หัวข้อฮอตฮิตยอดนิยมคัดสรรโดยแมวถังคุง
- ซิกส์ไนท์แมร์ภาค 2 : Sacred Facere พร้อมให้โหลดแล้วพร้อมกิจแจกของฯ ตามไปดูกันเลยเน้อ คลิกๆ
- สำหรับเพื่อนๆเล่นภาค MHP3rd[PSP] ทุกเรื่องที่สงสัยเข้าได้จาก ยุคุโมะวันสต๊อปเซอวิส ก่อนเน้อ
- อยากทำให้ MHP3rd เป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้แพชคลิกที่นี่ [แพช Eng จาก TeamHGG]

ตารางทั้งหมดในหน้านี้จะแสดงถึงความสามารถในการโจมตีเข้าในแต่ละส่วนของมอนสเตอร์สายพันธ์ต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ในการเลือกธาตุและประเภทของอาวุธที่จะใช้โจมตีรวมถึงบ่งบอกว่า ต้องโจมตีส่วนใดของมอนสเตอร์จึงจะทำดาเมจได้สูงสุดอีกด้วย

วิธีใช้คร่าวๆ
-ใช้ประกอบกับสูตรการคำนวนความแรงในการโจมตี ในฐานะตัวแปร [HITZONE] และ [EHITZONE] ซึ่งจะยกยอดอธิบายในเอนทรี สูตรคำนวนดาเมจการโจมตี ต่อไป
-หรือดูได้ง่ายๆว่าตัวเลขที่ระบุธาตุใดมากสุด ก็คือสามารถโจมตีโดยใช้ธาตุนั้นเข้าได้มากนั่นเอง เช่น
จากตัวอย่างในรูปจะแสดงให้เห็นถึงว่า ธาตุไฟ เป็นธาตุที่สามารถโจมตีเข้ามอนสเตอร์ตัวนี้ได้มากที่สุด รองลงมาคือ ธาตุสายฟ้า และ ธาตุมังกร ส่วนอื่นๆนั้นแทบไม่ส่งผลใดๆเลย

ส่วนหัวข้อตารางทางด้านซ้ายที่เขียนว่า "กระแทก", "เฉือน", "ยิง" ก็เป็นส่วนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการโจมตีเข้าในแต่ละส่วน ของอาวุธแต่ละรูปแบบเช่นกัน ดังเช่น

โดยอาวุธและละชนิดก็จะมีค่าการโจมตีที่แตกต่างกัน โดยจำแนกได้ดังนี้
 1. ดาเมจประเภท"เฉือน" = ดาบโล่, ดาบคู่, ดาบใหญ่, ดาบคาตานะ, หอก, หอกปืน(แทงปกติ), ขวาน
  ※โดยดาเมจของหอกและหอกปืนจะนับเป็น "เฉือน" เมื่อค่าตัวเลขการโจมตีในส่วนนั้นๆ มีค่า"เฉือน"มากกว่า "กระแทก" (คืออาวุธจะเลือกโจมตีเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในจุดนั้น)
 2. ดาเมจประเภท"กระแทก" = ค้อน, ขลุ่ยค้อน, หอก
  ※โดยดาเมจของหอกและหอกปืนจะนับเป็น "กระแทก" เมื่อค่าตัวเลขการโจมตีในส่วนนั้นๆ มีค่า"กระแทก"มากกว่า "เฉือน" (คืออาวุธจะเลือกโจมตีเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในจุดนัน้)
 3. ดาเมจประเภท"ยิง" =ธนู, ปืนเบา, ปืนหนัก
สุดท้ายเป็นหัวข้อ "ชะงัก"

