในน้ำ ใช้สกิลดังนี้
  Lg : 水流【大】無効(Current Res (Hi)) (แต้มสกิลเกราะ CurrentRes(水流) 15 แต้ม)
  Sm : 水流【小】無効(Current Res (Lo) (แต้มสกิลเกราะ CurrentRes(水流) 10 แต้ม)
ทางผู้จัดทำก็หวังว่าตารางจะเป็นประโยชน์สำหรับนักล่าในไทยในขั้นต้น(อาจจะต้องรอตาราง Hitzone Chart อีกทีสำหรับนักล่าชั้นอ๋อง) และการอัพเดตตารางจะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าข้อมูลจะแน่นอน อย่างไรก็ตามต้องขออภัยด้วยหากผิดพลาด

ตารางนี้เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อ Item~สินค้าประจำหมู่บ้าน หากสนใจบทความที่คล้ายกันสามารถติดตามต่อได้ใน Item~สินค้าประจำหมู่บ้าน
ไม่มีอาคันตอกับอูคันลอสเหรอ

#3 By (101.109.19.83) on 2012-01-26 10:10

ขอบคุณครับcry

#2 By nipp0 (202.44.4.251) on 2012-01-26 08:49

เยอะมาก แจ้่มสุโก้ยbig smile

#1 By meawnoy on 2012-01-26 01:42