หัวข้อฮอตฮิตยอดนิยมคัดสรรโดยแมวถังคุง
- ซิกส์ไนท์แมร์ภาค 2 : Sacred Facere พร้อมให้โหลดแล้วพร้อมกิจแจกของฯ ตามไปดูกันเลยเน้อ คลิกๆ
- สำหรับเพื่อนๆเล่นภาค MHP3rd[PSP] ทุกเรื่องที่สงสัยเข้าได้จาก ยุคุโมะวันสต๊อปเซอวิส ก่อนเน้อ
- อยากทำให้ MHP3rd เป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้แพชคลิกที่นี่ [แพช Eng จาก TeamHGG]

สกิลขลุ่ยค้อน, MHP3rd

posted on 17 Jan 2011 14:33 by monhun in 05-Weapon

สกิลขลุ่ยค้อนคืออะไร?
เป็นสกิลสนับสนุนทั้งตัวเองและเพื่อนๆในปาร์ตี้ประเภทต่างๆที่สามารถเรียกใช้ได้จากการป้อนโน้ตของอาวุธประเภทขลุ่ยค้อน ซึ่งสกิลขลุ่ยค้อนนี้ก็มีอยู่มากมายแตกต่างกันไปตามแต่ละชุดตัวโน้ตของขลุ่ยค้อน

จะใช้สกิลขลุ่ยค้อนได้อย่างไร
1.หลักการพื้นฐาน : สกิลจะเกิดจากการที่นักล่าป้อน "ตัวโน้ต" ให้ถูกต้องตามลำดับ จากนั้นกดเล่นดนตรี แค่นั้นสกิลขลุ่ยก็จะถูกเล่นออกมาแล้วหละ
เช็คพอยต์ : อาวุธขลุ่ยค้อนโดนยกเครื่องเป็นอย่างมากในภาค 3rd นี้ เราไม่มี"โหมดเป่าโน้ต"อีกต่อไปแล้ว ซึ่งนั่นทำให้คุณใช้ขลุ่ยได้อย่างต่อเนื่องและสนุกสนานมากขึ้น แต่ข้อเสียก็มีคือการเป่าโน้ตเพื่อบัฟยาวอย่างต่อเนื่องจะไม่มีอีกแล้วนั่นเอง

2.ชุดของตัวโน้ตในอาวุธแต่ละชนิด : เมื่อเรากด start และดูที่ Equipment Detail จะเห็นชุดของตัวโน้ตในอาวุธนั้นๆ โดยโน้ตทั้งสามตัวนี้จะแทนตำแหน่งเรียกว่าโน้ตตัวที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ ซึ่งโน้ตมีอยู่ทั้งสิ้น 8 สี นั่นคือ
ขาว(W), แดง(R), เขียว(G), เหลือง(Y), ฟ้า(C), น้ำเงิน(B), ม่วง(P) และโน้ตใหม่ในภาคนี้ สีส้ม(O)

3.การป้อนตัวโน้ต : ในภาค 3rd นี้ การป้อนตัวโน้ตจะเป็นเพียงแค่ "การโจมตีปกติทั่วไป" นั่นก็คือการโจมตีด้วยปุ่ม △ ปุ่ม ○ ปุ่ม △+○ และปุ่ม select โดยเมื่อเราทำการโจมตีตามปกติ โน้ตจะถูกป้อนตลอดเวลาในแถบด้านบน 
การโจมตีแต่ละการโจมตีก็จะป้อนโน้ตแตกต่างกันไปดังนี้
  • โน้ตตัวที่ 1 : ฟาดตรง(อนาล็อก+△), เหวี่ยงซ้าย(△), ชักอาวุธโจมตี(วิ่งจากเก็บอาวุธ+△)
  • โน้ตตัวที่ 2 : เหวี่ยงขวา(○), ตอกด้วยด้าม(select)
  • โน้ตตัวที่ 3 : ฟาดเสย(△+○), ทุบตอกพื้น(อนาล็อก+(△+○))
4.การสั่งเล่นโน้ต : เมื่อโน้ตเรียงอย่างถูกต้องบนแถบด้านบน(ดังในรูป) จะมีการกะพริบบอกเล็กน้อยว่าขณะนี้มีสกิลที่สามารถใช้ได้ ซึ่งเราสามารถกด "R" เพื่อสั่งให้ขลุ่ยค้อนเล่นเพลงตามที่เราป้อนโน้ตไว้ โดยการสั่งเล่นโน้ตนี้สามารถใช้ต่อได้จากการโจมตีทุกประเภท

การเป่าสกิลซ้ำ และการเป่าต่อเนื่องในทันที
การเป่าซ้ำเป็นการเล่นสกิลตัวเดิมซ้ำลงไปในขณะที่สกิลยังส่งผล(หรือใช้ต่อเนื่องจากการเป่าครั้งแรกในทันทีโดยที่ชุดโน้ตยังไม่หายจากแถบ) ซึ่งโดยมากแล้วผลของการเล่นซ้ำจะส่งผลให้สกิลอยู่ได้นานขึ้นไปอีก หรือ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของสกิลขลุ่ยนั้นแข็งแกร่งมากขึ้น


การเป่าต่อเนื่องในทันที : เป็นการเล่นชุดโน้ตตัวเดิม"ซ้ำในทันที"ก่อนที่ตัวโน้ตในแถบบนจะหายไป โดยมากแล้วเราจะมีเวลาประมาณ 1.5 วินาทีที่จะกดปุ่ม R(หรืออนาล็อก+R) เพื่อเล่นซ้ำ นอกจากนั้นท่าจากการเป่าต่อเนื่องนี้ยังทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องดีอีกด้วย(ท่าเป่าต่อเนื่องจะแตกต่างกันด้วยนะถ้าเป็นการเล่นโน้ตสองตัว หรือสามตัว) สรปเป็นแผนผังประมาณนี้
  • ป้อนชุดโน้ตสกิล > กด R เพื่อเป่า > กด R หรือ อนาล็อก+R ในทันทีก่อนที่ชุดตัวโน้ตจะจางหาย

ข้อดีของการเป่าต่อเนื่องก็คือจะทำให้เราได้ใช้สกิลขั้นดีกว่าในทันทีและโจมตีได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น

ข้อพึงระวัง : ขณะเป่าอยู่จะกดแคนเซิลไม่ได้ เตรียมใจกันให้ดี..

