หัวข้อฮอตฮิตยอดนิยมคัดสรรโดยแมวถังคุง
- ซิกส์ไนท์แมร์ภาค 2 : Sacred Facere พร้อมให้โหลดแล้วพร้อมกิจแจกของฯ ตามไปดูกันเลยเน้อ คลิกๆ
- สำหรับเพื่อนๆเล่นภาค MHP3rd[PSP] ทุกเรื่องที่สงสัยเข้าได้จาก ยุคุโมะวันสต๊อปเซอวิส ก่อนเน้อ
- อยากทำให้ MHP3rd เป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้แพชคลิกที่นี่ [แพช Eng จาก TeamHGG]
ในหน้านี้จะขอรวบรวมเกี่ยวกับการแล่ชิ้นส่วนต่างๆที่จะได้จากการจัดการมอนสเตอร์ของภาค "2nd G" เช่นเดียวกับเอนทรี ตารางแล่ชิ้นส่วน[แบบแยกมอนสเตอร์] ซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่ในเอนทรีนี้จะเป็นการรวบรวมรายชื่อไอเท็มทั้งหมดไว้ในหน้าเดียว เหมาะกับ "ผู้ที่ต้องการหาว่าชิ้นส่วนที่ต้องการ สามารถแล่ได้จากมอนสเตอร์ชนิดใด"

อ้อ ในนี้จะขอยึด ชื่อภาษาอังกฤษตามแพชของทีม HGG เน้อ เอาหละไปดูกันโลด

********อยากคุณอยากดูของที่แล่ได้จากมอนสเตอร์แต่ละตัวแบบง่ายๆ ขอเชิญคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าจอรวมการแล่ชิ้นส่วนของมอนสเตอร์แต่ละตัว********

วิธีใช้งาน
หาตามชื่อของมอนสเตอร์แต่ละตัว หรือ กด ctrl+F ที่บราวเซอร์ของท่าน(ทั้ง IE และ Firefox) แล้วพิมพ์ชื่อไอเท็มหรือชิ้นส่วนที่ต้องการค้นหา จากนั้นจึงกด Next เพื่อหาไอเท็มนั้นว่ามาจากมอนสเตอร์
ชนิดใด

ส่วนการแบ่งประเภทของมอนสเตอร์ จะแบ่งเป็น 9 หมวดหลัก ดังต่อไปนี้

1.ตระกูลมังกรไก่

Giaprey
Low Rank Hi Rank

แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Giaprey Scale(52%)
Giaprey Hide (30%)
Small Monster Bone (18%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี

แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Giaprey Scale+ (50%)
Giaprey Hide+ (40%)
Small Monster Bone (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Giaprey Scale+ (30%)
Giaprey Hide+ (20%)
BirdWyvnStoutBne (50%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
ไม่มี

Giadrome
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Giadrome Claw (53%)
Giadrome Hide (30%)
Giaprey Scale (15%)
Giadrome Head (2%)

จากการจับ:
Giadrome Hide X1 (56%)
Screamer X2 (39%)
Giadrome Head X1 (5%)
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Giadrome Claw+ (40%)
Giaprey Scale+ (23%)
Giadrome Hide+ (20%)
Giadrome Hide (10%)
Giadrome Head (7%)

จากการจับ:
Giadrome Hide+ X2 (40%)
Screamer X2 (36%)
Giaprey Scale+ (24%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Giadrome Claw+ (40%)
Giaprey Scale+ (23%)
Giadrome Hide+ (20%)
Giadrome Hide (10%)
Giadrome Head (7%)

จากการจับ:
Giadrome Hide+ X2 (40%)
Screamer X2 (36%)
Giaprey Scale+ (24%)
ไม่มี

Velociprey
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Velociprey Fang (40%)
Velociprey Scale (29%)
Velociprey Hide (23%)
Small Monster Bone (8%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Velcoiprey Fang (35%)
Velcoiprey Scale+ (35%)
Velcoiprey Hide+ (30%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ

แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Velcoiprey Fang (5%)
Velcoiprey Scale+ (25%)
Velcoiprey Hide+ (20%)
BirdWyvnStoutBne (50%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี

ไม่มี

Velocidrome
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Velocidrome Claw (53%)
Velocidrome Hide (30%)
Velociprey Scale (15%)
Velocidrome Head (2%)

จากการจับ:
Velocidrome Hide X1 (56%)
Screamer X2 (39%)
Velocidrome Head X1 (5%)
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Velocidrome Claw+ (40%)
Velociprey Scale+ (23%)
Velocidrome Hide+ (20%)
Velocidrome Hide (10%)
Velocidrome Head (7%)

จากการจับ:
Velocidrome Hide+ X2 (40%)
Screamer X2 (36%)
Velociprey Scale+ X2 (24%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Velocidrome Claw+ (40%)
Velociprey Scale+ (23%)
Velocidrome Hide+ (20%)
Velocidrome Hide (10%)
Velocidrome Head (7%)

จากการจับ:
Velocidrome Hide+ X2 (40%)
Screamer X2 (36%)
Velociprey Scale+ X2 (24%)
ไม่มี

