หัวข้อฮอตฮิตยอดนิยมคัดสรรโดยแมวถังคุง
- ซิกส์ไนท์แมร์ภาค 2 : Sacred Facere พร้อมให้โหลดแล้วพร้อมกิจแจกของฯ ตามไปดูกันเลยเน้อ คลิกๆ
- สำหรับเพื่อนๆเล่นภาค MHP3rd[PSP] ทุกเรื่องที่สงสัยเข้าได้จาก ยุคุโมะวันสต๊อปเซอวิส ก่อนเน้อ
- อยากทำให้ MHP3rd เป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้แพชคลิกที่นี่ [แพช Eng จาก TeamHGG]
ในหน้านี้จะขอรวบรวมเกี่ยวกับการแล่ชิ้นส่วนต่างๆที่จะได้จากการจัดการมอนสเตอร์ของภาค "3rd" เน้อ มาอ่านวิธีใช้คร่าวๆกันก่อน

วิธีใช้งานตารางแล่และรางวัลจับ
หาตามชื่อของมอนสเตอร์แต่ละตัว หรือหาชื่อไอเท็มชื่อชิ้นส่วนที่ต้องการค้นหา โดยไล่หา หรือกด ctrl+F  ที่บราวเซอร์ของท่าน(ทั้ง IE และ Firefox) แล้วพิมพ์ชื่อไอเท็มหรือชิ้นส่วนที่ต้องการค้นหา(แนะนำให้ใช้ร่วมกับแพชภาษาอังกฤษ) จากนั้นจึงกด Next เพื่อหาไอเท็มนั้นว่ามาจากมอนสเตอร์ชนิดใด และมีวิธีการหาอย่างไร
จากนั้นก็ขอให้สนุกกับการหาชิ้นส่วนมอนสเตอร์!! สำหรับท่านที่อยากได้คำอธิบายตารางนี้อย่างละเอียด ขอเชิญที่ด้านล่างของตารางเลยเน้อ

ในตารางนี้อ้างอิงชื่อไอเท็มจากแพชของ TeamHGG สำหรับท่านที่ใช้แพชของทีม inwmonhunt.com หรือของญี่ปุ่น สามารถใช้เอนทรี "เอนทรีสำหรับเปรียบเทียบชื่อไอเท็มของสองค่าย" ในการช่วยหาไอเท็มได้

※การดรอปไอเท็มของแต่ละมอนสเตอร์ยังลงข้อมูลไม่ครบ แต่จะอัพเดตเรื่อยๆนะ!

ตารางแล่และรางวัลจับมอนสเตอร์ 11 ตระกูล
1.ตระกูลมังกรไก่(Bird Wyvern)


ジャギィ
Jaggi
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
鳥竜種の牙(Brd Wyvern Fang) 40%
ジャギィの皮(Jaggi Hide) 29%
ジャギィの鱗(Jaggi Scale) 23%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 8%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
上質な鳥竜骨(Bird Wyvrn Bone) 37%
鳥竜種の牙(Brd Wyvern Fang) 35%
ジャギィの上鱗(Jaggi Scale+) 18%
ジャギィの皮(Jaggi Hide) 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
鳥竜種の牙(Brd Wyvern Fang) 40%
ジャギィの皮(Jaggi Hide) 25%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 18%
ジャギィの鱗(Jaggi Scale) 17%


ドスジャギィ
Great Jaggi
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
狗竜の皮(Grt Jaggi Hide) 43%
狗竜の爪(Grt Jaggi Claw) 30%
鳴き袋(Screamer) 19%
ジャギィの鱗(Jaggi Scale) 8%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
ジャギィの鱗(Jaggi Scale) 25%

รางวัลจากการจับ :
鳴き袋(Screamer) x2 45%
狗竜の爪(Grt Jaggi Claw) 32%
狗竜の皮(Grt Jaggi Hide) x1 18%
狗竜の頭(Grt Jaggi Head) x1 5%

รางวัลจากการทำลายส่วน :
-หัว
王者のエリマキ(Regal Frill) x1 65%
鳴き袋(Screamer) x1 25%
狗竜の頭(Grt Jaggi Head) x1 10%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
狗竜の上皮(Grt Jaggi Hide+) 40%
狗竜の尖爪(Grt Jaggi Claw+) 28%
鳴き袋(Screamer) 17%
狗竜の皮(Grt Jaggi Hide) 8%
狗竜の爪(Grt Jaggi Claw) 7%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 50%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 25%
狗竜の上皮(Grt Jaggi Hide+) 23%
鳥竜玉(BrdWyvern Stone) 2%

รางวัลจากการจับ:
鳴き袋(Screamer) x2 43%
狗竜の尖爪(Grt Jaggi Claw+) x1 30%
狗竜の上皮(Grt Jaggi Hide+) x1 15%
狗竜の頭(Grt Jaggi Head) x1 8%
鳥竜玉(BrdWyvern Stone) x1 4%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-หัว
王者のエリマキ(Regal Frill) x1 70%
狗竜の頭(Grt Jaggi Head) x1 12%
鳥竜玉(BrdWyvern Stone) x1 10%
鳴き袋(Screamer) x2 8%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
狗竜の皮(Grt Jaggi Hide) 30%
ジャギィの鱗(Jaggi Scale) 20%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 20%
狗竜の爪(Grt Jaggi Claw) 15%
鳴き袋(Screamer) 15%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
ジャギィの鱗(Jaggi Scale) 25%

รางวัลจากการจับ:
鳴き袋(Screamer) x1 35%
狗竜の爪(Grt Jaggi Claw) 28%
鳥竜種の牙(Brd Wyvern Fang) x2 22%
狗竜の皮(Grt Jaggi Hide) x1 15%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-หัว
ジャギィの鱗(Jaggi Scale) x1 80%
鳴き袋(Screamer) x1 20%

※Great Jaggi จะดรอปไอเท็มเมื่อทำให้มันล้ม


フロギィ
Furogi
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
フロギィの毒牙(Froggi Fang) 40%
フロギィの皮(Froggi Hide) 29%
フロギィの鱗(Froggi Scale) 23%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 8%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
フロギィの毒牙(Froggi Fang) 38%
フロギィの上鱗(Froggi Scale+) 35%
上質な鳥竜骨(Bird Wyvrn Bone) 20%
フロギィの皮(Froggi Hide) 7%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
フロギィの毒牙(Froggi Fang) 40%
フロギィの皮(Froggi Hide) 25%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 18%
フロギィの鱗(Froggi Scale) 17%


ドスフロギィ
Great Furogi
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
毒狗竜の皮(Grt Froggi Hide) 40%
毒狗竜の腕甲(Grt Frggi Arm) 27%
毒袋(Poison Sac) 25%
フロギィの鱗(Froggi Scale) 8%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
フロギィの鱗(Froggi Scale) 25%

รางวัลจากการจับ:
毒狗竜の腕甲(Grt Frggi Arm) x1 40%
毒袋(Poison Sac) x1 40%
毒狗竜の皮(Grt Froggi Hide) x1 20%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-หัว
王者のクチバシ(Regal Snout) x1 50%
毒袋(Poison Sac) x1 50%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
毒狗竜の上皮(Grt Frggi Hide+) 40%
猛毒袋(Toxin Sac) 25%
毒狗竜の堅腕甲(Grt Frggi Arm+) 20%
毒狗竜の皮(Grt Froggi Hide) 8%
毒狗竜の腕甲(Grt Frggi Arm) 7%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 50%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 25%
毒狗竜の上皮(Grt Frggi Hide+) 23%
鳥竜玉(BrdWyvern Stone) 2%

รางวัลจากการจับ:
猛毒袋(Toxin Sac) x1 38%
毒狗竜の堅腕甲(Grt Frggi Arm+) x1 35%
毒狗竜の上皮(Grt Frggi Hide+) x1 15%
毒袋(Poison Sac) x2 8%
鳥竜玉(BrdWyvern Stone) x1 4%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
王者のクチバシ(Regal Snout) x1 60%
猛毒袋(Toxin Sac) x2 30%
鳥竜玉(BrdWyvern Stone) x1 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
毒狗竜の皮(Grt Froggi Hide) 30%
フロギィの鱗(Froggi Scale) 20%
毒袋(Poison Sac) 20%
毒狗竜の腕甲(Grt Frggi Arm) 15%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 15%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
フロギィの鱗(Froggi Scale) 25%

รางวัลจากการจับ:
毒袋(Poison Sac) x1 30%
毒狗竜の腕甲(Grt Frggi Arm) x1 20%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) x2 20%
毒狗竜の皮(Grt Froggi Hide) x1 15%
フロギィの毒牙(Froggi Fang) x2 15%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
フロギィの鱗(Froggi Scale) x1 55%
毒袋(Poison Sac) x1 45%

※Great Furogi จะดรอปไอเท็มเมื่อทำให้มันล้ม


バギィ
Baggi
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
鳥竜種の牙(Brd Wyvern Fang) 37%
バギィの皮(Baggie Hide) 30%
バギィの鱗(Baggi Scale) 25%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 8%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
バギィの上鱗(Baggi Scale+) 35%
鳥竜種の牙(Brd Wyvern Fang) 20%
上質な鳥竜骨(Bird Wyvrn Bone) 20%
睡眠袋(Sleep Sac) 15%
バギィの皮(Baggie Hide) 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
鳥竜種の牙(Brd Wyvern Fang) 40%
バギィの皮(Baggie Hide) 25%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 20%
バギィの鱗(Baggi Scale) 15%


ドスバギィ
Great Baggi
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
眠狗竜の皮(Grt Baggi Hide) 40%
眠狗竜の爪(Grt Baggi Claw) 27%
睡眠袋(Sleep Sac) 25%
バギィの鱗(Baggi Scale) 8%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
バギィの鱗(Baggi Scale) 25%

รางวัลจากการจับ:
眠狗竜の爪(Grt Baggi Claw) x1 48%
睡眠袋(Sleep Sac) x1 32%
眠狗竜の皮(Grt Baggi Hide) x1 20%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
王者のトサカ(Regal Crest) x1 60%
睡眠袋(Sleep Sac) x1 40%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
眠狗竜の上皮(Grt Baggi Hide+) 38%
眠狗竜の尖爪(Grt Baggi Claw+) 25%
昏睡袋(Coma Sac) 22%
眠狗竜の皮(Grt Baggi Hide) 8%
眠狗竜の爪(Grt Baggi Claw) 7%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 50%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 25%
眠狗竜の上皮(Grt Baggi Hide+) 23%
鳥竜玉(BrdWyvern Stone) 2%

รางวัลจากการจับ:
眠狗竜の尖爪(Grt Baggi Claw+) x1 45%
昏睡袋(Coma Sac) x1 28%
眠狗竜の上皮(Grt Baggi Hide+) x1 14%
睡眠袋(Sleep Sac) x2 8%
鳥竜玉(BrdWyvern Stone) x1

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
王者のトサカ(Regal Crest) x1 60%
昏睡袋(Coma Sac) x2 28%
鳥竜玉(BrdWyvern Stone) x1 12%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
眠狗竜の上皮(Grt Baggi Hide+) 38%
眠狗竜の尖爪(Grt Baggi Claw+) 25%
昏睡袋(Coma Sac) 22%
眠狗竜の皮(Grt Baggi Hide) 8%
眠狗竜の爪(Grt Baggi Claw) 7%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
バギィの鱗(Baggi Scale) 25%

รางวัลจากการจับ:
鳥竜種の牙(Brd Wyvern Fang) x2 33%
眠狗竜の爪(Grt Baggi Claw) x1 25%
睡眠袋(Sleep Sac) x1 25%
眠狗竜の皮(Grt Baggi Hide) x1 17%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
バギィの鱗(Baggi Scale) x1 70%
睡眠袋(Sleep Sac) x1 30%

※Great Baggi จะดรอปไอเท็มเมื่อทำให้มันล้ม


ガーグァ
Gagua
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
生肉(Raw Meat) 70%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 15%
丸鳥の羽(Gagua Feather) 15%

ดรอปลงพื้น มี 3 เซ็ต:
ガーグァのフン(Gagua Dung) 60%
薬草(Herb) 30%
虫の死骸 10%

ガーグァの金の卵(Gagua Goldenegg) 100%

ガーグァの卵(Gagua Egg) 100%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
生肉(Raw Meat) 70%
丸鳥の羽(Gagua Feather) 25%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 5%

ดรอปลงพื้น มี 3 เซ็ต:
ガーグァのフン(Gagua Dung) 60%
薬草(Herb) 30%
虫の死骸 10%

ガーグァの金の卵(Gagua Goldenegg) 100%

ガーグァの卵(Gagua Egg) 100%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
生肉(Raw Meat) 80%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 15%
丸鳥の羽(Gagua Feather) 5%

ดรอปลงพื้น มี 3 เซ็ต:
ガーグァのフン(Gagua Dung) 60%
薬草 30%
虫の死骸 10%

ガーグァの金の卵(Gagua Goldenegg) 100%

ガーグァの卵(Gagua Egg) 100%

※Gagua จะดรอปไอเท็มเมื่อโจมตีมันจากด้านหลัง


ジャギィノス
Jaggia
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ジャギィの皮(Jaggi Hide) 43%
ジャギィの鱗(Jaggi Scale) 30%
鳥竜種の牙(Brd Wyvern Fang) 18%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 9%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ジャギィの上鱗(Jaggi Scale+) 55%
上質な鳥竜骨(Bird Wyvrn Bone) 22%
鳥竜種の牙(Brd Wyvern Fang) 15%
ジャギィの皮(Jaggi Hide) 8%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ジャギィの皮(Jaggi Hide) 37%
ジャギィの鱗(Jaggi Scale) 25%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 20%
鳥竜種の牙(Brd Wyvern Fang) 18%


クルペッコ
Qurupeco
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
彩鳥の鱗(Qurupeco Scale) 45%
彩鳥の羽根(Qurupeco Feathr) 32%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 12%
極彩色の羽根(Vibrant Down) 9%
へんなクチバシ(Queer Beak) 2%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
彩鳥の鱗(Qurupeco Scale) 18%
極彩色の羽根(Vibrant Down) 7%

รางวัลจากการจับ:
彩鳥の羽根(Qurupeco Feathr) x1 28%
鳴き袋(Screamer) x2 25%
火打石(Flintstone) x1 20%
極彩色の羽根(Vibrant Down) x1 12%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) x2 10%
へんなクチバシ(Queer Beak) x1 5%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว(ทำลายได้ 2 สเต็ป)
へんなクチバシ(Queer Beak) x1 75%
鳴き袋(Screamer) x2 25%

-ปีก
火打石(Flintstone) x1 50%
彩鳥の羽根(Qurupeco Feathr) x1 40%
極彩色の羽根(Vibrant Down) x1 10%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
彩鳥の上鱗(Qurupeco Scale+) 40%
彩鳥の翼(Qurupeco Wing) 32%
極彩色の羽根(Vibrant Down) 16%
上竜骨(Monster Bone+) 10%
ステキなクチバシ(Splendid Beak) 2%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
彩鳥の上鱗(Qurupeco Scale+) 15%
極彩色の羽根(Vibrant Down) 10%

รางวัลจากการจับ:
彩鳥の翼(Qurupeco Wing) x1 24%
火打石(Flintstone) x1 20%
鳴き袋(Screamer) x2 20%
極彩色の羽根(Vibrant Down) x1 15%
彩鳥の上鱗(Qurupeco Scale+) x2 10%
ステキなクチバシ(Splendid Beak) x1 9%
竜玉(Wyvern Stone) x1 2%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว(ทำลายได้ 2 สเต็ป)
ステキなクチバシ(Splendid Beak) x1 55%
鳴き袋(Screamer) x2 25%
へんなクチバシ(Queer Beak) x1 20%

-ปีก
彩鳥の翼(Qurupeco Wing) x1 43%
火打石(Flintstone) x1 30%
極彩色の羽根(Vibrant Down) x1 19%
火打石(Flintstone) x2 5%
竜玉(Wyvern Stone) x1 3%

-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
彩鳥の鱗(Qurupeco Scale) 38%
彩鳥の羽根(Qurupeco Feathr) 27%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 25%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 10%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
彩鳥の鱗(Qurupeco Scale) 25%

※Qurupeco จะดรอปไอเท็มเมื่อมันชะงักขณะเรียกเพื่อนมาช่วย


クルペッコ亜種
Red Qurupeco
Low Rank Hi Rank
-

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
紅彩鳥の上鱗(Red Qurpeco Scl) 40%
紅彩鳥の翼(Red Qurpeco Wng) 32%
極彩色の羽根(Vibrant Down) 16%
上竜骨(Monster Bone+) 10%
ステキなクチバシ(Splendid Beak) 2%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
紅彩鳥の上鱗(Red Qurpeco Scl) 15%
極彩色の羽根(Vibrant Down) 10%

รางวัลจากการจับ:
電気石(Piezo Crystal) x1 25%
紅彩鳥の翼(Red Qurpeco Wng) x1 24%
鳴き袋(Screamer) x2 20%
紅彩鳥の上鱗(Red Qurpeco Scl) x2 10%
極彩色の羽根(Vibrant Down) x1 10%
ステキなクチバシ(Splendid Beak) x1 9%
竜玉(Wyvern Stone) x1 2%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
ステキなクチバシ(Splendid Beak) x1 55%
鳴き袋(Screamer) x2 25%
へんなクチバシ(Queer Beak) x1 20%

