หัวข้อฮอตฮิตยอดนิยมคัดสรรโดยแมวถังคุง
- ซิกส์ไนท์แมร์ภาค 2 : Sacred Facere พร้อมให้โหลดแล้วพร้อมกิจแจกของฯ ตามไปดูกันเลยเน้อ คลิกๆ
- สำหรับเพื่อนๆเล่นภาค MHP3rd[PSP] ทุกเรื่องที่สงสัยเข้าได้จาก ยุคุโมะวันสต๊อปเซอวิส ก่อนเน้อ
- อยากทำให้ MHP3rd เป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้แพชคลิกที่นี่ [แพช Eng จาก TeamHGG]

ธารภูเขา-Mountain Stream

posted on 09 Dec 2010 23:14 by monhun in 10-Map
แมปลำธารภูเขา (Mountain Stream, 渓流)

แมปลำธารภูเขา เป็นฟื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ดูแล้วเงียบสงบ ลำธารไหลเย็นผ่านตัวแผนที่ตลอดเวลา น้ำบางส่วนจากแผนที่นี้ต่อใช้ไปยังหมู่บ้านยุคุโมะ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่น้อย

แผนที่


มอนสเตอร์ที่อาศัยภายในแมป
ในแมปนี้มีมอนสเตอร์อาศัยอยู่หลายตัวด้วยกัน ดังนี้
 • ジャギィ(Jaggi)
 • ジャギィノス(Jaggia)
 • ガーグァ(Gagua)
 • ドスジャギィ(Great Jaggi)
 • アオアシラ(Aoashira)
 • ジンオウガ(Jinouga)
 • ティガレックス(Tigrex)
 • ナルガクルガ亜種(緑)(Green Nargacuga)
 • ドボルベルク(Doboruberuku)
รายละเอียดของแผนที่
 • ในแอเรียเริ่มต้นมีแมวส่งของ ニャンター(เนียนตะ)
 • ในแอเรียที่ 3 มีลุงแลกของ
 • สะพานที่้ข้ามจากแอเรีย 3 ไป แอเรีย 9 สามารถกระโดดลงมาได้
หมายเหตุ : ชื่อไอเท็มสีแดงคือยังไม่มีการคอนเฟิร์มชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
แอเรียที่ 1


จุด ประเภท Low Rank Hi Rank -
- - -
เก็บของ カラの実
Huskberry
ハリの実
Needleberry
カラの実
Huskberry
ハリの実
Needleberry
เก็บของ 石ころ
Stone
砥石
Whetstone
石ころ
Stone
砥石
Whetstone
เก็บของ 薬草
Herb  
薬草
Herb
จับแมลง にが虫
Bitterbug
不死虫
Godbug
光蟲
Flashbug
ロイヤルカブト
Royal Rhino
にが虫
Bitterbug
不死虫
Godbug
光蟲
Flashbug
ロイヤルカブト
Royal Rhino
ゴッドカブト
Divine Rhino

แอเรียที่ 2


จุด ประเภท Low Rank Hi Rank -
-- -
เก็บของ 棒状の骨
Bone
なぞの骨
Mystery Bone
棒状の骨
Bone
なぞの骨
Mystery Bone
เก็บของ モンスターのフン
Dung
ウチケシの実
Cure Seed
モンスターのフン
Dung
เก็บของ アオキノコ
Blue Mushroom
特産キノコ
Special Mushroom
アオキノコ
Blue Mushroom
ขุดแร่ 石ころ
Stone
砥石
Whetstone
鉄鉱石
Iron Ore
花香石のかけら
FlowrstonePiece
石ころ
Stone
砥石
Whetstone
鉄鉱石
Iron Ore
カブレライト鉱石
Carbalite Ore

แอเรียที่ 3


จุด ประเภท Low Rank Hi Rank -
-
-
-
เก็บของ クモの巣
Spider Web
ツタの葉
Ivy
釣りフィーバエ
Mega Fishing Fly
クモの巣
Spider Web
虫の死骸
Insect Husk
เก็บของ 特産タケノコ
Special Bamboo
ツタの葉
Ivy
特産タケノコ
Special Bamboo
ツタの葉
Ivy
เก็บของ 特産タケノコ
Special Bamboo
ツタの葉
Ivy
特産タケノコ
Special Bamboo
ขุดแร่ 砥石
Whetstone
鉄鉱石
Iron Ore
マカライト鉱石
Machalite Ore
大地の結晶
Earth Crystal
花香石のかけら
FlowrstonePiece
マカライト鉱石
Machalite Ore
花香石のかけら
FlowrstonePiece
花香石の塊