 • ค่าชะงักหมายถึง "จำนวนดาเมจที่ต้องการ" ในการโจมตีส่วนนั้นๆ เพื่อให้มอนสเตอร์เกิดการชะงักหรือล้มลง เช่นถ้าส่วนหัวของมอนสเตอร์มีค่าชะงัก 1200 เราก็ทำดาเมจที่ส่วนหัวให้ได้ 1200 (จากสูตรการคำนวนดาเมจในเอนทรี สูตรคำนวนดาเมจการโจมตี ) มอนสเตอร์ก็จะชะงักหยุดการโจมตีชั่วขณะ หรืออาจทำให้ล้มลง หรือร่วงจากการบิน เป็นต้น
 • การทำเช่นนี้หากฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะช่วยทำให้สามารถคุมการเคลื่อนที่ของมอนสเตอร์ได้เลย
โดยค่าชะงักนี้จะมีข้อควรรู้อีกเล็กน้อยดังนี้
 1. ค่าชะงักของมอนสเตอร์แต่ละตัวในตารางจะถูกเรียกว่า ค่าชะงักพื้นฐาน ซึ่งจะถูกคูณด้วยตัวคูณอีกทีหนึ่งเมื่อเล่นเควสในระดับต่างๆกันดังนี้  (ยกตัวอย่างค่าชะงักพื้นฐานของหัวราเที่ยน=200)
        - เควสหมู่บ้านทุกระดับ : ตัวคูณค่าชะงัก 1.0 เท่า (ชะงัก : 200*1.0=200)
        - เควสในบาร์ ระดับ ★1~2 : ตัวคูณค่าชะงัก 1.0 เท่า
  (200*1.0=200)
        - เควสในบาร์ ระดับ ★3~5 : ตัวคูณค่าชะงัก 1.2 เท่า (200*1.2=240)
        - เควสในบาร์ ระดับ ★6~8 : ตัวคูณค่าชะงัก 1.6/1.8/2.2 เท่าแล้วแต่เควส (200*1.8=360)
  ค่าชะงักที่มากขึ้นก็ทำให้มอนสเตอร์ชะงักได้ยากขึ้นรวมถึงตัดหางได้ยากขึ้นด้วย
 2. ค่าชะงักในบางส่วนของมอนสเตอร์ของมอนสเตอร์ก็นับรวมกัน เช่น คุรุเปโกะ มีค่าชะงักปลายปีก โคนปีก และกินที่มันถือ รวมกันแล้ว 120 เป็นต้น
เมื่อรู้วิธีการใช้งานตารางแบบคร่าวๆกันแล้ว ต่อไปก็เป็นตารางทั้งหมดของมอนสเตอร์ระดับบอสเน้อ แบ่งเป็นตระกูลๆ ดังนี้~!

ตารางโจมตีเข้าในแต่ละส่วนของมอนสเตอร์ระดับบอสแต่ละตระกูล
1.ตระกูลมังกรไก่(Bird Wyvern)


ドスジャギィ
Great Jaggi
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 85 85 65 30 20 20 0 5 120
ลำตัว 65 63 58 30 20 20 0 5 120


ドスフロギィ
Great Furogi
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 60 45 50 0 20 5 40 0 200
ลำตัว 45 60 40 0 20 5 40 0 180


ドスバギィ
Great Baggi
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 60 50 55 40 20 20 0 0 300
ลำตัว 40 40 35 40 20 20 0 0 350


クルペッコ
Qurupeco
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 70 90 60 10 25 15 35 5 130
กระเปาะเสียง 60 55 70 5 15 10 20 0 80
ลำตัว 60 50 50 5 15 10 15 0 160
ปลายปีก 40 40 30 5 10 5 15 10 ข้างละ 120
โคนปีก 36 36 30 5 10 5 15 10
หินที่ถือ 25 25 30 10 25 15 35 0
ขา 40 40 40 5 10 10 15 0 ข้างละ 150
หาง 40 30 30 5 15 10 20 10 120


クルペッコ亜種
Red Qurupeco
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 60 70 60 20 10 0 30 5 150
กระเปาะเสียง 50 40 70 15 5 0 20 0 100
ลำตัว 50 40 40 10 5 0 15 0 180
หินที่ถือ 21 21 30 15 15 0 30 0 ข้างละ 160
ปลายปีก 40 40 30 10 5 0 15 10
โคนปีก 35 35 30 10 5 0 15 10
ขา 40 40 40 10 5 0 10 0 ข้างละ 160
หาง 40 30 30 15 15 0 20 10 120

2.ตระกูลมังกรบิน(Flying Wyvern)

リオレイア
Rathian
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 90 80 70 0 15 20 15 35 200
คอ 40 40 40 0 10 15 10 20 90
หลัง 25 30 30 15 10 15 10 25 150
ท้อง 60 55 45 0 5 20 5 10
ปีก 25 20 25 0 10 15 10 20 ข้างละ 100
ขา 44 40 45 0 5 10 5 10 ข้างละ 180
หาง 30 30 25 0 5 10 5 25 140


リオレイア希少種
Gold Rathian
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 12 19 15 0 20 30 10 0 220
คอ 24 24 18 0 15 20 5 0 120
หลัง 55 50 30 5 15 20 5 0 230
ท้อง 25 30 30 5 10 15 10 0
ปีก 44 44 25 0 15 25 10 0 ข้างละ 150
ขา 35 35 45 0 10 10 5 0 ข้างละ 220
หาง 21 18 15 0 5 10 5 0 180
ปลายหาง 24 24 22 0 10 10 5 0


リオレウス
Rathalos
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 75 70 60 0 15 20 15 35 200
คอ 44 40 20 0 10 15 10 20 90
หลัง 25 30 20 15 10 15 10 25 150
ท้อง 44 40 15 0 5 20 5 10
ปีก 25 20 25 0 10 15 10 20 ข้างละ 100
ขา 30 25 45 0 5 10 5 10 ข้างละ 180
หาง 30 30 25 0 5 10 5 25 140