-ปีก
電気石(Piezo Crystal) x1 60%
紅彩鳥の翼(Red Qurpeco Wng) x1 27%
極彩色の羽根(Vibrant Down) x1 10%
竜玉(Wyvern Stone) x1 3%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- -

2.ตระกูลมังกรบิน(Flying Wyvern)

リオレイア
Rathian
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
雌火竜の鱗(Rathian Scale) 40%
雌火竜の甲殻(Rathian Shell) 30%
雌火竜の翼膜(Rathian Webbing) 15%
火炎袋(Flame Sac) 10%
雌火竜の棘(Rathian Spike) 5%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
雌火竜の鱗(Rathian Scale) 62%
雌火竜の棘(Rathian Spike) 20%
火竜の骨髄(FireWyvrnMarrow) 15%
雌火竜の逆鱗(Rathian Plate) 3%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 74%
雌火竜の鱗(Rathian Scale) 15%
雌火竜の棘(Rathian Spike) 10%
雌火竜の逆鱗(Rathian Plate) 1%

รางวัลจากการจับ:
雌火竜の甲殻(Rathian Shell) x1 33%
雌火竜の鱗(Rathian Scale) x2 30%
火炎袋(Flame Sac) x1 20%
火竜の骨髄(FireWyvrnMarrow) x1 15%
雌火竜の逆鱗(Rathian Plate) x1 2%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
雌火竜の甲殻(Rathian Shell) x1 71%
雌火竜の鱗(Rathian Scale) x1 25%
雌火竜の逆鱗(Rathian Plate) x1 4%

-ปีก
火竜の翼爪(Fire Wyvern Clw) x1 70%
竜の爪(Wyvern Claw) x4 15%
雌火竜の翼膜(Rathian Webbing) x1 15%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
雌火竜の上鱗(Rathian Scale+) 38%
雌火竜の堅殻(Rathian Carapce) 25%
雌火竜の翼膜(Rathian Webbing) 12%
爆炎袋(Inferno Sac) 12%
雌火竜の棘(Rathian Spike) 8%
雌火竜の上棘(Rathian Spike+) 5%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
雌火竜の上鱗(Rathian Scale+) 55%
雌火竜の上棘(Rathian Spike+) 15%
火竜の延髄(FireWyvrnBrnStm) 10%
雌火竜の逆鱗(Rathian Plate) 10%
雌火竜の鱗(Rathian Scale) 7%
雌火竜の紅玉(Rathian Ruby) 3%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
雌火竜の上鱗(Rathian Scale+) 15%
雌火竜の上棘(Rathian Spike+) 8%
雌火竜の紅玉(Rathian Ruby) 2%

รางวัลจากการจับ:
雌火竜の堅殻(Rathian Carapce) x1 30%
雌火竜の上鱗(Rathian Scale+) x2 22%
爆炎袋(Inferno Sac) x1 15%
火竜の骨髄(FireWyvrnMarrow) x1 13%
火竜の延髄(FireWyvrnBrnStm) x1 8%
火炎袋(Flame Sac) x2 5%
雌火竜の逆鱗(Rathian Plate) x1 4%
雌火竜の紅玉(Rathian Ruby) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
雌火竜の堅殻(Rathian Carapce) x1 68%
雌火竜の上鱗(Rathian Scale+) x1 20%
雌火竜の甲殻(Rathian Shell) x2 8%
雌火竜の紅玉(Rathian Ruby) x1 4%

-ปีก
火竜の翼爪(Fire Wyvern Clw) x2 60%
竜の爪(Wyvern Claw) x5 15%
雌火竜の上鱗(Rathian Scale+) x1 15%
雌火竜の翼膜(Rathian Webbing) x2 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
雌火竜の鱗(Rathian Scale) 40%
雌火竜の甲殻(Rathian Shell) 35%
火炎袋(Flame Sac) 25%

※Rathian จะดรอปไอเท็มเมื่อทำให้มันสะดุ้งขณะกินอาหาร


リオレイア希少種
Gold Rathian
Low Rank Hi Rank
-
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
金火竜の上鱗(Gld Rathian Scl) 43%
金火竜の堅殻(Gld Rathian Cpc) 29%
金火竜の上棘(GldRathianSpike) 10%
火竜の煌液(FireWyvernFluid) 10%
爆炎袋(Inferno Sac) 8%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
金火竜の上鱗(Gld Rathian Scl) 45%
金火竜の堅殻(Gld Rathian Cpc) 30%
金火竜の上棘(GldRathianSpike) 10%
雌火竜の逆鱗(Rathian Plate) 10%
雌火竜の紅玉(Rathian Ruby) 5%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
金火竜の上鱗(Gld Rathian Scl) 11%
火竜の煌液(FireWyvernFluid) 10%
雌火竜の紅玉(Rathian Ruby) 4%

รางวัลจากการจับ:
金火竜の堅殻(Gld Rathian Cpc) x1 30%
金火竜の上鱗(Gld Rathian Scl) x2 22%
火竜の煌液(FireWyvernFluid) x1 20%
爆炎袋(Inferno Sac) x1 10%
火竜の延髄(FireWyvrnBrnStm) x1 7%
雌火竜の紅玉(Rathian Ruby) x1 7%
雌火竜の逆鱗(Rathian Plate) x1 4%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
金火竜の堅殻(Gld Rathian Cpc) x1 50%
金火竜の上鱗(Gld Rathian Scl) x1 25%
火竜の煌液(FireWyvernFluid) x2 15%
雌火竜の逆鱗(Rathian Plate) x1 6%
雌火竜の紅玉(Rathian Ruby) x1 4%

-ปีก
火竜の翼爪(Fire Wyvern Clw) x2 60%
竜の爪(Wyvern Claw) x5 15%
金火竜の上鱗(Gld Rathian Scl) x1 15%
雌火竜の翼膜(Rathian Webbing) x2 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- ※Gold Rathian จะดรอปไอเท็มเมื่อทำให้มันสะดุ้ง


リオレウス
Rathalos
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
火竜の鱗(Rathalos Scale) 40%
火竜の甲殻(Rathalos Shell) 28%
火竜の翼膜(Rathalos Webbng) 19%
火炎袋(Flame Sac) 8%
火竜の骨髄(FireWyvrnMarrow) 5%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
火竜の尻尾(Rathalos Tail) 60%
火竜の鱗(Rathalos Scale) 20%
火竜の骨髄(FireWyvrnMarrow) 17%
火竜の逆鱗(Rathalos Plate) 3%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 74%
火竜の鱗(Rathalos Scale) 24%
火竜の逆鱗(Rathalos Plate) 2%

รางวัลจากการจับ:
火竜の甲殻(Rathalos Shell) x1 42%
火竜の翼膜(Rathalos Webbng) x1 29%
火竜の骨髄(FireWyvrnMarrow) x1 18%
火竜の尻尾(Rathalos Tail) x1 9%
火竜の逆鱗(Rathalos Plate) x1 2%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
火竜の鱗(Rathalos Scale) x1 66%
火竜の甲殻(Rathalos Shell) x1 30%
火竜の逆鱗(Rathalos Plate) x1 4%

-ปีก
火竜の翼爪(Fire Wyvern Clw) x1 70%
竜の爪(Wyvern Claw) x4 15%
火竜の翼膜(Rathalos Webbng) x1 15%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
火竜の上鱗(Rathalos Scale+) 38%
火竜の堅殻(Rathalos Carpce) 29%
爆炎袋(Inferno Sac) 15%
火竜の翼膜(Rathalos Webbng) 13%
火竜の延髄(FireWyvrnBrnStm) 5%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
火竜の尻尾(Rathalos Tail) 48%
火竜の上鱗(Rathalos Scale+) 22%
火竜の延髄(FireWyvrnBrnStm) 10%
火竜の逆鱗(Rathalos Plate) 10%
火竜の鱗(Rathalos Scale) 7%
火竜の紅玉(Rathalos Ruby) 3%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
火竜の上鱗(Rathalos Scale+) 23%
火竜の紅玉(Rathalos Ruby) 2%

รางวัลจากการจับ:
火竜の堅殻(Rathalos Carpce) x1 38%
火竜の翼膜(Rathalos Webbng) x2 18%
火竜の骨髄(FireWyvrnMarrow) x1 16%
火竜の尻尾(Rathalos Tail) x1 12%
火竜の延髄(FireWyvrnBrnStm) x1 8%
火竜の逆鱗(Rathalos Plate) x1 5%
火竜の紅玉(Rathalos Ruby) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
火竜の上鱗(Rathalos Scale+) x1 57%
火竜の堅殻(Rathalos Carpce) x1 25%
火竜の甲殻(Rathalos Shell) x2 8%
火竜の逆鱗(Rathalos Plate) x1 6%
火竜の紅玉(Rathalos Ruby) x1 4%

-ปีก
火竜の翼爪(Fire Wyvern Clw) x2 60%
竜の爪(Wyvern Claw) x5 15%
火竜の上鱗(Rathalos Scale+) x1 15%
火竜の翼膜(Rathalos Webbng) x2 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
火竜の鱗(Rathalos Scale) 40%
火竜の甲殻(Rathalos Shell) 35%
火炎袋(Flame Sac) 25%

※Rathalos จะดรอปไอเท็มเมื่อทำให้มันสะดุ้งขณะกินอาหาร


リオレウス希少種
Silver Rathalos
Low Rank Hi Rank
-

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
銀火竜の上鱗(Slvr Rthlos Scl) 43%
銀火竜の堅殻(Slvr Rthlos Cpc) 30%
爆炎袋(Inferno Sac) 12%
火竜の煌液(FireWyvernFluid) 12%
火竜の延髄(FireWyvrnBrnStm) 3%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
銀火竜の尻尾(Slvr RthlosTail) 60%
銀火竜の上鱗(Slvr Rthlos Scl) 15%
火竜の逆鱗(Rathalos Plate) 12%
銀火竜の堅殻(Slvr Rthlos Cpc) 8%
火竜の紅玉(Rathalos Ruby) 5%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
銀火竜の上鱗(Slvr Rthlos Scl) 12%
火竜の煌液(FireWyvernFluid) 10%
火竜の紅玉(Rathalos Ruby) 3%

รางวัลจากการจับ:
銀火竜の堅殻(Slvr Rthlos Cpc) x1 40%
銀火竜の上鱗(Slvr Rthlos Scl) x2 25%
火竜の煌液(FireWyvernFluid) x1 18%
銀火竜の尻尾(Slvr RthlosTail) x1 10%
火竜の紅玉(Rathalos Ruby) x1 7%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
銀火竜の上鱗(Slvr Rthlos Scl) x1 50%
銀火竜の堅殻(Slvr Rthlos Cpc) x1 25%
火竜の煌液(FireWyvernFluid) x2 15%
火竜の逆鱗(Rathalos Plate) x1 6%
火竜の紅玉(Rathalos Ruby) x1 4%

-ปีก
火竜の翼爪(Fire Wyvern Clw) x2 60%
竜の爪(Wyvern Claw) x5 15%
銀火竜の上鱗(Slvr Rthlos Scl) x1 15%
火竜の翼膜(Rathalos Webbng) x2 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- ※Silver Rathalos จะดรอปไอเท็มเมื่อทำให้มันสะดุ้ง


ディアブロス
Diablos
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
角竜の甲殻(Diablos Shell) 63%
角竜の牙(Blos Fang) 30%
角竜の背甲(Diablos Spine) 7%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
角竜の尾甲(DiablosTailbone) 55%
角竜の甲殻(Diablos Shell) 37%
角竜の骨髄(Diablos Marrow) 8%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
角竜の背甲(Diablos Spine) 25%

รางวัลจากการจับ:
角竜の牙(Blos Fang) x2 32%
角竜の甲殻(Diablos Shell) x1 30%
角竜の尾甲(DiablosTailbone) x1 15%
角竜の背甲(Diablos Spine) x1 13%
角竜の骨髄(Diablos Marrow) x1 10%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-เขา(สามารถทำลายได้ 2 ข้าง)
ねじれた角(Twisted Horn) x1 92%
上質なねじれた角(Majestic Horn) x1 8%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
角竜の堅殻(Diablos Carapce) 60%
角竜の牙(Blos Fang) 25%
角竜の甲殻(Diablos Shell) 8%
角竜の堅甲(Diablos Thorcic) 7%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
角竜の尾甲(DiablosTailbone) 50%
角竜の堅殻(Diablos Carapce) 28%
角竜の骨髄(Diablos Marrow) 12%
角竜の延髄(Diablos Brnstm) 6%
竜玉(Wyvern Stone) 4%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
角竜の堅甲(Diablos Thorcic) 20%
角竜の背甲(Diablos Spine) 5%

รางวัลจากการจับ:
角竜の堅殻(Diablos Carapce) x1 24%
角竜の尾甲(DiablosTailbone) x1 20%
角竜の牙(Blos Fang) x3 15%
角竜の骨髄(Diablos Marrow) x1 14%
角竜の堅甲(Diablos Thorcic) x1 10%
角竜の延髄(Diablos Brnstm) x1 8%
角竜の背甲(Diablos Spine) x2 5%
竜玉(Wyvern Stone) x1 4%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-เขา(สามารถทำลายได้ 2 ข้าง)
ねじれた角(Twisted Horn) x1 60%
上質なねじれた角(Majestic Horn) x1 40%

-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
角竜の甲殻(Diablos Shell) 60%
角竜の牙(Blos Fang) 40%

※Diablos จะดรอปไอเท็มเมื่อพุ่งชนผนังแล้วเขาติด


ディアブロス亜種
Black Diablos
Low Rank Hi Rank
-
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
黒角竜の堅殻(Black Blos Shl) 63%
角竜の牙(Blos Fang) 30%
黒角竜の堅甲(Blk Blos Spine) 7%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
角竜の尾甲(DiablosTailbone) 50%
黒角竜の堅殻(Black Blos Shl) 28%
角竜の骨髄(Diablos Marrow) 12%
角竜の延髄(Diablos Brnstm) 6%
竜玉(Wyvern Stone) 4%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
黒角竜の堅甲(Blk Blos Spine) 25%

รางวัลจากการจับ:
黒角竜の堅殻(Black Blos Shl) x1 24%
角竜の尾甲(DiablosTailbone) x1 20%
黒角竜の堅甲(Blk Blos Spine) x1 15%
角竜の牙(Blos Fang) x3 15%
角竜の骨髄(Diablos Marrow) x1 14%
角竜の延髄(Diablos Brnstm) x1 8%
竜玉(Wyvern Stone) x1 4%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-เขา(สามารถทำลายได้ 2 ข้าง)
ねじれた角(Twisted Horn) x1 75%
上質な黒巻き角(MajesticBlkHorn) x1 25%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- ※Black Diablos จะดรอปไอเท็มเมื่อพุ่งชนผนังแล้วเขาติด


ティガレックス
Tigrex
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
轟竜の鱗(Tigrex Scale) 40%
轟竜の爪(Tigrex Claw) 37%
轟竜の甲殻(Tigrex Shell) 20%
轟竜の頭殻(Tigrex Skl Shl) 3%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
轟竜の尻尾(Tigrex Tail) 80%
轟竜の鱗(Tigrex Scale) 20%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
轟竜の鱗(Tigrex Scale) 20%
轟竜の爪(Tigrex Claw) 5%

รางวัลจากการจับ:
轟竜の甲殻(Tigrex Shell) x1 36%
轟竜の牙(Tigrex Fang) x1 25%
轟竜の鱗(Tigrex Scale) x1 22%
轟竜の尻尾(Tigrex Tail) x1 12%
轟竜の頭殻(Tigrex Skl Shl) x1 5%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
轟竜の牙(Tigrex Fang) x2 50%
轟竜の甲殻(Tigrex Shell) x1 38%
轟竜の頭殻(Tigrex Skl Shl) x1 12%

-ขาหน้า
轟竜の爪(Tigrex Claw) x2 80%
轟竜の爪(Tigrex Claw) x1 20%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
轟竜の上鱗(Tigrex Scale+) 35%
轟竜の尖爪(Tigrex Claw+) 30%
轟竜の堅殻(Tigrex Carapace) 17%
轟竜の鱗(Tigrex Scale) 8%
轟竜の頭殻(Tigrex Skl Shl) 7%
轟竜のアギト(Tigrex Jaw) 3%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
轟竜の尻尾(Tigrex Tail) 60%
轟竜の上鱗(Tigrex Scale+) 40%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
轟竜の上鱗(Tigrex Scale+) 20%
轟竜の尖爪(Tigrex Claw+) 5%

รางวัลจากการจับ:
轟竜の堅殻(Tigrex Carapace) x1 30%
轟竜の鋭牙(Tigrex Fang+) x1 25%
轟竜の上鱗(Tigrex Scale+) x1 20%
轟竜の甲殻(Tigrex Shell) x2 10%
轟竜の尻尾(Tigrex Tail) x1 8%
轟竜のアギト(Tigrex Jaw) x1 7%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
轟竜の鋭牙(Tigrex Fang+) x1 45%
轟竜の堅殻(Tigrex Carapace) x1 17%
轟竜の牙(Tigrex Fang) x3 15%
轟竜の頭殻(Tigrex Skl Shl) x1 15%
轟竜のアギト(Tigrex Jaw) x1 8%