แล้วสกิลขลุ่ยในแต่ละชุดโน้ตมีอะไรบ้าง?
ปกติแล้วเราสามารถดูในสเตตัสของอาวุธแต่ละชนิดได้(กด start แล้วดูที่ Equipment Detail หน้า 6-7)แต่ในเอนทรีนี้เราจะขอรวบรวมมาให้อ่านกันเน้อพร้อมกับคุณสมบัติของแต่ละสกิล โดยแต่ละชุดโน้ตมีหมายเลขอ้างอิงดังนี้้
ชุดโน้ตขาวยืนพื้น ชุดโน้ตม่วงยืนพื้น
ชุดโน้ตม่วงและส้มยืนพื้น
1. หรือ
2. หรือ
3. หรือ
4.
5. หรือ
6. หรือ
7.
8. หรือ
9.
10. หรือ
11. หรือ
12. หรือ
13. หรือ
14.
15. หรือ
16. หรือ
17. หรือ
18. หรือ
19.
20. หรือ
21.
22.
23.
24.
25.


※หัวข้อ "ขลุ่ยค้อนที่มี" ยังไม่มีชื่องอังกฤษ ขออภัยเน้อจะอัพเดตในโอกาสต่อไป
A.ชุดโน้ตที่มีในทุกขลุ่ยค้อน
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

W W
Movement Speed Up
(移動速度が速くなる)
Attacks Harder To Break
(攻撃がはじかれなくなる)
180
(240)
+90
(+120)
การเคลื่อนที่ไวขึ้น
เมื่อโจมตีขลุ่ยค้อนจะไม่เด้ง
ทุกชิ้นที่มีโน้ตขาว

P P
Movement Speed Up
(移動速度が速くなる)
Attacks Harder To Break
(攻撃がはじかれなくなる)
180
(240)
+90
(+120)
การเคลื่อนที่ไวขึ้น
เมื่อโจมตีขลุ่ยค้อนจะไม่เด้ง
ชุดชิ้นที่มีโน้ตม่วง

B.ชุดโน้ตระดับล่าง มีโน้ตขาวเป็นตัวยืนพื้น
1.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

W R R
Attack Up [Lo]
(攻撃力強化【小】)
Attack More Powerful
(さらに攻撃力強化)
120
(150)
+90
(+120)
พลังโจมตี +10%
พลังโจมตี +15%
古ユクモノ笛
ユクモノ笛 / 改
ユクモノホルン
真ユクモノ笛
ブラスゲニア
王琴トドロキ

W B B
Defense Up [Lo]
(防御力強化【小】)
Defense More Powerful
(さらに防御力強化)
120
(150)
+90
(+120)
พลังป้องกัน +10%
พลังป้องกัน +15%

R B W
Health Inc [Lo]
(体力増加【小】)
180
(240)
180
(240)

เพิ่มค่า "Hpสูงสุด" 30 หน่วย

B B R
Wind Cancel
(風圧無効)
Wind All Cancel
(
風圧を完全無効)
180
(240)
+120
(+180)
เกิดผลของสกิล Wind Breaker
เกิดผลของสกิล Wind Anchor
※สกิล Health Inc [Lo] เมื่อใช้ จะทำให้หลอด Hp ขยายเพิ่มขึ้น และได้รับปริมาณ Hp มากเท่ากับที่ความยาวหลอดเพิ่ม แต่จะไม่ได้รับปริมาณ Hp เมื่อเป่าซ้ำในเวลาสกิลยังไม่หมด(แต่หลอดสกิลยังยาวเท่าเดิม)

2.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

W R R
Attack Up [Lo]
(攻撃力強化【小】)
Attack More Powerful
(さらに攻撃力強化)
120
(150)
 +90
(+120)
พลังโจมตี +10%
พลังโจมตี +15%
土砂笙【戦ノ音】
土砂笙【獣ノ音】

W G W
Health Rec [Lo]
(体力回復【小】)
-
-
ฮีล Hp 20 หน่วย

G G R W
Recover Spd Up [Lo]
(回復速度【小】)
120
(150)
120
(150)
อัตราการฟื้นฟูหลอด Hp สีแดงเร็วขึ้น 2 เท่า

3.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

W R R
Attack Up [Lo]
(攻撃力強化【小】)
Attack More Powerful
(さらに攻撃力強化)
120
(150)
+90
(+120)
พลังโจมตี +10%
พลังโจมตี +15%
ストライプゴング
メタルバグパイプ
メタルバグパイプ改
ヘビィバグパイプ
クロノヒツギ

R R C
No Heat
(暑さ無効)
240
(300)
240
(300)
ไม่เกิดการลด Hp เมื่อเจอคลื่นความร้อนรุนแรงหรือลาวา

C R C
No Cold
(寒さ無効)
240
(300)
240
(300)
ไม่เกิดการลดสตามิน่าเมื่อเจอตวามหนาวรุนแรง