Genprey
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Genprey Fang (42%)
Genprey Scale (33%)
Genprey Hide (25%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Genprey Fang (35%)
Genprey Scale+ (35%)
Genprey Hide (30%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Genprey Fang (15%)
Genprey Scale+ (25%)
Genprey Hide (20%)
BirdWyvnStoutBne (40%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
ไม่มี

Gendrome
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Gendrome Hide (48%)
Paralysis Sac (35%)
Genprey Scale (15%)
Gendrome Skull(2%)

จากการจับ:
Gendrome Hide X1 (56%)
Paralysis Sac X2 (39%)
Gendrome Skull X1 (5%)
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Gendrome Tail (30%)
Paralysis Sac (23%)
Genprey Scale+ (20%)
Gendrome Hide+ (15%)
Gendrome Skull (7%)
Gendrome Hide (5%)

จากการจับ:
Gendrome Hide+ X2 (40%)
Paralysis Sac X2 (36%)
Genprey Scale+ X2 (24%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Gendrome Tail (30%)
Paralysis Sac (23%)
Genprey Scale+ (20%)
Gendrome Hide+ (15%)
Gendrome Skull (7%)
Gendrome Hide (5%)

จากการจับ:
Gendrome Hide+ X2 (40%)
Paralysis Sac X2 (36%)
Genprey Scale+ X2 (24%)
ไม่มี

Ioprey
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Ioprey Fang (47%)
Ioprey Scale (38%)
Ioprey Hide (15%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Ioprey Fang (35%)
Ioprey Scale+ (35%)
Ioprey Hide+ (35%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ

แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Ioprey Fang (5%)
Ioprey Scale+ (25%)
Ioprey Hide+ (20%)
BirdWyvnStoutBne (50%)
ดรอปลงพื้น:
ไม่มี

ไม่มี

Iodrome
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Iodrome Hide (48%)
Poison Sac (35%)
Ioprey Scale (15%)
Iodrome Skull (2%)

จากการจับ:
Iodrome Hide X1 (56%)
Poison Sac X2 (39%)
Iodrome Skull (5%)
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Toxin Sac (30%)
Ioprey Scale+ (28%)
Iodrome Hide+ (25%)
Iodrome Hide (10%)
Iodrome Skull (7%)
จากการจับ:
Iodrome Hide+ X2 (40%)
Toxin Sac X2 (36%)
Ioprey Scale+ X2 (24%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Toxin Sac (30%)
Ioprey Scale+ (28%)
Iodrome Hide+ (25%)
Iodrome Hide (10%)
Iodrome Skull (7%)
จากการจับ:
Iodrome Hide+ X2 (40%)
Toxin Sac X2 (36%)
Ioprey Scale+ X2 (24%)
ไม่มี

Yian-Kutku
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หู-
Kut Ku Ear X1 (50%)
Kut Ku Scale X3 (50%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Kut Ku Shell (50%)
Kut Ku Webbing (32%)
Kut Ku Scale (13%)
Giant Beak (5%)

จากการจับ:
Kut Ku Shell X1 (33%)
Screamer (24%)
Medium Monster Bone X2 (20%)
Flame Sac X1 (20%)
Giant Beak X1 (3%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (74%)
Kut Ku Scale (16%)
Kut Ku Ear (10%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หู-
Kut Ku Ear X1 (50%)
Kut Ku Long Ear X1 (25%)
Kut Ku Scale+ X3 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Kut Ku Scale+ (50%)
Kut Ku Carapace (25%)
Kut Ku Webbing (10%)
Giant Beak (10%)
Splendid Beak (5%)

จากการจับ:
Kut Ku Carapace (43%)
Monster Bone+ X1 (27%)
Screamer X2 (17%)
Flame Sac X1 (10%)
Splendid Beak X1 (3%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (37%)
Wyvern Sobs (37%)
Kut Ku Scale+ (16%)
Kut Ear+ (10%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หู-
Long Kut-Ku Ear X1 (45%)
Lucky Kut-Ku Ear X1 (30%)
Kut-Ku Thick Scale X3 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Kut-Ku Thick Scale (33%)
Kut-Ku Hard Webbing (32%)
Kut-Ku Heavy Carapace (25%)
Splendid Beak (10%)

จากการจับ:
Kut-Ku Heavy Carapace X1 (47%)
Heavy Monster Bone X1 (23%)
Blaze Sac X1 (15%)
Screamer X4 (10%)
Splendid Beak X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (49%)
Wyvern Tears (25%)
Kut-Ku Thick Scale (16%)
Lucky Kut-Ku Ear (10%)
- จับได้เมื่อเลือดต่ำกว่า 30% และหูโดนทำลาย
- ของดรอปเมื่อปาโซนิคบอม / ไม่เกิดผลเมื่อมันโกรธ

Blue Yian-Kutku
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หู-
Kut Ku Ear X1 (50%)
Blue Kut Ku Scale X3 (50%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Blue Kut Ku Scale (47%)
Blue Kut Ku Shell (35%)
Kut Ku Webbing (15%)
Giant Beak (5%)