-ขาหน้า
轟竜の尖爪(Tigrex Claw+) x1 80%
轟竜の爪(Tigrex Claw) x3 20%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
轟竜の鱗(Tigrex Scale) 60%
轟竜の甲殻(Tigrex Shell) 40%

※Tigrex จะดรอปไอเท็มเมื่อมันงับผนังแล้วติด


ティガレックス亜種
Black Tigrex
Low Rank Hi Rank
-

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
黒轟竜の上鱗(Blk Tigrex Scl) 38%
黒轟竜の尖爪(Blk Tigrex Claw) 30%
黒轟竜の堅殻(Blk Tigrex Shl) 27%
轟竜のアギト(Tigrex Jaw) 5%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
轟竜の尻尾(Tigrex Tail) 60%
黒轟竜の上鱗(Blk Tigrex Scl) 40%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
黒轟竜の上鱗(Blk Tigrex Scl) 20%
黒轟竜の尖爪(Blk Tigrex Claw) 5%

รางวัลจากการจับ:
黒轟竜の堅殻(Blk Tigrex Shl) x1 38%
黒轟竜の鋭牙(Blk Tigrex Fang) x1 27%
黒轟竜の上鱗(Blk Tigrex Scl) x1 20%
轟竜の尻尾(Tigrex Tail) x1 10%
轟竜のアギト(Tigrex Jaw) x1 5%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
黒轟竜の鋭牙(Blk Tigrex Fang) x1 52%
轟竜の頭殻(Tigrex Skl Shl) x1 20%
黒轟竜の堅殻(Blk Tigrex Shl) x1 20%
轟竜のアギト(Tigrex Jaw) x1 8%

-ขาหน้า
黒轟竜の尖爪(Blk Tigrex Claw) x1 100%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- ※Black Tigrex จะดรอปไอเท็มเมื่อมันงับผนังแล้วติด


ナルガクルガ
Nargacuga
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
迅竜の鱗(Narga Scale) 45%
迅竜の黒毛(Black Narga Plt) 25%
迅竜の牙(Nargacuga Fang) 15%
迅竜の刃翼(Nargacuga Wing) 10%
迅竜の尻尾(Nargacuga Tail) 5%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
迅竜の尻尾(Nargacuga Tail) 82%
迅竜の尾棘(Narga TailSpike) 10%
迅竜の骨髄(Narga Marrow) 8%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
迅竜の鱗(Narga Scale) 25%

รางวัลจากการจับ:
迅竜の黒毛(Black Narga Plt) x1 40%
迅竜の牙(Nargacuga Fang) x1 23%
迅竜の鱗(Narga Scale) x1 18%
迅竜の尻尾(Nargacuga Tail) x1 15%
迅竜の骨髄(Narga Marrow) x1 4%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
迅竜の牙(Nargacuga Fang) x2 70%
迅竜の鱗(Narga Scale) x2 30%

-ปีก(ซ้ายหรือขวาก็ได้)
迅竜の刃翼(Nargacuga Wing) x2 60%
迅竜の刃翼(Nargacuga Wing) x1 25%
迅竜の黒毛(Black Narga Plt) x2 15%

-หาง(ทำลายได้ 2 ครั้ง)
迅竜の尾棘(Narga TailSpike) x2 75%
迅竜の黒毛(Black Narga Plt) x1 17%
迅竜の骨髄(Narga Marrow) x1 8%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
迅竜の上鱗(Narga Scale+) 40%
迅竜の上黒毛(BlackNargaPelt+) 28%
迅竜の鋭牙(Nargacuga Fang+) 12%
迅竜の鱗(Narga Scale) 10%
迅竜の鋭刃翼(Nargacuga Wing+) 8%
迅竜の延髄(Narga Brain Stm) 2%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
迅竜の尻尾(Nargacuga Tail) 72%
迅竜の尾棘(Narga TailSpike) 10%
迅竜の骨髄(Narga Marrow) 10%
迅竜の延髄(Narga Brain Stm) 8%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
迅竜の上鱗(Narga Scale+) 25%

รางวัลจากการจับ:
迅竜の上黒毛(BlackNargaPelt+) x1 35%
迅竜の鋭牙(Nargacuga Fang+) x1 21%
迅竜の上鱗(Narga Scale+) x1 18%
迅竜の尻尾(Nargacuga Tail) x1 12%
迅竜の黒毛(Black Narga Plt) x2 10%
迅竜の延髄(Narga Brain Stm) x1 4%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
迅竜の鋭牙(Nargacuga Fang+) x2 65%
迅竜の上鱗(Narga Scale+) x2 20%
迅竜の延髄(Narga Brain Stm) x1 8%
迅竜の牙(Nargacuga Fang) x4 7%

-ปีก(ซ้ายหรือขวาก็ได้)
迅竜の鋭刃翼(Nargacuga Wing+) x2 60%
迅竜の鋭刃翼(Nargacuga Wing+) x1 20%
迅竜の上黒毛(BlackNargaPelt+) x2 12%
迅竜の刃翼(Nargacuga Wing) x3 8%

-หาง(ทำลายได้ 2 ครั้ง)
迅竜の尾棘(Narga TailSpike) x2 65%
迅竜の上黒毛(BlackNargaPelt+) x1 17%
迅竜の骨髄(Narga Marrow) x1 10%
迅竜の延髄(Narga Brain Stm) x1 8%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
迅竜の鱗(Narga Scale) 60%
迅竜の黒毛(Black Narga Plt) 40%

※Nargacuga จะดรอปไอเท็มเมื่อโดนปาโซนิคบอมใส่ตอนโกรธ


ナルガクルガ亜種
Green Nargacuga
Low Rank Hi Rank
- แล่หลังล่า:
-ลำตัว
緑迅竜の上鱗(Green Narga Scl) 45%
緑迅竜の上斑毛(Grn Narga Pelt) 28%
緑迅竜の鋭牙(Grn Narga Fang) 15%
緑迅竜の鋭刃翼(Grn Narga Wing) 10%
迅竜の延髄(Narga Brain Stm) 2%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
迅竜の尻尾(Nargacuga Tail) 52%
緑迅竜の上斑毛(Grn Narga Pelt) 20%
迅竜の尾棘(Narga TailSpike) 10%
迅竜の骨髄(Narga Marrow) 10%
迅竜の延髄(Narga Brain Stm) 8%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
緑迅竜の上鱗(Green Narga Scl) 25%

รางวัลจากการจับ:
緑迅竜の上斑毛(Grn Narga Pelt) x1 45%
緑迅竜の鋭牙(Grn Narga Fang) x1 21%
緑迅竜の上鱗(Green Narga Scl) x1 18%
迅竜の尻尾(Nargacuga Tail) x1 12%
迅竜の延髄(Narga Brain Stm) x1 4%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
緑迅竜の鋭牙(Grn Narga Fang) x2 66%
緑迅竜の上鱗(Green Narga Scl) x2 26%
迅竜の延髄(Narga Brain Stm) x1 8%

-ปีก(ซ้ายหรือขวาก็ได้)
緑迅竜の鋭刃翼(Grn Narga Wing) x2 60%
緑迅竜の鋭刃翼(Grn Narga Wing) x1 25%
緑迅竜の上斑毛(Grn Narga Pelt) x2 15%

-หาง(ทำลายได้ 2 ครั้ง)
迅竜の尾棘(Narga TailSpike) x2 60%
緑迅竜の上斑毛(Grn Narga Pelt) x1 22%
迅竜の骨髄(Narga Marrow) x1 10%
迅竜の延髄(Narga Brain Stm) x1 8%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
緑迅竜の上鱗(Green Narga Scl) 55%
緑迅竜の上斑毛(Grn Narga Pelt) 35%
迅竜の尻尾(Nargacuga Tail) 5%
迅竜の骨髄(Narga Marrow) 5%


ギィギ
Giggi
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
なめらかな皮(Glossy Hide) 65%
ギィギエキス(Giggi Essence) 20%
モンスターの体液(Monster Fluid) 15%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
なめらかな皮(Glossy Hide) 55%
ギィギエキス(Giggi Essence) 20%
モンスターの体液(Monster Fluid) 15%
モンスターの濃汁(Monster Broth) 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
なめらかな皮(Glossy Hide) 70%
ギィギエキス(Giggi Essence) 25%
モンスターの体液(Monster Fluid) 5%


ギギネブラ
Gigginox
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
毒怪竜の皮(Gigginox Hide) 38%
アルビノエキス(Pale Extract) 21%
毒怪竜の爪(Gigginox Claw) 20%
不気味な毒腺(Poison Gland) 12%
不気味な皮(Uncanny Hide) 9%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
アルビノエキス(Pale Extract) 20%
おそろしいクチ(Horrific Maw) 5%

รางวัลจากการจับ:
不気味な毒腺(Poison Gland) x1 27%
毒怪竜の爪(Gigginox Claw) x1 24%
不気味な皮(Uncanny Hide) x1 17%
アルビノエキス(Pale Extract) x2 16%
毒袋(Poison Sac) x2 8%
おそろしいクチ(Horrific Maw) x1 8%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
毒怪竜の皮(Gigginox Hide) x1 41%
アルビノエキス(Pale Extract) x1 32%
おそろしいクチ(Horrific Maw) x1 15%
不気味な皮(Uncanny Hide) x1 12%

-หาง
毒怪竜の皮(Gigginox Hide) x1 40%
不気味な毒腺(Poison Gland) x1 36%
不気味な皮(Uncanny Hide) x1 24%

-ท้อง
毒怪竜の皮(Gigginox Hide) x1 40%
不気味な毒腺(Poison Gland) x1 25%
アルビノエキス(Pale Extract) x1 23%
不気味な皮(Uncanny Hide) x1 12%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
毒怪竜の上皮(Gigginox Hide+) 38%
毒怪竜の鋭爪(Gigginox Claw+) 20%
アルビノエキス(Pale Extract) 15%
不気味な猛毒腺(Venom Gland) 10%
おそろしいクチ(Horrific Maw) 10%
不気味な上皮(Uncanny Hide+) 7%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
アルビノエキス(Pale Extract) 17%
おそろしいクチ(Horrific Maw) 8%

รางวัลจากการจับ:
不気味な猛毒腺(Venom Gland) x1 27%
毒怪竜の鋭爪(Gigginox Claw+) x1 24%
不気味な上皮(Uncanny Hide+) x1 17%
アルビノエキス(Pale Extract) x2 11%
毒怪竜の爪(Gigginox Claw) x2 10%
不気味な毒腺(Poison Gland) x2 8%
竜玉(Wyvern Stone) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
毒怪竜の上皮(Gigginox Hide+) x1 38%
アルビノエキス(Pale Extract) x2 20%
おそろしいクチ(Horrific Maw) x1 20%
不気味な上皮(Uncanny Hide+) x1 12%
毒怪竜の皮(Gigginox Hide) x2 10%

-หาง
毒怪竜の上皮(Gigginox Hide+) x1 38%
不気味な猛毒腺(Venom Gland) x1 28%
不気味な上皮(Uncanny Hide+) x1 22%
不気味な皮(Uncanny Hide) x2 8%
竜玉(Wyvern Stone) x1 4%

-ท้อง
毒怪竜の上皮(Gigginox Hide+) x1 38%
不気味な猛毒腺(Venom Gland) x1 22%
アルビノエキス(Pale Extract) x2 14%
不気味な毒腺(Poison Gland) x2 14%
不気味な上皮(Uncanny Hide+) x1 12%
-
รายละเอียดอื่นๆ
-
เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
毒袋(Poison Sac) 35%
毒怪竜の皮(Gigginox Hide) 30%
アルビノエキス(Pale Extract) 30%
不気味な皮(Uncanny Hide) 5%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
アルビノエキス(Pale Extract) 25%

รางวัลจากการจับ:
アルビノエキス(Pale Extract) x1 35%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) x1 35%
毒袋(Poison Sac) x1 20%
不気味な皮(Uncanny Hide) x1 10%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
アルビノエキス(Pale Extract) x1 55%
毒怪竜の皮(Gigginox Hide) x1 35%
不気味な皮(Uncanny Hide) x1 10%

-หาง
毒袋(Poison Sac) x1 45%
毒怪竜の皮(Gigginox Hide) x1 35%
不気味な皮(Uncanny Hide) x1 20%

-ท้อง
アルビノエキス(Pale Extract) x1 55%
毒怪竜の皮(Gigginox Hide) x1 35%
不気味な皮(Uncanny Hide) x1 10%


ギギネブラ亜種
Thunder Gigginox
Low Rank Hi Rank
-
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
電怪竜の上皮(ThdrGiggnoxHide) 38%
電怪竜の鋭爪(ThndrGiggnoxClw) 20%
アルビノエキス(Pale Extract) 15%
電撃袋(Thunder Sac) 10%
おそろしいクチ(Horrific Maw) 10%
不気味な上皮(Uncanny Hide+) 7%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
アルビノエキス(Pale Extract) 17%
おそろしいクチ(Horrific Maw) 8%

รางวัลจากการจับ:
電撃袋(Thunder Sac) x1 30%
電怪竜の鋭爪(ThndrGiggnoxClw) x1 25%
不気味な上皮(Uncanny Hide+) x1 20%
アルビノエキス(Pale Extract) x2 15%
おそろしいクチ(Horrific Maw) x1 7%
竜玉(Wyvern Stone) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
電怪竜の上皮(ThdrGiggnoxHide) x1 38%
アルビノエキス(Pale Extract) x2 25%
おそろしいクチ(Horrific Maw) x1 25%
不気味な上皮(Uncanny Hide+) x1 12%

-หาง
電怪竜の上皮(ThdrGiggnoxHide) x1 38%
電撃袋(Thunder Sac) x1 28%
不気味な上皮(Uncanny Hide+) x1 22%
不気味な皮(Uncanny Hide) x2 8%
竜玉(Wyvern Stone) x1 4%

-ท้อง
電怪竜の上皮(ThdrGiggnoxHide) x1 38%
アルビノエキス(Pale Extract) x2 28%
電撃袋(Thunder Sac) x1 22%
不気味な上皮(Uncanny Hide+) x1 12%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- -


ベリオロス
Barioth
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
氷牙竜の甲殻(Barioth Shell) 43%
氷結袋(Frost Sac) 28%
氷牙竜の毛皮(Barioth Pelt) 19%
琥珀色の牙(Amber Fang) 10%

-หาง
氷牙竜の尻尾(Barioth Tail) 60%
氷牙竜の甲殻(Barioth Shell) 24%
氷牙竜の棘(Barioth Spike) 16%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
氷牙竜の棘(Barioth Spike) 15%
氷結袋(Frost Sac) 10%

รางวัลจากการจับ:
氷牙竜の毛皮(Barioth Pelt) x1 27%
氷牙竜の棘(Barioth Spike) x1 20%
氷結袋(Frost Sac) x1 20%
琥珀色の牙(Amber Fang) x1 18%
氷牙竜の爪(Barioth Claw)x1 15%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-เขี้ยว
琥珀色の牙(Amber Fang) x1 55%
氷牙竜の甲殻(Barioth Shell) x1 25%
氷結袋(Frost Sac) x1 20%

-ปีก
氷牙竜の爪(Barioth Claw)x1 78%
氷牙竜の棘(Barioth Spike) x1 12%
氷牙竜の毛皮(Barioth Pelt) x1 10%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
氷牙竜の堅殻(Barioth Carapce) 35%
凍結袋(Glacial Sac) 25%
氷牙竜の上毛皮(Barioth Pelt+) 18%
琥珀色の鋭牙(Amber Fang+) 12%
氷牙竜の毛皮(Barioth Pelt) 10%

-หาง
氷牙竜の尻尾(Barioth Tail) 44%
氷牙竜の堅殻(Barioth Carapce) 30%
氷牙竜の棘(Barioth Spike) 12%
氷牙竜の甲殻(Barioth Shell) 10%
竜玉(Wyvern Stone) 4%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
凍結袋(Glacial Sac) 20%
氷牙竜の棘(Barioth Spike) 5%

รางวัลจากการจับ:
氷牙竜の上毛皮(Barioth Pelt+) x1 26%
凍結袋(Glacial Sac) x1 20%
琥珀色の鋭牙(Amber Fang+) x1 16%
氷牙竜の鋭爪(Barioth Claw+) x1 14%
氷牙竜の棘(Barioth Spike) x2 12%
氷結袋(Frost Sac) x2 8%
竜玉(Wyvern Stone) x1 4%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-เขี้ยว
琥珀色の鋭牙(Amber Fang+) x1 50%
氷牙竜の堅殻(Barioth Carapce) x1 25%
凍結袋(Glacial Sac) x1 15%
琥珀色の牙(Amber Fang) x2 10%

-ปีก
氷牙竜の鋭爪(Barioth Claw+) x1 74%
氷牙竜の上毛皮(Barioth Pelt+) x1 10%
氷牙竜の爪(Barioth Claw)x2 8%
氷牙竜の棘(Barioth Spike) x1 8%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
氷牙竜の甲殻(Barioth Shell) 45%
氷結袋(Frost Sac) 30%
氷牙竜の毛皮(Barioth Pelt) 25%