C C C
Snow & Mud Negate
(耐雪&耐泥)
180
(240)
180
(240)
ทำให้ไม่ติดสถานะตุ๊กตาหิมะและตุ๊กตาโคลน

C C R W
Hear Protect [Lo]
(聴覚保護【小】)
Hear Protect [Hi]
(聴覚保護【大】)
180
(210)
180
(210)
เกิดผลของสกิล Ear Plug
เกิดผลของสกิล High Grade Ear Plug

4.ชุดโน้ต
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

W R R
Attack Up [Lo]
(攻撃力強化【小】)
Attack More Powerful
(さらに攻撃力強化)
120
(150)
 +90
(+120)
พลังโจมตี +10%
พลังโจมตี +15%
ドラグマ【壱式】
ドラグマ【弐式】
セロヴィセロベルデ
セロヴィウノベルデ 

Y R W
FireRes & BurnNegate [Lo]
(火耐性強化【小】&火やられ【小】無効)
FireRes&BurnNegate Extnd
更に火耐性強化&火やられ完全無効
120
(150)
120
(150)

พลังป้องกันธาตุไฟ +5 และมีโอกาสไม่ติดอาการโดนเผา
พลังป้องกันธาตุไฟ +7 และไม่ติดอาการโดนเผา

Y Y Y
High-Frequency
(高周波発生)
-
-
ทำให้เกิดผลของ Sonic Bomb

5.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

W B B
Defense Up [Lo]
(防御力強化【小】)
Defense More Powerful
(さらに攻撃力強化)
120
(150)
+90
(+120)
พลังป้องกัน +10%
พลังป้องกัน +15%
ドロスヴォイス
ドロスヴォイス改
ウネリシェルン
ウネリシェルン改

W G W
Health Rec [Lo]
(体力回復【小】)
-
-
ฮีล Hp 20 หน่วย

W G B
No Stamina Loss [Lo]
(スタミナ減少無効【小】)
90
(120)
+60
(+90)
สตามิน่าไม่ลดตลอดระยะเวลาสกิล

B B G
Wind Cancel
(風圧無効)
Wind All Cancel
(
風圧を完全無効)
180
(240)
+120
(+180)
เกิดผลของสกิล Wind Breaker
เกิดผลของสกิล Wind Anchor

G B W B
Health Rec [Lo] & Antidote
(体力回復【小】)&解毒)
-
-
ฮีล Hp 30 หน่วย และแก้พิษ

6.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

W B B
Defense Up [Lo]
(防御力強化【小】)
Defense More Powerful
(さらに攻撃力強化)
120
(150)
+90
(+120)
พลังป้องกัน +10%
พลังป้องกัน +15%
ヒドゥントーン
63式軍楽口風琴
グィロスト

W B C
Clairvoyance
(千里眼)
30
(60)
30
(60)

แสดงตำแหน่งบอส

W C B
No Stamina Loss [Lo]
(スタミナ減少無効【小】)
90
(120)
+60
(+90)
สตามิน่าไม่ลดตลอดระยะเวลาสกิล

B B C
Wind Cancel
(風圧無効)
Wind All Cancel
(
風圧を完全無効)
180
(240)
+120
(+180)
เกิดผลของสกิล Wind Breaker
เกิดผลของสกิล Wind Anchor

C C C
Snow & Mud Negated
(耐雪&耐泥)
180
(240)
180
(240)
ทำให้ไม่ติดสถานะตุ๊กตาหิมะและตุ๊กตาโคลน

7.ชุดโน้ต
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

W B B
Defense Up [Lo]
(防御力強化【小】)
Defense More Powerful
(さらに
防御力強化)
120
(150)
 +90
(+120)
พลังป้องกัน +10%
พลังป้องกัน +15%
ヴァルキリコーダー
ヴァルキリコーダー改

W Y B
No Stamina Loss [Lo]
(スタミナ減少無効【小】)
90
(120)
+60
(+90)
สตามิน่าไม่ลดตลอดระยะเวลาสกิล

Y B W
IceRes & FrostNegate[Lo]
(氷耐性強化【小】&氷やられ【小】無効)
IceRes&FrostNegate Extnd
(更に氷耐性強化&氷やられ完全無効)
120
(150)
120
(150)

พลังป้องกันธาตุน้ำแข็ง +5 และมีโอกาสไม่ติดอาการฟรอส
พลังป้องกันธาตุน้ำแข็ง +7 และไม่ติดอาการฟรอส

Y Y
High-Frequency
(高周波発生)
 -  - ทำให้เกิดผลของ Sonic Bomb

8.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

W G W
Health Rec [Lo]
(体力回復【小】)
-
-
ฮีล Hp 20 หน่วย マギアチャーム
マギアチャーム改
トランペッコ
トランクルペッコ

G W C G
Health Rec [Mid] & Deodorant
(体力回復【中】&消臭)
-
-
ฮีล Hp 30 หน่วยและรักษาอาการตัวเหม็นใช้ไอเท็มไม่ได้

C C C
Snow & Mud Negated
(耐雪&耐泥)
180
(240)
180
(240)
ทำให้ไม่ติดสถานะตุ๊กตาหิมะและตุ๊กตาโคลน

C C G W
Hear Protect [Lo]
(聴覚保護【小】)
Hear Protect [Hi]
(聴覚保護【大】)
180
(210)
180
(210)
เกิดผลของสกิล Ear Plug
เกิดผลของสกิล High Grade Ear Plug

