หัวข้อฮอตฮิตยอดนิยมคัดสรรโดยแมวถังคุง
- ซิกส์ไนท์แมร์ภาค 2 : Sacred Facere พร้อมให้โหลดแล้วพร้อมกิจแจกของฯ ตามไปดูกันเลยเน้อ คลิกๆ
- สำหรับเพื่อนๆเล่นภาค MHP3rd[PSP] ทุกเรื่องที่สงสัยเข้าได้จาก ยุคุโมะวันสต๊อปเซอวิส ก่อนเน้อ
- อยากทำให้ MHP3rd เป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้แพชคลิกที่นี่ [แพช Eng จาก TeamHGG]

เอนทรีนี้เป็นการรวมเอาไอเท็มทั้งหมดภายในเกมภาค 3rd นี้มาไว้ด้วยกันจ้า โดยมีการแยกเอาคำแปลแต่ละค่าย ทั้งของทีม Inwmonhunt.com และทีม TeamHGG ให้เปรียบเทียบกันเพื่อใช้งานในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ อนึ่งไอเท็มในเอนทรีนี้ไม่ได้ทำการแยกหมวดหมู่เอาไว้อาจทำให้หาได้ยาก ขอแนะนำให้กด Ctrl+F เพื่อหาค่าด้วยการค้นหาแทนก็จะสะดวกกับทุกท่านเน้อ :)
และเนื่องจากไอเท็มลิสท์ทั้งหมดมีความยาวมากเป็นพิเศษ(ทั้งหมด 815 รายการ) ทำให้เอนทรียาวเป็นพิเศษต้องขออภัยด้วยจ้า อ้อ เรามีวิธีการหาแถมมาให้ด้วย โดยเป็นแบบคร่าวๆน้าสำหรับดูแก้ขัดกันไปก่อนแบบไม่ได้ลงเจาะลึกมากนัก:)
ชื่อไอเท็มญี่ปุ่น ชื่อไอเท็ม
TeamHGG
ชื่อไอเท็ม
Inwmonhunt
การสรรหา/
รายละเอียด (คร่าวๆ)
調合書①入門編 Book of Combos 1 Book of Combo 1  
調合書②初級編 Book of Combos 2 Book of Combo 2  
調合書③中級編 Book of Combos 3 Book of Combo 3  
調合書④上級編 Book of Combos 4 Book of Combo 4  
調合書⑤達人編 Book of Combos 5 Book of Combo 5  
収納上手・技の書 Organizer Guide Organizer Guide  
収納上手・力の書 BackPacker Guide Pack Rat Guide  
回復薬 Potion Potion  
回復薬グレート Mega Potion Mega Potion  
栄養剤 Nutrients Nutrients  
栄養剤グレート Mega Nutrients Mega Nutrients  
解毒薬 Antidote Antidote  
漢方薬 Herbal Medicine Herbal Medicine  
活力剤 Immunizer Immunizer  
元気ドリンコ Energy Drink Energy Drink  
強走薬 Power Juice Power Juice  
強走薬グレート Mega Juice Mega Juice  
鬼人薬 Demondrug Demondrug  
鬼人薬グレート Mega Demondrug Mega Demondrug  
怪力の丸薬 Power Pill Power Pill  
硬化薬 Armorskin Armorskin  
硬化薬グレート Mega Armorskin Mega Armorskin  
忍耐の丸薬 Armor Pill Armor Pill  
クーラードリンク Cool Drink Cool Drink  
ホットドリンク Hot Drink Hot Drink  
消散剤 Thawing Agent Cleanser  
消臭玉 Deodorant Deodorant  
千里眼の薬 Psychoserum Psychoserum  
秘薬 Max Potion Max Potion  
いにしえの秘薬 Ancient Potion Ancient Potion  
生命の粉 Lifecrystals Life Crystals  
生命の粉塵 Lifepowder Life Powder  
増強剤 Catalyst Catalyst  
捕獲用麻酔薬 Tranquilizer Tranquilizer  
力の護符 Power Charm Power Charm  
力の爪 Powertalon Power Talon  
守りの護符 Armor Charm Armor Charm  
守りの爪 Armortalon Armor Talon  
生肉 Raw Meat Raw Meat  
毒生肉 Poisoned Meat Poison Meat  
シビレ生肉 Tainted Meat Tainted Meat  
眠り生肉 Drugged Meat Drugged Meat  
生焼け肉 Rare Steak Rare Steak  
こんがり肉 Well-Done Steak Well-Done Steak  
コゲ肉 Burnt Meat Burnt Meat  
クーラーミート Cold Meat Cold Meat  
ホットミート Hot Meat Hot Meat  
生焼け魚 Rare Fish Rare Fish  
こんがり魚 Gourmet Fish Gourmet Fish  
コゲ魚 Burnt Fish Burnt Fish  
ユクモ温泉たまご Hotspring Egg Yukumo Egg  
ブーメラン Boomerang Boomerang  
投げナイフ Throwing Knife Throwing Knife  
毒投げナイフ Poison Thrw Knf Poison Thrw Knf  
眠り投げナイフ SleepingThrwKnf Sleeping Thrw Knf  
麻痺投げナイフ ParalyzeThrwKnf Paralyze Thrw Knf  
捕獲用麻酔ナイフ Tranq Thrw Knf Tranq Thrw Knf  
素材玉 Bomb Material Bomb Material  
ペイントボール Paintball Paint ball  
閃光玉 Flash Bomb Flash Bomb  
音爆弾 Sonic Bomb Sonic Bomb  
モンスターのフン Dung Dung  
竜のフン Wyvern Droppings Wyvern Droppings  
こやし玉 Dung Bomb Dung Bomb  
けむり玉 Smoke Bomb Smoke Bomb  
毒けむり玉 Poison Bomb Poison Bomb  
モドリ玉 Farcaster Farcaster  
捕獲用麻酔玉 Tranq Bomb Tranq Bomb  
クモの巣 Spiderweb Spiderweb  
ネット Net Net  
トラップツール Trap Tool Trap Tool  
落とし穴 Pitfall Trap Pitfall Trap  
シビレ罠 Shock Trap Shock Trap  
爆薬 Gunpowder Gunpowder  
小タル Small Barrel Small Barrel  
大タル Large Barrel Large Barrel  
小タル爆弾 Sm Barrel-Bomb Barrel Bomb S  
大タル爆弾 Lg Barrel-Bomb Barrel Bomb L  
大タル爆弾G Lg Barrel-Bomb+ Barrel Bomb L+  
打上げタル爆弾 Bounce Bomb Bounce Bomb  
マタタビ爆弾 Catnip Bomb Felvine Bomb  
JUMPタル爆弾 Jump Barrel Bmb JUMP Barrel Bmb  
ポリタン爆弾 Polytan Bomb Polytan Bomb  
ボロピッケル Old Pickaxe Old Pickaxe  
ピッケル Iron Pickaxe Pickaxe  
ピッケルグレート Mega Pickaxe Mega Pickaxe  
ボロ虫あみ Old Bugnet Old Bug Net  
虫あみ Bugnet Bug Net  
虫あみグレート Mega Bugnet Mega Bug Net  
肉焼きセット BBQ Spit BBQ Spit  
砥石 Whetstone Whetstone  
カラの実 Huskberry Huskberry  
カラ骨 Bone Husk Bone Husk  
LV1 通常弾 Normal S Lv1 Normal S Lv1  
LV2 通常弾 Normal S Lv2 Normal S Lv2  
LV3 通常弾 Normal S Lv3 Normal S Lv3  
LV1 貫通弾 Pierce S Lv1 Pierce S Lv1  
LV2 貫通弾 Pierce S Lv2 Pierce S Lv2  
LV3 貫通弾 Pierce S Lv3 Pierce S Lv3  
LV1 散弾 Pellet S Lv1 Pellet S Lv1  
LV2 散弾 Pellet S Lv2 Pellet S Lv2  
LV3 散弾 Pellet S Lv3 Pellet S Lv3  
LV1 徹甲榴弾 Crag S Lv1 Crag S Lv1  
LV2 徹甲榴弾 Crag S Lv2 Crag S Lv2  
LV3 徹甲榴弾 Crag S Lv3 Crag S Lv3  
LV1 拡散弾 Clust S Lv1 Clust S Lv1  
LV2 拡散弾 Clust S Lv2 Clust S Lv2  
LV3 拡散弾 Clust S Lv3 Clust S Lv3  
火炎弾 Flaming S Flaming S  
水冷弾 Water S Water S  
電撃弾 Thunder S Thunder S  
氷結弾 Freeze S Freeze S  
滅龍弾 Dragon S Dragon S  
斬裂弾 Cutter S Razor S  