リオレウス希少種
Silver Rathalos
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 12 19 15 0 20 30 10 0 200
คอ 24 24 18 0 15 20 5 0 180
หลัง 55 50 30 5 15 20 5 0 200
ท้อง 25 30 30 5 10 15 10 0
ปีก 44 44 25 0 15 25 10 0 ข้างละ 120
ขา 35 35 45 0 10 10 5 0 ข้างละ 180
หาง 21 18 15 0 5 10 5 0 140
ปลายหาง 24 24 22 0 10 10 5 0


ディアブロス
Diablos
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 25 15 20 0 15 15 20 15 250
คอ 45 45 30 0 10 10 15 10 150
หลัง 23 42 20 10 15 15 25 15 350
ท้อง 68 75 40 0 10 10 10 10
โคนปีก 23 42 20 10 15 15 25 10 ข้างละ 150
ปลายปีก 40 30 45 0 10 10 20 10
ขา 35 35 35 0 5 5 8 5 ข้างละ 250
หาง 50 25 60 0 10 10 15 10 250
ปลายหาง 22 35 10 10 15 15 30 15


ディアブロス亜種
Black Diablos
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 25 15 20 0 15 15 20 15 250
คอ 45 45 30 0 10 10 15 10 150
หลัง 23 42 20 10 15 15 25 15 350
ท้อง 68 75 40 0 10 10 10 10 350
โคนปีก 23 42 20 10 15 15 25 15 ข้างละ 150
ปลายปีก 40 30 45 0 10 10 20 10
ขา 35 35 35 0 5 5 8 5 ข้างละ 250
หาง 50 25 60 0 10 10 15 10 250
ปลายหาง 22 35 10 10 15 15 30 15


ティガレックス
Tigrex
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 70(75) 65(70) 55(60) 0 10 20 5 15 200
คอ 44 44 25(30) 0 10 20 5 15 180
หลัง 44(40) 40(35) 30(35) 0 15 25 10 5
ท้อง 25(30) 30(35) 20 15 15 15 10 15 180
ขาหน้า 25(30) 25(30) 25 0 10 20(15) 10 10 ข้างละ 200
ขาหลัง 40 40 40 0 5 10 0 5 ข้างละ 220
หาง 35 30 20 0 5 15 0 15 240
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์โกรธ


ティガレックス亜種
Black Tigrex
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 70(75) 65(70) 55(60) 0 25 15 10 15 220
คอ 44 44 25(30) 0 15 15 10 15 180
หลัง 44(40) 40(35) 30(35) 0 20 18 12 5
ท้อง 25(30) 30(35) 20 5 15 15 12 15 180
ขาหน้า 25(30) 25 25 0 15 10 12 10 ข้างละ 200
ขาหลัง 40 40 40 0 10 5 0 5 ข้างละ 220
หาง 35 30 20 0 10 10 0 10 280
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์โกรธ


ナルガクルガ
Nargacuga
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 50(55) 50(55) 55(60) 20 10 25(30) 15 15 200
คอ 36 40 30 15 5 15 5 10 240
ลำตัว 25 25 30 5 0 5 0 5
แผงปีก 20 20 20 25 5 35 10 15 ข้างละ 80
กรงเล็บ 30 30 25 5 5 10 5 10 200
ขาหลัง 30 30 35 10 0 15 0 5 ข้างละ 180
หาง 36 36 25 5 0 10(15) 0 10 150
ปลายหาง 25 25 30 25 5 30 10 10
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์โกรธ


ナルガクルガ亜種
Green Nargacuga
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 60(65) 60(65) 65(70) 20 10 25(30) 15 15 200
คอ 35 35 30 15 5 15(20) 5 10 240
ลำตัว 25 25 30 5 0 5 0 5
แผงปีก 20 20 20 25 5 35 10 15 ข้างละ 80
กรงเล็บ 25 25 25 5 5 10(15) 5 10 200
ขาหลัง 30 30 35 10(15) 0 15(20) 0 5 ข้างละ 180
หาง 35 30 25 5(10) 0 10(15) 0 10 150
ปลายหาง 20(25) 20(25) 20(30) 25 5 30 10 10
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์โกรธ


ギギネブラ
Gigginox
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 45(19) 55(19) 50(10) 30 5 0 0 20 250
คอ 40(24) 40(25) 40(15) 25 5 0 0 10 220
หลัง 35 30 25 20 5 0 0 5 200
ใต้ท้อง 55 45 50 30 5 0 0 15
ปีก 30 30 15 10 5 0 0 5 ข้างละ 130
ขาหลัง 40 40 35 10 5 0 0 10 ข้างละ 100
หาง 19(50) 19(55) 19(50) 30 5 0 0 10 180
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์โกรธเปลี่ยนสีฟ้า>ดำ