9.ชุดโน้ต
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

W G W
Health Rec [Lo]
(体力回復【小】)
-
-
ฮีล Hp 20 หน่วย セロヴィセロ
セロヴィウノ
セロヴィセロブラン

G G Y
Recover Spd Up [Lo]
(回復速度【小】)
120
(150)
120
(150
)
อัตราการฟื้นฟูหลอด Hp สีแดงเร็วขึ้น 2 เท่า

Y G W
ThunderRes&ShockNegate[Lo]
雷耐性強化【小】&雷やられ【小】無効
ThndrRes&ShockNeg Extnd
更に雷耐性強化&雷やられ完全無効
120
(150)
120
(150)
พลังป้องกันธาตุไฟฟ้า +5 และมีโอกาสไม่ติดอาการไฟฟ้าช็อต
พลังป้องกันธาตุไฟฟ้า +7 และไม่ติดอาการไฟฟ้าช็อต

Y Y Y
High-Frequency
(高周波発生)
-
-
ทำให้เกิดผลของ Sonic Bomb

10.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

W Y C
Dragon Res Up [Lo]
(龍耐性強化【小】)
Dragon Res More Powerful
(さらに龍耐性強化)

120
(150)
120
(150)
พลังป้องกันธาตุมังกร +5
พลังป้องกันธาตุมังกร +7
アグナディオン
セロヴィセロジョーヌ

C C C
Snow & Mud Negated
(耐雪&耐泥)
180
(240)
180
(240)
ทำให้ไม่ติดสถานะตุ๊กตาหิมะและตุ๊กตาโคลน

C C Y
No Quakes
(耐震)
180
(240)
180
(240)
ไม่เกิดอาการสั่นจากแผ่นดินไหว

C Y W
No Paralysis
(麻痺無効)
180
(240)
180
(240)
ไม่เกิดอาการชา

Y C W
WaterRes & WetNegate[Lo]
(水耐性強化【小】&水やられ【小】無効)
WaterRes&WetNegate Extnd
(更に水耐性強化&水やられ完全無効)
120
(150)
120
(150)
พลังป้องกันธาตุน้ำ +5 และมีโอกาสไม่ติดอาการเปียก
พลังป้องกันธาตุน้ำ +7 และไม่ติดอาการเปียก

Y C Y C
Element Attack Up
(属性攻撃力強化)
ElmntlAtk More Powerful
(さらに属性攻撃力強化)
90
(120)
+60
(+90)
ค่าการโจมตีด้วยธาตุต่างๆแรงขึ้น 15%
ค่าการโจมตีด้วยธาตุต่างๆแรงขึ้นเป็น 20%

Y Y Y
High-Frequency
(高周波発生)
-
-
ทำให้เกิดผลของ Sonic Bomb

C.ชุดโน้ตระดับบน มีโน้ตขาวเป็นตัวยืนพื้น
11.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P R B P
Attack Up [Hi]
(攻撃力強化【大】)
Attack More Powerful
(さらに攻撃力強化)
90
(120)
+60
(+90)
พลังโจมตี +15%
พลังโจมตี +20%
ブラスゲニア改
ギガスゲニア
真ユクモノ笛改
ユクモ雅笛【千鳥】

P B B P
Defense Up [Hi]
(防御力強化【大】)
Defense More Powerful
(さらに
防御力強化)
90
(120)
+60
(+90)
พลังป้องกัน +15%
พลังป้องกัน +20%

R B R P
Health Inc [Hi]
(体力増加【大】)
180
(240)
180
(240)

เพิ่มค่า "Hpสูงสุด" 50 หน่วย

B B R
Wind Cancel
(風圧無効)
Wind All Cancel
(
風圧を完全無効)
180
(240)
+120
(+180)
เกิดผลของสกิล Wind Breaker
เกิดผลของสกิล Wind Anchor
※สกิล Health Inc [Hi] เมื่อใช้ จะทำให้หลอด Hp ขยายเพิ่มขึ้น และได้รับปริมาณ Hp มากเท่ากับที่ความยาวหลอดเพิ่ม แต่จะไม่ได้รับปริมาณ Hp เมื่อเป่าซ้ำในเวลาสกิลยังไม่หมด(แต่หลอดสกิลยังยาวเท่าเดิม)

12.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P R G P
Attack Up [Hi]
(攻撃力強化【大】)
Attack More Powerful
(さらに攻撃力強化)
90
(120)
+60
(+90)
พลังโจมตี +15%
พลังโจมตี +20%
土砂笙【厳ノ音】

P G P
Health Rec [Lo]
(体力回復【小】)
-
-
ฮีล Hp 20 หน่วย

G G R P
Recover Spd Up [Hi]
(回復速度【大】)
120
(150)
120
(150)
อัตราการฟื้นฟูหลอด Hp สีแดงเร็วขึ้น 4 เท่า

13.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P R C P
Attack Up [Hi]
(攻撃力強化【大】)
Attack More Powerful
(さらに攻撃力強化)
90
(120)
+60
(+90)
พลังโจมตี +15%
พลังโจมตี +20%
ストライプドラゴング
轟鼓【虎鐘】
凄く風化した狩猟笛
風化した狩猟笛
ヘビィバグパイプ改
フォルティッシモ
カゲノヒツギ
ヤミノヒツギ

R R C
No Heat
(暑さ無効)
240
(300)
240
(300)
ไม่เกิดการลด Hp เมื่อเจอคลื่นความร้อนรุนแรงหรือลาวา

C R C
No Cold
(寒さ無効)
240
(300)
240
(300)
ไม่เกิดการลดสตามิน่าเมื่อเจอตวามหนาวรุนแรง