LV1 毒弾 Poison S Lv1 Poison S Lv1  
LV2 毒弾 Poison S Lv2 Poison S Lv2  
LV1 麻痺弾 Para S Lv1 Para S Lv1  
LV2 麻痺弾 Para S Lv2 Para S Lv2  
LV1 睡眠弾 Sleep S Lv1 Sleep S Lv1  
LV2 睡眠弾 Sleep S Lv2 Sleep S Lv2  
LV1 減気弾 Fatigue S Lv1 Exhaust S Lv1  
LV2 減気弾 Fatigue S Lv2 Exhaust S Lv2  
LV1 回復弾 Recov S Lv1 Recover S Lv1  
LV2 回復弾 Recov S Lv2 Recover S Lv2  
鬼人弾 Demon S Demon S  
硬化弾 Armor S Armor S  
捕獲用麻酔弾 Tranq S Tranq S  
ペイント弾 Paint S Paint S  
ビン無し NotEmptyBottle No Bottle  
空きビン Empty Bottle Empty Bottle  
強撃ビン Power Coating Power Coating  
接撃ビン Razor Coating Razor Coating  
毒ビン Poison Coating Poison Coating  
麻痺ビン ParalysisCoatng ParalysisCoating  
睡眠ビン Sleep Coating Sleep Coating  
減気ビン Fatigue Coating Exhaust Coating  
ペイントビン Paint Coating Paint Coating  
釣りミミズ Worm Worm  
釣りフィーバエ MegaFishing Fly Mega Fishing Fly  
黄金ダンゴ Goldenfish Bait Goldenfish Bait  
バクダンゴ Blast Bait Tapir Bait  
大漁ダンゴ Bountiful Bait Large Fishing Bait  
双眼鏡 Binoculars Binoculars  
もえないゴミ Garbage Garbage  
角笛 Flute Flute  
回復笛 Health Flute Health Horn  
解毒笛 Antidote Flute Antidote Horn  
鬼人笛 Demon Flute Demon Horn  
硬化笛 Armor Flute Armor Horn  
ハチミツ Honey Honey Isolated Island, Tundra, Mountain Stream
薬草 Herb Herb Isolated Island, Volcano
げどく草 Antidote Herb Antidote Herb Isolated Island, Volcano
火薬草 Fire Herb Fire Herb Sand Dunes, Flooded Forest, Volcano
霜ふり草 Snow Herb Frost Herb Tundra, Mountain Stream
ツタの葉 Ivy Ivy Isolated Island, Sand Dunes, Volcano
ネムリ草 Sleep Herb Sleep Herb
ネンチャク草 Sap Plant Sap Plant Isolated Island, Flooded Forest
マタタビ Felvine Felvine Isolated Island, Sand Dunes
サボテンの花 Cactus flower Cactus Flower Sand Dunes
トウガラシ Hot Pepper Hot Pepper Sand Dunes
ムチューリップ Hypnotic Pollen Whip Tulip  
アオキノコ Blue Mushroom Blue Mushroom Isolated Island, Sand Dunes, Flooded Forest, Volcano
ニトロダケ Nitroshroom Nitroshroom Sand Dunes
マヒダケ Parashroom Parashroom Flooded Forest
毒テングダケ Toadstool Toadstool Flooded Forest
ドキドキノコ Exciteshroom Exciteshroom Isolated Island
クタビレタケ Wearyshroom Stamina Mushroom  
マンドラゴラ Dragn Toadstool Dragon Toadstool  
オオマヒシメジ Mega Parashroom Great Parashroom  
ツルハシイタケ Pickaxe Shroom Pickaxe Mushroom  
ペイントの実 Paintberry Paintberry  
怪力の種 Power Seed Power Seed  
忍耐の種 Armor Seed Armor Seed  
ウチケシの実 Cure Seed Element Berry Mountain Stream
龍殺しの実 Dragon Seed Dragonfell Berry  
はじけクルミ Scatternut Scatternut  
ハリの実 Needleberry Needleberry  
ツラヌキの実 Spikeberry Wolfsbane Berry Mountain Stream
カクサンの実 Bomberry Bomberry  
赤の種 Red seed Red Seed  
緑の種 Green seed Green Seed   
ペピポパンプキン Pepipo Pumpkin Pepiper Pumpkin ปลูก Red Seed ในฟาร์ม
ユクモの木 Yukumo Wood Yukumo Wood Mountain Stream
ユクモの堅木 Yukumo Wood+ Yukumo Wood+ Mountain Stream
良質な灰 High Qualty Ash Quality Ash จากการย่างเนื้อที่ Mega BBQ Spit ในฟาร์ม
キレアジ Knife Mackerel Whetfish  
サシミウオ Sushifish Sushifish  
眠魚 Sleepyfish Sleepyfish  
ハリマグロ Pin Tuna Pin Tuna  
はじけイワシ Rumblefish Popfish  
カクサンデメキン Scatterfish Scatterfish  
ハレツアロワナ Burst Arrowana Burst Arowana  
バクレツアロワナ Bomb Arrowana Bomb Arowana  
小金魚 Sm Goldenfish Small Goldenfish  
シンドイワシ Deepsea Sardine Sin Sardine  
古代魚 Ancient Fish Ancient Fish  
イチノタチウオ Cutlassfish Large Beltfish  
うなりうねり貝 Shellfish Unari Shellfish  
ヨロイシダイ Armord Beakfish Armored Shadfish  
古代鮫の皮 Ancnt Sharkskin Sharqskin ส่งแมวไปล่าของ(Hunting Cart) ในแมป Isolated Island
虫の死骸 Insect Husk Insect Husk Isolated Island, Flooded Forest, Sand Dunes, Tundra, Volcano
イレグイモムシ Hawkmoth Larva Earbug  
ボンバッタ Bombhopper Bonhopper Isolated Island, Flooded Forest, Sand Dunes, Tundra, Volcano
ツチハチノコ Snakebee Larva Snakebee Larva Isolated Island, Tundra
不死虫 Godbug Godbug Isolated Island
にが虫 Bitterbug Bitterbug Isolated Island
光蟲 Flashbug Flashbug Isolated Island, Flooded Forest, Sand Dunes, Tundra, Volcano
雷光虫 Thunderbug Thunderbug Isolated Island, Flooded Forest, Sand Dunes, Tundra, Volcano
セッチャクロアリ Carpenterbug Carpenterbug Mountain Stream, Flooded Forest
キラビートル Killer Beetle Killer Beetle Flooded Forest, Volcano
ドスヘラクレス Hercudrome Hercudrome Volcano, Tundra(Hi), Flooded Forest(Hi)
超電雷光虫 Mega Thunderbug Super Thunderbug จับจากหลังของ Jinouga ตอนล้ม
王族カナブン King Scarab King Scarab  
マレコガネ Rare Scarab Rare Scarab Volcano
ハナスズムシ Bell Cricket Sound Cricket  
オオクワアゲハ Swallowtail Great Swallowtail จากจุดจับแมลงในฟาร์มหลายชนิด
石ころ Stone Stone Isolated Island, Flooded Forest, Sand Dunes, Tundra, Volcano
鉄鉱石 Iron Ore Iron Ore Isolated Island, Flooded Forest, Sand Dunes, Tundra, Volcano, Mining Point ในฟาร์ม
大地の結晶 Earth Crystal Earth Crystal Isolated Island, Flooded Forest, Sand Dunes, Tundra, Volcano
マカライト鉱石 Machalite Ore Machalite Ore Isolated Island, Sand Dunes, Flooded Forest, Mining Point ในฟาร์ม
シーブライト鉱石 Pelagicite Ore Pelagicite Ore Flooded Forest,กำจัด Jhen Mohran