ベリオロス亜種
Sand Barioth
Low Rank Hi Rank
-
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
風牙竜の堅殻(SandBariothShl) 43%
強靱な胸膜(Hard Pleura) 25%
風牙竜の上毛皮(SandBariothPlt) 20%
群青色の鋭牙(Sapphire Fang) 12%

-หาง
風牙竜の尻尾(SandBariothTail) 75%
風牙竜の堅殻(SandBariothShl) 25%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
強靱な胸膜(Hard Pleura) 25%

รางวัลจากการจับ:
風牙竜の上毛皮(SandBariothPlt) x1 34%
強靱な胸膜(Hard Pleura) x1 26%
群青色の鋭牙(Sapphire Fang) x1 20%
風牙竜の鋭爪(SandBariothClw) x1 16%
竜玉(Wyvern Stone) x1 4%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-เขี้ยว
群青色の鋭牙(Sapphire Fang) x1 50%
風牙竜の堅殻(SandBariothShl) x1 30%
強靱な胸膜(Hard Pleura) x1 20%

-ปีก
風牙竜の鋭爪(SandBariothClw) x1 74%
風牙竜の上毛皮(SandBariothPlt) x1 26%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
風牙竜の堅殻(SandBariothShl) 45%
尖竜骨(Shrp Mnster Bne) 35%
風牙竜の上毛皮(SandBariothPlt) 20%


アカムトルム
Akantor
Low Rank Hi Rank
-
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
覇竜の上鱗(Akantor Scale) 38%
覇竜の堅殻(Akantor Shell) 35%
覇竜の剛爪(Akantor Claw) 10%
獄炎石(Firecell Stone) 10%
覇竜の大牙(Akantor Fang) 5%
覇竜の宝玉(Akantor Jewel) 2%

-หาง
覇竜の尻尾(Akantor Tail) 80%
覇竜の上鱗(Akantor Scale) 20%

ดรอปลงพื้น:
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 75%
覇竜の堅殻(Akantor Shell) 12%
獄炎石(Firecell Stone) 8%
覇竜の大棘(Akantor Spike) 5%

รางวัลจากการจับ:
จับไม่ได้

รางวัลจากการทำลายส่วน
-เขี้ยว
覇竜の大牙(Akantor Fang) x1 78%
覇竜の上鱗(Akantor Scale) x1 18%
覇竜の宝玉(Akantor Jewel) x1 4%

-เท้า
覇竜の剛爪(Akantor Claw) x1 80%
覇竜の剛爪(Akantor Claw) x2 10%
覇竜の堅殻(Akantor Shell) x1 10%

-ท้อง
覇竜の上鱗(Akantor Scale) x1 56%
覇竜の堅殻(Akantor Shell) x1 28%
獄炎石(Firecell Stone) x2 10%
覇竜の宝玉(Akantor Jewel) x1 6%

-หลัง
覇竜の大棘(Akantor Spike) x1 80%
覇竜の堅殻(Akantor Shell) x1 20%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
覇竜の上鱗(Akantor Scale) 40%
覇竜の堅殻(Akantor Shell) 30%
獄炎石(Firecell Stone) 30%


ウカムルバス
Ukanlos
Low Rank Hi Rank
-
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
崩竜の堅殻(Ukanlos Shell) 40%
崩竜の腹鱗(Ukanlos Scale) 28%
崩竜の上ビレ(Ukanlos Fin) 12%
崩竜の尻尾(Ukanlos Tail) 10%
崩竜の削顎(Ukanlos Jaw) 8%
崩竜の宝玉(Ukanlos Jewel) 2%

-แล่หาง
崩竜の尻尾(Ukanlos Tail) 90%
崩竜の堅殻(Ukanlos Shell) 10%

ดรอปลงพื้น:
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 75%
崩竜の堅殻(Ukanlos Shell) 12%
グラシスメタル(Gracium Ore) 8%
崩竜の上ビレ(Ukanlos Fin) 5%

รางวัลจากการจับ:
จับไม่ได้

รางวัลจากการทำลายส่วน
-ปาก
崩竜の削顎(Ukanlos Jaw) x1 85%
崩竜の腹鱗(Ukanlos Scale) x1 11%
崩竜の宝玉(Ukanlos Jewel) x1 4%

-หลัง
崩竜の上ビレ(Ukanlos Fin) x2 50%
崩竜の上ビレ(Ukanlos Fin) x1 35%
崩竜の堅殻(Ukanlos Shell) x1 15%

-เท้า
崩竜の穿爪(Ukanlos Claw+) x1 80%
崩竜の穿爪(Ukanlos Claw+) x2 10%
崩竜の堅殻(Ukanlos Shell) x1 10%

-ท้อง
崩竜の腹鱗(Ukanlos Scale) x1 70%
崩竜の堅殻(Ukanlos Shell) x1 24%
崩竜の宝玉(Ukanlos Jewel) x1 6%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
崩竜の堅殻(Ukanlos Shell) 40%
崩竜の腹鱗(Ukanlos Scale) 30%
グラシスメタル(Gracium Ore) 30%

3.ตระกูลลิเวียนธาน(Leviathan)


ルドロス
Ludroth
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
水生獣の皮(Ludroth Hide) 50%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 30%
未熟な海綿質(Juvenile Sponge) 20%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
水生獣の皮(Ludroth Hide) 49%
未熟な海綿質(Juvenile Sponge) 32%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 19%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
水生獣の上皮(Ludroth Hide+) 45%
未熟な海綿質(Juvenile Sponge) 32%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 13%
水生獣の皮(Ludroth Hide) 5%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 5%


ロアルドロス
Royal Ludroth
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) 30%
海綿質の皮(Spongy Hide) 25%
水獣の爪(RoyalLudrothClw) 20%
狂走エキス(Power Extract) 15%
水袋(Aqua Sac) 10%

-หาง
水獣の尻尾(RoyalLudrthTail) 75%
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) 25%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
狂走エキス(Power Extract) 20%
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) 5%

รางวัลจากการจับ:
狂走エキス(Power Extract) x1 32%
水袋(Aqua Sac) x1 25%
水獣の爪(RoyalLudrothClw) x1 20%
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) x2 13%
海綿質の皮(Spongy Hide) x1 10%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
水獣のトサカ(RyalLudrthCrest) x1 80%
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) x1 20%

-แผงคอ
海綿質の皮(Spongy Hide) x1 70%
狂走エキス(Power Extract) x1 20%
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) x2 10%


แล่หลังล่า:
-ลำตัว
水獣の上鱗(RoyalLudrthScl+) 30%
海綿質の上皮(Spongy Hide+) 25%
水獣の鋭爪(RoyalLudrthClw+) 20%
狂走エキス(Power Extract) 15%
大水袋(Hydro Sac) 10%

-หาง
水獣の尻尾(RoyalLudrthTail) 70%
水獣の上鱗(RoyalLudrthScl+) 28%
竜玉(Wyvern Stone) 2%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
狂走エキス(Power Extract) 20%
水獣の上鱗(RoyalLudrthScl+) 5%

รางวัลจากการจับ:
大水袋(Hydro Sac) x1 22%
高級なトサカ(Exquisite Crest) x1 18%
海綿質の上皮(Spongy Hide+) x1 17%
水獣の鋭爪(RoyalLudrthClw+) x1 15%
狂走エキス(Power Extract) x2 15%
水獣の爪(RoyalLudrothClw) x2 10%
竜玉(Wyvern Stone) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
高級なトサカ(Exquisite Crest) x1 45%
水獣のトサカ(RyalLudrthCrest) x1 35%
水獣の上鱗(RoyalLudrthScl+) x1 20%

-แผงคอ
海綿質の上皮(Spongy Hide+) x1 62%
狂走エキス(Power Extract) x2 12%
水獣の上鱗(RoyalLudrthScl+) x2 10%
海綿質の皮(Spongy Hide) x2 8%
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) x3 8%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) 28%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 26%
海綿質の皮(Spongy Hide) 23%
狂走エキス(Power Extract) 15%
水袋(Aqua Sac) 8%

-หาง
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) 100%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
狂走エキス(Power Extract) 18%
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) 7%

รางวัลจากการจับ:
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) x1 26%
狂走エキス(Power Extract) x1 24%
海綿質の皮(Spongy Hide) x1 20%
水袋(Aqua Sac) x1 20%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) x1 10%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) x1 70%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) x1 30%

-แผงคอ
海綿質の皮(Spongy Hide) x1 65%
水獣の鱗(RoyalLudrothScl) x1 20%
狂走エキス(Power Extract) x1 15%

※Royal Ludroth จะดรอปไอเท็มเมื่อแผงคอโดนทำลาย


ロアルドロス亜種
Purple Royal Ludroth
Low Rank Hi Rank
-


แล่หลังล่า:
-ลำตัว
紫水獣の上鱗(PurpRylLdrthScl) 30%
海綿質の紫皮(SpongyPurplHide) 25%
紫水獣の鋭爪(PurpRylLdrthClw) 20%
狂走エキス(Power Extract) 15%
大水袋(Hydro Sac) 10%

-หาง
水獣の尻尾(RoyalLudrthTail) 55%
紫水獣の上鱗(PurpRylLdrthScl) 42%
竜玉(Wyvern Stone) 3%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
狂走エキス(Power Extract) 15%
紫水獣の上鱗(PurpRylLdrthScl) 10%

รางวัลจากการจับ:
海綿質の紫皮(SpongyPurplHide) x1 32%
大水袋(Hydro Sac) x1 22%
高級なトサカ(Exquisite Crest) x1 18%
狂走エキス(Power Extract) x2 15%
水袋(Aqua Sac) x2 10%
竜玉(Wyvern Stone) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
高級なトサカ(Exquisite Crest) x1 60%
紫水獣の上鱗(PurpRylLdrthScl) x1 40%

-แผงคอ
海綿質の紫皮(SpongyPurplHide) x1 70%
狂走エキス(Power Extract) x2 20%
紫水獣の上鱗(PurpRylLdrthScl) x2 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- ※Purple Royal Ludroth จะดรอปไอเท็มเมื่อแผงคอโดนทำลาย


ウロコトル
Uroktor
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
溶岩獣の鱗(Uroktor Scale) 60%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 30%
龍殺しの実(Dragon Seed) 10%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
溶岩獣の上鱗(Uroktor Scale+) 55%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 20%
龍殺しの実(Dragon Seed) 15%
溶岩獣の鱗(Uroktor Scale) 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
溶岩獣の鱗(Uroktor Scale) 50%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 35%
龍殺しの実(Dragon Seed) 15%


アグナコトル
Agnaktor
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
炎戈竜の甲殻(Agnaktor Shell) 37%
炎戈竜の皮(Agnaktor Hide) 25%
赤熱した胸殻(Igneous Thorax) 20%
炎戈竜の爪(Agnaktor Claw) 8%
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) 5%
紅蓮石(Fire Stone) 5%

-หาง
炎戈竜の尻尾(Agnaktor Tail) 65%
炎戈竜のヒレ(Agnaktor Fin) 27%
紅蓮石(Fire Stone) 8%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 72%
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) 20%
紅蓮石(Fire Stone) 8%

รางวัลจากการจับ:
炎戈竜の皮(Agnaktor Hide) x1 32%
炎戈竜のヒレ(Agnaktor Fin) x1 20%
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) x2 18%
炎戈竜の爪(Agnaktor Claw)x1 12%
紅蓮石(Fire Stone) x1 10%
赤熱した胸殻(Igneous Thorax) x2 8%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
炎戈竜の碇口(Agnaktor Snout) x1 64%
炎戈竜の甲殻(Agnaktor Shell) x1 31%
溶岩塊(Magma Shard) x1 5%

-ครีบ
炎戈竜のヒレ(Agnaktor Fin) x1 50%
炎戈竜の皮(Agnaktor Hide) x1 32%
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) x1 18%

-อก
赤熱した胸殻(Igneous Thorax) x1 55%
炎戈竜の皮(Agnaktor Hide) x1 27%
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) x1 10%
紅蓮石(Fire Stone) x1 8%

-ขา
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) x1 37%
炎戈竜の爪(Agnaktor Claw)x1 34%
炎戈竜の爪(Agnaktor Claw)x2 20%
紅蓮石(Fire Stone) x1 9%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
炎戈竜の堅殻(Agnaktor Carpce) 37%
炎戈竜の上皮(Agnaktor Hide+) 20%
赤熱した堅胸殻(Igneous Thorax+) 20%
炎戈竜の甲殻(Agnaktor Shell) 8%
炎戈竜の鋭爪(Agnaktor Claw+) 8%
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) 4%
獄炎石(Firecell Stone) 3%

-หาง
炎戈竜の尻尾(Agnaktor Tail) 60%
炎戈竜の上ヒレ(Agnaktor Fin+) 25%
獄炎石(Firecell Stone) 8%
紅蓮石(Fire Stone) 7%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 37%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 35%
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) 20%
獄炎石(Firecell Stone) 8%

รางวัลจากการจับ:
炎戈竜の上皮(Agnaktor Hide+) x1 30%
炎戈竜の上ヒレ(Agnaktor Fin+) x1 23%
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) x2 16%
炎戈竜の鋭爪(Agnaktor Claw+) x1 12%
赤熱した堅胸殻(Igneous Thorax+) x2 8%
獄炎石(Firecell Stone) x1 8%
竜玉(Wyvern Stone) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
炎戈竜の碇口(Agnaktor Snout) x1 56%
炎戈竜の堅殻(Agnaktor Carpce) x1 30%
溶岩塊(Magma Shard) x2 8%
竜玉(Wyvern Stone) x1 6%

-ครีบ
炎戈竜の上ヒレ(Agnaktor Fin+) x1 48%
炎戈竜の上皮(Agnaktor Hide+) x1 30%
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) x1 10%
炎戈竜のヒレ(Agnaktor Fin) x2 8%
竜玉(Wyvern Stone) x1 4%

-อก
赤熱した堅胸殻(Igneous Thorax+) x1 50%
炎戈竜の上皮(Agnaktor Hide+) x1 22%
赤熱した胸殻(Igneous Thorax) x2 10%
獄炎石(Firecell Stone) x1 10%
炎戈竜の皮(Agnaktor Hide) x2 8%

-ขา
炎戈竜の鋭爪(Agnaktor Claw+) x1 34%
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) x1 19%
炎戈竜の鋭爪(Agnaktor Claw+) x2 18%
炎戈竜の爪(Agnaktor Claw)x3 12%
獄炎石(Firecell Stone) x1 12%
紅蓮石(Fire Stone) x2 5%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
炎戈竜の甲殻(Agnaktor Shell) 45%
炎戈竜の皮(Agnaktor Hide) 30%
炎戈竜の燃鱗(Agnaktor Scale) 25%

※Agnaktor จะดรอปไอเท็มเมื่อโดนปาโซนิคบอมขณะว่าย


アグナコトル亜種
Ice Agnaktor
Low Rank Hi Rank
-


แล่หลังล่า:
-ลำตัว
凍戈竜の堅殻(Ice Agnktor Shl) 40%
潤った堅胸殻(Clammy Thorax) 27%
凍戈竜の上皮(Ice Agnktr Hide) 20%
凍戈竜の鋭爪(Ice Agnktor Clw) 8%
グラシスメタル(Gracium Ore) 5%

-หาง
凍戈竜の尻尾(Ice Agnktr Tail) 65%
凍戈竜の上ヒレ(Ice Agnktor Fin) 27%
グラシスメタル(Gracium Ore) 8%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
グラシスメタル(Gracium Ore) 15%
凍戈竜の堅殻(Ice Agnktor Shl) 10%

รางวัลจากการจับ:
凍戈竜の上皮(Ice Agnktr Hide) x1 30%
凍戈竜の上ヒレ(Ice Agnktor Fin) x1 24%
潤った堅胸殻(Clammy Thorax) x2 12%
グラシスメタル(Gracium Ore) x1 11%
凍戈竜の鋭爪(Ice Agnktor Clw) x1 10%
凍戈竜の碇口(IceAgnktorSnout) x1 10%
竜玉(Wyvern Stone) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-หัว
凍戈竜の碇口(IceAgnktorSnout) x1 64%
凍戈竜の堅殻(Ice Agnktor Shl) x1 30%
竜玉(Wyvern Stone) x1 6%

-ครีบ
凍戈竜の上ヒレ(Ice Agnktor Fin) x1 61%
凍戈竜の上皮(Ice Agnktr Hide) x1 35%
竜玉(Wyvern Stone) x1 4%

-ขา
凍戈竜の鋭爪(Ice Agnktor Clw) x1 52%
凍戈竜の鋭爪(Ice Agnktor Clw) x2 28%
グラシスメタル(Gracium Ore) x1 12%
アイシスメタル(Isisium Ore) x2 8%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- ※Frozen Agnaktor จะดรอปไอเท็มเมื่อโดนปาโซนิคบอมขณะว่าย


ハプルボッカ
Hapurubokka
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
潜口竜の甲殻(Hapurubokka Shl) 50%
潜口竜の皮(Hapurbokka Hide) 30%
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) 15%
潜口竜の頭殻(Hprbkka Skl Shl) 5%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) 25%