จากการจับ:
Blue Kut Ku Shell X1 (36%)
Medium Monster Bone X2 (27%)
Screamer X2 (24%)
Flame Sac X1 (10%)
Giant Beak X1 (3%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (74%)
Blue Kut Ku Scale (16%)
Kut Ku Ear (10%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หู-
Kut Ku Ear X1 (50%)
Kut Ku Long Ear X1 (25%)
Blue Kut Ku Scale+ (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Blue Kut Ku Scale+ (50%)
Blue Kut Ku Carapace (25%)
Kut Ku Webbing (10%)
Giant Beak (10%)
Splendid Beak (5%)

จากการจับ:
Blue Kut Ku Carapace X1 (43%)
Monster Bone+ X1 (27%)
Screamer X2 (17%)
Flame Sac X1 (10%)
Splendid Beak X1 (3%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (37%)
Wyvern Sobs (37%)
Blue Kut Ku Scale+ (16%)
Kut Ku Ear (10%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หู-
Long Kut-Ku Ear X1 (45%)
Lucky Kut-Ku Ear X1 (30%)
Blue Kut-Ku Thick Scale X3 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Blue Kut-Ku Thick Scale (33%)
Kut-Ku Hard Webbing (32%)
Blue Kut-Ku Heavy Carapace (25%)
Splendid Beak (10%)

จากการจับ:
Blue Kut-Ku Heavy Carapace X1 (47%)
Heavy Monster Bone X1 (23%)
Blaze Sac X1 (15%)
Screamer X4 (10%)
Splendid Beak X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (49%)
Wyvern Tears (25%)
Blue Kut-Ku Thick Scale (16%)
Lucky Kut-Ku Ear (10%)
- จับได้เมื่อเลือดต่ำกว่า 30% และหูโดนทำลาย
- ของดรอปเมื่อปาโซนิคบอม / ไม่เกิดผลเมื่อมันโกรธ

Yian-Garuga
Low Rank Hi Rank (หูเดียว)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หู-
Garuga Ear X1 (80%)
Garuga Scale X3 (20%)
ปาก-
Sharpened Beak X1 (80%)
Garuga Scale X3 (20%)
ปีก-
Garuga Wing X1 (80%)
Garuga Shell X2 (20%)
หลัง-
Garuga Mane X1 (80%)
Garuga Shell X2 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Garuga Scale (64%)
Garuga Shell (28%)
Garuga Mane (7%)
Garuga Wing (1%)
หาง-[X1]
Garuga Tail (80%)
Garuga Scale (20%)

จากการจับ:
Garuga Shell X2 (90%)
Sharpened Beak X1 (5%)
Garuga Ear X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (74%)
Garuga Scale (25%)
Garuga Wing (1%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หู-
Garuga Devil Ear X1 (75%)
Garuga Scale+ X3 (15%)
Garuga Ear X2 (10%)
ปาก-
Sharpened Beak+ X1 (70%)
Garuga Scale+ X3 (15%)
Sharpened Beak X1 (15%)
ปีก-
Garuga Wing X1 (50%)
Garuga Wing X2 (35%)
Garuga Carapace X2 (15%)
หลัง-
Garuga Mane X3 (70%)
Garuga Carapace X3 (20%)
Garuga Shell X5 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Garuga Scale+ (64%)
Garuga Carapace (28%)
Garuga Mane (5%)
Garuga Wing (3%)
หาง-[X1]
Garuga Tail (70%)
Garuga Scale+ (20%)
Garuga Scale (10%)

จากการจับ:
Garuga Carapace X2 (90%)
Sharpened Beak+ X1 (5%)
Garuga Devil Ear X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (37%)
Wyvern Tears (37%)
Garuga Scale+ (25%)
Garuga Wing (1%)
G Rank (หูเดียว)
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หู-
Garuga Devil Ear X1 (80%)
Garuga Scale G X3 (20%)
ปาก-
Sharpened Beak+ X1 (80%)
Garuga Scale G X3 (20%)
ปีก- , (ต้องหักทั้งสองข้าง)
Garuga Strong Wing X1 (80%)
Garuga Wing X2 (20%)
หลัง-
Garuga Silver Mane X2 (80%)
Garuga Heavy Carapace X4 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Garuga Scale G (64%)
Garuga Heavy Carapace (28%)
Garuga Silver Mane (7%)
Garuga Strong Wing (1%)
หาง-[X1]
Garuga Tail+ (80%)
Garuga Scale G (10%)
Garuga Scale+ (10%)

จากการจับ:
Garuga Heavy Carapace X2 (80%)
Garuga Carapace X2 (10%)
Sharpened Beak+ X1 (5%)
Garuga Devil Ear X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (49%)
Wyvern Tears (25%)
Garuga Scale G (15%)
Garuga Scale+ (10%)
Garuga Strong Wing (1%)
-ดรอปไอเท็มเมื่อตกกับดักหลุมขณะโกรธ