ベアライト石 Bealite Ore Bealite Ore Flooded Forest, Sand Dunes, Tundra
アイシスメタル Isisium Ore Isisium Tundra, Flooded Forest
ライトクリスタル Lightcrystal Lightcrystal Tundra
ドラグライト鉱石 Dragonite Ore Dragonite Ore Volcano, Mining Point+1 ในฟาร์ม
溶岩塊 Magma Shard Lava Chunk ขุดจาก Agnaktor และ Uragann
紅蓮石 Fire Stone Firestone Volcano
カブレライト鉱石 Carbalite Ore Carbalite Ore Volcano, Mountain Stream
デプスライト鉱石 Depthlite Ore Bathycite Ore Flooded Forest, กำจัด Jhen Mohran
ユニオン鉱石 Union Ore Union Ore Volcano
グラシスメタル Gracium Ore Gracium Tundra
獄炎石 Firecell Stone Firecell Stone Volcano
氷結晶 Ice Crystal Ice Crystal Tundra
虹水晶 Rainbow Crystal Rainbow Crystal
なぞの骨 Mystery Bone Mystery Bone  
なぞの頭骨 Unknown Skull Unknown Skull  
棒状の骨 Bone Bone  
竜骨【小】 Sm Monster Bone Monster Bone S กำจัดมอนสเตอร์ขนาดเล็ก
竜骨【中】 Med Mnster Bone Monster Bone M กำจัดมอนสเตอร์ขนาดกลาง
竜骨【大】 Lg Monster Bone Monster Bone L กำจัด Hapurubokka, Rathian
上竜骨 Monster Bone+ Monster Bone+ ได้จากการล่ามอนสเตอร์ในเควสระดับ ★5
尖竜骨 Shrp Mnster Bne Sharp Bone กำจัด Qurupeco(Hi), Royal Ludroth(Hi)
堅竜骨 Hrd Mnster Bone Hrd Monster Bone  
上質な鳥竜骨 Bird Wyvrn Bone Bird Wyvern Bone กำจัด Great Jaggi, Great Baggi, Great Furogi
大きな骨 Giant Bone Giant Bone  
堅牢な骨 Stout Bone Stout Bone  
いにしえの龍骨 Ancnt Drgn Bone Dragonbone Relic  
竜の牙 Wyvern Fang Wyvern Fang  
竜の爪 Wyvern Claw  Wyvern Claw  
鳥竜玉 BrdWyvern Stone Bird Wyvern Gem  
竜玉 Wyvern Stone Wyvern Stone  
古龍の血 EldrDragonBlood ElderDragonBlood  
鳴き袋 Screamer Screamer  
毒袋 Poison Sac Poison Sac  
猛毒袋 Toxin Sac Toxin Sac  
麻痺袋 Paralysis Sac Paralysis Sac กำจัด Rangurotora
強力麻痺袋 Torpor Sac Immobile Sac  
睡眠袋 Sleep Sac Sleep Sac  
昏睡袋 Coma Sac Coma Sac  
火炎袋 Flame Sac Flame Sac  
爆炎袋 Inferno Sac Inferno Sac  
水袋 Aqua Sac Water Sac กำจัด Royal Ludroth
大水袋 Hydro Sac Aqueous Sac  
電撃袋 Thunder Sac Thunder Sac  
氷結袋 Frost Sac Frost Sac กำจัด Barioth
凍結袋 Glacial Sac Freezer Sac  
狂走エキス Power Extract Dash Extract  
アルビノエキス Pale Extract Pale Extract  
モンスターの体液 Monster Fluid Monster Fluid  
モンスターの濃汁 Monster Broth Monster Broth  
丸鳥の羽 Gagua Feather Gagua Feather  
ケルビの角 Kelbi Horn Kelbi Horn  
暖かい毛皮 Warm Pelt Warm Pelt  
上質な毛皮 High Qualty Plt High Quality Pelt  
ガウシカの角 Anteka Antlers Anteka Antlers  
草食竜の甲殻 Rhenoplos Shell Rhenoplos Shell  
草食竜の堅殻 Rhenoplos Crpce Rheno Carapace  
草食竜の頭殻 Rhnplos Skl Shl Rhenoplos Scalp  
垂皮竜の皮 Zuwaroposu Hide Zuwaroposu Hide  
垂皮竜の上皮 Zuwaropsu Hide+ Zuwaroposu Hide+  
大きなヒレ Large Fin Big Fin กำจัด Jhen Mohran(แล่จากปาก), Delex
上質なヒレ Quality Fin Quality Fin กำจัด Jhen Mohran(แล่จากปาก), Delex
とがった牙 Sharp Fang Sharpened Fang กำจัด Delex, Aoashira
なめらかな皮 Glossy Hide Velvety Hide  
飛甲虫の甲殻 Bnahabra Shell Bnahabra Shell  
飛甲虫の堅殻 Bnahabra Carpce BnahabraCarapace  
飛甲虫の羽 Bnahabra Wing Bnahabra Wing  
飛甲虫の麻痺針 Bnahabra Stingr Bnahabra Stinger  
甲虫の大顎 Altaroth Jaw Altaroth Jaw  
甲虫の腹袋 Altarth Abodmen Altaroth Stomach ทำให้แมลง Altaroth ตายด้วยพิษแล้วแล่
上質な腹袋 Quality Abdomen Quality Sac  
ファンゴの毛皮 Bullfango Pelt Bullfango Pelt  
ファンゴの頭 Bullfango Head Bullfango Pelt+  
大猪の皮 Bulldrome Hide Bulldrome Hide  
大猪の硬い皮 Bulldrome Hide+ Bulldrome Hide+  
大猪の牙 Bulldrome Tusk Bulldrome Tusk  
ジャギィの鱗 Jaggi Scale Jaggi Scale  
ジャギィの上鱗 Jaggi Scale+ Jaggi Scale+  
ジャギィの皮 Jaggi Hide Jaggi Hide  
鳥竜種の牙 Brd Wyvern Fang Bird Wyvern Fang กำจัดมอนฯประเภทมังกรไก่ เช่น Quropeco
狗竜の皮 Grt Jaggi Hide Great Jaggi Hide  
狗竜の上皮 Grt Jaggi Hide+ Great Jaggi Hide+  
狗竜の爪 Grt Jaggi Claw Great Jaggi Claw  
狗竜の尖爪 Grt Jaggi Claw+ Great Jaggi Claw+  
王者のエリマキ Regal Frill King's Frill ทำลายส่วนหัวของ Great Jaggi
狗竜の頭 Grt Jaggi Head Great Jaggi Head  
フロギィの鱗 Froggi Scale Froggi Scale  
フロギィの上鱗 Froggi Scale+ Froggi Scale+  
フロギィの皮 Froggi Hide Froggi Hide  
フロギィの毒牙 Froggi Fang Froggi Fang  
毒狗竜の皮 Grt Froggi Hide GreatFroggi Hide  
毒狗竜の上皮 Grt Frggi Hide+ GreatFroggi Hide+  
毒狗竜の腕甲 Grt Frggi Arm GreatFroggi Shell  
毒狗竜の堅腕甲 Grt Frggi Arm+ Great Froggi Cpc  
王者のクチバシ Regal Snout King's Beak ทำลายส่วนหัวของ Great Furogi
バギィの鱗 Baggi Scale Baggi Scale  
バギィの上鱗 Baggi Scale+ Baggi Scale+  
バギィの皮 Baggie Hide Baggi Hide  
眠狗竜の皮 Grt Baggi Hide Great Baggi Hide  
眠狗竜の上皮 Grt Baggi Hide+ Great Baggi Hide+  
眠狗竜の爪 Grt Baggi Claw Great Baggi Claw  
眠狗竜の尖爪 Grt Baggi Claw+ Great Baggi Claw+  
王者のトサカ Regal Crest Leader's Crest  
青熊獣の毛 Aoashira Pelt Aoashira Pelt  
青熊獣の剛毛 Aoashira Pelt+ Aoashira Pelt+  
青熊獣の甲殻 Aoashira Shell Aoashira Shell  
青熊獣の堅殻 Aoashira Carpce Aoashira Carapace  
青熊獣の腕甲 Aoashira Arm Aoashira Brace  
青熊獣の堅腕甲 Aoashira Arm+ Aoashira Brace+  
白兎獣の毛 Urukusu Pelt Urkusus Pelt  
白兎獣の剛毛 Urukusu Pelt+ Urkusus Pelt+  
白兎獣の耳 Urukusu Ear Urkusus Ear  
白兎獣の大耳 Urukusu Lng Ear Urkusus Ear+  
白兎獣の腹甲 Urukusu Belly Urkusus Plastron  