Flowrstone Hunk
ドラグライト鉱石
Dragonite Ore
รังแมว เก็บของที่แมวดำเมรารุ(เมลิงซ์) ขโมยไปได้ที่นี่ -
แอเรียที่ 4


จุด ประเภท Low Rank Hi Rank - - - -
เก็บของ ペイントの実
Paintberry
ハリの実
Needleberry
-
เก็บของ 薬草
Herb
ツタの葉
Ivy
ネンチャク草
Sap Plant
-
เก็บของ ユクモの木
Yukumo Wood
ユクモの木
Yukumo Wood
ユクモの堅木
Yukumo Wood+
ขุดแร่ 鉄鉱石
Iron Ore
砥石
Whetstone
大地の結晶
Earth Crystal
花香石のかけら
FlowrstonePiece
鉄鉱石
Iron Ore
砥石
Whetstone
大地の結晶
Earth Crystal
花香石のかけら
FlowrstonePiece
ドラグライト鉱石
Dragonite Ore
なぞのお守り
Mystery Charm
光るお守り
Radiant Charm
สิ่ง
ก่อ
สร้าง
เก็บของ
(ต้องล่อให้มอนสเตอร์ทำลาย)
携帯食料
Ration
投げナイフ
Throwing Knife
ペイントボール
Paintball
-
แอเรียที่ 5


จุด ประเภท Low Rank Hi Rank -
-
-
-

เก็บของ 薬草
Herb
げどく草
Antidote Herb
ネムリ草
Sleep Herb  
げどく草
Antidote Herb
ネムリ草
Sleep Herb
เก็บของ ハチミツ
Honey
ロイヤルハニー
Royal Honey
ハチミツ
Honey
เก็บของ
(ทำลายไม้ก่อน)
ハチミツ
Honey
ロイヤルハニー
Royal Honey
-เก็บของ ユクモの木
Yukumo Wood
虫の死骸
Insect Husk
ユクモの堅木
Yukumo Wood+
虫の死骸
Insect Husk
เก็บของ
産キノコ
Special Mushroom
アオキノコ
Blue Mushroom
ドスマツタケ
Great Mushroom
産キノコ
Special Mushroom
アオキノコ
Blue Mushroom

แอเรียที่ 6


จุด ประเภท Low Rank Hi Rank - - - -
เก็บของ カラの実
Huskberry
ツラヌキの実
Spike Berry
ウチケシの実
Cure Seed
カラの実
Huskberry
       
เก็บของ 釣りミミズ
Worm
石ころ
Stone
釣りミミズ
Worm
       
เก็บของ ネンチャク草
Sap Plant
霜ふり草
Snow Herb
マタタビ
Felvine
ネンチャク草
Sap Plant
霜ふり草
Snow Herb
マタタビ
Felvine
       
ขุดแร่ 砥石
Whetstone
鉄鉱石
Iron Ore
マカライト鉱石
Machalite Ore
大地の結晶
Earth Crystal
花香石のかけら
FlowrstonePiece
大地の結晶
Earth Crystal
マカライト鉱石
Machalite Ore
ドラグライト鉱石
Dragonite Ore
花香石のかけら
FlowrstonePiece
花香石の塊
Flowrstone Hunk
なぞのお守り
Mystery Charm
       
ตกปลา サシミウオ
Sushifish
ハリマグロ
Pin Tuna
はじけイワシ
Rumblefish
小金魚
Small Goldenfish
黄金魚
Goldenfish
-        

แอเรียที่ 7


จุด ประเภท Low Rank Hi Rank -
-
-
-
เก็บของ ウチケシの実
Cure Seed
ツラヌキの実
Spike Berry
はじけクルミ
Scatternut
ウチケシの実
Cure Seed
ツラヌキの実
Spike Berry
はじけクルミ
Scatternut
       
เก็บของ ニトロダケ
Nitroshroom
毒テングダケ
Toadstool
クタビレタケ
Wearyshroom
ドスマツタケ
Great Mushroom
ニトロダケ
Nitroshroom
クタビレタケ
Wearyshroom
       
จับแมลง にが虫
Bitterbug
光蟲
Flashbug
雷光蟲
Thunderbug
釣りフィーバエ
Mega Fishing Fly
セッチャクロアリ
Carpenterbug
にが虫
Bitterbug
雷光蟲
Thunderbug
釣りフィーバエ
Mega Fishing Fly
セッチャクロアリ
Carpenterbug
王族カナブン
King Scarab
       