Gypceros
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Iron Ore X1 (66%)
Lightcrystal X1 (29%)
Gypceros Head X1 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Rubbery Hide (61%)
Power Extract (20%)
Poison Sac (10%)
Lightcrystal (8%)
Gypceros Head (1%)

จากการจับ:
Poison Sac X2 (46%)
Power Extract X2 (34%)
Rubbery Hide X1 (20%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (74%)
Power Extract (20%)
Lightcrystal (6%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Dragonite Ore X1 (68%)
Lightcrystal X1 (20%)
Novacrystal X1 (7%)
Gypceros Head X1 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Rubbery Hide+ (43%)
Power Extract (23%)
Toxin sac (18%)
Novacrystal (8%)
Gypceros Head (5%)
Lightcrystal (3%)
เมื่อมันแกล้งตาย-[X1]
Rubbery Hide+ (60%)
Wyvern Sobs (30%)
Toxin sac (10%)

จากการจับ:
Toxin sac X2 (42%)
Power Extract X2 (30%)
Rubbery Hide+ (18%)
Rubbery Hide X1 (10%)

ดรอปลงพื้น:ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Dragonite Ore X1 (58%)
Nova Crystal X1 (20%)
Gypceros Head X1 (10%)
Pure Crystal X1 (7%)
Gypceros Hard Head X1 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Rubbery Hide G (43%)
Venom Sac (23%)
Power EXtract (18%)
Nova Crystal (8%)
Gypceros Hard Head (5%)
Pure Crystal (3%)

เมื่อมันแกล้งตาย-[X3],
Rubbery Hide G (30%)
Wyvern Sobs (25%)
Power EXtract (15%)
Venom Sac (13%)
Wyvern Tears (10%)
Gypceros Hard Head (7%)

จากการจับ:
Venom Sac X2 (42%)
Rubbery Hide G X1 (18%)
ToXin Sac X2 (15%)
Power EXtract X2 (15%)
Rubbery Hide+ X1 (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
- จับได้เมื่อเลือดต่ำกว่า 30%
- ท่าโจมตีหลังแกล้งตาย แรงมาก
- ดรอปไอเทมเฉพาะ Low Rank เมื่อฟื้นจากการแกล้งตาย

Purple Gypceros
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
คริสตัลที่หัว-
Iron Ore X2 (66%)
Lightcrystal X1 (29%)
Gypceros Head X1 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Purple Rubbery Hide (61%)
Power Extract (20%)
Poison Sac (10%)
Lightcrystal (8%)
Gypceros Head (1%)

จากการจับ:
Poison Sac X2 (46%)
Power Extract X2 (34%)
Purple Rubbery Hide X1 (20%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (74%)
Power Extract (20%)
Light Crystal (6%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
คริสตัลที่หัว-
Dragonite Ore X1 (68%)
Lightcrystal X1 (20%)
Novacrystal X1 (7%)
Gypceros Head X1 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Purple Gypceros Wing (43%)
Power Extract (23%)
Toxin sac (18%)
Lightcrystal (8%)
Purple Gypceros Hide (5%)
Novacrystal (3%)

เมื่อมันแกล้งตาย-[X1]
Gypceros Wing (60%)
Wyvern Sobs (30%)
Toxin sac (10%)

จากการจับ:
Toxin sac X2 (42%)
Power Extract X2 (30%)
Gypceros Wing X1 (18%)
Purple Gypceros Hide X1 (10%)

ดรอปลงพื้น: ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
คริสตัลที่หัว-
Dragonite Ore X1 (58%)
Nova Crystal X1 (20%)
Gypceros Head X1 (10%)
Pure Crystal X1 (7%)
Gypceros Hard Head X1 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Purple Gypceros Strong Wing (43%)
Venom Sac (23%)
Power EXtract (18%)
Nova Crystal (8%)
Gypceros Hard Head (5%)
Pure Crystal (3%)

เมื่อมันแกล้งตาย-[X3],
Purple Gypceros Strong Wing (30%)
Wyvern Sobs (25%)
Power EXtract (15%)
Venom Sac (13%)
Wyvern Tears (10%)
Gypceros Hard Head (7%)

จากการจับ:
Venom Sac X2 (42%)
Purple Gypceros Strong Wing X1 (18%)
ToXin Sac X2 (15%)
Power EXtract X2 (15%)
Purple Gypceros Wing X1 (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
- จับได้เมื่อเลือดต่ำกว่า 30%
- ท่าโจมตีหลังแกล้งตาย แรงมาก
- ดรอปไอเทมเฉพาะ Low Rank เมื่อฟื้นจากการแกล้งตาย

Hypnoc
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Hypnoc Beak X1 (90%)
Sleep Sac X2 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Hypnoc Claw+ (40%)
Hypnoc Feather (32%)
Sleep Sac (24%)
Hypnoc Gizzard Stone (4%)

จากการจับ:
Rainbow Down X1 (36%)
Hypnoc Feather X2 (28%)
Sleep Sac X2 (24%)
Sleepyfish X2 (6%)