白兎獣の堅腹甲 Urksu Hrd Belly Urkusus Plastron+  
白兎獣の氷爪 Urukusu Claw Urkusus Claw  
白兎獣の凍爪 Urukusu Claw+ Urkusus Claw+  
赤甲獣の甲殻 Rangurotora Shl Rangrotora Shell  
赤甲獣の堅殻 Rangurotora Cpc Rangrotora Crpace  
赤甲獣の爪 Rangurotora Clw Rangrotora Claw  
赤甲獣の尖爪 Rangurtora Clw+ Rangrotora Claw+  
赤甲獣の蛇腹甲 Rangrtora Belly Rangrotora Scute  
彩鳥の鱗 Qurupeco Scale Qurupeco Scale  
彩鳥の上鱗 Qurupeco Scale+ Qurupeco Scale+  
彩鳥の羽根 Qurupeco Feathr Qurupeco Feather  
彩鳥の翼 Qurupeco Wing Qurupeco Wing  
極彩色の羽根 Vibrant Down Vivid Feather  
へんなクチバシ Queer Beak Strange Beak  
ステキなクチバシ Splendid Beak Wonderful Beak  
火打石 Flintstone Flintstone ดรอปจาก Qurupeco
紅彩鳥の上鱗 Red Qurpeco Scl Red Peco Scale  
紅彩鳥の翼 Red Qurpeco Wng Red Peco Wing  
電気石 Piezo Crystal Sparkstone  
水生獣の皮 Ludroth Hide Hydro Hide  
水生獣の上皮 Ludroth Hide+ Hydro Hide+  
未熟な海綿質 Juvenile Sponge Immature Sponge  
海綿質の皮 Spongy Hide Spongy Hide  
海綿質の上皮 Spongy Hide+ Spongy Hide+  
水獣の鱗 RoyalLudrothScl R.Ludroth Scale  
水獣の上鱗 RoyalLudrthScl+ R.Ludroth Scale+  
水獣の爪 RoyalLudrothClw R.Ludroth Claw  
水獣の鋭爪 RoyalLudrthClw+ R.Ludroth Claw+  
水獣のトサカ RyalLudrthCrest R.Ludroth Crest  
高級なトサカ Exquisite Crest R.Ludroth Crest+  
水獣の尻尾 RoyalLudrthTail R.Ludroth Tail  
海綿質の紫皮 SpongyPurplHide PrpleLudroth Hide  
紫水獣の上鱗 PurpRylLdrthScl PrpleLudroth Scl  
紫水獣の鋭爪 PurpRylLdrthClw PrpleLudroth Claw  
土砂竜の甲殻 Barroth Shell Barroth Shell  
土砂竜の堅殻 Barroth Carapce Barroth Carapace  
土砂竜の背甲 Barroth Spine Barroth Ridge  
土砂竜の堅甲 Barroth Thracic Barroth Ridge+  
土砂竜の爪 Barroth Claw Barroth Claw  
土砂竜の鋭爪 Barroth Claw+ Barroth Claw+  
土砂竜の頭殻 Barroth Skl Shl Barroth Scalp  
土砂竜の尻尾 Barroth Tail Barroth Tail  
肥沃なドロ Fertile Mud Fertile Mud  
氷砕竜の堅殻 Ice Barroth Shl Ice Barroth Shell  
氷砕竜の堅甲 IceBarrothSpine Ice Barroth Ridge  
氷砕竜の鋭爪 Ice Barroth Clw Ice Barroth Claw  
氷砕竜の頭殻 IceBarrthSklShl Ice Barroth Scalp  
氷砕竜の尻尾 IceBarrothTail Ice Barroth Tail  
凍った粘液塊 Frozen Mucus Frzn Mucous Ball  
潜口竜の甲殻 Hapurubokka Shl Hapul Shell  
潜口竜の堅殻 Hapurubokka Cpc Hapul Carapace  
潜口竜の皮 Hapurbokka Hide Hapul Hide  
潜口竜の上皮 Haprbokka Hide+ Hapul Hide+  
潜口竜の爪 Hapurubokka Clw Hapul Claw  
潜口竜の尖爪 Hapurbokka Clw+ Hapul Claw+  
潜口竜の頭殻 Hprbkka Skl Shl Hapul Scalp  
鮮やかな体液 Brilliant Fluid Bright Fluid  
極彩色の体液 Chromatic Fluid Iridescent Fluid  
毒怪竜の皮 Gigginox Hide Gigginox Hide  
毒怪竜の上皮 Gigginox Hide+ Gigginox Hide+  
不気味な皮 Uncanny Hide Uncanny Hide  
不気味な上皮 Uncanny Hide+ Uncanny Hide+  
毒怪竜の爪 Gigginox Claw Gigginox Claw  
毒怪竜の鋭爪 Gigginox Claw+ Gigginox Claw+  
おそろしいクチ Horrific Maw Fearsome Maw  
不気味な毒腺 Poison Gland Eerie Psn Gland  
不気味な猛毒腺 Venom Gland Eerie Venom Gland  
電怪竜の上皮 ThdrGiggnoxHide ThndrGiggi Hide  
電怪竜の鋭爪 ThndrGiggnoxClw ThndrGiggi Claw  
雌火竜の鱗 Rathian Scale Rathian Scale  
雌火竜の上鱗 Rathian Scale+ Rathian Scale+  
雌火竜の甲殻 Rathian Shell Rathian Shell  
雌火竜の堅殻 Rathian Carapce Rathian Carapace  
雌火竜の翼膜 Rathian Webbing Rathian Webbing  
雌火竜の棘 Rathian Spike Rathian Spike  
雌火竜の上棘 Rathian Spike+ Rathian Spike+  
雌火竜の逆鱗 Rathian Plate Rathian Plate  
雌火竜の紅玉 Rathian Ruby Rathian Ruby  
金火竜の上鱗 Gld Rathian Scl Gold Rathian Scl  
金火竜の堅殻 Gld Rathian Cpc Gold Rathian Shl  
金火竜の上棘 GldRathianSpike Gold Rathian Spk  
火竜の鱗 Rathalos Scale Rathalos Scale  
火竜の上鱗 Rathalos Scale+ Rathalos Scale+  
火竜の甲殻 Rathalos Shell Rathalos Shell  
火竜の堅殻 Rathalos Carpce RathalosCarapace  
火竜の翼膜 Rathalos Webbng Rathalos Webbing  
火竜の尻尾 Rathalos Tail Rathalos Tail  
火竜の逆鱗 Rathalos Plate Rathalos Plate  
火竜の紅玉 Rathalos Ruby Rathalos Ruby  
銀火竜の上鱗 Slvr Rthlos Scl SilverRathlos Scl  
銀火竜の堅殻 Slvr Rthlos Cpc SilverRathlos Shl  
銀火竜の尻尾 Slvr RthlosTail SilverRathlosTail  
火竜の翼爪 Fire Wyvern Clw Rath Talon  
火竜の骨髄 FireWyvrnMarrow Rath Marrow  
火竜の延髄 FireWyvrnBrnStm Rath Medulla  
火竜の煌液 FireWyvernFluid Rath Fluid  
雷狼竜の甲殻 Jinouga Shell Jinouga Shell  
雷狼竜の堅殻 Jinouga Carapce Jinouga Carapace  
雷狼竜の帯電毛 Jinouga Pelt Jinouga Fur  
雷狼竜の高電毛 Jinouga Pelt+ Jinouga Fur+  
雷狼竜の角 Jinouga Horn Jinouga Horn  
雷狼竜の尖角 Jinouga Horn+ Jinouga Horn+  
雷狼竜の爪 Jinouga Claw Jinouga Claw  
雷狼竜の尖爪 Jinouga Claw+ Jinouga Claw+  
雷狼竜の尻尾 Jinouga Tail Jinouga Tail  
雷狼竜の蓄電殻 Static Carapace Jinouga Conductor  
雷狼竜の高電殻 LightningCarpce JinougaConductor+  
雷狼竜の逆鱗 Jinouga Plate Jinouga Plate  
雷狼竜の碧玉 Jinouga Jewel Jinouga Gem  
迅竜の鱗 Narga Scale Nargacuga Scale  
迅竜の上鱗 Narga Scale+ Nargacuga Scale+  
迅竜の黒毛 Black Narga Plt Nargacuga Pelt  
迅竜の上黒毛 BlackNargaPelt+ Nargacuga Pelt+  
迅竜の尻尾 Nargacuga Tail Nargacuga Tail  
迅竜の尾棘 Narga TailSpike Narga Tail Spike  
迅竜の刃翼 Nargacuga Wing Nargacuga Wing  
迅竜の鋭刃翼 Nargacuga Wing+ Nargacuga Wing+  
迅竜の牙 Nargacuga Fang Nargacuga Fang  
迅竜の鋭牙 Nargacuga Fang+ Nargacuga Fang+  
迅竜の骨髄 Narga Marrow Nargacuga Marrow  
迅竜の延髄 Narga Brain Stm Narga Brain Stem  