ตกปลา
キレアジ
Knife Mackerel
ハリマグロ
Pin Tuna
はじけイワシ
Rumblefish
-        

แอเรียที่ 8


จุด ประเภท Low Rank Hi Rank -
-
-
-
เก็บของ 棒状の骨
Bone
なぞの骨
Mystery Bone
なぞの頭骨
Unknown Skull
竜骨【小】
Sm Monster Bone
石ころ
Stone
砥石
Whetstone
เก็บของ なぞの骨
Mystery Bone
棒状の骨
Bone
竜の卵
Wyvern Egg
棒状の骨
Bone
なぞの頭骨
Unknown Skull
เก็บของ 石ころ
Stone
砥石
Whetstone
なぞの骨
Mystery Bone
เก็บของ モンスターのフン
Dung
竜のフン
Wyvern Droppings
竜骨【小】
Sm Monster Bone
モンスターのフン
Dung
竜のフン
Wyvern Droppings
ขุดแร่ 石ころ
Stone
鉄鉱石
Iron Ore
マカライト鉱石
Machalite Ore
大地の結晶
Earth Crystal
花香石のかけら
FlowrstonePiece
鉄鉱石
Iron Ore
マカライト鉱石
Machalite Ore
カブレライト鉱石
Carbalite Ore
大地の結晶
Earth Crystal
花香石のかけら
FlowrstonePiece
光るお守り
Radiant Charm

แอเรียที่ 9


จุด ประเภท Low Rank Hi Rank - - - -
เก็บของ ハチミツ
Honey
ロイヤルハニー
Royal Honey
ハチミツ
Honey
ロイヤルハニー
Royal Honey
เก็บของ ユクモの木
Yukumo Wood
蟲の死骸
Insect Husk
ユクモの木
Yukumo Wood
ユクモの堅木
Yukumo Wood
蟲の死骸
Insect Husk
เก็บของ 特産キノコ
Special Mushroom
ニトロダケ
Nitroshroom
クタビレタケ
Wearyshroom
毒テングダケ
Toadstool
ドスマツタケ
Great Mushroom
特産キノコ
Special Mushroom
ニトロダケ
Nitroshroom
クタビレタケ
Wearyshroom
毒テングダケ
Toadstool
厳選キノコ
Select Mushroom

จับแมลง 虫の死骸
Insect Husk
光蟲
Flashbug
雷光虫
Thunderbug
不死虫
Godbug
ロイヤルカブト
Royal Rhino
虫の死骸
Insect Husk
にが虫
Bitterbug
セッチャクロアリ
Carpenterbug
王族カナブン
King Scarab
釣りフィーバエ
Mega Fishing Fly
ロイヤルカブト
Royal Rhino

จับแมลง にが虫
Bitterbug
不死虫
Godbug
セッチャクロアリ
Carpenterbug
釣りフィーバエ
Mega Fishing Fly
ロイヤルカブト
Royal Rhino
セッチャクロアリ
Carpenterbug
光蟲
Flashbug
雷光虫
Thunderbug
ゴッドカブト
Dvine Rhino
王族カナブン
King Scarab

     
รังไข่นก มันอยู่นะหนได แมพไหน - -

#24 By (58.9.208.208) on 2011-02-09 21:02

ตรงแอเรีย5 เลข5ที่แสดงตำแหน่งของเห็ดไม่มีอ่ะคับ *-*

#23 By (58.9.162.184) on 2010-12-29 17:56

รู้สึกว่า แอเรียที่6

ที่เก็บของหมายเลข 2 กับ 3 จะสลับกัน

2 ต้องเป็นที่เก็บ Herb
3 ต้องเป็นที่เก็บ หิน กับ หนอน

#22 By Zano (182.52.119.51) on 2010-12-25 23:00

อยากทำชุดหมีน้ำเงิน แต่หา ไอ้เกล็ดเหลืองๆไม่ได้สักที เอาระเบิดพิษไปปายุงกะมดให้ตายแล้วแล่ก็ไม่ได้ ได้อะไรไม่รู้มาแทนซะ -*-

#20 By i_pumb on 2010-12-13 18:04

ละเอียดดีจริงๆครับ

#19 By deego (125.26.225.47) on 2010-12-12 23:09

สุดยอด ข้อมูล อัพเดทไว
เวบ ระดับเทพ เปนกำลัง
ใจให้ คร้าบบบบบบบบบบบบbig smile

#18 By bigon (124.121.74.131) on 2010-12-12 18:53

ใจคับ

#17 By bigon (124.121.74.131) on 2010-12-12 18:48

เควสหาไข่กากัวนี้ใครเคยมึนมั้งครับ ว่าหาจากไหน ไม่มีที่คุ้ยซักแมป มันมีวิธีครับ

ง่ายๆเลย "ตุ๋ย" เป็ดซะแล้วจะได้ 5555+ ล้อเล่น =w=

แต่ก็ตามนั้นจริงๆ เพราะต้องซุ่มเงียบอย่าให้เป็ดเห็นตัวแล้วค่อยๆออกมาตบมัน ให้มันตกใจมันจะออกไปมาให้เก็บครับ