ギギネブラ亜種
Thunder Gigginox
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 45(19) 55(19) 50(10) 5 30 0 0 20 250
คอ 40(24) 40(25) 40(15) 5 25 0 0 10 220
หลัง 35 30 25 5 20 0 0 5 200
ใต้ท้อง 55 45 50 5 30 0 0 15
ปีก 30 30 15 5 10 0 0 5 ข้างละ 130
ขาหลัง 40 40 35 5 10 0 0 10 ข้างละ 100
หาง 19(50) 19(55) 19(50) 5 30 0 0 10 180
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์โกรธเปลี่ยนสีเขียว>แดง


ベリオロス
Barioth
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 60 65 70 30 10 25 0 15 180
คอ/หลัง 30 25 30 5 5 5 0 10 200
ลำตัว 45 25 40 10 0 5 0 5
ปีก 25 30 25 30 5 25 0 10 ข้างละ 180
ขาหน้า 30 30 30 15 0 10 0 5 200
ขาหลัง 35 35 35 10 5 5 0 0 ข้างละ 160
หาง 40 40 30 15 0 10 0 5 200


ベリオロス亜種
Sand Barioth
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 60 65 70 0 15 25 30 10 180
คอ/หลัง 30 25 30 0 5 5 5 5 200
ลำตัว 45 25 40 0 5 5 10 5
ปีก 25 30 25 0 20 25 30 10 ข้างละ 200
ขาหน้า 30 30 30 0 5 10 15 5 200
ขาหลัง 35 35 35 0 5 5 10 0 ข้างละ 180
หาง 40 40 25 0 10 10 15 5 200


アカムトルム
Akantor
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 50 50(55) 65(70) 0 5(15) 20 0(5) 20(25) 660
คอ 35 30(40) 15(20) 0 5(10) 15 0(5) 20 264
หลัง 20(40) 25(35) 25(35) 0 5(15) 15 0(5) 20(25)
ท้อง 35(45) 40(50) 25 0(10) 5(25) 15(30) 0(10) 15(20) 748
ขาหน้า 25 35 15(20) 0 5(10) 15 5(10) 20(25) ข้างละ 440
ขาหลัง 30 30 15(20) 0 5(10) 15 0(5) 20 ข้างละ 396
หาง 30 25 30(35) 0 5(10) 30 0(5) 30 550
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์โดนทำลายส่วนท้อง
※Akantor ขณะนี้มีเพียงเควสในบาร์ระดับ ★8 และตัวคูณค่าชะงัก 2.2 เท่า


ウカムルバス
Ukanlos
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 45(50) 45 65(70) 20(25) 5 20 0 15(20) 660
หลัง 20(30) 30(40) 20(30) 15 5 15 0 10 264
แผงอก 35(40) 40(50) 25(30) 15(20) 5 15 0 10(15) 748
ท้อง 25(30) 20(25) 15 15(20) 5 10 0 10
ขาหน้า 20(25) 25(30) 15(20) 20 5 25 0 10 ข้างละ 440
ขาหลัง 30 35 15(20) 15 5 15 0 15(20) ข้างละ 396
หาง 30 25(30) 30(40) 25 5 10 0 15 550
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์โดนทำลายส่วนท้อง
※Ukanlos ขณะนี้มีเพียงเควสในบาร์ระดับ ★8 และตัวคูณค่าชะงัก 2.2 เท่า

3.ตระกูลลิเวียนธาน(Leviathan)

ロアルドロス
Royal Ludroth
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 42 50 50 20 0 15 10 5 160
แผงคอ 45 42 45 20 0 15 15 0 220
หลัง 30 45 30 30 0 10 10 5 200
ท้อง 50 45 40 25 0 10 15 0
ขาหน้า 30 35 25 15 0 10 15 0 ข้างละ 150
ขาหลัง 35 30 30 15 0 10 10 0 ข้างละ 150
หาง 42 42 40 20 0 5 10 0 180


ロアルドロス亜種
Purple Royal Ludroth
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 36 45 50 15 0 10 5 5 160
แผงคอ 44 40 35 15 0 10 5 0 220
หลัง 30 45 25 30 0 15 5 5 200
ท้อง 45 36 35 20 0 15 5 0
ขาหน้า 25 30 20 10 0 10 5 0 ข้างละ 180
ขาหลัง 30 25 20 10 0 5 5 0
หาง 40 40 40 15 0 5 5 0 180


アグナコトル
Agnaktor
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 55(15) 60(15) 50(15) 0(10) 30 25(15) 20(25) 35(0) 100
แผงอก 50(15) 45(15) 45(15) 0(10) 25 20(10) 20 30(0) 250
คอ 40(15) 35(15) 30(15) 0(10) 15 10(0) 15 20(0) 500
ลำตัว 40(15) 44(15) 35(15) 0(10) 20 10(0) 15(20) 30(0)
ครีบบน 20 24 20 5 15 10 10 20
ขาหน้า 35(15) 35(15) 25(15) 0(10) 20 10(0) 15 25(0) ข้างละ 150
ขาหลัง 35(15) 40(15) 25(15) 0(10) 20 10(0) 15 25(0) ข้างละ 150
หาง 35(15) 30(15) 25(15) 0(10) 20 15(5) 15 25(0) 160
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์อยู่ในสภาวะเปลืองแข็ง(ขึ้นมาบนบกนานๆโดยไม่มุด)