C C R P
Hear Protect [Lo]
(聴覚保護【小】)
Hear Protect [Hi]
(聴覚保護【大】)
180
(210)
180
(210)
เกิดผลของสกิล Ear Plug
เกิดผลของสกิล High Grade Ear Plug

C C C
Snow & Mud Negated
(耐雪&耐泥)
180
(240)
180
(240)
ทำให้ไม่ติดสถานะตุ๊กตาหิมะและตุ๊กตาโคลน

14.ชุดโน้ต
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P R Y
Attack Up [Lo]
(攻撃力強化【小】)
Attack More Powerful
(さらに攻撃力強化)

120
(150)
+90
(+120)
พลังโจมตี +10%
พลังโจมตี +15%
アイスキュリンドラグマ【参式】
セロヴィドスベルデ

R Y P
Attack Up [Lo]
(攻撃力強化【小】)
Attack More Powerful
(さらに攻撃力強化)

120
(150)
+90
(+120)
พลังโจมตี +10%
พลังโจมตี +15%

Y P R
Attack Up [Lo]
(攻撃力強化【小】)
Attack More Powerful
(さらに攻撃力強化)

120
(150)
+90
(+120)
พลังโจมตี +10%
พลังโจมตี +15%

Y R P
FireRes & BurnNegate [Hi]
(火耐性強化【大】&火やられ完全無効)
FireRes&BurnNegate Extnd
更に火耐性強化&火やられ完全無効
120
(150)
120
(150)

พลังป้องกันธาตุไฟ +7 และไม่ติดอาการโดนเผา
พลังป้องกันธาตุไฟ +10 และไม่ติดอาการโดนเผา

Y Y Y
High-Frequency
(高周波発生)
-
-
ทำให้เกิดผลของ Sonic Bomb

15.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P B B P
Defense Up [Hi]
(防御力強化【大】)
Defense More Powerful
(さらに
防御力強化)
90
(120)
+60
(+90)
พลังป้องกัน +15%
พลังป้องกัน +20%
ドヴォンヴァ
ロア=ルドラ
ウェルテクスシェルン

P G P
Health Rec [Lo]
(体力回復【小】)
-
-
ฮีล Hp 20 หน่วย

P G B G
No Stamina Loss [Hi]
(スタミナ減少無効【大】)
120
(150)
+90
(+120)
สตามิน่าไม่ลดตลอดระยะเวลาสกิล

B B G
Wind Cancel
(風圧無効)
Wind All Cancel
(
風圧を完全無効)
180
(240)
+120
(+180)
เกิดผลของสกิล Wind Breaker
เกิดผลของสกิล Wind Anchor

G B P B
Health Rec [Mid] & Antidote
(体力回復【中】&解毒)
-
-
ฮีล Hp 30 หน่วย และแก้พิษ

16.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P B B P
Defense Up [Hi]
(防御力強化【大】)
Defense More Powerful
(さらに
防御力強化)
90
(120)
+60
(+90)
พลังป้องกัน +15%
พลังป้องกัน +20%
夜笛【逢魔】
63式軍楽口風琴改
ハプルニクス
グィロスト改
グィロティスカ

P B C
Clairvoyance
(千里眼)
30
(60)
30
(60)

แสดงตำแหน่งของบอส

P C B C
No Stamina Loss [Hi]
(スタミナ減少無効【大】)

120
(150)

+90
(+120)
สตามิน่าไม่ลดตลอดระยะเวลาสกิล

B B C
Wind Cancel
(風圧無効)
Wind All Cancel
(
風圧を完全無効)
180
(240)
+120
(+180)
เกิดผลของสกิล Wind Breaker
เกิดผลของสกิล Wind Anchor

C B P
No Faint
(気絶無効)
180
(240)
180
(240)
ทำให้ไม่เกิดอาการมึนงง

C C C
Snow & Mud Negated
(耐雪&耐泥)
180
(240)
180
(240)
ทำให้ไม่ติดสถานะตุ๊กตาหิมะและตุ๊กตาโคลน

17.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P B B P
Defense Up [Hi]
(防御力強化【大】)
Defense More Powerful
(さらに
防御力強化)
90
(120)
+60
(+90)
พลังป้องกัน +15%
พลังป้องกัน +20%
ハードボーンホルン
ハードボーンホルン改
ヘビィボーンホルン
クイーンリコーダー
ゴルトリコーダー

P Y B
No Stamina Loss [Hi]
(スタミナ減少無効【大】)
120
(150)
+90
(+120)
สตามิน่าไม่ลดตลอดระยะเวลาสกิล

B B Y P
Wind All Cancel
(風圧を完全無効)
 180
(240)
180
(240)

เกิดผลของสกิล Wind Anchor

Y B P
IceRes & FrostNegate[Hi]
(氷耐性強化【大】&氷やられ完全無効)
IceRes&FrostNegate Extnd
(更に氷耐性強化&氷やられ完全無効)
 120
(150)
120
(150)

พลังป้องกันธาตุน้ำแข็ง +7 และไม่ติดอาการฟรอส
พลังป้องกันธาตุน้ำแข็ง +10 และไม่ติดอาการฟรอส

Y Y Y
High-Frequency
(高周波発生)
-
-
ทำให้เกิดผลของ Sonic Bomb

18.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P G P
Health Rec [Lo]
(体力回復【小】)
-
-
ฮีล Hp 20 หน่วย カーサスドラゴング
マギアチャーム=ベル
トロペクルーパー
ブラッドコフィン

G G P C
Health Rec [High]
(体力回復【大】)
-
-
ฮีล Hp 50 หน่วย

C C G P
Hear Protect [Hi]
(聴覚保護【大】)
180
(210)
180
(210)
เกิดผลของสกิล High Grade Ear Plug