#16 By (118.172.99.210) on 2010-12-12 09:46

ข้อมูลปึ้กมาก

ชอบตรงที่มีแปลอังกฤษนี่แหละ

#15 By Boymania on 2010-12-11 23:41

ตัดไม้ก็เหมือนกับคุ้ยหาของนั่นแหละคับไปคุ้ยตรงจุดที่มีซากต้นไม้นอนอยู่แมพนี้น่าจะมีราวๆ 2-3 จุดนี่แหละ
- ส่วนแมพในแมพ1 เอาไว้ส่งของกลับลังที่บ้านเกิดเราไปคุ้ยๆหาของจนเต็มกระเป๋า เราสามารถใช้บริการแมวส่งของกลับบ้านได้ แต่ใช้ได้แค่ 1 ครั้งต่อ 1 เควสเท่านั้นนะคับ

#14 By Freyyy (115.87.119.15) on 2010-12-11 10:18

ขอบคุณสำหรับข้อมูล มีน้ำใจมากๆเลยครับ

ส่วนตัว คิดว่าภาค ญี่ปุ่น พอเล่นได้ครับ
เนื่องจากมีผู้มีน้ำใจแปลข้อมูลเป็นไทยให้หลายอย่าง
ขาดอันไหน เราก็ไป Search ใน Google
ก็จะเจอเว็บ eng มีข้อมูลมากมายเช่นกันครับ

สรุปเล่นภาคญี่ปุ่นก็ต้องหาข้อมูลนิดนึงครับ

แต่ถ้าใครได้ลองภาคนี้แล้วรับรอง ติดใจ จนต้องยอมมาเล่นเลยละครับ ถึงแม้จะเป็นภาษาญี่ปุ่น


ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจแปลข้อมูลต่างๆให้อีกทีครับ
สู้ๆครับ confused smile

#13 By แมวไทยใจดี (124.121.61.87) on 2010-12-11 05:16

ตัดไม้ยังไงหรอคะ??? <<<< คงต้องให้ระดับบอสมาพังอ่ะครับถ้ามีบอสในแมพนะ ส่วนมากจะเป็นหมี

#12 By Kitsuke on 2010-12-11 00:54

เอ้อ ก้องงอยู่ อยากรู้อะคับว่าแมวที่อยู่แมพ1มีไว้ทำไร

#11 By ddd (61.90.114.92) on 2010-12-10 21:11

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ แต่ผมคงรอเล่นENG
แระครับ เพราะว่าเล่นญี่ปุ่นไม่ออก แฮะๆ

#10 By hobbyburn on 2010-12-10 13:25

เริ่มมาแล้ว~

#9 By voldemor on 2010-12-10 11:39

ด้วยๆ สนับสนุน

#8 By Chain&Gig on 2010-12-10 10:31

ตัดไม้ยังไงหรอคะ???

#7 By MonO (58.9.113.7) on 2010-12-10 10:20

โหหห มาแล้วแมพแรก

^^ เท่ไปเลยครับ!

ขอบคุณมากๆเลย ผมมีทริคด้วยอ่ะ

เจอทริคใหม่

แมพสามครับ ตรงสะพาน

ถ้าเราเข้าจากแมพ 2 -> 3

แล้ววิ่งชิดขวาสะพานไว้

จะตกไปแมพ 7 ได้ ลองดูครับๆ

งงเลยครับตอนเจอครั้งแรก

#6 By KoTaRo (124.120.158.68) on 2010-12-10 10:12

โอ้ว นี่ละที่ต้องการ= =
เวลาหาของมาทำอาวุธไม่รู้ว่าควรจะไปหาที่ไหน
ยิ่งภาคนี้วัตถุดิบเพิ่มขึ้นมาเยอะมาก
มีไปตัดเปลือกไม้ด้วย ยิ่งหนักเลยconfused smile
เป็นประโยชน์มากเลยครับ
Hot! Hot! Hot! Hot!

#5 By Bacon on 2010-12-10 02:53

ติดตามเว้บมาตลอดขอบคุณในข้อมูลดีๆครับ

#4 By l2aven (115.87.108.166) on 2010-12-10 02:37

สุดยอดเลยครับ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลดีๆ ละเอียดมากเลยครับ

#3 By (112.142.232.128) on 2010-12-10 00:50

ข้อมูลแน่นๆ

อัพเดตไวๆ

ต้องยกให้เวปนี้เลย

ติดตามอยู่เสมอๆ เป็นกำลังใจให้อีก1เสียง

#2 By 007007 (124.157.177.253) on 2010-12-10 00:01

Map แรกมาแล้ว * - *

#1 By X (58.8.115.127) on 2010-12-09 23:52