アグナコトル亜種
Ice Agnaktor
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 55(15) 60(15) 50(15) 30 0 25(15) 0 35(0) 120
แผงอก 50 45 45 25 0 20 0 30 250
คอ 40(15) 35(15) 30(15) 15 0 10(0) 0 20(0) 500
ลำตัว 40(15) 44(15) 35(15) 25 0 10(0) 0 30(0)
ครีบบน 20 24 20 15 0 10 0 20
ขาหน้า 35(15) 35(15) 25(15) 20 0 10(0) 0 25(0) ข้างละ 160
ขาหลัง 35(15) 40(15) 25(15) 20 0 10(0) 0 25(0) ข้างละ 160
หาง 35(15) 30(15) 25(15) 20 0 15(5) 0 25(0) 160
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์อยู่ในสภาวะเปลืองแข็ง(ขึ้นมาบนบกนานๆโดยไม่มุด)


ハプルボッカ
Hapurubokka
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 24 26 20 0 15 10 15 5 200
จมูก 45 45 50 0 10 15 30 5
ในปาก(ลิ้นไก่) 60 60 60 0 10 10 10 5 150
เหงือก 45 45 50 0 10 15 15 5 120
หลัง 36(41) 30(35) 40(45) 0 15 15 20 5 240
ท่อนหาง 26(31) 24(29) 24(29) 0 10 15 15 5
ตัวและใต้ท้อง 36(50) 30(50) 30(40) 0 10 25 20 5
ขาหน้า 30 30 30 0 5 10 10 5 ข้างละ 160
ขาหลัง 30 30 30 0 5 10 10 5 ข้างละ 140
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์โดนตกขึ้นมาจากทราย

4.ตระกูลบรูท ไวเวิร์น(Brute Wyvern)

ボルボロス
Barroth
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 22 25 15 40(0) 0(50) 0 20 10(0) 150
ลำตัว 36 45 35 25(0) 0(30) 0 10 5(0) 200
ขาหน้า 45 50 45 20(0) 0(25) 0 10 5(0) 100
ขาหลัง 36 30 25 20(0) 0(25) 0 15 5(0) ข้างละ 100
หาง 42 42 45 25(0) 0(30) 0 20 10(0) 150
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์มีโคลนปกคลุม


ボルボロス亜種※
Ice Barroth
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 20 22 13 25(35) 0 20(15) 0 10(0) 150
ลำตัว 35 45 35 15(25) 0 15(10) 0 5(0) 200
ขาหน้า 45 45 40 10(20) 5(0) 20(10) 0 5(0) 100
ขาหลัง 30 27 20 10(20) 5(0) 25(5) 0 5(0) ข้างละ 100
หาง 36 36 45 15(25) 0 20(10) 0 10(0) 150
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์มีหิมะปกคลุม


ウラガンキン
Uragann
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 19 20 10 0 40 5 20 30 250
หัว(หลังแตก) 55 50 40 0 20 15 30 35
คอ 25 30 25 0 20 0 10 15 200
หลัง 22 24 10 0 15 0 10 15 500
ท้อง 55 45 45 0 30 5 15 30
ขาหน้า 25 30 20 0 15 0 10 15 200
ขาหลัง 25 30 20 0 15 0 10 15 ข้างละ 260
หาง 35 30 25 0 25 0 10 20 300
ปลายหาง 22 24 10 0 35 5 15 25


ウラガンキン亜種
Steel Uragann
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 19 20 10 0 40 5 20 30 280
หัว(หลังแตก) 55 50 40 0 20 15 30 35
คอ 25 30 25 0 20 0 10 15 200
หลัง 22 24 10 0 15 0 10 15 500
ท้อง 55 45 45 0 30 5 15 30
ขาหน้า 25 30 15 0 15 0 10 15 200
ขาหลัง 30 30 15 0 15 0 10 15 ข้างละ 280
หาง 35 30 25 0 25 0 10 20 300
ปลายหาง 22 24 10 0 35 5 15 25


ドボルベルク
Doboruberuku
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 43 24 35 10 5 15 5 5 280
เขา 23 21 20 35 10 35 20 0
ลำตัว 25 35 25 15 5 10 15 10 400
โหนก 60 60 35 20 5 0 15 10 380
โหนก(หลังแตก) 96 96 60 30 10 5 20 20
ขาหน้า 32 30 25 15 0 10 10 10 250
ขาหลัง 44 44 35 10 0 5 10 5 ข้างละ 200
หาง 32 40 50 10 5 5 5 10 250
ตุ้มปลายหาง 24 43 40 20 5 5 15 20 170