ดรอปลงพื้น:
Hypnoc Feather (32%)
Wyvern Sobs (30%)
Wyvern Tears (30%)
Hypnoc Gizzard Stone (8%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Hypnoc Fanged Beak X1 (85%)
Hypnoc Beak X1 (10%)
Sleep Sac X2 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Hypnoc Strong Claw (30%)
Hypnoc Feather+ (28%)
Hypnoc Feather (12%)
Hypnoc Claw+ (10%)
Hypnoc Gizzard Stone (8%)
Sleep Sac (8%)
Hypnoc Gizzard Stone+ (4%)

จากการจับ:
Hypnoc Feather+ X1 (28%)
Rainbow Down X1 (25%)
Hypnoc Strong Claw X1 (15%)
Hypnoc Gizzard Stone X1 (12%)
Sleep Sac X2 (10%)
Hypnoc Gizzard Stone+ X1 (6%)
Hypnoc Feather X2 (4%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (40%)
Hypnoc Feather+ (32%)
Wyvern Tears (20%)
Hypnoc Gizzard Stone+ (8%)
-ดรอปไอเท็มเมื่อทำให้มันหลับ

2.ตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Bullfango
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Bullfango Hide (59%)
Raw Meat (26%)
Bone (10%)
Bullfango Head (5%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Raw Meat (30%)
Bullfango Pelt (30%)
Bullfango Head (15%)
Bone (15%)
Brute Bone (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Raw Meat (25%)
Bullfango Pelt+ (30%)
Bullfango Head (20%)
Giant Bone (15%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
ไม่มี

Bulldrome
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Bulldrome Hide (50%)
Brute Bone (30%)
Bulldrome Tusk (15%)
Fango Head (5%)

จากการจับ:
Bulldrome Hide X1 (60%)
Brute Bone X2 (25%)
Fango Head X1 (10%)
Bulldrome Tusk X1 (5%)
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Bulldrome Hide+ (30%)
Giant Bone (25%)
Bulldrome Hide (20%)
Bulldrome Tusk (20%)
Bullfango Head (5%)

จากการจับ:
Bulldrome Hide X1 (40%)
Bulldrome Hide+ X1 (20%)
Brute Bone X3 (20%)
Giant Bone X2 (15%)
Bulldrome Tusk X1 (5%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Bulldrome Hide+ (30%)
Giant Bone (25%)
Bulldrome Hide (20%)
Bulldrome Tusk (20%)
Bullfango Head (5%)

จากการจับ:
Bulldrome Hide X1 (40%)
Bulldrome Hide+ X1 (20%)
Brute Bone X3 (20%)
Giant Bone X2 (15%)
Bulldrome Tusk X1 (5%)
ไม่มี

Conga
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Conga Pelt (50%)
Sharp Claw (28%)
Brute Bone (22%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Conga Pelt+ (50%)
Sharp Claw (23%)
Brute Bone (22%)
Conga Pelt (5%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Conga Pelt+ (43%)
Razor Claw (45%)
Stout Bone (7%)
Conga Pelt (5%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
ไม่มี

Congalala
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Congalala Pelt X1 (60%)
Vibrant Pelt X1 (40%)
กรงเล็บ-
Congalala Claw X1 (92%)
Sharp Claw X2 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Congalala Pelt (63%)
Congalala Fang (29%)
Giant Bone (8%)

จากการจับ:
Congalala Pelt X1 (40%)
Congalala Fang X1 (40%)
Brute Bone X4 (20%)

ดรอปลงพื้น:
กระดูก-
Territorial Dung (75%)
Small Monster Bone (15%)
Brute Bone (10%)
เห็ด-
Territorial Dung (75%)
Blue Mushroom (20%)
Exciteshroom (5%)
แร่-
Territorial Dung (60%)
Machilite Ore (39%)
Lightcrystal (1%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Congalala Pelt+ X1 (50%)
Vibrant Pelt X1 (50%)
กรงเล็บ-
Congalala Claw X1 (50%)
Congalala Claw+ X1 (50%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Congalala Pelt+ (60%)
Congalala Fang (20%)
Stout Bone (15%)
Congalala Pelt (5%)

จากการจับ:
Congalala Pelt+ X1 (40%)
Congalala Fang X2 (35%)
Stout Bone X4 (25%)

ดรอปลงพื้น:
กระดูก-
Territorial Dung (35%)
Territorial Dung+ (35%)
Monster Bone+ (20%)
Hard Monster Bone (10%)
เห็ด-
Territorial Dung (35%)
Territorial Dung+ (35%)
Blue Mushroom (20%)
Nitroshroom (10%)
แร่-
Territorial Dung (35%)
Territorial Dung+ (35%)
Dragonite Ore (29%)
Novacrystal (1%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
&รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Congalala Pelt G X1 (60%)
Vibrant Pelt X1 (40%)
กรงเล็บ-
Congalala Claw G X1 (60%)
Congalala Claw+ X2 (20%)
Congalala Claw G X2 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Congalala Pelt G (50%)
Congalala Strong Fang (30%)
Colossal Bone (15%)
Congalala Pelt+ (5%)

จากการจับ:
Congalala Pelt G X1 (40%)
Congalala Strong Fang X2 (35%)
Colossal Bone X4 (25%)