C C C
Snow & Mud Negated
(耐雪&耐泥)
180
(240)
180
(240)
ทำให้ไม่ติดสถานะตุ๊กตาหิมะและตุ๊กตาโคลน

19.ชุดโน้ต
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P G P
Health Rec [Lo]
(体力回復【小】)
-
-
ฮีล Hp 20 หน่วย セロヴィウノブラン

P G Y G
Element Attack Up
(属性攻撃力強化)
ElmntlAtk More Powerful
(さらに属性攻撃力強化)
90
(120)
+60
(+90)
ค่าการโจมตีด้วยธาตุต่างๆแรงขึ้น 15%
ค่าการโจมตีด้วยธาตุต่างๆแรงขึ้นเป็น 20%

G Y P Y
(Heavenly Protection)
精霊王の加護
120
(150)
120
(150)
มีโอกาส 50% ที่จะรับดาเมจน้อยลง 30%

G G Y
Recover Spd Up [Lo]
(回復速度【小】)
120
(150)
120
(150)

อัตราการฟื้นฟูหลอด Hp สีแดงเร็วขึ้น 2 เท่า

Y G P
ThunderRes&ShockNegate[Hi]
(雷耐性強化【大】&雷やられ完全無効)
ThndrRes&ShockNeg Extnd
(更に雷耐性強化&雷やられ完全無効
)
120
(150)
120
(150)
พลังป้องกันธาตุไฟฟ้า +7 และไม่ติดอาการไฟฟ้าช็อต
พลังป้องกันธาตุไฟฟ้า +10 และไม่ติดอาการไฟฟ้าช็อต

Y Y Y
High-Frequency
(高周波発生)
-
-
ทำให้เกิดผลของ Sonic Bomb

20.ชุดโน้ต หรือ
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P Y C
Dragon Res Up
(龍耐性強化【大】)
Dragon Res More Powerful
(さらに龍耐性強化)

120
(150)
120
(150)

พลังป้องกันธาตุมังกร +7
พลังป้องกันธาตุมังกร +10
アグナディオン改
フレイムエリオーネ
セロヴィウノジョーヌ

Y C P
WaterRes & WetNegate[Hi]
(水耐性強化【大】&水やられ完全無効)
WaterRes&WetNegate Extnd
(更に水耐性強化&水やられ完全無効)
120
(150)
120
(150)

พลังป้องกันธาตุน้ำ +7 และไม่ติดอาการเปียก
พลังป้องกันธาตุน้ำ +10 และไม่ติดอาการเปียก

Y C Y C
Element Attack Up
(属性攻撃力強化)
ElmntlAtk More Powerful
(さらに属性攻撃力強化)

90
(120)
+60
(+90)
ค่าการโจมตีด้วยธาตุต่างๆแรงขึ้น 15%
ค่าการโจมตีด้วยธาตุต่างๆแรงขึ้น 20%

Y Y Y
High-Frequency
(高周波発生)
- - ทำให้เกิดผลของ Sonic Bomb

C C C
Snow & Mud Negated
(耐雪&耐泥)
180
(240)
180
(240)
ทำให้ไม่ติดสถานะตุ๊กตาหิมะและตุ๊กตาโคลน

C C Y
No Quakes
(耐震)
180
(240)
180
(240)
ไม่เกิดอาการสั่นจากแผ่นดินไหว

C Y P
No Paralysis
(麻痺無効)
180
(240)
180
(240)
ไม่เกิดอาการชา

D.ชุดโน้ตระดับบน มีโน้ตม่วงและส้มเป็นตัวยืนพื้น
21.ชุดโน้ต
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P O O R
Attack Up [Hi]
(攻撃力強化【大】)
Attack More Powerful
(さらに攻撃力強化)

90
(120)
+60
(+90)
พลังโจมตี +15%
พลังโจมตี +20%
王牙琴【鳴雷】
アヴニルオルゲール
アイスエイジ

R O R P
No Flick
(のけぞり無効)
45
(60)
45
(60)

ไม่กระตุกหรือล้มเมื่อโดนการโจมตีเล็กน้อย(ทั้งฟันกับเองและมอนสเตอร์)

O R O
Melody More Powerful
(全旋律効果延長)
+30
(+40)
-
เพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟคขลุ่ยทั้งหมด
ในขณะนั้น

22.ชุดโน้ต
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

O B P B
Atk Up & Def Up [Lo]
(攻撃力&防御力強化【小】)
AtkUp&DefUp More Powerful
(さらに攻撃力&防御力強化)
120
(150)
+90
(+120)
พลังโจมตีและป้องกัน +10%
พลังโจมตีและป้องกัน +15%
覇笛ハウカムトルム
ドズルヴォンヴァ

P B O O
Atk Up & Def Up [Lo]
(攻撃力&防御力強化【小】)
AtkUp&DefUp More Powerful
(さらに攻撃力&防御力強化)
120
(150)
+90
(+120)
พลังโจมตีและป้องกัน +10%
พลังโจมตีและป้องกัน +15%

P B B P
Defense Up [Hi]
(防御力強化【大】)
Defense More Powerful
(さらに
防御力強化)
90
(120)
+60
(+90)
พลังป้องกัน +15%
พลังป้องกัน +20%

P O B O
No Stamina Loss [Hi]
(スタミナ減少無効【大】)
120
(150)
+90
(+120)
สตามิน่าไม่ลดตลอดระยะเวลาสกิล

B B O
Wind All Cancel
(風圧を完全無効)
180
(240)
180
(240)