緑迅竜の上鱗 Green Narga Scl GreenNarga Scale  
緑迅竜の上斑毛 Grn Narga Pelt GreenNarga Pelt  
緑迅竜の鋭刃翼 Grn Narga Wing GreenNarga Wing  
緑迅竜の鋭牙 Grn Narga Fang GreenNarga Fang  
氷牙竜の甲殻 Barioth Shell Barioth Shell  
氷牙竜の堅殻 Barioth Carapce Barioth Carapace  
氷牙竜の毛皮 Barioth Pelt Barioth Pelt  
氷牙竜の上毛皮 Barioth Pelt+ Barioth Pelt+  
氷牙竜の爪 Barioth Claw Barioth Claw  
氷牙竜の鋭爪 Barioth Claw+ Barioth Claw+  
氷牙竜の棘 Barioth Spike Barioth Spike  
氷牙竜の尻尾 Barioth Tail Barioth Tail  
琥珀色の牙 Amber Fang Amber Tusks  
琥珀色の鋭牙 Amber Fang+ Amber Tusks+  
風牙竜の堅殻 SandBariothShl WindBarioth Shell  
風牙竜の上毛皮 SandBariothPlt WindBarioth Pelt  
風牙竜の鋭爪 SandBariothClw WindBarioth Claw  
風牙竜の尻尾 SandBariothTail WindBarioth Tail  
群青色の鋭牙 Sapphire Fang Ultramarine Tusks  
強靱な胸膜 Hard Pleura Pleural Membrane  
爆鎚竜の鱗 Uragaan Scale Uragaan Scale  
爆鎚竜の上鱗 Uragaan Scale+ Uragaan Scale+  
爆鎚竜の甲殻 Uragaan Shell Uragaan Shell  
爆鎚竜の堅殻 Uragaan Carapce Uragaan Carapace  
爆鎚竜の顎 Uragaan Jaw Uragaan Jaw  
爆鎚竜の耐熱殻 Uragaan Shield Uragaan Scute  
爆鎚竜の骨髄 Uragaan Marrow Uragaan Marrow  
爆鎚竜の紅玉 Uragaan Ruby Uragaan Ruby  
鋼鎚竜の上鱗 SteelUragaanScl Steel Uragaan Scl  
鋼鎚竜の堅殻 SteelUragaanCpc Steel Uragaan Cpc  
鋼鎚竜の剛顎 SteelUragaanJaw Steel Uragaan Jaw  
鋼鎚竜の耐熱殻 SteelUrgnShield Steel Uragaan Sct  
尾槌竜の甲殻 Doboru Shell Dobolbelk Shell  
尾槌竜の堅殻 Doboru Carapace Dobolbelk Crpace  
尾槌竜の苔甲 Mossy Carapace Dobolbelk Moss  
尾槌竜の堅苔甲 Mossy Carapace+ Dobolbelk Moss+  
尾槌竜のコブ Doboru Kelp Dobolbelk Cob  
尾槌竜の尾甲 Doboru Tail Dobolbelk Tail  
尾槌竜の堅尾甲 Doboru Tail+ Dobolbelk Tail+  
尾槌竜の角 Doboru Horn Dobolbelk Horn  
尾槌竜の尖角 Doboru Horn+ Dobolbelk Horn+  
尾槌竜の尾骨 Doboru Tailbone DobolbelkTailBone  
尾槌竜の仙骨 Doboru Sacrum Dobolbelk Sacrum  
轟竜の鱗 Tigrex Scale Tigrex Scale  
轟竜の上鱗 Tigrex Scale+ Tigrex Scale+  
轟竜の甲殻 Tigrex Shell Tigrex Shell  
轟竜の堅殻 Tigrex Carapace Tigrex Carapace  
轟竜の尻尾 Tigrex Tail Tigrex Tail  
轟竜の爪 Tigrex Claw Tigrex Claw  
轟竜の尖爪 Tigrex Claw+ Tigrex Claw+  
轟竜の牙 Tigrex Fang Tigrex Fang  
轟竜の鋭牙 Tigrex Fang+ Tigrex Fang+  
轟竜の頭殻 Tigrex Skl Shl Tigrex Scalp  
轟竜のアギト Tigrex Jaw Tigrex Agito  
黒轟竜の上鱗 Blk Tigrex Scl Dark Tigrex Scale  
黒轟竜の堅殻 Blk Tigrex Shl Dark Tigrex Shell  
黒轟竜の尖爪 Blk Tigrex Claw Dark Tigrex Claw  
黒轟竜の鋭牙 Blk Tigrex Fang Dark Tigrex Fang  
角竜の甲殻 Diablos Shell Diablos Shell  
角竜の堅殻 Diablos Carapce Diablos Carapace  
角竜の背甲 Diablos Spine Diablos Ridge  
角竜の堅甲 Diablos Thorcic Diablos Ridge+  
角竜の尾甲 DiablosTailbone Diablos Tailcase  
角竜の牙 Blos Fang Diablos Fang  
ねじれた角 Twisted Horn Twisted Horn  
上質なねじれた角 Majestic Horn Majestic Horn  
角竜の骨髄 Diablos Marrow Diablos Marrow  
角竜の延髄 Diablos Brnstm Diablos BrnStm  
黒角竜の堅殻 Black Blos Shl BlackDiablos Shl  
黒角竜の堅甲 Blk Blos Spine BlackDiablos Rdg  
上質な黒巻き角 MajesticBlkHorn BlackDiablos Horn  
溶岩獣の鱗 Uroktor Scale Uroktor Scale  
溶岩獣の上鱗 Uroktor Scale+ Uroktor Scale+  
炎戈竜の燃鱗 Agnaktor Scale Agnaktor Scale  
炎戈竜の甲殻 Agnaktor Shell Agnaktor Shell  
炎戈竜の堅殻 Agnaktor Carpce AgnaktorCarapace  
炎戈竜の皮 Agnaktor Hide Agnaktor Hide  
炎戈竜の上皮 Agnaktor Hide+ Agnaktor Hide+  
炎戈竜の爪 Agnaktor Claw Agnaktor Claw  
炎戈竜の鋭爪 Agnaktor Claw+ Agnaktor Claw+  
炎戈竜のヒレ Agnaktor Fin Agnaktor Fin  
炎戈竜の上ヒレ Agnaktor Fin+ Agnaktor Fin+  
炎戈竜の碇口 Agnaktor Snout Agnaktor Beak  
炎戈竜の尻尾 Agnaktor Tail Agnaktor Tail  
赤熱した胸殻 Igneous Thorax Molten Chest Shl  
赤熱した堅胸殻 Igneous Thorax+ Molten Chest Cpc  
凍戈竜の堅殻 Ice Agnktor Shl FrznAgnaktor Shl  
凍戈竜の上皮 Ice Agnktr Hide FrznAgnaktor Hide  
凍戈竜の鋭爪 Ice Agnktor Clw FrznAgnaktor Claw  
凍戈竜の上ヒレ Ice Agnktor Fin FrznAgnaktor Fin  
凍戈竜の碇口 IceAgnktorSnout FrznAgnaktor Beak  
凍戈竜の尻尾 Ice Agnktr Tail FrznAgnaktor Tail  
潤った堅胸殻 Clammy Thorax Moist Chest Shell  
峯山龍の甲岩殻 Jhen Mohran Shl Mohran Shell  
峯山龍の堅岩殻 Jhen Mohran Cpc Mohran Carapace  
峯山龍の蒼鱗 Jhen Mohran Scl Mohran Scale  
峯山龍の上蒼鱗 Jhen Mhran Scl+ Mohran Scale+  
峯山龍の腕甲 Jhen Mohran Arm Mohran Brace  
峯山龍の上腕甲 Jhen Mhran Arm+ Mohran Brace+  
たくましい龍牙 Jhen Mhran Fang Sturdy Fang  
猛々しい龍鋭牙 Jhen Mhrn Fang+ Sturdy Fang+  
大地の龍玉 Jhen Mohran Jwl Earth Dragongem  
恐暴竜の黒鱗 Deviljho Scale Deviljho Scale  
恐暴竜の黒皮 Deviljho Hide Deviljho Hide  
恐暴竜の大牙 Deviljho Fang Deviljho Fang  
恐暴竜の鉤爪 Deviljho Claw Deviljho Talon  
恐暴竜の頭殻 Dviljho Skl Shl Deviljho Scalp  
恐暴竜の尻尾 Deviljho Tail Deviljho Tail  
恐暴竜の唾液 Deviljho Drool Deviljho Saliva  
恐暴竜の宝玉 Deviljho Jewel Deviljho Gem  
覇竜の上鱗 Akantor Scale Akantor Scale  
覇竜の堅殻 Akantor Shell Akantor Shell  
覇竜の尻尾 Akantor Tail Akantor Tail  
覇竜の剛爪 Akantor Claw Akantor Claw  
覇竜の大牙 Akantor Fang Akantor Fang  
覇竜の大棘 Akantor Spike Akantor Spike  
覇竜の宝玉 Akantor Jewel Akantor Gem  
崩竜の堅殻 Ukanlos Shell Ukanlos Shell  
崩竜の腹鱗 Ukanlos Scale Ukanlos Scale  
崩竜の尻尾 Ukanlos Tail Ukanlos Tail  
崩竜の穿爪 Ukanlos Claw+ Ukanlos Claw  
崩竜の削顎 Ukanlos Jaw Ukanlos Jaw  