ดรอปลงพื้น:
เห็ด-
Territorial Dung+ (48%)
Territorial Dung (22%)
Nitroshroom (20%)
Dragon Toadstool(10%)
แร่-
Territorial Dung+ (48%)
Territorial Dung (22%)
Union Ore (29%)
Pure Crystal (1%)
กระดูก-
Territorial Dung+ (48%)
Territorial Dung (22%)
Hard Monster Bone (20%)
Heavy Monster Bone (10%)
- เล็บ สามารถทำลายได้ทั้งสองข้าง
- เมื่อทำลายหาง ของที่มันม้วนหางถืออยู่จะตก แล่่ได้อีก

Green Congalala
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
กรงเล็บ-
Green Congalala Claw X1 (60%)
Green Congalala Pelt X1 (20%)
Green Congalala Claw X2 (20%)
หัว-
Green Congalala Pelt X1 (60%)
Vibrant Crown X1 (40%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Green Congalala Pelt (50%)
Congalala Strong Fang (30%)
Colossal Bone (15%)
Stout Bone (5%)

จากการจับ:
Green Congalala Pelt X1 (40%)
Congalala Strong Fang X2 (35%)
Colossal Bone X4 (25%)

ดรอปลงพื้น: Stagger the tail
เห็ด-
Territorial Dung+ (48%)
Territorial Dung (22%)
Nitroshroom (20%)
Dragon Toadstool(10%)
แร่-
Territorial Dung+ (48%)
Territorial Dung (22%)
Union Ore (29%)
Pure Crystal (1%)
กระดูก
Territorial Dung+ (48%)
Territorial Dung (22%)
Hard Monster Bone (20%)
Heavy Monster Bone (10%)
- เล็บ สามารถทำลายได้ทั้งสองข้าง
- เมื่อทำลายหาง ของที่มันม้วนหางถืออยู่จะตก แล่่ได้อีก

Blangonga
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขี้ยว-
Blangonga Fang X1 (100%)
หาง-
Blangonga Tail X1 (65%)
Blangonga Pelt X1 (35%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Blangonga Pelt (63%)
Blangonga Whiskers (21%)
Giant Bone (8%)
Blangonga Fang (8%)

จากการจับ:
Blangonga Whiskers X1 (40%)
Blangonga Pelt X1 (35%)
Giant Bone X2 (15%)
Blangonga Tail X1 (10%)

ดรอปลงพื้น:
Territorial Dung (75%)
Blangonga Pelt (20%)
Dung (5%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขี้ยว-
Blangonga Fang+ X1 (80%)
Blangonga Fang X1 (20%)
หาง-
Blangonga Tail X1 (65%)
Blangonga Pelt X1 (35%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Blangonga Pelt+ (60%)
Stout Bone (15%)
Blangonga Whiskers (10%)
Blangonga Fang (10%)
Blangonga Pelt (5%)

จากการจับ:
Blangonga Pelt+ X1 (40%)
Blangonga Whiskers X2 (30%)
Stout Bone X4 (25%)
Blangonga Tail X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Territorial Dung (38%)
Territorial Dung+ (37%)
Blangonga Pelt+ (20%)
Dung (5%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขี้ยว-
Blangonga Heavy Fang X1 (60%)
Blangonga Heavy Fang X2 (20%)
Blangonga Fang+ X2 (20%)
หาง-
Blangonga Tail G X1 (60%)
Blangonga Pelt G X1 (30%)
Blangonga Tail X1 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Blangonga Pelt G (60%)
Colossal Bone (15%)
Blangonga Hard Whisker (10%)
Blangonga Heavy Fang (10%)
Blangonga Pelt+ (5%)

จากการจับ:
Blangonga Pelt G X1 (40%)
Blangonga Hard Whisker X2 (30%)
Colossal Bone X4 (25%)
Blangonga Tail G X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Territorial Dung+ (50%)
Territorial Dung (25%)
Brown Blangonga Pelt (20%)
Dung (5%)
- หักเขี้ยว ใช้ธาตุไฟ
- ของจะดรอปเมื่อมันกินเนื้อจนอิ่มโดยไม่เห็นผู้เล่น

Brown Blangonga
Low Rank Hi Rank
ไม่มี ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขี้ยว-
Brown Blangonga Fang X1 (60%)
Brown Blangonga Fang X2 (20%)
Blangonga Hard Whisker X1 (20%)
หาง-
Brown Blangonga Tail X1 (65%)
Brown Blangonga Pelt X1 (35%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Brown Blangonga Pelt (60%)
Blangonga Hard Whisker (15%)
Colossal Bone (15%)
Brown Blangonga Fang (10%)

จากการจับ:
Brown Blangonga Pelt X1 (40%)
Brown Blangonga Fang X2 (30%)
Colossal Bone X1 (25%)
Brown Blangonga Tail X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Territorial Dung+ (50%)
Territorial Dung (25%)
Brown Blangonga Pelt (20%)
Dung (5%)
- หักเขี้ยว ใช้ธาตุน้ำแข็ง
- ของจะดรอปเมื่อมันกินเนื้อจนอิ่มโดยไม่เห็นผู้เล่น