เกิดผลของสกิล Wind Anchor

23.ชุดโน้ต
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P G P
Health Rec [Lo]
(体力回復【小】)
-
-
ฮีล Hp 20 หน่วย 吼鼓【鬼咬】

G O P O
Affinity Up & Health Rec [Lo]
(会心率UP&体力回復【小】)
Affinity Up More Powerful
(さらに
会心率UP
)
120
(150)
+90
(+120)
ฮีล Hp 20 และแอฟฟินิตี้+15%
แอฟฟินิตี้+20%

O O G P
Hear Protect [Hi]
(聴覚保護【大】)
180
(210)
180
(210)
เกิดผลของสกิล High Grade Ear Plug

24.ชุดโน้ต
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P O P C
Heavenly Protection
(精霊王の加護)
120
(150)
120
(150)

มีโอกาส 50% ที่จะรับดาเมจน้อยลง 30% ブラッドスクリーム

C P O O
All Status Negate
(全状態異常無効)
120
(150)
+60
(+90)

ทำให้ไม่ติดสถานะพิษ ชา หลับ มึน เหนื่อย ตุ๊กตาหิมะ/โคลน พลังป้องกันลด

C C C
Snow & Mud Negated
(耐雪&耐泥)
180
(240)
180
(240)

ทำให้ไม่ติดสถานะตุ๊กตาหิมะและตุ๊กตาโคลน

C O O P
Status Up
(状態異常攻撃強化)
Status Up Extend
(さらに状態異常攻撃強化)
90
(120)
+60
(+90)
การโจมตีด้วยสถานะผิดปกติ+10%
การโจมตีด้วยสถานะผิดปกติ+15%

25.ชุดโน้ต
โน้ต สกิลที่เกิด
สกิลที่เกิดเมื่อเป่าซ้ำ
เวลา เวลา
เป่าซ้ำ
ผลของสกิล
ผลของสกิลเมื่อเป่าซ้ำ
ขลุ่ยค้อนที่มี

P Y O Y
Hear Protect [Lo]
(聴覚保護【小】)
Hear Protect [Hi]
(聴覚保護【大】)
180
(210)
180
(210)

เกิดผลของสกิล Ear Plug
เกิดผลของสกิล High Grade Ear Plug
崩笛イコカムルバス
凶琴【秋嵐】
Wind Cancel
(風圧無効)
Wind All Cancel
(
風圧を完全無効)
180
(240)
+120
(+180)

เกิดผลของสกิล Wind Breaker
เกิดผลของสกิล Wind Anchor

P O Y O
Element Attack Up
(属性攻撃力強化)
ElmntlAtk More Powerful
(さらに属性攻撃力強化)
90
(120)
+60
(+90)
ค่าการโจมตีด้วยธาตุต่างๆแรงขึ้น 15%
ค่าการโจมตีด้วยธาตุต่างๆแรงขึ้นเป็น 20%

Y Y Y
High-Frequency
(高周波発生)
- - ทำให้เกิดผลของ Sonic Bomb

Y O P
Elemental Defense Up
(全属性耐性強化)
Elemental Defense Up Extnd
(さらに全属性耐性強化)
90
(120)
+60
(+90)
ป้องกันธาตุทั้งหมด + 5
ป้องกันธาตุทั้งหมด +10

O Y Y O
All Blight Negate
(属性やられ無効)
120
(150)
120
(150)
ทำให้การติดสถานะผิดปกติธาตุนั่นคือไฟเผา, น้ำแข็งกัด, ไฟฟ้าช็อต, เปียกน้ำ ทั้งหมดทุกธาตุไร้ผล
ตอนนี้ก็ลุยขลุ่ยฆ้อนอยู่ เล่นแล้วติดใจครับ เมื่อก่อน จับธนู เดี๋ยวนี้มาจับฆ้อนแล้วว สวดยวดconfused smile

#33 By (223.206.121.47) on 2011-05-27 20:18

ยอดดดดด

#32 By (111.84.176.234) on 2011-03-14 12:38

อยากจะโม้ว่า

ทิ้งธนูมาเล่นขลุ่ยค้อน

ตอนแรกเป็นตัวถ่วงมาก(เล่นกับเพื่อน)

ตอนหลังเริ่มจับทริกได้ โอ๊วว มันส์ขิงๆ

ตบไปเรื่อยๆ ได้โน๊ตก็วิ่งหนีไปเป่า หรือไม่ก็ไปหลังมอนแล้วก็เป่าให้ขลุ่ยมันตบ สะใจมวาก ฮ่าๆ

#31 By I'Keaw (113.53.57.216) on 2011-03-07 13:02

แย่จัง เป็นอาวุธที่ผมไม่มีทางเข้าใจ

แต่ก้อขอบคุณคับ คุณอุทิศตัวเพื่อ เพื่อนๆนักล่าตัวจิง

#30 By maylu (110.164.246.97) on 2011-02-07 15:33

ขอบคุณคร้าบ

ในฐานะคนเล่นขลุ่ยค้อน เพิ่งรูว่าเป่าซ้ำได้ sad smile

#29 By •NitroZTH-JaMeZ• on 2011-01-23 16:28

แจ่มมากเลยครับ ผมชอบเล่นค้อนขลุ่ยมาตั้งแต่ ภาคP2G แล้ว
ขอบคุฯมากเลยนะครับbig smile

#28 By SatoruShori (223.207.59.177) on 2011-01-21 01:01

ขอบคุณครับสำหรับชุดโน้ตอันสวยงาม

#27 By นักล่าคนหนึ่ง (125.24.127.228) on 2011-01-20 19:58

โห....กะลังรออยู่พอดีเลยคร้าบ ชอบอาวุธนี้สุดใจขาดดิ้นเลย

#26 By สาวกโจโจ้ (118.172.206.91) on 2011-01-20 19:11

มันเป่า ซ้อนได้ด้วย โอ้ อเมซิ่งมาก

#25 By Joyceze (110.169.3.169) on 2011-01-20 13:12

=___='' สายขลุ่ยเล่นแล้วปวดตับ ให้ชาวบ้านเป่าส่วนเราไล่ตบดีฝ่า ....