崩竜の上ビレ Ukanlos Fin Ukanlos Fin  
崩竜の宝玉 Ukanlos Jewel Ukanlos Gem  
煌黒龍の堅逆殻 Alatreon Shell Alatreon Scute  
煌黒龍の逆鱗 Alatreon Plate Alatreon Plate  
煌黒龍の尖爪 Alatreon Claw Alatreon Talon  
煌黒龍の翼膜 Alatreon Webbng Alatreon Webbing  
煌黒龍の尻尾 Alatreon Tail Alatreon Tail  
砕けた天角 Alatreon Horn Brkn Skypiercer  
天をつらぬく角 Alatreon Horn+ Skypiercer  
瑠璃色の龍玉 Alatreon Jewel Azure Dragongem  
嵐龍の堅殻 Amatsu Shell Amatsu Carapace  
嵐龍の飛膜 Amatsu Patagium Amatsu Webbing  
嵐龍の角 Amatsu Horn Amatsu Horn  
嵐龍の鋭爪 Amatsu Claw Amatsu Claw  
嵐龍の尻尾 Amatsu Tail Amatsu Tail  
嵐龍の胸殻 Amatsu Thorax Amatsu Chest Shl  
嵐気胞 Tempest Sac Storm Vesicle  
天空の龍玉 Amatsu Jewel Divine Dragongem  
さびた塊 Ruststone Rustshard
太古の塊 Ancient Stone Ancientshard  
さびた破片 Rustshard Rustpiece  
大きな太古の破片 Lrg Ancnt Shard Lg Ancient Debris  
細い太古の破片 Thn Ancnt Shard Sm Ancient Debris  
長い太古の破片 Lng Ancnt Shard Ln Ancient Debris  
鋼のたまご Steel Egg Steel Egg  
銀のたまご Silver Egg Silver Egg  
金のたまご Golden Egg Golden Egg  
勇気の証 Commendation Commendation ได้จากเควสที่เป็นมอนสเตอร์สองตัวคนละชนิดกันระดับ ★5
勇気の証G Commendation G CommendationG  
肉球のスタンプ Pawprint Stamp PawprintStamp  
ユクモチケット Yukumo Ticket Yukumo Ticket  
ドリンクチケット Drink Ticket Drink Ticket  
温泉チケット HotSpringTicket Hot Spring Ticket  
オトモチケット Comrade Ticket Comrade Ticket  
山菜組引換券 VeggieElderTckt VeggieElderTcket  
山菜組引換券G VeggieEldrTckt+ VeggieElderTckt+  
鋼の山菜組引換券 VegElderTcktBrz VegElderTcktBrz  
銀の山菜組引換券 VegElderTcktSlv VegElderTcktSlv  
金の山菜組引換券 VegElderTcktGld VegElderTcktGld  
謎の武器の秘伝書 SecretSwordBook Weapon Codex  
謎の重弩の秘伝書 SecretBowgunBk Bowgun Codex  
謎の太刀の秘伝書 Secret LS Book Sword Codex  
武装への招待状 Call to Arms Invitation to Arm  
地上最強の証明 Champion Proof Proof of Gnd Str  
鈴蘭最強の証 Lily Proof Proof of Lily Str  
古き大妖の牙 Ancnt Mnstr Fng Ancient Myt Fang  
剣豪の奥義書 SwdMaster Book Esoteric Sw Book  
少年探偵団の証 Detective Proof Detective B's Evd  
ネギま!仮契約書 Leek Contract Negima Contract  
マガジンチケット Magazine Ticket Magazine Ticket  
財宝Jチケット Treasure J Tckt Treasure J Ticket  
海賊Jチケット Pirate J Ticket Pirate J Ticket  
伝説Jチケット Legend J Ticket Legend J Ticket  
海賊Jネコ金貨 Pirate J Dbloon Pirate J Cat Gold  
ファミ通チケット Famitsu Ticket Famitsu Ticket  
ファミ通ST Famitsu S Tckt Famitsu ST  
ファミ通GT Famitsu G Tckt Famitsu GT  
ファミ通PT Famitsu P Tckt Famitsu PT  
ファミ通ネコ小判 Famitsu Coin Famtisu Cat Oval  
電撃チケット Dengeki Ticket Dengeki Ticket  
電撃Gチケット Dengeki Ticket+ Dengeki G Ticket  
ビッグボスの称号 Big Boss Title Title of The Boss  
極秘のダンボール Secret Card Confidential Card  
ユニクロチケット Uniqlo Ticket UNIQLO Ticket  
黒い水晶チケット BlkCrystalTckt Black Gem Ticket  
白鴉の羽根 Wht Raven Quill White Crow Ticket  
黒い竜革チケット DragnScaleTckt Wyvrnhide Ticket  
マフモフチケット Mafumofu Ticket Mafumofu Ticket  
ぽかぽか日記帳 Felyne Diary Warm Diary  
モンハン部入部届 MH Club Form MH Notification  
獣人種の書 Lynian Info Book of Animal  
甲虫種の書 Neopteron Info Book of Beetle  
魚竜種の書 Piscine Info Book of FshDragon  
草食種の書 Herbivore Info Book of Herb's  
鳥竜種の書【上巻】 Bird Wyvern Info 1 Book of BrdWyvrn 1  
鳥竜種の書【下巻】 Bird Wyvern Info 2 Book of BrdWyvrn 2  
牙獣種の書 Pelagus Info Book of FngAnimal  
獣竜種の書【上巻】 Brute Wyvern Info 1 Book of Brute 1  
獣竜種の書【下巻】 Brute Wyvern Info 2 Book of Brute 2  
ドボルベルクの書 Doboruberuku Info Doboruberuku Info  
イビルジョーの書 Deviljho Info Deviljho Info  
海竜種の書【上巻】 Leviathan Info 1 Book of Leviathan 1  
海竜種の書【下巻】 Leviathan Info 2 Book of Leviathan 2  
ハプルボッカの書 Hapurubokka info Hapurubokka Info  
飛竜種の書【上巻】 FlyingWyvernInfo 1 Book of Wyvern 1  
飛竜種の書【下巻】 FlyingWyvernInfo 2 Book of Wyvern 2  
アカムトルムの書 Akantor Info Akantor Info  
ウカムルバスの書 Ukanlos Info Ukanlos Info  
ジンオウガの書 Jinouga Info Jinouga Info  
ジエン・モーランの書 Jhen Mohran Info Jhen Mohran Info  
アマツマガツチの書 Amatsu Info Amatsu Info  
アルバトリオンの書 Alatreon Info Alatreon Info  
地図 Map Map  
応急薬 First-Aid Med First-aid Med  
携帯食料 Ration Ration  
携帯肉焼きセット Portable Spit Portable Spit  
携帯砥石 Mini Whetstone Mini Whetstone  
ネコタクチケット Paw Pass Ticket Paw Pass Ticket  
携帯シビレ罠 Prtbl Shock Trap EZ Shock Trap  
支給専用閃光玉 Supply Flash Bmb EZ Flash Bomb  
支給専用音爆弾 Supple Sonic Bmb EZ Sonic Bomb  
支給専用秘薬 Sply Max Potion Sply Max Potion  
支給専用落とし穴 Sply Pitfall Trp EZ Pitfall Trap  
支給用大タル爆弾 Sply Lg Brrl Bmb EZ Barrel Bomb L  
対巨龍爆弾 Anti-Dragon Bomb Anti-dragon Bomb  
バリスタの弾 Ballista S Ballista Ammo  
バリスタ用拘束弾 Harpoon S Ballista Binder  
単発式拘束弾 Binder S Elastic Binder  
ロイヤルハニー Royal Honey Royal Honey  
特産キノコ Special Mushroom Unique Mushroom  
厳選キノコ Select Mushroom Choice Mushroom  
熟成キノコ Ripe Mushroom Ripened Mushroom  
ドスマツタケ Great Mushroom Delicate Mushroom  
特産タケノコ Special Bamboo Bamboo Shoots  
オーロラ草 Aurora Plant Aurora Plant  
火山椒の実 Volcano Pepper Volcano Ppberry  
黄金魚 Goldenfish Goldenfish  
白金魚 Silverfish Silverfish  
錦魚 Brocadefish Brocade Fish  