รางวัลจากการจับ:
潜口竜の皮(Hapurbokka Hide) x1 45%
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) x1 25%
潜口竜の爪(Hapurubokka Clw) x1 23%
潜口竜の頭殻(Hprbkka Skl Shl) x1 7%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-เหงือก
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) x1 70%
潜口竜の甲殻(Hapurubokka Shl) x2 20%
潜口竜の頭殻(Hprbkka Skl Shl) x1 10%

-เท้าหน้า
潜口竜の爪(Hapurubokka Clw) x1 70%
潜口竜の皮(Hapurbokka Hide) x1 30%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
潜口竜の堅殻(Hapurubokka Cpc) 48%
潜口竜の上皮(Hapurbokka Hide+) 25%
極彩色の体液(Chromatic Fluid) 12%
潜口竜の頭殻(Hprbkka Skl Shl) 10%
潜口竜の皮(Hapurbokka Hide) 5%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
極彩色の体液(Chromatic Fluid) 20%
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) 5%

รางวัลจากการจับ:
潜口竜の上皮(Hapurbokka Hide+) x1 42%
潜口竜の尖爪(Hapurubokka Clw+) x1 23%
極彩色の体液(Chromatic Fluid) x1 20%
潜口竜の頭殻(Hprbkka Skl Shl) x1 10%
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) x2 5%

รางวัลจากการทำลายส่วน
-เหงือก
極彩色の体液(Chromatic Fluid) x1 65%
潜口竜の堅殻(Hapurubokka Cpc) x2 15%
潜口竜の頭殻(Hprbkka Skl Shl) x1 15%
潜口竜の甲殻(Hapurubokka Shl) x2 5%

-เท้าหน้า
潜口竜の尖爪(Hapurubokka Clw+) x1 65%
潜口竜の上皮(Hapurbokka Hide+) x1 25%
潜口竜の爪(Hapurubokka Clw) x2 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
潜口竜の甲殻(Hapurubokka Shl) 40%
潜口竜の皮(Hapurbokka Hide) 28%
竜骨【大】(Lg Monster Bone) 20%
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) 12%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) 25%

รางวัลจากการจับ:
潜口竜の皮(Hapurbokka Hide) x1 35%
竜骨【大】(Lg Monster Bone) x1 35%
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) x1 20%
潜口竜の甲殻(Hapurubokka Shl) x1 10%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-เหงือก
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) x1 60%
潜口竜の甲殻(Hapurubokka Shl) x1 40%

-เท้าหน้า
潜口竜の皮(Hapurbokka Hide) x1 65%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) x2 35%

※Hapurubokka จะโชว์เหงือกเมื่อมันเหนื่อย แต่ถ้าเหงือกแตกแล้วจะโชว์ตลอด
※Hapurubokka จะดรอปไอเท็มเมื่อโดนตกขึ้นมาได้

4.ตระกูลบรูท ไวเวิร์น(Brute Wyvern)


ボルボロス
Barroth
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
土砂竜の甲殻(Barroth Shell) 46%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) 29%
土砂竜の頭殻(Barroth Skl Shl) 15%
土砂竜の爪(Barroth Claw) 10%

-คาง(ใช้ดาเมจแบบทุบ)
土砂竜の頭殻(Barroth Skl Shl) 80%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) 20%

-หาง
土砂竜の尻尾(Barroth Tail) 70%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) 30%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
肥沃なドロ(Fertile Mud) 20%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) 5%

รางวัลจากการจับ:
土砂竜の頭殻(Barroth Skl Shl) x1 33%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) x1 27%
土砂竜の尻尾(Barroth Tail) x1 25%
肥沃なドロ(Fertile Mud) x2 10%
土砂竜の甲殻(Barroth Shell) x1 5%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-ขาหน้า
土砂竜の爪(Barroth Claw) x1 65%
土砂竜の甲殻(Barroth Shell) x1 35%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
土砂竜の堅殻(Barroth Carapce) 44%
土砂竜の堅甲(Barroth Thracic) 28%
土砂竜の鋭爪(Barroth Claw+) 18%
土砂竜の頭殻(Barroth Skl Shl) 10%

-คาง(ใช้ดาเมจแบบทุบ)
土砂竜の頭殻(Barroth Skl Shl) 58%
土砂竜の堅甲(Barroth Thracic) 34%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) 5%
竜玉(Wyvern Stone) 3%

-หาง
土砂竜の尻尾(Barroth Tail) 55%
土砂竜の堅甲(Barroth Thracic) 32%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) 10%
竜玉(Wyvern Stone) 3%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
肥沃なドロ(Fertile Mud) 15%
土砂竜の堅甲(Barroth Thracic) 10%

รางวัลจากการจับ:
土砂竜の頭殻(Barroth Skl Shl) x1 28%
土砂竜の堅甲(Barroth Thracic) x1 25%
土砂竜の尻尾(Barroth Tail) x1 24%
肥沃なドロ(Fertile Mud) x4 10%
土砂竜の堅殻(Barroth Carapce) x1 5%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) x1 5%
竜玉(Wyvern Stone) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-ขาหน้า
土砂竜の鋭爪(Barroth Claw+) x1 62%
土砂竜の堅殻(Barroth Carapce) x1 23%
土砂竜の爪(Barroth Claw) x2 15%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
土砂竜の甲殻(Barroth Shell) 40%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) 25%
竜骨【大】(Lg Monster Bone) 20%
肥沃なドロ(Fertile Mud) 15%

-คาง(ใช้ดาเมจแบบทุบ)
土砂竜の背甲(Barroth Spine) 60%
土砂竜の甲殻(Barroth Shell) 40%

-หาง
土砂竜の甲殻(Barroth Shell) 60%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) 40%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
肥沃なドロ(Fertile Mud) 20%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) 5%

รางวัลจากการจับ:
竜骨【大】(Lg Monster Bone) x1 46%
土砂竜の背甲(Barroth Spine) x1 28%
肥沃なドロ(Fertile Mud) x1 20%
土砂竜の甲殻(Barroth Shell) x1 6%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-ขาหน้า
土砂竜の甲殻(Barroth Shell) x1 100%

※Barroth จะดรอปไอเท็มเมื่อโคลนหมดตัว


ボルボロス亜種※
Ice Barroth
Low Rank Hi Rank
-
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
氷砕竜の堅殻(Ice Barroth Shl) 44%
氷砕竜の堅甲(IceBarrothSpine) 28%
氷砕竜の鋭爪(IceBarrthSklShl) 18%
氷砕竜の頭殻(IceBarrthSklShl) 10%

-คาง
氷砕竜の頭殻(IceBarrthSklShl) 80%
氷砕竜の堅甲(IceBarrothSpine) 17%
竜玉(Wyvern Stone) 3%

-หาง
氷砕竜の尻尾(IceBarrothTail) 70%
氷砕竜の堅甲(IceBarrothSpine) 27%
竜玉(Wyvern Stone) 3%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
凍った粘液塊(Frozen Mucus) 15%
氷砕竜の堅甲(IceBarrothSpine) 10%

รางวัลจากการจับ:
氷砕竜の頭殻(IceBarrthSklShl) x1 30%
氷砕竜の堅甲(IceBarrothSpine) x1 27%
氷砕竜の尻尾(IceBarrothTail) x1 25%
凍った粘液塊(Frozen Mucus) x2 10%
氷砕竜の堅殻(Ice Barroth Shl) x1 5%
竜玉(Wyvern Stone) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-ขาหน้า
氷砕竜の鋭爪(IceBarrthSklShl) x1 65%
氷砕竜の堅殻(Ice Barroth Shl) x1 35%
-
รายละเอียดอื่นๆ
-
※Ice Barroth จะดรอปไอเท็มเมื่อหิมะหมดตัว


ウラガンキン
Uragann
Low Rank Hi Rank
ขุดลำตัว(โดยใช้พลั่วเมื่อล้ม):
燃石炭(Coal) 50%
溶岩塊(Magma Shard) 43%
紅蓮石(Fire Stone) 7%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
爆鎚竜の鱗(Uragaan Scale) 46%
爆鎚竜の甲殻(Uragaan Shell) 34%
爆鎚竜の顎(Uragaan Jaw) 12%
爆鎚竜の耐熱殻(Uragaan Shield) 8%

-หาง(ใช้ดาเมจแบบเฉือน)
爆鎚竜の鱗(Uragaan Scale) 58%
爆鎚竜の耐熱殻(Uragaan Shield) 32%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) 10%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 74%
溶岩塊(Magma Shard) 18%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) 8%

รางวัลจากการจับ:
鎚竜の甲殻 x1 28%
爆鎚竜の鱗(Uragaan Scale) x1 24%
爆鎚竜の顎(Uragaan Jaw) x1 15%
溶岩塊(Magma Shard) x2 15%
爆鎚竜の耐熱殻(Uragaan Shield) x1 10%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) x1 8%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-คาง(ใช้ดาเมจแบบทุบ ทำลายได้ 2 ครั้ง)
爆鎚竜の顎(Uragaan Jaw) x1 74%
爆鎚竜の甲殻(Uragaan Shell) x1 16%
爆鎚竜の耐熱殻(Uragaan Shield) x1 10%

-หาง(ทำลายได้ 2 สเต็บ คือแตก และหางขาด)
爆鎚竜の鱗(Uragaan Scale) x2 60%
溶岩塊(Magma Shard) x2 25%
爆鎚竜の耐熱殻(Uragaan Shield) x1 10%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) x1 5%
ขุดลำตัว(โดยใช้พลั่วเมื่อล้ม):
強燃石炭(Saturated Coal) 40%
溶岩塊(Magma Shard) 35%
燃石炭(Coal) 10%
紅蓮石(Fire Stone) 10%
獄炎石(Firecell Stone) 5%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
爆鎚竜の上鱗(Uragaan Scale+) 42%
爆鎚竜の堅殻(Uragaan Carapce) 28%
爆鎚竜の耐熱殻(Uragaan Shield) 12%
爆鎚竜の顎(Uragaan Jaw) 10%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) 8%

-หาง(ใช้ดาเมจแบบเฉือน)
爆鎚竜の上鱗(Uragaan Scale+) 58%
爆鎚竜の耐熱殻(Uragaan Shield) 23%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) 14%
爆鎚竜の紅玉(Uragaan Ruby) 5%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
溶岩塊(Magma Shard) 13%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) 8%
爆鎚竜の紅玉(Uragaan Ruby) 4%

รางวัลจากการจับ:
爆鎚竜の堅殻(Uragaan Carapce) x1 25%
爆鎚竜の上鱗(Uragaan Scale+) x1 20%
爆鎚竜の顎(Uragaan Jaw) x1 20%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) x1 12%
溶岩塊(Magma Shard) x4 12%
爆鎚竜の耐熱殻(Uragaan Shield) x2 8%
爆鎚竜の紅玉(Uragaan Ruby) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-คาง(ใช้ดาเมจแบบทุบ ทำลายได้ 2 ครั้ง)
爆鎚竜の顎(Uragaan Jaw) x1 57%
爆鎚竜の堅殻(Uragaan Carapce) x1 27%
爆鎚竜の甲殻(Uragaan Shell) x2 8%
爆鎚竜の耐熱殻(Uragaan Shield) x2 5%
爆鎚竜の紅玉(Uragaan Ruby) x1 3%

-หาง(ทำลายได้ 2 สเต็บ คือแตก และหางขาด)
爆鎚竜の上鱗(Uragaan Scale+) x2 58%
爆鎚竜の耐熱殻(Uragaan Shield) x1 16%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) x1 10%
爆鎚竜の鱗(Uragaan Scale) x3 8%
溶岩塊(Magma Shard) x4 8%
-
รายละเอียดอื่นๆ
-
เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
爆鎚竜の鱗(Uragaan Scale) 45%
爆鎚竜の甲殻(Uragaan Shell) 30%
鉄鉱石 25%

※Uragann จะดรอปไอเท็มเมื่อหางแตก


ウラガンキン亜種
Steel Uragann
Low Rank Hi Rank
-
ขุดลำตัว(โดยใช้พลั่วเมื่อล้ม):
強燃石炭(Saturated Coal) 40%
溶岩塊(Magma Shard) 35%
燃石炭(Coal) 10%
紅蓮石(Fire Stone) 10%
獄炎石(Firecell Stone) 5%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
鋼鎚竜の上鱗(SteelUragaanScl) 42%
鋼鎚竜の堅殻(SteelUragaanCpc) 28%
鋼鎚竜の耐熱殻(SteelUrgnShield) 12%
鋼鎚竜の剛顎(SteelUragaanJaw) 10%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) 8%

-หาง(ใช้ดาเมจแบบเฉือน)
鋼鎚竜の上鱗(SteelUragaanScl) 58%
鋼鎚竜の耐熱殻(SteelUrgnShield) 23%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) 14%
爆鎚竜の紅玉(Uragaan Ruby) 5%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
溶岩塊(Magma Shard) 13%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) 8%
爆鎚竜の紅玉(Uragaan Ruby) 4%

รางวัลจากการจับ:
鋼鎚竜の堅殻(SteelUragaanCpc) x1 25%
鋼鎚竜の上鱗(SteelUragaanScl) x1 20%
鋼鎚竜の剛顎(SteelUragaanJaw) x1 20%
鋼鎚竜の耐熱殻(SteelUrgnShield) x2 12%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) x1 10%
溶岩塊(Magma Shard) x4 10%
爆鎚竜の紅玉(Uragaan Ruby) x1 3%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-คาง(ใช้ดาเมจแบบทุบ ทำลายได้ 2 ครั้ง)
鋼鎚竜の剛顎(SteelUragaanJaw) x1 65%
鋼鎚竜の堅殻(SteelUragaanCpc) x1 20%
鋼鎚竜の耐熱殻(SteelUrgnShield) x1 12%
爆鎚竜の紅玉(Uragaan Ruby) x1 3%

-หาง(ทำลายได้ 2 สเต็บ คือแตก และหางขาด)
鋼鎚竜の上鱗(SteelUragaanScl) x2 58%
鋼鎚竜の耐熱殻(SteelUrgnShield) x1 24%
爆鎚竜の骨髄(Uragaan Marrow) x1 10%
溶岩塊(Magma Shard) x4 8%
-
รายละเอียดอื่นๆ
-
※Steel Uragann จะดรอปไอเท็มเมื่อท้องแตก

ドボルベルク
Doboruberuku
Low Rank Hi Rank
ขุดจากเปลือกหาง(เมื่อมันล้ม)
尾槌竜の尾甲(Doboru Tail) 78%
尾槌竜の甲殻(Doboru Shell) 16%
尾槌竜の尾骨(Doboru Tailbone) 6%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
尾槌竜の甲殻(Doboru Shell) 46%
尾槌竜の苔甲(Mossy Carapace) 40%
尾槌竜のコブ(Doboru Kelp) 10%
尾槌竜の尾骨(Doboru Tailbone) 4%

-เปลือกหาง(แตกได้ 2 สเต็ปดาเมจแบบทุบหรือเฉือนก็ได้)
尾槌竜の尾甲(Doboru Tail) 81%
尾槌竜の甲殻(Doboru Shell) 16%
尾槌竜の尾骨(Doboru Tailbone) 3%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
尾槌竜の苔甲(Mossy Carapace) 20%
尾槌竜のコブ(Doboru Kelp) 5%

รางวัลจากการจับ:
尾槌竜の苔甲(Mossy Carapace) x1 40%
尾槌竜のコブ(Doboru Kelp) x1 24%
尾槌竜の甲殻(Doboru Shell) x1 20%
尾槌竜の角(Doboru Horn) x1 10%
尾槌竜の尾骨(Doboru Tailbone) x1 6%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-เขา(หักได้ 2 ข้าง)
尾槌竜の角(Doboru Horn) x1 75%
尾槌竜の甲殻(Doboru Shell) x1 25%

-หลัง
尾槌竜のコブ(Doboru Kelp) x1 60%
尾槌竜の苔甲(Mossy Carapace) x1 27%
尾槌竜の甲殻(Doboru Shell) x1 13%
ขุดจากเปลือกหาง(เมื่อมันล้ม)
尾槌竜の堅尾甲(Doboru Tail+) 74%
尾槌竜の堅殻(Doboru Carapace) 10%
尾槌竜の尾骨(Doboru Tailbone) 8%
尾槌竜の尾甲(Doboru Tail) 4%
尾槌竜の仙骨(Doboru Sacrum) 4%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
尾槌竜の堅殻(Doboru Carapace) 42%
尾槌竜の堅苔甲(Mossy Carapace+) 34%
尾槌竜のコブ(Doboru Kelp) 10%
尾槌竜の甲殻(Doboru Shell) 6%
尾槌竜の尾骨(Doboru Tailbone) 5%
尾槌竜の仙骨(Doboru Sacrum) 3%

-เปลือกหาง(แตกได้ 2 สเต็ป ใช้ดาเมจแบบกระแทกก็กระเทาะหางได้)
尾槌竜の堅尾甲(Doboru Tail+) 77%
尾槌竜の堅殻(Doboru Carapace) 10%
尾槌竜の尾甲(Doboru Tail) 6%
尾槌竜の尾骨(Doboru Tailbone) 5%
尾槌竜の仙骨(Doboru Sacrum) 2%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
尾槌竜の堅苔甲(Mossy Carapace+) 18%
尾槌竜のコブ(Doboru Kelp) 7%