Rajang
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Rajang Horn X1 (100%)
หาง-
Rajang Tail X1 (91%)
Golden Pelt X1 (9%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Rajang Fang (46%)
Rajang Pelt (27%)
Rajang Claw (21%)
Golden Pelt(6%)

จากการจับ:
Rajang Pelt X1 (44%)
Rajang Fang X1 (28%)
Rajang Claw X1 (16%)
Golden Pelt X1 (12%)

ดรอปลงพื้น: ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Rajang Hard Horn X1 (60%)
Rajang Horn X1 (40%)
หาง-ก
Rajang Tail X1 (82%)
Gold Rajang Pelt X1 (10%)
Shining Rajang Pelt X1 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Black Rajang Thick Pelt (28%)
Rajang Heavy Fang (24%)
Black Rajang Pelt (20%)
Rajang Strong Claw (15%)
Rajang Fang (10%)
Shining Rajang Pelt (3%)

จากการจับ:
Black Rajang Thick Pelt X1 (36%)
Black Rajang Pelt X2 (18%)
Rajang Heavy Fang X1 (17%)
Rajang Strong Claw X1 (12%)
Rajang Claw X2 (10%)
Gold Rajang Pelt X1 (5%)
Shining Rajang Pelt X1 (2%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
- ทำลายเขาได้สองครั้ง
- หาง ตัดขาดได้ด้วยธาตุน้ำแข็ง
- เมื่อทำลายหาง ราชันจะไม่สามารถแปลงร่างได้อีก

Rajang(สีทอง)
Low Rank Hi Rank
ไม่มี ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Rajang Hard Horn X1 (90%)
Rajang Horn X2 (10%)
หาง-
ไม่มีไอเท็มอะไรแล่ได้

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Rajang Heavy Fang (42%)
Rajang Strong Claw (20%)
Black Rajang Thick Pelt (18%)
Shining Rajang Pelt (10%)
Gold Rajang Pelt (10%)

จากการจับ:
Black Rajang Thick Pelt X1 (34%)
Rajang Heavy Fang X1 (24%)
Rajang Strong Claw (16%)
Shining Rajang Pelt X1 (12%)
Gold Rajang Pelt X1 (10%)
Gold Rajang Pelt X2 (4%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
- เมื่อทำลายหาง จะแปลงร่างไม่ได้ และใช้ได้แต่ธาตุน้ำแข็งในการทำลาย
- เขา้หักได้สองครั้ง
- ราจังสีทอง คือราจังที่เริ่มแรกเป็นสีทอง แล้วแปลงร่างเป็นสีทองอีกขั้นหนึ่ง มีไฟฟ้าล้อมรอบ อย่างแรง

3.ตระกูลสัตว์มีกระดอง

Small Hermitaur
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Small Hermitaur Shell (40%)
Carapaceon Brains (34%)
Sharp Claw (26%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Carapaceon Brains (42%)
Small Hermitaur Shell (20%)
Hermitaur Shell (18%)
Black Pearl (10%)
Carapaceon Brains+ (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ

ลำตัว-
Carapaceon Brains (24%)
Razor Claw (40%)
Hermitaur Shell (10%)
Black Pearl (5%)
Black Pearl+ (1%)
Carapaceon Brains+ (20%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี

ไม่มี

Daimyo Hermitaur
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
กระดอง-
Blood Red Horn X1 (50%)
Hermitaur Shell X1 (25%)
Giant Bone X1 (20%)
Wyvern Skull Shell X1 (5%)
ก้าม-
Hermitaur Claw X1 (100%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Hermitaur Shell (60%)
Large Monster Bone (19%)
Hermitaur Claw (10%)
Black Pearl (10%)
Carapaceon Brains (1%)

จากการจับ:
Hermitaur Claw X1 (45%)
Hermitaur Shell X1 (35%)
Black Pearl X2 (20%)

ดรอปลงพื้น:
Crab Pearl (75%)
Black Pearl (25%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
กระดอง-
Blood Red Horn X1 (50%)
Hermitaur Carapace X1 (25%)
Hard Monster Bone X1 (15%)
Wyvern Skull Shell X1 (5%)
Monoblos Heart X1 (5%)
ก้าม-
Hermitaur Claw X1 (78%)
Hermitaur Carapace X1 (22%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Hermitaur Carapace (55%)
Monster Bone+ (19%)
Hermitaur Claw+ (10%)
Black Pearl (10%)
Hermitaur Shell (5%)
Carapaceon Brains+ (1%)

จากการจับ:
Hermitaur Claw+ X1 (45%)
Hermitaur Carapace X1 (35%)
Black Pearl X2 (20%)