王錦魚 Ryl Brocadefish King Brocade Fish  
ロイヤルカブト Royal Rhino Royal Rhino  
ゴッドカブト Divine Rhino Divine Rhino  
銀色コオロギ Silver Cricket Silver Cricket  
金色コオロギ Golden Cricket Gold Cricket  
黄金石のかけら Goldstone Piece Goldstone Piece  
黄金石の塊 Goldstone Hunk Goldstone Hunk  
花香石のかけら FlowrstonePiece Flowerstone Piece  
花香石の塊 Flowrstone Hunk Flowerstone Hunk  
竜骨結晶 Wyvern Crystal Crystal Bone  
黄金骨 Golden Bone Golden Bone  
血石 Bloodstone Bloodstone  
深血石 Dark Bloodstone Deep Bloodstone  
燃石炭 Coal Coal  
強燃石炭 Saturated Coal Strong Fuel Coal  
大砲の弾 Cannon S Cannon Ammo  
竜の卵 Wyvern Egg Wyvern Egg  
草食竜の卵 Herbivore Egg Herbivore Egg  
ガーグァの卵 Gagua Egg Gagua Egg  
ガーグァの金の卵 Gagua GoldenEgg Gagua Gold Egg  
灰水晶の原石 Sootstone Ore Sootstone Ore  
火薬岩 Powderstone Powderstone  
ガーグァのフン Gagua Dung Gagua Dung  
ホワイトレバー White Liver White Liver  
垂皮油 Zuwaru Blubber Zuwaroposu Oil  
ポポノタン Popo Tongue Popo Tongue  
秘密のポーチ Secret Pouch Secret Pouch  
まんまるドングリ Perfect Acorn Cute Acorn  
きれいな腹袋 Clean Gut Clean Pouch  
輝く腹袋 Sparkling Gut Shiny Pouch  
ギィギエキス Giggi Essence Giggi Extract  
モンスターのキモ Monster Liver Monster Guts  
竜のナミダ Wyvern Tears Wyvern Tear  
竜の大粒ナミダ Wyvern Sobs Wyvern Sobs  
牙獣のナミダ Pelagus Tears Beast Tear  
牙獣の大粒ナミダ Pelagus Sobs Beast Sobs  
木の端材 Wood Scraps Wood Scraps  
木の上端材 Wood Scraps+ Wood Scraps+  
南瓜の端材 Pumpkin Scraps Pumpkin Scraps  
鉱石の端材 Ore Scraps Iron Ore Scraps  
鉱石の上端材 Ore Scraps+ Iron Ore Scraps+  
骨の端材 Bone Scraps Bone Scraps  
骨の上端材 Bone Scraps+ Bone Scraps+  
毛皮の端材 Pelt Scraps Fur Scraps  
毛皮の上端材 Pelt Scraps+ Fur Scraps+  
草食竜の端材 Rhnoplos Scraps Rhenoplos Scraps  
草食竜の上端材 Rhnplos Scraps+ Rhenoplos Scraps+  
垂皮竜の端材 Zuwaru Scraps Zuwaropos Scraps  
垂皮竜の上端材 Zuwaru Scraps+ Zuwaropos Scraps+  
甲虫の端材 Bnahabra Scraps Beetle Scraps  
甲虫の上端材 Bnahbra Scraps+ Beetle Scraps+  
虫の端材 Altaroth Scraps Altaroth Scraps  
虫の上端材 Altarth Scraps+ Altaroth Scraps+  
大猪の端材 Bulldrme Scraps Bulldrome Scraps  
大猪の上端材 Bulldrm Scraps+ Bulldrome Scraps+  
狗竜の端材 GrtJaggi Scraps Jaggi Scraps  
狗竜の上端材 GrtJaggiScraps+ Jaggi Scraps+  
毒狗竜の端材 GrtFroggiScraps Froggi Scraps  
毒狗竜の上端材 GrtFrggiScraps+ Froggi Scraps+  
眠狗竜の端材 GrtBaggiScraps Baggi Scraps  
眠狗竜の上端材 GrtBaggiScraps+ Baggi Scraps+  
青熊獣の端材 Aoashira Scraps Aoashira Scraps  
青熊獣の上端材 AoashiraScraps+ Aoashira Scraps+  
白兎獣の端材 Urukusu Scraps Urkusus Scraps  
白兎獣の上端材 Urukusu Scraps+ Urkusus Scraps+  
赤甲獣の端材 Ranguro Scraps Rangurotora Scp  
赤甲獣の上端材 Ranguro Scraps+ Rangurotora Scp+  
彩鳥の端材 Qurupeco Scraps Qurupeco Scraps  
彩鳥の上端材 Qurupco Scraps+ Qurupeco Scraps+  
水獣の端材 Ludroth Scraps Ludroth Scraps  
水獣の上端材 Ludroth Scraps+ Ludroth Scraps+  
土砂竜の端材 Barroth Scraps Barroth Scraps  
土砂竜の上端材 Barroth Scraps+ Barroth Scraps+  
潜口竜の端材 Haprbkka Scraps Hapuru Scraps  
潜口竜の上端材 Hapbkka Scraps+ Hapuru Scraps+  
毒怪竜の端材 Gigginox Scraps Gigginox Scraps  
毒怪竜の上端材 Giggnox Scraps+ Gigginox Scraps+  
雌火竜の端材 Rathian Scraps Rathian Scraps  
雌火竜の上端材 Rathian Scraps+ Rathian Scraps+  
火竜の端材 Rathalos Scraps Rathalos Scraps  
火竜の上端材 Rthalos Scraps+ Rathalos Scraps+  
雷狼竜の端材 Jinouga Scraps Jinouga Scraps  
雷狼竜の上端材 Jinouga Scraps+ Jinouga Scraps+  
迅竜の端材 Narga Scraps Nargacuga Scraps  
迅竜の上端材 Narga Scraps+ Nargacuga Scraps+  
氷牙竜の端材 Barioth Scraps Barioth Scraps  
氷牙竜の上端材 Barioth Scraps+ Barioth Scraps+  
爆鎚竜の端材 Uragaan Scraps Uragaan Scraps  
爆鎚竜の上端材 Uragaan Scraps+ Uragaan Scraps+  
尾槌竜の端材 Doboru Scraps Dobo Scraps  
尾槌竜の上端材 Doboru Scraps+ Dobo Scraps+  
轟竜の端材 Tigrex Scraps Tigrex Scraps  
轟竜の上端材 Tigrex Scraps+ Tigrex Scraps+  
角竜の端材 Diablos Scraps Diablos Scraps  
角竜の上端材 Diablos Scraps+ Diablos Scraps+  
炎戈竜の端材 Agnaktor Scraps Agnaktor Scraps  
炎戈竜の上端材 Agnktor Scraps+ Agnaktor Scraps+  
峯山龍の端材 JhenMhranScraps Jhen Mohran Scp  
峯山龍の上端材 JhenMhrnScraps+ Jhen Mohran Scp+  
恐暴竜の上端材 Deviljho Scraps Deviljho Scraps  
覇竜の上端材 Akantor Scraps Akantor Scraps  
崩竜の上端材 Ukanlos Scraps Ukanlos Scraps  
煌黒龍の上端材 Alatreon Scraps Alatreon Scraps  
嵐龍の上端材 Amatsu Scraps Amatsuma Scraps  
勇気の端材 Courage Scraps Courage Scraps  
勇気の上端材 Courage Scraps+ Courage Scraps+  
武具石 Enhance Stone Armor Stone  
武具玉 Enhance Sphere Armor Sphere  
上武具玉 Enhance Sphere+ Armor Sphere+  
堅武具玉 Hrd Enhance Sph Hrd Armor Sphere  
重武具玉 Hvy Enhance Sph Hvy Armor Sphere  
なぞのお守り Mystery Charm MysteryCharm  
光るお守り Radiant Charm Shining Charm  
古びたお守り Ancient Charm Timeworn Charm  
水光原珠 Suiko Jewel Aquaglow Jewel  
陽翔原珠 Akito Jewel Sunspire Jewel  
修羅原珠 Battlefield Jwl Bloodrun Jewel  
瑠璃原珠 LapisLazuli Jwl Lazurite Jewel  
รายชื่อไอเท็มทั้งหมดทั้งของ TeamHGG และ inmonhunt ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ และได้รับไฟล์ข้อมูลโดยตรงจากทั้งสองค่ายเน้อ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยจ้า