#24 By Ray (110.171.54.121) on 2011-01-20 02:45

ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากๆ
เวลาเล่นกับเพื่อน ผมเป็นสายขลุ่ย

#23 By GreenAnt (27.130.32.18) on 2011-01-19 23:11

เห็นแล้วอยากเล่นเลยอ่าsad smile ภาคนี้ใช้ค้อนมาตลอดทั้งเกมเลยฮาๆ

#22 By meawnoy on 2011-01-19 20:12

ขอบคุณครับ ^ ^
แต่ภาคนี้ผมใช้ขลุ่ย
เวลาฮิล แป้กบ่อยมากๆๆ
จากlowเป็นweakไปเลย-.-

#21 By BevV (61.90.122.163) on 2011-01-19 18:46

ความจำเสื่อม คงไม่มีโอกาสใช้ขลุ่ยค้อนsad smile

เอาเป็นว่า ใช้เมื่อใหร่ค่อยเปิดเอ็นทรี่นี้ดูsad smile

#20 By PieChan[lovelypie] on 2011-01-19 18:22

อูอา โน้ตขลุ่ยภาคใหม่...
ขอบคุณจริงๆ นะครับ *กราบสามตลบ* surprised smile

#19 By @NATT2222 on 2011-01-19 17:47

ตั้งแต่เดโมแล้วก็ยังไม่ได้เล่นภาคใหม่เลยครับ ไม่มีเวลาว่างเล่นจริง ๆ

#18 By เจ้าชายน้อย on 2011-01-19 17:15

ขลุ่ยของโปรด

#17 By Arpp (58.8.42.205) on 2011-01-19 17:11

ในที่สุดขลุ่ยค้อนก็ใช้สู้ได้แล้วcry

#16 By knight11 (58.8.242.240) on 2011-01-19 16:18

อีกสักเม้นท์

แอบเห็นฟิกเกอร์แพนท์ตี้ สต็อกกิ้งข้างหลัง

อยากได้ๆ cry

#15 By Alcoholrang on 2011-01-19 16:02

ขอบคุณคาป เป็นอีกอาวุธที่ใช้แล้วติดใจมากมาก
ปล. ธีมใหม่สวยมักๆ cry

#14 By Alcoholrang on 2011-01-19 16:01

น่าใช้ขึ้นอีกเยอะเลยภาคนี้ ขลุ่ยค้อน

#13 By BBB (58.8.182.217) on 2011-01-19 14:51

น่าใช้ขึ้นอีกเยอะเลยภาคนี้ ขลุ่ยค้อน

#12 By BBB (58.8.182.217) on 2011-01-19 14:51

พึ่งรู้ว่ามันมีบอกโน็ตเพลงด้วยหรอเนี่ย ไม่เคยดู sad smile

ภาคนี้ยังไม่ได้แตะขลุ่ยค้อนเลยแฮะ บ้าแต่กันแลนซ์ confused smile

#11 By Rirera on 2011-01-19 14:39

เห็นโน๊ตขลุ่ยค้อนแล้วรู้สึกมึนๆ @_@

#10 By Zano (125.27.241.243) on 2011-01-19 14:12

สุดยอด

เห็นแล้วอยากเล่น ขลุ่ยค้อนเลย

#9 By KoTaRo (115.87.114.42) on 2011-01-19 12:15

ข้อมูลยังแน่นเหมือนเคย ขอบคุณครับ
ไว้จะลองดูนะ เขาอุตส่าห์ปรับปรุงขลุ่ยค้อนมาให้แล้วquestion

#8 By k-kun (125.26.167.96) on 2011-01-19 12:09

The hunting horn will sound agian.

#7 By MedGO (118.172.202.158) on 2011-01-19 11:42

อ่อ มีคำแนะนำให้นิดนึงจ้า ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ใส่ชื่อ ENG ของขลุ่ยค้อนในช่องทางขวาสุดควบคู่ไว้ด้วยจะดีมากเลย เอาของค่ายไหนสักค่ายนึงก็ได้

#6 By voldemor on 2011-01-19 10:44

เยี่ยมมาก กำลังหัีนมาเล่นขลุ้ยค้อยอยู่พอดีเลย Hot!

#5 By voldemor on 2011-01-19 10:41

ผมความจำไม่ดีเลยไม่ได้ใช้อ่ะขลุยค้อน
เฮดใหม่น่ารักดีครับ ว่าแต่โมเดลสองตัวในตู้นั่น?sad smile

#4 By tokimemo on 2011-01-19 07:13

มาอีกแล้วcry ขอบคุณมากเลยคับconfused smile

#3 By ZEN on 2011-01-19 06:56

ภาคนี้ยังแว้นดาบอยู่ แว้นๆๆ

สักวันเราจะเป่าแน่นอน = w=)b

#2 By merlangpoo (110.169.138.156) on 2011-01-19 02:14

ยามที่เราหยิบขลุ่ยขึ้นมา เราจะใช้มาใช้บริการconfused smile

#1 By Lee'z on 2011-01-19 01:44