รางวัลจากการจับ:
尾槌竜の堅苔甲(Mossy Carapace+) x1 38%
尾槌竜の堅殻(Doboru Carapace) x1 18%
尾槌竜の尖角(Doboru Horn+) x1 12%
尾槌竜の苔甲(Mossy Carapace) x2 10%
尾槌竜のコブ(Doboru Kelp) x2 10%
尾槌竜の尾骨(Doboru Tailbone) x1 7%
尾槌竜の仙骨(Doboru Sacrum) x1 5%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-เขา(หักได้ 2 ข้าง)
尾槌竜の尖角(Doboru Horn+) x1 70%
尾槌竜の堅殻(Doboru Carapace) x1 20%
尾槌竜の角(Doboru Horn) x2 10%

-หลัง
尾槌竜のコブ(Doboru Kelp) x1 40%
尾槌竜の堅苔甲(Mossy Carapace+) x1 26%
尾槌竜のコブ(Doboru Kelp) x2 22%
尾槌竜の堅殻(Doboru Carapace) x1 12%
-
รายละเอียดอื่นๆ
-
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
尾槌竜の甲殻(Doboru Shell) 55%
尾槌竜の苔甲(Mossy Carapace) 45%

※Doboruberuku จะดรอปไอเท็มเมื่อล้มระหว่างหมุนตัว


イビルジョー
Deviljho
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
恐暴竜の黒鱗(Deviljho Scale) 60%
恐暴竜の黒皮(Deviljho Hide) 40%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
恐暴竜の黒鱗(Deviljho Scale) 39%
恐暴竜の黒皮(Deviljho Hide) 28%
恐暴竜の鉤爪(Deviljho Claw) 20%
恐暴竜の大牙(Deviljho Fang) 11%
恐暴竜の宝玉(Deviljho Jewel) 2%

-หาง
恐暴竜の尻尾(Deviljho Tail) 65%
恐暴竜の黒鱗(Deviljho Scale) 33%
恐暴竜の宝玉(Deviljho Jewel) 2%

ดรอปลงพื้น:
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 35%
恐暴竜の鉤爪(Deviljho Claw) 34%
竜のナミダ(Wyvern Tears) 30%
恐暴竜の宝玉(Deviljho Jewel) 1%

รางวัลจากการจับ:
恐暴竜の頭殻(Dviljho Skl Shl) x1 40%
恐暴竜の黒皮(Deviljho Hide) x1 36%
恐暴竜の鉤爪(Deviljho Claw) x1 20%
恐暴竜の宝玉(Deviljho Jewel) x1 4%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-หัว(ทำลายได้ 2 ระดับ)
恐暴竜の大牙(Deviljho Fang) x1 50%
恐暴竜の頭殻(Dviljho Skl Shl) x1 35%
恐暴竜の大牙(Deviljho Fang) x2 15%
-
รายละเอียดอื่นๆ
-
※Deviljho จะดรอปไอเท็มเมื่อกิน, เมื่อหลอกให้มันกระแทกทางในแอเรีย 1 แมป Tundra

5.ตระกูลมังกรเขี้ยว(Fanged Wyvern)


ジンオウガ※
Jinouga
Low Rank Hi Rank
จับแมลงหลัง(ทำได้เมื่อล้ม):
超電雷光虫(Mega Thunderbug) 90%
雷狼竜の帯電毛(Jinouga Pelt) 10%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
雷狼竜の甲殻(Jinouga Shell) 40%
雷狼竜の帯電毛(Jinouga Pelt) 20%
雷狼竜の蓄電殻(Static Carapace) 20%
雷狼竜の爪(Jinouga Claw) 15%
雷狼竜の逆鱗(Jinouga Plate) 5%

-หาง
雷狼竜の尻尾(Jinouga Tail) 70%
雷狼竜の甲殻(Jinouga Shell) 20%
雷狼竜の帯電毛(Jinouga Pelt) 8%
雷狼竜の逆鱗(Jinouga Plate) 2%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
超電雷光虫(Mega Thunderbug) 15%
雷狼竜の甲殻(Jinouga Shell) 8%
雷狼竜の逆鱗(Jinouga Plate) 2%

รางวัลจากการจับ:
雷狼竜の帯電毛(Jinouga Pelt) x1 30%
雷狼竜の蓄電殻(Static Carapace) x1 30%
雷狼竜の爪(Jinouga Claw) x1 20%
雷狼竜の甲殻(Jinouga Shell) x2 10%
超電雷光虫(Mega Thunderbug) x2 8%
雷狼竜の逆鱗(Jinouga Plate) x1 2%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-หัว(ทำลายได้ 2 ข้าง)
雷狼竜の角(Jinouga Horn) x1 80%
雷狼竜の甲殻(Jinouga Shell) x1 17%
雷狼竜の逆鱗(Jinouga Plate) x1 3%

-ขาหน้า
雷狼竜の爪(Jinouga Claw) x1 70%
雷狼竜の爪(Jinouga Claw) x2 20%
雷狼竜の蓄電殻(Static Carapace) x1 10%
จับแมลงหลัง(ทำได้เมื่อล้ม):
超電雷光虫(Mega Thunderbug) 90%
雷狼竜の高電毛(Jinouga Pelt+) 10%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
雷狼竜の堅殻(Jinouga Carapce) 38%
雷狼竜の高電毛(Jinouga Pelt+) 18%
雷狼竜の尖爪(Jinouga Claw+) 15%
雷狼竜の高電殻(LightningCarpce) 12%
雷狼竜の帯電毛(Jinouga Pelt) 8%
雷狼竜の蓄電殻(Static Carapace) 6%
雷狼竜の碧玉(Jinouga Jewel) 3%

-หาง
雷狼竜の尻尾(Jinouga Tail) 62%
雷狼竜の堅殻(Jinouga Carapce) 18%
雷狼竜の逆鱗(Jinouga Plate) 10%
雷狼竜の甲殻(Jinouga Shell) 8%
雷狼竜の碧玉(Jinouga Jewel) 2%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 38%
竜の大粒ナミダ(Wyvern Sobs) 37%
超電雷光虫(Mega Thunderbug) 15%
雷狼竜の堅殻(Jinouga Carapce) 8%
雷狼竜の碧玉(Jinouga Jewel) 2%

รางวัลจากการจับ:
雷狼竜の高電毛(Jinouga Pelt+) x1 28%
雷狼竜の高電殻(LightningCarpce) x1 28%
雷狼竜の尖爪(Jinouga Claw+) x1 20%
雷狼竜の堅殻(Jinouga Carapce) x2 10%
超電雷光虫(Mega Thunderbug) x4 8%
雷狼竜の逆鱗(Jinouga Plate) x1 4%
雷狼竜の碧玉(Jinouga Jewel) x1 2%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-หัว(ทำลายได้ 2 ข้าง)
雷狼竜の尖角(Jinouga Horn+) x1 70%
雷狼竜の角(Jinouga Horn) x2 10%
雷狼竜の堅殻(Jinouga Carapce) x1 9%
雷狼竜の逆鱗(Jinouga Plate) x1 8%
雷狼竜の碧玉(Jinouga Jewel) x1 3%

-ขาหน้า
雷狼竜の尖爪(Jinouga Claw+) x1 67%
雷狼竜の尖爪(Jinouga Claw+) x2 15%
雷狼竜の爪(Jinouga Claw) x3 10%
雷狼竜の高電殻(LightningCarpce) x1 8%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
จับแมลงหลัง(ทำได้เมื่อล้ม):
超電雷光虫(Mega Thunderbug) 100%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
雷狼竜の甲殻(Jinouga Shell) 60%
雷狼竜の帯電毛(Jinouga Pelt) 40%

-หาง
雷狼竜の甲殻(Jinouga Shell) 80%
雷狼竜の帯電毛(Jinouga Pelt) 20%

ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
雷狼竜の甲殻(Jinouga Shell) 13%
超電雷光虫(Mega Thunderbug) 12%

รางวัลจากการจับ:
雷狼竜の甲殻(Jinouga Shell) x1 50%
雷狼竜の帯電毛(Jinouga Pelt) x1 30%
超電雷光虫(Mega Thunderbug) x1 20%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-หัว(ทำลายได้ 2 ข้าง)
雷狼竜の甲殻(Jinouga Shell) x1 100%

-ขาหน้า
雷狼竜の帯電毛(Jinouga Pelt) x1 100%

※Jinouga จะดรอปไอเท็มโดนทำให้สะดุ้งเมื่อชาร์จไฟฟ้า

6.ตระกูลเพลากัส(Pelagus)


ブルファンゴ
Bullfango
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ファンゴの毛皮(Bullfango Pelt) 64%
生肉(Raw Meat) 36%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ファンゴの毛皮(Bullfango Pelt) 59%
生肉(Raw Meat) 26%
棒状の骨(Bone) 10%
ファンゴの頭(Bullfango Head) 5%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
生肉(Raw Meat) 30%
ファンゴの毛皮(Bullfango Pelt) 30%
ファンゴの頭(Bullfango Head) 15%
棒状の骨(Bone) 15%
大きな骨(Giant Bone) 10%


ドスファンゴ
Bulldrome
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
大猪の皮(Bulldrome Hide) 50%
大きな骨(Giant Bone) 30%
大猪の牙(Bulldrome Tusk) 15%
ファンゴの頭(Bullfango Head) 5%

ดรอปลงพื้น:
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 75%
大猪の皮(Bulldrome Hide) 20%
大猪の牙(Bulldrome Tusk) 5%

รางวัลจากการจับ:
大猪の皮(Bulldrome Hide) x1 60%
大きな骨(Giant Bone) x2 25%
ファンゴの頭(Bullfango Head) x1 10%
大猪の牙(Bulldrome Tusk) x1 5%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
大猪の硬い皮(Bulldrome Hide+) 40%
堅牢な骨(Stout Bone) 25%
大猪の牙(Bulldrome Tusk) 17%
大猪の皮(Bulldrome Hide) 10%
ファンゴの頭(Bullfango Head) 8%

ดรอปลงพื้น:
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 38%
牙獣の大粒ナミダ(Pelagus Sobs) 37%
大猪の硬い皮(Bulldrome Hide+) 20%
大猪の牙(Bulldrome Tusk) 5%

รางวัลจากการจับ:
大猪の硬い皮(Bulldrome Hide+) x1 60%
堅牢な骨(Stout Bone) x2 25%
ファンゴの頭(Bullfango Head) x1 15%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
大猪の皮(Bulldrome Hide) 70%
大きな骨(Giant Bone) 30%

ดรอปลงพื้น:
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 75%
大猪の皮(Bulldrome Hide) 25%

รางวัลจากการจับ:
大猪の皮(Bulldrome Hide) x1 75%
大きな骨(Giant Bone) x2 25%
※Bulldrome จะดรอปไอเท็มเมื่อหงายท้อง


アオアシラ
Aoashira
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
青熊獣の毛(Aoashira Pelt) 65%
青熊獣の甲殻(Aoashira Shell) 25%
大きな骨(Giant Bone) 10%

ดรอปลงพื้น มี 3 ชุด:
-เมื่อกินน้ำผึ้ง
ハチミツ(Honey) 100%

-เมื่อกินปลา
サシミウオ(Sushifish) 85%
黄金魚(Goldenfish) 15%

-เมื่อโดนบอมต่างๆและติดแทรป
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 75%
青熊獣の毛(Aoashira Pelt) 25%

รางวัลจากการจับ:
青熊獣の甲殻(Aoashira Shell) x1 45%
大きな骨(Giant Bone) x2 25%
青熊獣の腕甲(Aoashira Arm) x1 20%
青熊獣の毛(Aoashira Pelt) x1 10%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-แขน
青熊獣の腕甲(Aoashira Arm) x1 70%
青熊獣の毛(Aoashira Pelt) x1 30%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
青熊獣の剛毛(Aoashira Pelt+) 60%
青熊獣の堅殻(Aoashira Carpce) 20%
青熊獣の毛(Aoashira Pelt) 10%
堅牢な骨(Stout Bone) 10%

ดรอปลงพื้น มี 3 ชุด:
-เมื่อกินน้ำผึ้ง
ハチミツ(Honey) 100%

-เมื่อกินปลา
サシミウオ(Sushifish) 80%
黄金魚(Goldenfish) 20%

-เมื่อโดนบอมต่างๆและติดแทรป
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 38%
牙獣の大粒ナミダ(Pelagus Sobs) 37%
青熊獣の剛毛(Aoashira Pelt+) 25%

รางวัลจากการจับ:
青熊獣の堅殻(Aoashira Carpce) x1 40%
青熊獣の堅腕甲(Aoashira Arm+) x1 20%
堅牢な骨(Stout Bone) x2 20%
青熊獣の剛毛(Aoashira Pelt+) x1 10%
青熊獣の甲殻(Aoashira Shell) x2 10%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-แขน
青熊獣の堅腕甲(Aoashira Arm+) x1 65%
青熊獣の剛毛(Aoashira Pelt+) x1 25%
青熊獣の腕甲(Aoashira Arm) x2 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
青熊獣の毛(Aoashira Pelt) 55%
棒状の骨(Bone) 20%
とがった牙(Sharp Fang) 13%
青熊獣の甲殻(Aoashira Shell) 12%

ดรอปลงพื้น มี 3 ชุด:
-เมื่อกินน้ำผึ้ง
ハチミツ(Honey) 100%

-เมื่อกินปลา
サシミウオ(Sushifish) 90%
黄金魚(Goldenfish) 10%

-เมื่่อโดนบอมต่างๆและติดแทรป
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 75%
棒状の骨(Bone) 15%
青熊獣の毛(Aoashira Pelt) 10%

รางวัลจากการจับ
青熊獣の毛(Aoashira Pelt) x1 30%
青熊獣の甲殻(Aoashira Shell) x1 30%
とがった牙(Sharp Fang) x1 20%
棒状の骨(Bone) x2 20%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-แขน
青熊獣の毛(Aoashira Pelt) x1 70%
棒状の骨(Bone) x2 30%


ウルクスス
Urukususu
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
白兎獣の毛(Urukusu Pelt) 50%
白兎獣の腹甲(Urukusu Belly) 30%
白兎獣の氷爪(Urukusu Claw) 15%
大きな骨(Giant Bone) 5%

ดรอปลงพื้น:
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 75%
白兎獣の毛(Urukusu Pelt) 15%
白兎獣の腹甲(Urukusu Belly) 10%

รางวัลจากการจับ:
白兎獣の腹甲(Urukusu Belly) x1 40%
白兎獣の氷爪(Urukusu Claw) x1 30%
大きな骨(Giant Bone) x2 20%
白兎獣の毛(Urukusu Pelt) x2 10%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-เขา
白兎獣の耳(Urukusu Ear) x1 75%
白兎獣の毛(Urukusu Pelt) x1 25%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
白兎獣の剛毛(Urukusu Pelt+) 45%
白兎獣の堅腹甲(Urksu Hrd Belly) 28%
白兎獣の凍爪(Urukusu Claw+) 12%
白兎獣の毛(Urukusu Pelt) 10%
堅牢な骨(Stout Bone) 5%

ดรอปลงพื้น:
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 38%
牙獣の大粒ナミダ(Pelagus Sobs) 37%
白兎獣の剛毛(Urukusu Pelt+) 25%

รางวัลจากการจับ:
白兎獣の堅腹甲(Urksu Hrd Belly) x1 35%
白兎獣の凍爪(Urukusu Claw+) x1 25%
堅牢な骨(Stout Bone) x2 17%
白兎獣の剛毛(Urukusu Pelt+) x2 10%
白兎獣の腹甲(Urukusu Belly) x2 8%
白兎獣の氷爪(Urukusu Claw) x2 5%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-เขา
白兎獣の大耳(Urukusu Lng Ear) x1 70%
白兎獣の剛毛(Urukusu Pelt+) x1 20%
白兎獣の耳(Urukusu Ear) x2 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
白兎獣の毛(Urukusu Pelt) 60%
棒状の骨(Bone) 20%
とがった牙(Sharp Fang) 15%
大きな骨(Giant Bone) 5%

ดรอปลงพื้น:
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 75%
白兎獣の毛(Urukusu Pelt) 15%
棒状の骨(Bone) 10%

รางวัลจากการจับ:
白兎獣の毛(Urukusu Pelt) x1 30%
大きな骨(Giant Bone) x1 25%
とがった牙(Sharp Fang) x1 20%
棒状の骨(Bone) x2 18%
白兎獣の耳(Urukusu Ear) x1 7%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-เขา
白兎獣の耳(Urukusu Ear) x1 50%
棒状の骨(Bone) x2 30%
白兎獣の毛(Urukusu Pelt) x1 20%

※Urukususu จะดรอปไอเท็มเมื่อเขาหัก


ラングロトラ
Rangurotora
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
赤甲獣の甲殻(Rangurotora Shl) 35%
麻痺袋(Paralysis Sac) 35%
赤甲獣の爪(Rangurotora Clw) 20%
赤甲獣の蛇腹甲(Rangrtora Belly) 10%

ดรอปลงพื้น:
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 75%
大きな骨(Giant Bone) 15%
麻痺袋(Paralysis Sac) 10%