イビルジョー
Deviljho
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 65(40) 70(45) 65(40) 10(15) 10(15) 15(20) 5(10) 15(20) 350
คอและหลัง 25(21) 25(21) 25(20) 0 0 5 0 0(5) 200
ใต้ท้อง 50(80) 45(80) 45(75) 15(20) 15(20) 25(35) 10(15) 25(35) 120
ขาหน้า 30 30 30 10(15) 10(15) 15(20) 0 15(20) 150
ขาหลัง 40 35 35(25) 5(10) 5(10) 10(15) 0 10(15) ข้างละ 220
หาง 30 30 30 0 0 5 0 0(5) 180
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์โกรธ

5.ตระกูลมังกรเขี้ยว(Fanged Wyvern)

ジンオウガ※
Jinouga
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 45(60) 50(65) 60(70) 15(20) 20(25) 0 20(30) 5(15) 240
ลำตัว 25(36) 25(30) 35(40) 5 5 0 5(10) 5 350
หลัง 40(50) 36(50) 30(35) 10(15) 15 0 15(20) 5 120
ขาหน้า 25(36) 30(36) 25(35) 5(10) 5(10) 0 10(15) 5 ข้างละ 180
กรงเล็บหน้า 30(36) 30(35) 30(40) 5 5 0 5(10) 5
ขาหลัง 36(40) 35(40) 35(45) 5(12) 5(10) 0 10(15) 5 ข้างละ 220
กรงเล็บหลัง 30(36) 30(35) 30(40) 5 5 0 5(10) 5
โคนหาง 27 25 20 5 5 0 10 5 180
ปลายหาง 21 15 10(15) 10 10 0 15 5
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์อยู่ในสถานะชาร์จ

6.ตระกูลเพลากัส(Pelagus)

ドスファンゴ
Bulldrome
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 80 70 70 20 10 30 5 0 120
ลำตัว 70 60 60 10 5 20 0 0


アオアシラ
Aoashira
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 60 60 60 20 5 10 15 0 130
ท่อนบน 50 50 80 25 5 10 15 0 180
ขาหน้า 33 35 28 30 5 30 20 0 80
ท่อนล่าง 56 56 40 15 5 10 20 0 220
ก้น 85 85 44 15 5 10 20 0 150


ウルクスス
Urukususu
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 45 45 50 40 0 20 0 0 130
ท่อนบน 44 44 40 30 0 15 0 0 130
ขาหน้า 30 30 20 10 0 5 0 0 100
ท่อนล่าง 35 35 20 10 0 5 0 0 120
ก้น 50 50 35 20 0 10 0 0 150


ラングロトラ
Rangurotora
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 60 55 50 0 30 15 20 0 180
กระดองส่วนหน้า 45 45 35 0 20 10 15 0 300
กระดองส่วนหลัง 45 45 40 0 20 10 15 0
ขาหน้า 40 30 30 0 10 5 5 0 130
ท้อง 36 36 20 0 10 5 10 0 130
ก้น 30 30 25 0 15 10 10 0 110
ลิ้น 80 80 10 0 0 0 0 0 10

7.ตระกูลมังกรโบราณ(Elder Dragon)

ジエン・モーラン
Jhen Mohran
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
งา 18 18 18 0 5 5 15 15 ข้างละ 600
ลำตัว 21 21 20 0 5 5 8 8 1000
คาง 60 55 38 0 12 12 22 22
ในปาก 90 80 60 0 20 20 30 25
แขน 33 33 25 0 8 8 15 15 ข้างละ 750
หลัง 35 35 40 0 10 15 5 15 900
หลัง(ในจุดแตก) 68 78 55 0 15 15 22 22 จุดหน้า 750
จุดหลัง 500
※หลัง(ในจุดแตก) คือการไปตีในหลังจุดที่แตกเป็นรู


アルバトリオン
Alatreon
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 60 65 60 0(20) 15 5(0) 20(0) 5(30) 440
คอ 40 35 40(45) 0(15) 10 5(0) 15(0) 5(20) 440
ลำตัว 35 30 20 0(15) 10 5(0) 15(0) 5(20) 660
ปีก 21(25) 21(25) 10(15) 0(15) 5 5(0) 10(0) 5(10) ข้างละ 264
ขา 25(38) 25(38) 20(35) 0(15) 10 5(0) 15(0) 5(20) ข้างละ 396
หาง 30 30 44 0(15) 5(10) 5(0) 10(0) 5(20) 396
※ในวงเล็บ( ) คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์บิน
※Alatreon ขณะนี้มีเพียงเควสในบาร์ระดับ ★8 และตัวคูณค่าชะงัก 2.2 เท่า