Related Links
- ชื่อไอเท็มที่เปลี่ยนไป MHPndG>MHFU
urkusus ear ต้องทำไงถึงได้อะ - -

#30 By (110.77.145.66) on 2011-02-28 11:28

Amber tusksหาจากตัวไหนอะ

#29 By (124.122.38.238) on 2011-02-24 12:59

大きな太古の破片/Lrg Ancnt Shard Lg/Ancient Debris
ของชิ้นนี้หาจากไหนอะค้าบบ ใช่จากแมวล่าของป่าวเอ่ย

#28 By Runaway (61.90.164.27) on 2011-02-01 06:43

ปลาโบราณ หาจาก จุดแมวจับปลาครับ
1. worm+insect husk+godbug
2. megafishfly+godbug+godbug

#27 By JinKaZaMa (183.88.118.74) on 2011-01-09 00:10

ค่ายไหนชื่อไอเท็มเหมือนเดิมสุดอ่า

#26 By (58.9.82.124) on 2011-01-06 14:11

เฮ มาแล้ว ขอบคุณมากครับ

#25 By Kyoki on 2011-01-05 23:50

ค่าย Inwmonhunt นะครับ
มันมีปัญหาตอนอัพเกรดเควสที่ต้องสู้กับ Jhen Mohran
เล่นแล้วค้างทุกทีเลยน้องผมเล่นก็ค้างแต่เปลี่ยนไปใช้อีกค่ายเล่นได้สบายเลยละครับ

#24 By (125.24.31.140) on 2011-01-04 19:02

ของ + นี้จะดรอปยังไงอ่าไม่มีของตีดาบเลย
เป็น + หมดเลย

#23 By JinKaZaMa (222.123.137.38) on 2011-01-02 15:04

สุดยอดดด!!!ขบคุณณค่ะ!

#22 By Don♥ on 2011-01-02 02:58

ง่ะ ขยันเหลือหลาย

ขอบคุณมากครับ สำหรับสิ่งดีๆ

#21 By FKFT on 2011-01-01 11:37

แล้วจะเจอเชนโมรานตอนไหนอ่า
ยังไม่จบเควส 6 ดาวเลย
/me โดนเดียโบรสฟาดปลิว

#20 By JinKaZaMa (223.205.61.70) on 2010-12-31 15:22

แล้วdragonbone relicหาจากไหนหรือครับ

#19 By คนติดมอนฮัน (125.25.140.152) on 2010-12-30 10:35

elder dragon bloodหาจากjhen morganครับ

#18 By คนติดมอนฮัน (125.25.140.152) on 2010-12-30 10:34

elder dragon blood
ได้จากไหนเหรอครับ

#17 By JinKaZaMa (223.206.159.75) on 2010-12-29 19:18

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ ภาคใหม่นี้เขาเอามอนเก่าๆออกไปหรอครับ??

#16 By (168.120.99.162) on 2010-12-29 09:51

ตรงหน้าฟาร์มจะมีไข่ใหญ่ๆใช่มั้ยครับ ให้ไปทางขวาของไข่และกดสี่เหลี่ยมจะได้yukumo eggครับ

#15 By คนติดมอนฮัน (125.25.139.149) on 2010-12-29 09:00

ที่สุดของแจ้!!!

#14 By บอบบาง (124.122.186.141) on 2010-12-29 04:00

พวกเจ๊ขยันกันมากเลยครับ wink

#13 By •NitroZTH-JaMeZ• on 2010-12-29 00:44

โอว มีประโยชน์สุดๆขอบคุณมากครับ

#12 By Millefeuille (27.130.211.190) on 2010-12-28 22:28

ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลและความเหนื่อยยากนะครับ ^^

ปล. ยังขาดชื่อและสกิลเสริมของเพชรที่เอายัดของนะครับ =w=

#11 By Mitsuru (118.172.96.87) on 2010-12-28 21:43

ช่วยได้เยอะเลยทีเดียว Hot!

#10 By voldemor on 2010-12-28 15:20

รู้เลยว่าควรใช้ patch ไหน

#9 By paradius (61.90.165.178) on 2010-12-28 15:11

อลังการงานสร้างไปหน่อย

ถ้ามีรูปด้วยนี่จ๊าปเรยนะครับเนี่ย ^^

ได้คืบจะเอาศอกรึเปล่า ขออภัยจ้า : p

#8 By KoTaRo (124.120.174.114) on 2010-12-28 12:26

ชื่นชมในความขยันsad smile

#7 By Lee'z อู้ๆๆๆๆ (58.8.53.88) on 2010-12-28 11:59

ตบมือให้ในความพยายามครับ
ขยันอย่างนี้จะมีเวลาเล่นเหรอครับ?

ขอบคุณมากครับ confused smile

#6 By k-kun (125.26.167.86) on 2010-12-28 10:39

#5 By k-kun (125.26.167.86) on 2010-12-28 10:38

ขอบคุนสำหรับตารางเทียบรายชื่อนะครับ

#4 By earthinwza (223.205.32.157) on 2010-12-28 10:28

ขอบคุนคับ
มีประโยชน์ได้อีก เอ็นทรีนี้confused smile

#3 By ขนมเปียกปูน (118.173.122.183) on 2010-12-28 10:24

เผื่อเวลาหาไอเท็มไม่เจอ เพราะว่ามันอาจเป็นอีกชื่อ open-mounthed smile

#2 By แมวไทยใจดี (124.121.55.30) on 2010-12-28 05:59

สุดยอดครับ ใช้เทียบได้ดีเลย

ขอบคุณมากๆครับ confused smile

#1 By แมวไทยใจดี (124.121.55.30) on 2010-12-28 05:58