รางวัลจากการจับ:
赤甲獣の甲殻(Rangurotora Shl) x1 50%
麻痺袋(Paralysis Sac) x1 40%
赤甲獣の爪(Rangurotora Clw) x2 10%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-หลัง
赤甲獣の蛇腹甲(Rangrtora Belly) x1 60%
赤甲獣の甲殻(Rangurotora Shl) x1 40%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
赤甲獣の堅殻(Rangurotora Cpc) 30%
強力麻痺袋(Torpor Sac) 30%
赤甲獣の尖爪(Rangurtora Clw+) 20%
赤甲獣の蛇腹甲(Rangrtora Belly) 12%
赤甲獣の爪(Rangurotora Clw) 8%

ดรอปลงพื้น:
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 38%
牙獣の大粒ナミダ(Pelagus Sobs) 37%
強力麻痺袋(Torpor Sac) 15%
赤甲獣の蛇腹甲(Rangrtora Belly) 10%

รางวัลจากการจับ:
赤甲獣の堅殻(Rangurotora Cpc) x1 42%
強力麻痺袋(Torpor Sac) x1 38%
赤甲獣の尖爪(Rangurtora Clw+) x2 10%
麻痺袋(Paralysis Sac) x2 10%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-หลัง
赤甲獣の蛇腹甲(Rangrtora Belly) x2 52%
赤甲獣の堅殻(Rangurotora Cpc) x1 40%
赤甲獣の甲殻(Rangurotora Shl) x2 8%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
赤甲獣の甲殻(Rangurotora Shl) 35%
麻痺袋(Paralysis Sac) 25%
棒状の骨(Bone) 20%
赤甲獣の爪(Rangurotora Clw) 10%
とがった牙(Sharp Fang) 10%

ดรอปลงพื้น:
牙獣のナミダ(Pelagus Tears) 75%
麻痺袋(Paralysis Sac) 15%
赤甲獣の蛇腹甲(Rangrtora Belly) 10%

รางวัลจากการจับ:
赤甲獣の甲殻(Rangurotora Shl) x1 40%
麻痺袋(Paralysis Sac) x1 20%
とがった牙(Sharp Fang) x1 17%
大きな骨(Giant Bone) x2 15%
赤甲獣の爪(Rangurotora Clw) x1 8%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-หลัง
赤甲獣の甲殻(Rangurotora Shl) x1 40%
大きな骨(Giant Bone) x1 30%
棒状の骨(Bone) x2 30%

※Rangurotora จะดรอปไอเท็มเมื่อหงายท้อง

7.ตระกูลมังกรโบราณ(Elder Dragon)


ジエン・モーラン
Jhen Mohran
Low Rank Hi Rank
ขุดจากหลัง(ขึ้นไปบนตัว):
シーブライト鉱石(Pelagicite Ore) 75%
峯山龍の蒼鱗(Jhen Mohran Scl) 15%
峯山龍の甲岩殻(Jhen Mohran Shl) 10%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
峯山龍の甲岩殻(Jhen Mohran Shl) 52%
峯山龍の蒼鱗(Jhen Mohran Scl) 30%
たくましい龍牙(Jhen Mhran Fang) 15%
大地の龍玉(Jhen Mohran Jwl) 3%

-ปาก
峯山龍の蒼鱗(Jhen Mohran Scl) 49%
モンスターのキモ(Monster Liver) 35%
大きなヒレ(Large Fin) 15%
大地の龍玉(Jhen Mohran Jwl) 1%

ดรอปลงพื้น:
ไม่มีดรอป

รางวัลจากการจับ:
จับไม่ได้

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-เขี้ยว(ทำลายได้ 2 ข้าง)
たくましい龍牙(Jhen Mhran Fang) x1 83%
たくましい龍牙(Jhen Mhran Fang) x2 15%
大地の龍玉(Jhen Mohran Jwl) x1 2%

-หลัง(ทำลายได้ 2 ที่)
峯山龍の甲岩殻(Jhen Mohran Shl) x1 49%
峯山龍の蒼鱗(Jhen Mohran Scl) x1 25%
シーブライト鉱石(Pelagicite Ore) x1 16%
古龍の血(EldrDragonBlood) x1 10%

-แขน(ซ้ายหรือขวาก็ได้)
峯山龍の腕甲(Jhen Mohran Arm) x1 65%
峯山龍の腕甲(Jhen Mohran Arm) x2 15%
峯山龍の蒼鱗(Jhen Mohran Scl) x1 15%
古龍の血(EldrDragonBlood) x2 5%

ขุดจากหลัง(ขึ้นไปบนตัว):
デプスライト鉱石(Depthlite Ore) 40%
シーブライト鉱石(Pelagicite Ore) 26%
峯山龍の蒼鱗(Jhen Mohran Scl) 20%
峯山龍の甲岩殻(Jhen Mohran Shl) 14%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
峯山龍の堅岩殻(Jhen Mohran Cpc) 46%
峯山龍の上蒼鱗(Jhen Mhran Scl+) 28%
猛々しい龍鋭牙(Jhen Mhran Fang+) 12%
峯山龍の蒼鱗(Jhen Mohran Scl) 10%
大地の龍玉(Jhen Mohran Jwl) 4%

-ปาก
峯山龍の上蒼鱗(Jhen Mhran Scl+) 39%
上質なヒレ(Quality Fin) 27%
モンスターのキモ(Monster Liver) 23%
峯山龍の蒼鱗(Jhen Mohran Scl) 10%
大地の龍玉(Jhen Mohran Jwl) 1%

ดรอปลงพื้น:
ไม่มีดรอป

รางวัลจากการจับ:
จับไม่ได้

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-เขี้ยว(ทำลายได้ 2 ข้าง)
猛々しい龍鋭牙(Jhen Mhran Fang+) x1 70%
たくましい龍牙(Jhen Mhran Fang) x2 14%
猛々しい龍鋭牙(Jhen Mhran Fang+) x2 12%
大地の龍玉(Jhen Mohran Jwl) x1 4%

-หลัง(ทำลายได้ 2 ที่)
峯山龍の堅岩殻(Jhen Mohran Cpc) x1 43%
峯山龍の上蒼鱗(Jhen Mhran Scl+) x1 20%
古龍の血(EldrDragonBlood) x1 15%
デプスライト鉱石(Depthlite Ore) x1 14%
峯山龍の甲岩殻(Jhen Mohran Shl) x1 8%

-แขน(ซ้ายหรือขวาก็ได้)
峯山龍の上腕甲(Jhen Mhran Arm+) x1 65%
峯山龍の上蒼鱗(Jhen Mhran Scl+) x1 15%
峯山龍の腕甲(Jhen Mohran Arm) x2 10%
古龍の血(EldrDragonBlood) x2 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- ※เป็นเควสที่อลังการมาก(ฮา)


アルバトリオン
Alatreon
Low Rank Hi Rank
-
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
煌黒龍の堅逆殻(Alatreon Shell) 33%
煌黒龍の逆鱗(Alatreon Plate) 29%
煌黒龍の尖爪(Alatreon Claw) 17%
砕けた天角(Alatreon Horn) 10%
古龍の血(EldrDragonBlood) 8%
瑠璃色の龍玉(Alatreon Jewel) 3%

-หาง
煌黒龍の尻尾(Alatreon Tail) 60%
煌黒龍の逆鱗(Alatreon Plate) 36%
瑠璃色の龍玉(Alatreon Jewel) 4%

ดรอปลงพื้น:
ไม่มีการดรอป

รางวัลจากการจับ:
จับไม่ได้

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-หัว(ทำลายได้ 2 สเต็ป)
砕けた天角(Alatreon Horn) x1 50%
天をつらぬく角(Alatreon Horn+) x1 40%
煌黒龍の逆鱗(Alatreon Plate) x1 10%

-ปีก(ทำลายได้ 2 ข้าง)
煌黒龍の翼膜(Alatreon Webbng) x1 53%
煌黒龍の堅逆殻(Alatreon Shell) x1 30%
煌黒龍の逆鱗(Alatreon Plate) x1 17%

-ขา
煌黒龍の尖爪(Alatreon Claw) x1 52%
煌黒龍の逆鱗(Alatreon Plate) x1 33%
煌黒龍の尖爪(Alatreon Claw) x2 10%
煌黒龍の逆鱗(Alatreon Plate) x2 5%
-
รายละเอียดอื่นๆ
-


アマツマガツチ
Amatsumagatsuchi
Low Rank Hi Rank
-
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
嵐龍の堅殻(Amatsu Shell) 34%
嵐龍の胸殻(Amatsu Thorax) 30%
嵐龍の飛膜(Amatsu Patagium) 17%
嵐気胞(Tempest Sac) 12%
嵐龍の鋭爪(Amatsu Claw) 5%
天空の龍玉(Amatsu Jewel) 2%

-หาง(ดาเมจแบบเฉือน)
嵐龍の尻尾(Amatsu Tail) 75%
嵐龍の飛膜(Amatsu Patagium) 15%
嵐龍の堅殻(Amatsu Shell) 10%

ดรอปลงพื้น:
ไม่มีการดรอปไอเท็ม

รางวัลจากการจับ:
จับไม่ได้

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-เขา(ทำลายได้ 2 สเต็ป)
嵐龍の角(Amatsu Horn) x1 80%
嵐気胞(Tempest Sac) x1 16%
天空の龍玉(Amatsu Jewel) x1 4%

-หน้าอก
嵐龍の飛膜(Amatsu Patagium) x1 80%
嵐気胞(Tempest Sac) x1 13%
嵐龍の飛膜(Amatsu Patagium) x2 5%
天空の龍玉(Amatsu Jewel) x1 2%

-ครีบหลัง
嵐龍の飛膜(Amatsu Patagium) x1 80%
嵐気胞(Tempest Sac) x1 13%
嵐龍の飛膜(Amatsu Patagium) x2 5%
天空の龍玉(Amatsu Jewel) x1 2%

-ปีก(ทำลายได้ทั้ง 2 ข้าง)
嵐龍の鋭爪(Amatsu Claw) x1 70%
嵐龍の飛膜(Amatsu Patagium) x1 25%
嵐龍の堅殻(Amatsu Shell) x1 5%
-
รายละเอียดอื่นๆ
-

8.ตระกูลสัตว์กินพืช(Herbivore)


アプトノス
Aptonoth
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
生肉(Raw Meat) 75%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 25%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
生肉(Raw Meat) 75%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 25%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
生肉(Raw Meat) 75%
竜骨【小】(Sm Monster Bone) 25%


ポポ
Popo
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ポポノタン(Popo Tongue) 45%
生肉(Raw Meat) 30%
棒状の骨(Bone) 20%
大きな骨(Giant Bone) 5%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ポポノタン(Popo Tongue) 45%
生肉(Raw Meat) 25%
大きな骨(Giant Bone) 20%
棒状の骨(Bone) 8%
堅牢な骨(Stout Bone) 2%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ポポノタン(Popo Tongue) 50%
生肉(Raw Meat) 30%
棒状の骨(Bone) 20%


ケルビ
Kelbi
Low Rank Hi Rank
แล่เมื่อมึน:
ケルビの角(Kelbi Horn) 100%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ケルビの角(Kelbi Horn) 45%
暖かい毛皮(Warm Pelt) 30%
ホワイトレバー(White Liver) 15%
生肉(Raw Meat) 10%
แล่เมื่อมึน:
ケルビの角(Kelbi Horn) 100%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ケルビの角(Kelbi Horn) 45%
上質な毛皮(High Qualty Plt) 30%
ホワイトレバー(White Liver) 10%
生肉(Raw Meat) 10%
暖かい毛皮(Warm Pelt) 5%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่เมื่อมึน:
ケルビの角(Kelbi Horn) 100%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
生肉(Raw Meat) 35%
ケルビの角(Kelbi Horn) 30%
暖かい毛皮(Warm Pelt) 20%
ホワイトレバー(White Liver) 15%


ガウシカ
Anteka
Low Rank Hi Rank
แล่เมื่อมึน:
ガウシカの角(Anteka Antlers) 100%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ガウシカの角(Anteka Antlers) 45%
暖かい毛皮(Warm Pelt) 30%
生肉(Raw Meat) 15%
ホワイトレバー(White Liver) 10%

แล่เมื่อมึน:
ガウシカの角(Anteka Antlers) 100%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ガウシカの角(Anteka Antlers) 35%
上質な毛皮(High Qualty Plt) 30%
暖かい毛皮(Warm Pelt) 15%
生肉(Raw Meat) 10%
ホワイトレバー(White Liver) 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่เมื่อมึน:
ガウシカの角(Anteka Antlers) 100%

แล่หลังล่า:
-ลำตัว
ガウシカの角(Anteka Antlers) 40%
生肉(Raw Meat) 32%
暖かい毛皮(Warm Pelt) 18%
ホワイトレバー(White Liver) 10%


ズワロポス
Zuwaroposu
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
垂皮油(Zuwaru Blubber) 45%
垂皮竜の皮(Zuwaroposu Hide) 25%
生肉(Raw Meat) 20%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 10%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
垂皮油(Zuwaru Blubber) 40%
垂皮竜の上皮(Zuwaropsu Hide+) 30%
生肉(Raw Meat) 15%
垂皮竜の皮(Zuwaroposu Hide) 10%
上竜骨(Monster Bone+) 5%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
垂皮油(Zuwaru Blubber) 45%
生肉(Raw Meat) 30%
垂皮竜の皮(Zuwaroposu Hide) 20%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 5%


リノプロス
Rhenoplos
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
生肉(Raw Meat) 35%
草食竜の甲殻(Rhenoplos Shell) 35%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 20%
草食竜の頭殻(Rhnplos Skl Shl) 10%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
草食竜の堅殻(Rhenoplos Crpce) 35%
生肉(Raw Meat) 20%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 15%
草食竜の甲殻(Rhenoplos Shell) 15%
草食竜の頭殻(Rhnplos Skl Shl) 15%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
生肉(Raw Meat) 45%
草食竜の甲殻(Rhenoplos Shell) 30%
竜骨【中】(Med Mnster Bone) 25%

9.ตระกูลแมว(Lynian)


アイルー
Felyne
Low Rank Hi Rank
ดรอปลงพื้น:
まんまるドングリ(Perfect Acorn) 50%
応急薬(First-Aid Med) 32%
支給専用閃光玉(Supply Flash Bmb) 8%
肉球のスタンプ(Pawprint Stamp) 5%
火薬草(Fire Herb) 5%
ดรอปลงพื้น:
まんまるドングリ(Perfect Acorn) 50%
応急薬(First-Aid Med) 32%
肉球のスタンプ(Pawprint Stamp) 8%
支給専用閃光玉(Supply Flash Bmb) 8%
火薬草(Fire Herb) 2%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
ดรอปลงพื้น:
まんまるドングリ(Perfect Acorn) 65%
応急薬(First-Aid Med) 30%
火薬草(Fire Herb) 5%


メラルー
Melynx
Low Rank Hi Rank
ดรอปลงพื้น:
秘密のポーチ(Secret Pouch) 55%
携帯食料(Ration) 27%
肉球のスタンプ(Pawprint Stamp) 15%
携帯シビレ罠(Prtbl Shock Trap) 3%
ดรอปลงพื้น:
秘密のポーチ(Secret Pouch) 50%
携帯食料(Ration) 27%
肉球のスタンプ(Pawprint Stamp) 20%
携帯シビレ罠(Prtbl Shock Trap) 3%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
ดรอปลงพื้น:
秘密のポーチ(Secret Pouch) 60%
携帯食料(Ration) 27%
マタタビ(Felvine) 13%

10.ตระกูลแมลง(Neopteron)


ブナハブラ
Bnahabra
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า(ต้องให้ตายเพราะพิษ):
-ลำตัว
飛甲虫の甲殻(Bnahabra Shell) 41%
飛甲虫の羽(Bnahabra Wing) 32%
モンスターの体液(Monster Fluid) 17%
飛甲虫の麻痺針(Bnahabra Stingr) 10%

แล่หลังล่า(ต้องให้ตายเพราะพิษ):
-ลำตัว
飛甲虫の堅殻(Bnahabra Carpce) 35%
飛甲虫の羽(Bnahabra Wing) 25%
モンスターの濃汁(Monster Broth) 17%
飛甲虫の麻痺針(Bnahabra Stingr) 10%
モンスターの体液(Monster Fluid) 7%
飛甲虫の甲殻(Bnahabra Shell) 6%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า(ต้องให้ตายเพราะพิษ):
-ลำตัว
飛甲虫の甲殻(Bnahabra Shell) 45%
飛甲虫の羽(Bnahabra Wing) 35%
飛甲虫の麻痺針(Bnahabra Stingr) 10%
モンスターの体液(Monster Fluid) 10%


オルタロス
Altaroth
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า(ต้องให้ตายเพราะพิษ):
-ลำตัว
甲虫の腹袋(Altarth Abodmen) 50%
甲虫の大顎(Altaroth Jaw) 25%
モンスターの体液(Monster Fluid) 25%

ดรอปไอเท็ม(มี 4 ชุด ต่างตามสีก้นของมัน):
-ทอง
きれいな腹袋(Perfect Acorn) 90%
輝く腹袋(Sparkling Gut) 10%