アマツマガツチ
Amatsumagatsuchi
ส่วน เฉือน กระแทก ยิง ไฟ น้ำ สายฟ้า น้ำแข็ง มังกร ชะงัก
หัว 60(70) 70(80) 65(75) 25 0 15 10 35 506
ลำตัว 35 30 15 15 0 0 5 10 330
ครีบหลัง 30 25 15 15 0 0 5 10
เท้าหน้า(ปีก) 40 40 35 20 0 10 5 20 ข้างละ 396
เท้าหลัง 25 30 10 15 0 0 5 20 ข้างละ 440
ท้อง 44 44 30 20 0 10 5 20 330
หาง 35 30 15 20 0 0 5 10 660
※ในวงเล็บ( )คือค่าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมอนสเตอร์โกรธ
※Amatsumagatsuchi ขณะนี้มีเพียงเควสในบาร์ระดับ ★8 และตัวคูณค่าชะงัก 2.2 เท่า

จบแล้วเน้อสำหรับตารางโจมตีในแต่ละส่วน หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆได้เริ่มต้นล่ามอนสเตอร์กันแบบเป็นระบบมากขึ้นและก้าวสู่ขั้นแอดวานซ์กันเน้อ~!!

Credit
MHP3@Wiki

หัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อ "Monster~ข้อมูลและไกด์" เพื่อนๆที่มองหาบทความคล้ายกันติดตามอ่านได้ในหัวข้อ "Monster~ข้อมูลและไกด์" เน้อ

Related Links
- Monster~ข้อมูลและไกด์
9T43PD , [url=http://kvkqomqscrdb.com/]kvkqomqscrdb[/url], [link=http://gcucpngtpjzw.com/]gcucpngtpjzw[/link], http://dmkcywosjtxv.com/

#29 By VCUelGMbFDroTsyT (77.246.101.54) on 2011-04-24 15:50

l5cEVR <a href="http://xcrplnxxtlbe.com/">xcrplnxxtlbe</a>

#28 By XcMdKqkgxOo (210.249.29.162) on 2011-04-23 05:53

#27 By มุก (124.120.124.218) on 2011-04-16 10:10

DJ4atJ , [url=http://hvciwbabnius.com/]hvciwbabnius[/url], [link=http://rvpaqgyrdvpb.com/]rvpaqgyrdvpb[/link], http://zxgwnuwskwou.com/

#26 By JTHQcwtj (180.246.120.61) on 2011-04-14 19:01

VzOvYu <a href="http://lqhjynjrlpla.com/">lqhjynjrlpla</a>

#25 By DmVgmSmcDJJuriYJGl (49.212.8.227) on 2011-04-13 18:44

2Ai2zm Walking in the presence of giants here. Cool thinking all around!

#24 By hxMSIrxt (193.4.57.122) on 2011-04-13 06:18

ขอบคุณครับที่แบ่งปันความรู้ดีๆแก่พวกเรา

ปล. ค่าชะงักของ เฉือน อยู่ที่ความแรงของดาบมั้คัฟฟ??embarrassed

#23 By Raikin (182.53.131.110) on 2011-03-30 00:46

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่สุดแสนมีประโยชน์นะครับ

#22 By earthinwza (223.206.33.148) on 2011-03-20 14:49

ขอเพิ่มด้วยงิเรื่องของ anagtor lava ไฟน่ะ

จริงอาจจะมีหรือไม่มีประโยชน์ก็ได้คือไอ้อากุน่าไฟ
เพื่อนเราถามมาว่า "ตัวน้ำแข็งตีให้สะดุ้งหรือเอาไฟตีเกาะจะอ่อนลง?"

อันนี้ไม่แปลกครับแต่ที่เพื่อนผมถามอีกอันคือ
"อ้าวแล้วตัวต้นแบบอย่างอากุน่าไฟสะดุ้งได้รึเปล่า?"

ตอนแรกผมก็ไม่รู้จนได้ไปล่าครีบมันพกหอกปืนไป

ยามที่ตัวมันแข็งโป็กตีไมเข้าไม่รู้ทำไงพอลองยิงกระสุนไม่ชาร์จ 1 ลูก

"สะดุ้งพร้อมส่ายหัว!!"

พอชาร์จยิงใส่หางกับเท้าสองข้างตอนแข็งโป๊ก ไม่สะดุ้ง..แต่ไอ้ที่แข็งแตกแหกออกไปเลย!!

พอลองถือหน้าไม้ยิงกระสุนพวกระเบิดไปยิง ออกผลเช่นเดียวกัน!!

สรุปได้คืออาวุธระเบิดหรือไฟเมื่อโจมตียามที่อานัคเทอร์เกราะแข็ง
จะทำให้เปลือกมันแตกออกได้ดีขึ้นพร้อมทำให้มันชะงักได้ชั่วคราวครับ

ไม่รู้จะเกิดประโยชน์หรือเปล่าแต่สำหรับผม "มันมีนส์+ฮาดี!!"