-เขียว
ウチケシの実(Cure Seed) 90%
モンスターの体液(Monster Fluid) 10%

-ส้ม
ハチミツ(Honey) 90%
モンスターの体液(Monster Fluid) 10%

-น้ำเงิน
熟成キノコ(Ripe Mushroom) 90%
モンスターの体液(Monster Fluid) 10%
แล่หลังล่า(ต้องให้ตายเพราะพิษ):
-ลำตัว
上質な腹袋(Quality Abdomen) 60%
甲虫の腹袋(Altarth Abodmen) 15%
モンスターの濃汁(Monster Broth) 15%
甲虫の大顎(Altaroth Jaw) 10%

ดรอปไอเท็ม(มี 4 ชุด ต่างตามสีก้นของมัน):
-ทอง
きれいな腹袋(Perfect Acorn) 75%
輝く腹袋(Sparkling Gut) 25%

-เขียว
ウチケシの実(Cure Seed) 90%
モンスターの濃汁(Monster Broth) 10%

-ส้ม
ハチミツ(Honey) 90%
モンスターの濃汁(Monster Broth) 10%

-น้ำเงิน
熟成キノコ(Ripe Mushroom) 90%
モンスターの濃汁(Monster Broth) 10%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า(ต้องให้ตายเพราะพิษ):
-ลำตัว
甲虫の腹袋(Altarth Abodmen) 50%
甲虫の大顎(Altaroth Jaw) 25%
モンスターの体液(Monster Fluid) 25%

ดรอปไอเท็ม(มี 4 ชุด ต่างตามสีก้นของมัน):
-ทอง
きれいな腹袋(Perfect Acorn) 95%
輝く腹袋(Sparkling Gut) 5%

-เขียว
ウチケシの実(Cure Seed) 90%
モンスターの体液(Monster Fluid) 10%

-ส้ม
ハチミツ(Honey) 90%
モンスターの体液(Monster Fluid) 10%

-น้ำเงิน
熟成キノコ(Ripe Mushroom) 90%
モンスターの体液(Monster Fluid) 10%

11.ตระกูลมังกรปลา(Piscine)


デルクス
Delex
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
モンスターのキモ(Monster Liver) 45%
とがった牙(Sharp Fang) 30%
大きなヒレ(Large Fin) 25%
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
モンスターのキモ(Monster Liver) 45%
上質なヒレ(Quality Fin) 40%
とがった牙(Sharp Fang) 15%
-
รายละเอียดอื่นๆ
- เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2
แล่หลังล่า:
-ลำตัว
モンスターのキモ(Monster Liver) 45%
とがった牙(Sharp Fang) 40%
大きなヒレ(Large Fin) 15%

ประเภทของรางวัลในตารางนี้
โดยจะรวบรวมทั้ง "รางวัลจากการแล่" "ดรอปลงพื้น" "รางวัลจากการจับ" และ "รางวัลจากการทำลายส่วน" โดยรางวัลทุกแบบจะแสดงในส่วนของมอนสเตอร์แต่ละตัวดังนี้:D
รางวัลพวกนี้มีรายละเอียดคือ
 1. รางวัลจากการแล่(Carve) : จะเป็นรางวัลที่เราแล่โดยตรงจากมอนสเตอร์เมื่อมันตาย หรือจากชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ที่ขาดออกมาเช่น หาง 
 2. ดรอปลงพื้น(Drop Item) : จะเป็นไอเท็มที่มอนสเตอร์ดรอปลงพื้นโดยมีเงื่อนไขต่างๆกันไป ไอเท็มดรอปจะเป็นจุดกะพริบสีขาว
 3. รางวัลจากการจับ(Capturing Rewards) : เป็นรางวัลที่ได้จากการจับมอนสเตอร์ โดยจะให้ในแถวที่ 3 และ 4 ของหน้าจอให้รางวัลเควส สามารถดูเพิ่มเติมได้ในเอนทรี แฉระบบให้รางวัลเควส
 4. รางวัลจากการทำลายส่วน(Breaking Rewards) : เป็นรางวัลที่จะมอบให้หลังจบเควสเช่นกันเมื่อเราทำลายชิ้นส่วนต่างๆของมอนสเตอร์จนแตกได้ สามารถดูเพิ่มเติมได้ในเอนทรี แฉระบบให้รางวัลเควส
 5. รางวัลอื่นๆ : จะมีเพิ่มเข้ามาเฉพาะแต่ละตัว เช่นการขุดหลังเมื่อมันล้ม เป็นต้น
การแบ่ง Rank ภายในตารางชุดนี้
Rank ของการล่าในตารางนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แรงก์ใหญ่ และอีก 1 แรงก์ย่อยๆ
 • Low Rank (ตารางซ้ายบน) : หมายถึงเควสในหมู่บ้าน และเควสในบาร์(แกทเทอริ่ง ฮอล) ระดับ ★3 - ★ 5(HR1-HR3)
 • High Rank (ตารางขวาบน) : หมายถึงเควสในบาร์ (แกทเทอริ่ง ฮอล) ระดับ ★6 - ★ 8(HR4-HR6)
 • เมื่อปรากฎตัวในเควสระดับ★1~2(ตารางซ้ายล่าง อาจไม่มีบางอัน) : หมายถึงเควสในบาร์ (แกทเทอริ่ง ฮอล) ระดับ ★1 - ★ 2 โดยส่วนมากจะเจอในฉากโดยไม่ได้รับเชิญ หรือปรากฎตัวแบบสุ่มตามแมปที่มอนนั้นอาศัยอยู่
หมวดหมู่มอนสเตอร์
ส่วนการแบ่งประเภทของมอนสเตอร์ จะแบ่งเป็น 11 หมวด(เป็นมาตรฐาน)ดังต่อไปนี้
 1. ตระกูลมังกรไก่(Bird Wyvern)
 2. ตระกูลมังกรบิน(Flying Wyvern)
 3. ตระกูลลิเวียนธาน(Leviathan)
 4. ตระกูลบรูท ไวเวิร์น(Brute Wyvern)
 5. ตระกูลมังกรเขี้ยว(Fanged Wyvern)
 6. ตระกูลเพลากัส(Pelagus)
 7. ตระกูลมังกรโบราณ(Elder Dragon)
 8. ตระกูลสัตว์กินพืช(Herbivore)
 9. ตระกูลแมว(Lynian)
 10. ตระกูลแมลง(Neopteron)
 11. ตระกูลมังกรปลา(Piscine)
Credits
http://wiki.gamerp.jp/mhp3
TeamHGG

ใครมีข้อมุลตรงไหนเพิ่มเติม หรืออยากให้แก้ไขตรงไหนบอกได้ทันทีน้าทุกคน ล่าให้สนุกเน้อ!

Related Links
- ตารางรวมชิ้นส่วนมอนสเตอร์(2nd G)
- ตารางธาตุแพ้ทางมอนสเตอร์
ดรอปลงพื้น:
竜のナミダ(Wyvern Tears) 75%
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) 25%

รางวัลจากการจับ:
潜口竜の皮(Hapurbokka Hide) x1 45%
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) x1 25%
潜口竜の爪(Hapurubokka Clw) x1 23%
潜口竜の頭殻(Hprbkka Skl Shl) x1 7%

รางวัลจากการทำลายส่วน:
-เหงือก
鮮やかな体液(Brilliant Fluid) x1 70%
潜口竜の甲殻(Hapurubokka Shl) x2 20%
潜口竜の頭殻(Hprbkka Skl Shl) x1 10%

-เท้าหน้า
潜口竜の爪(Hapurubokka Clw) x1 70%
Toxin นี่มันดร็อบจาก
Great Furogi ตัวเดียวหรอคับทำไมผมแร่จากตัวมันมะได้เลย ง่าส์

#50 By (183.89.225.246) on 2011-07-16 18:01

embarrassed surprised smile

#49 By (182.9.55.202) on 2011-04-25 12:23

Alatreon Jewel 3-4%
ล่ามาจนเบื่อแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้เลย

#48 By Chicken (58.8.48.243) on 2011-04-10 04:05

อยากู้ว่า akantor ในpsp ทำไมไม่มีหรอครับ

#47 By (182.52.55.104) on 2011-04-08 13:14

Barroth หัวแตกได้ด้วยนะตีไปตีมาไอที่อยู่บนหัวหลุดมาทั้งดุ้นเลยแล่ได้ด้วย

#46 By Kentaro (58.8.123.89) on 2011-03-23 19:47

Barroth หัวแตกได้ด้วยนะตีไปตีมาไอที่อยู่บนหัวหลุดมาทั้งดุ้นเลยแล่ได้ด้วย

#45 By Kentaro (58.8.123.89) on 2011-03-23 19:47

Rathalos plate และ Jinouga หายากมาก.............

#44 By [A]ssassin (183.182.124.3) on 2011-03-12 18:12

Hello! debbeae interesting debbeae site!

#43 By tirywurt (81.198.190.36) on 2011-02-17 00:32

Aoashira จะดร็อปไอเทมเมื่อถูกปาด้วย Dung Bomb ครับ

#42 By นักล่านามโจสตาร์ (183.89.98.51) on 2011-01-23 22:23

than

#41 By (124.121.222.69) on 2011-01-23 20:26

พี่ครับ ที่มันบอกว่า ปรากฏในเควส 1~2ดาว นี่คือเจอได้ตอนในหรอครับ

#40 By (115.87.71.82) on 2011-01-22 23:49

jinougaนี่ตัดหางได้ปะ

#39 By tanbod (58.137.156.190) on 2011-01-20 07:16

ไม่รู้ว่าเพิ่มหมวดนี้ไปกันหรือยังถ้ามีแล้วก็ทานโทษนะครับ ถ้ามีหมวดบอกคีย์เควสกับอันล๊อกทั้งในหมู่บ้านและบาร์รวมถึง hr quest เพื่อเพิ่มระดับrank จะจอร์จมากมากครับ ขอบคุนคร๊าบ

#38 By Okonomiyakihunt (111.84.192.55) on 2011-01-14 18:07

จินยังขาดการทำลายหลังมันนะครับ

#37 By น้ำพริกปลากัด (110.164.92.2) on 2011-01-12 21:12

ขอโทษครับที่เรื่องมากแต่
น่าจะใส่ไอค่อนเหมือนพวกภาพชนิดของมอน
จะดูดีมาก (ขอโทษครับที่เรื่องมาก)

#36 By tanbod (58.9.246.85) on 2011-01-07 21:06

ขอบคุณมากๆเลยครับตั้งแต่เอาแพทมาลงให้แล้ว
ขอบอกว่าผมนับถือคุณนะครับopen-mounthed smile

#35 By aurt boss mos !!!! on 2011-01-06 23:03

มาแล้ว ของต้องใช้อย่างรุนแรง >__<
พอใช้แก้ขัดได้ เพราะบางอันชื่อไม่ต้องกับทาง
inwmonhunt

#33 By (58.136.1.135) on 2011-01-06 08:42

นั่งอ่านเพลินๆ เจอไอเทม Frozen Mucus ที่กำลังหาอยู่ ก็ว่าแล้วขุดหาจากแมฟทุนดราไฮแรงค์ตั้งนานหาไม่เจอ sad smile

ขอบคุณมากครับ

#32 By Rirera on 2011-01-05 22:52

สวยงามครับ ^^

#31 By KoTaRo (115.87.84.68) on 2011-01-05 22:46

ปลาดุกนี้ทำลายลูกกระเดือกได้นะครับ ลองเอาหน้าไม้ใหญ่ใส่กระสุน Slicing S ไปยิงมาแล้ว

แต่จำไม่ได้ว่าได้อะไร =w=" พอจบเสร็จก็กดๆเข้าคลังไปในบัดดล

#30 By Mitsuru (118.172.49.218) on 2011-01-05 22:02

โอ้ว กำลังต้องการครับ

#29 By CHIoT on 2011-01-05 19:59

รู้สึกว่ารายละเอียดบางส่วนจะไม่ครบนะครับ เช่น การดรอปไอเทม
แต่ทำได้ดีมากแล้วครับdouble wink ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ

#28 By The G (110.168.120.82) on 2011-01-05 19:30

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ เที่ยนเพลททำไมได้ง่ายจังละครับผมล่า7รอบได้เพลทมา4อันละเนี่ย

#27 By earthinwza (223.207.43.195) on 2011-01-05 19:14

Rathalos Ruby เนี่ย...ผมว่ามันคงไม่ใช่ 1-7% ผมเล่นล่า Rathlos 28 Silver 25
ทั้งชีวิตที่ผ่านมาได้ 2 ก้อน Plate 20

#26 By MH3PV on 2011-01-05 19:13

ขอบคุณครับผมกำลังหาอยุ่เลยอ่ะ

#25 By RED (223.207.4.1) on 2011-01-05 19:02

นี่แหละ สุดยอดข้อมูลที่ทุกคนรอคอย

ขอบคุณมากๆคร้าบ

#24 By Laharl (115.87.37.167) on 2011-01-05 17:52

ยังไม่ได้ ส่วยแขนจิโอก่าเลย
จบ โลเเล้งแล้ว

#23 By (124.121.114.130) on 2011-01-05 16:08

ขอบคุณมากๆครับ รอมานานละ

#22 By (124.120.237.84) on 2011-01-05 12:40

สุดยอดเลย ขอบคุณมากค่ะถังคุง

#21 By dAlif (58.9.158.17) on 2011-01-05 12:00

ข้อมูลเยอะจนน่าเหนื่อยใจแทน
ขอบคุณและขอให้กำลังใจ
ให้ทำต่อไปจ้า

big smile

#20 By k-kun (125.26.167.55) on 2011-01-05 11:51

ขอตบมือให้จริง และขอคารวะ 1 โอ่ง (จอกมันเล็กไป) ขยันจริงๆ

#19 By Touya Kazami on 2011-01-05 10:58

สุดยอดเลยครับ ขอบคุณนะครับ

#18 By bloodymary (58.8.154.46) on 2011-01-05 10:16

ผมเอาหอกปืนไปยิงหางควายป่าบ้าบินก็หลุดเหมือนกันนะครับ ไม่ได้จิ้ม ยิงอย่างเดียว แตกครั้งนึง ครั้งที่สองหลุดเป็นก้อนให้แล่

#17 By soulburn (115.87.6.205) on 2011-01-05 09:27

ขอบคุณคับ surprised smile surprised smile big smile

#16 By นักล่าarm (113.53.217.56) on 2011-01-05 08:28

โอ้โห สุดๆครับเอนทรี่นี้wink

#15 By tokimemo on 2011-01-05 08:24

ขอบพระคุณมากคร้าบ มีประโยชน์อีกแล้วววว

#14 By Millefeuille (183.89.92.224) on 2011-01-05 08:22

อ่า รูป Dos furogy ทำไมเป็นรูป Dos baggy แทนอ่าครับ

#13 By (182.52.168.96) on 2011-01-05 08:21

โอว~มาแล้วๆระเอียดมากเลยขอบคุณคับ cry
ปล.เป็นเควสที่อลังการมาก(ฮา)confused smile

#12 By ZEN on 2011-01-05 06:43

สวดยอกมากๆเลยครับ

#11 By แมวไทยใจดี (110.168.50.68) on 2011-01-05 05:42

Alatreon ขาด Skypiercer กับ Brkn Skypiercer
นะครับ วิธีได้คือ ทำลายส่วนหัว 2รอบ
ได้ข้อมูลจากเพื่อนที่ได้แล้วครับ (มันไปแล้วได้ไม่ชวนกันด้วย )
อ้อ ถ้าไม่มี 2 อย่างนี้ ทำชุดไม่ได้นะเอ้อ...
ส่วนอาวุธ ใช้แค่บางอย่าง double wink

#10 By wolfcrii (58.8.104.232) on 2011-01-05 04:36

Hot! Hot! Hot!

#9 By SS on 2011-01-05 02:59

โว้ว ขอบคุณมากๆเลยนับถือในความพยายามจริงๆ

#8 By R!PPER on 2011-01-05 02:49

เหมือนที่เป็นหัวจะแปลเป็นไหล่หมดเลยนะเนี่ย

#7 By เจ (110.164.29.103) on 2011-01-05 02:35

จำได้ว่าอมัตสึมันแตกได้คือ เขา+ตา ปีก ท้อง แล้วก็ตัดหางนะครับ

#6 By เจ (110.164.29.103) on 2011-01-05 02:34

ドボルベルク Doboruberuku หางสามารถตัดด้วยดาเมจแบบเฉือนเพียวๆ ลองมาแล้วครับ ดาบยาวฟันที่ลูกตุ้มเลย แตกแล้วก็หลุดออกมาเลย big smile

#5 By IJI (115.87.87.168) on 2011-01-05 01:50

โอ้ ก่ะลังหาชิ้นส่วนอยู่พอดี

ขอบคุงมากงั๊บๆ

#4 By KiT RunneR (58.9.158.185) on 2011-01-05 01:50

มันเปนชื่อของทีมHGGนิน่า อุดหนุนของไทยเลยดูยากนิดนึง ><

#3 By (58.8.52.104) on 2011-01-05 01:49

กำลังรอสิ่งนี้อยู่พอดี ขอบคุณครับ....

#2 By Virus (115.87.217.153) on 2011-01-05 01:31

※เป็นเควสที่อลังการมาก(ฮา) --- อะไรเนี้ย (ฮาด้วย)confused smile

#1 By Lee'z on 2011-01-05 00:56