ปล.ตอนตัวมันแข็งเท่านั้น และอาวุธไฟก็ทำได้แต่เมื่อไหร่จะตาย
ปลล. โปลิ่ง 2ตัว

THX ครับ สู้ต่อไปมอนฮัน Okonohunt!!!

#21 By Okonohunt (1.46.34.15) on 2011-03-12 19:01

เว็บนี้ ของเขาดีจริงๆconfused smile

#20 By นักล่าคนหนึ่ง (125.24.161.53) on 2011-03-12 14:30

comment นิดนึงครับ
Ice Agnaktor อยู่ในสภาพเปลือกแข็งตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับ เมื่อเอาอาวุธ(ไม่แน่ใจต้องเป็นธาตุไฟหรือเปล่า) โจมตีไปสักพัก เกราะมันจะนิ่มลงครับ
(หมายความว่า ไม่ใช่ทิ้งไว้นานโดยไม่มุด แต่ทุกครั้งที่มันมุด จะกลับมาในสภาพเกราะแข็งนะครับ)


PS.แนะนำสำหรับคนที่รำคาญเกราะแข็งของ Agnaktor ร่างปกติ >>> ถ้าเอาอาวุธธาตุไฟโจมตี เกราะแข็งเป็นหินของมันจะนิ่มลงได้นะ

#19 By (115.87.244.214) on 2011-03-12 12:40

sad smile sad smile ข้อมูลนี้ดีแต่ผมขี้เกียจคิดฟันไปฟันมาจนตายนี่คือหลักการผม(มีฝีมือน่ะ)

#18 By Monhun3 (101.108.93.181) on 2011-03-11 21:32

ดีครับแต่ถึงมันจะสายไปแล้วแต่ก็ขอบคุณ

#17 By BiGDaddy (125.24.107.28) on 2011-03-11 19:17

แล้วระเบิดนี่นับเป็นอะไรหรอครับ

#16 By SaberKnight (58.8.51.244) on 2011-03-11 18:55

ตารางเยี่ยมมากๆเลย ขอบคุณคับcry

#15 By BBB (61.90.31.120) on 2011-03-11 16:58

ขอบใจคร้าบๆๆๆ

#14 By ... (58.8.95.116) on 2011-03-11 16:48

ทำไม
Agnaktor/Ice Agnaktor
Barroth/Ice Barroth
ในตารางนี้ มันแพ้ธาตุ
สลับกับใน ตารางแพ้ทาง อ่ะครับ - - "

#13 By myamaru20xx (58.9.178.12) on 2011-03-11 14:08

มาซะที :D รอมานาน มี Debilitate แต่ไม่รู้จะตีตรงไหนดี thx งับ

#12 By DemoX (223.204.205.228) on 2011-03-11 12:03

สวดยวดครับ!! Wซังน่ารักที่ซู๊ด กำลังอยากได้

ปล. คำอธิบายของ Ice Agnaktor ต้องสลับกับ Agnaktor ธรรมดานะครับ confused smile

#11 By IJI (110.168.76.196) on 2011-03-11 11:18

"ค่าชะงักที่มากขึ้นก็ทำให้มอนสเตอร์ชะงักได้ยากขึ้นรวมถึงตัดหางได้ยากขึ้นด้วย"

หมายความว่าการจะตัดหางต้องสะสมให้ชะงักที่หางหรอครับ ?

#10 By Dragonet (122.179.17.188) on 2011-03-11 11:04

เชื่อว่าเป็นเอนทรีที่มีคนรอคอยมากที่สุดเอนทรีนึง
ขอบคุณมากครับ

#9 By k-kun (125.26.180.58) on 2011-03-11 09:35

ขอบคุณครับ กำลังรออยู่เลย

#8 By มือปืนยุคุโมะ (180.180.9.179) on 2011-03-11 09:05

มาแว้ววว นั่งรอ3G อย่างมีความสุข หึหึหึหึ

#7 By merlangpoo (124.122.46.223) on 2011-03-11 05:15

หาคนแปลเป็นหลายๆ ภาษา ส่งขายเมืองนอกเลย รวยเละ ดีกว่าเวบนอกหลายๆเวบเลยนะ

#6 By แตงกวา (58.8.150.36) on 2011-03-11 01:27

Thankครับ

#5 By (125.25.85.241) on 2011-03-11 00:08

โอเครเลยครับ ^^

ขอบคุณมากเอ่ย

#4 By KoTaRo (115.87.120.58) on 2011-03-10 23:55

นี่แหละ ที่หามานาน !

#3 By แมวไทยใจดี (124.122.196.88) on 2011-03-10 23:27

โอ๊ะอยากรู้พอดีเลย=w=
ขอบคุณฮะ

#2 By Zenjury (58.9.200.7) on 2011-03-10 21:17

Wซังเจ๋งแท้เน้อ

#1 By Fenrir (125.25.97.206) on 2011-03-10 21:16