ดรอปลงพื้น:
Crab Pearl (38%)
Crab Pearl+ (37%)
Black Pearl (25%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ก้าม-
Hermitaur Claw G X1 (50%)
Hermitaur Claw G X2 (20%)
Hermitaur Claw+ X2 (15%)
Hermitaur Heavy Carapace X1 (15%)
กระดอง-
Hermitaur Heavy Carapace X1 (35%)
Blood Red Horn X1 (33%)
Heavy Monster Bone X1 (20%)
Monoblos Heart X1 (7%)
Wyvern Skull Shell X1 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Hermitaur Heavy Carapace (51%)
Hard Monster Bone (19%)
Hermitaur Claw G (10%)
Black Pearl+ (10%)
Hermitaur Carapace (5%)
Carapaceon Brains+ (5%)

จากการจับ:
Hermitaur Claw G X1 (45%)
Hermitaur Heavy Carapace X1 (30%)
Black Pearl+ X1 (15%)
Hermitaur Carapace X1 (10%)

ดรอปลงพื้น:
Crab Pearl+ (50%)
Crab Pearl (25%)
Black Pearl+ (15%)
Black Pearl (10%)

- ก้ามต้องทำลายสองครั้ง
- กระดองต้องใช้ดาเมจแบบกระแทก ทำลายได้สองครั้ง
- จะจับได้เมื่อเห็นมันพ่นฟองโฟมออกมาจากปาก
- จะดรอปของเมื่อมันกินอาหารโดนไม่เจอนักล่า


Purple Daimyo Hermitaur
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ก้าม-
Purple Hermitaur Claw X1 (58%)
Purple Hermitaur Claw X2 (20%)
Purple Hermitaur Shell X1 (22%)
กระดอง-
Purple Hermitaur Shell X1 (35%)
Heavy Monster Bone X1 (20%)
Wyvern Skull Shell X1 (15%)
Majestic Horn X1 (30%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Purple Hermitaur Shell (51%)
Hard Monster Bone (22%)
Black Pearl+ (12%)
Purple Hermitaur Claw (10%)
Carapaceon Brains+ (5%)

จากการจับ:
Purple Hermitaur Claw X1 (45%)
Purple Hermitaur Shell X1 (35%)
Black Pearl+ X1 (20%)

ดรอปลงพื้น:
Crab Pearl+ (50%)
Crab Pearl (25%)
Black Pearl+ (15%)
Black Pearl (10%)

- ก้ามต้องทำลายสองครั้ง
- กระดองต้องใช้ดาเมจแบบกระแทก ทำลายได้สองครั้ง
- จะจับได้เมื่อเห็นมันพ่นฟองโฟมออกมาจากปาก
- จะดรอปของเมื่อมันกินอาหารโดนไม่เจอนักล่า


Small Ceanataur
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Small Ceanataur Shell (42%)
Sharp Claw (25%)
Carapaceon Brains (25%)
Brute Bone (8%)
ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Small Ceanataur Shell (35%)
Ceanataur Shell (25%)
Carapaceon Brains (20%)
Brute Bone (10%)
Carapaceon Brains+ (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ

แล่หลังล่า
ลำตัว-
Stout Bone (10%)
Ceanataur Shell (10%)
Razor Claw (45%)
Black Pearl+ (1%)
Carapaceon Brains (14%)
Carapaceon Brains+ (20%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี

ไม่มี

Shogun Ceanataur
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
กระดองสามแบบ
กระโหลกกราวิออส-
Gravios Skull Shell X1 (70%)
Ceanataur Shell X1 (22%)
Wyvern Skull Shell X1 (8%)
กระดองปกติ-
Ceanataur Shell X1 (50%)
Wyvern Skull Shell X1 (50%)
กระดองขาว-
Wyvern Skull Shell X1 (97%)
Ceanataur Shell X1 (3%)
ก้าม-
Ceanataur Claw X1 (82%)
Ceanataur Pincer X1 (18%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Ceanataur Shell (60%)
Ceanataur Leg (28%)
Black Pearl (10%)
Ceanataur Pincer (2%)

จากการจับ:
Ceanataur Leg X1 (46%)
Ceanataur Shell X2 (30%)
Ceanataur Pincer X1 (24%)

ดรอปลงพื้น:
Crab Pearl (75%)
Black Pearl (25%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
กระดองสามแบบ
กระโหลกกราวิออส-
Gravios Skull Shell X1 (70%)
Ceanataur Carapace X1 (22%)
Wyvern Skull Shell X1 (8%)
กระดองปกติ-
Ceanataur Carapace X1 (70%)
Wyvern Skull Shell X1 (30%)
กระดองขาว-
Wyvern Skull Shell X1 (63%)
Ceanataur Carapace X1 (37%)
ก้าม-
Ceanataur Claw+ X1 (70%)
Ceanataur Pincer X1 (20%)
Ceanataur Claw X1 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Ceanataur Carapace (50%)
Ceanataur Leg (15%)
Ceanataur Pincer (15%)
Black Pearl (10%)
Ceanataur Shell (5%)
Ceanataur Claw+ (5%)

จากการจับ:
Ceanataur Carapace X2 (60%)
Ceanataur Leg X1 (22%)
Ceanataur Pincer X1 (18%)

ดรอปลงพื้น:
Crab Pearl (38%)
Crab Pearl+ (37%)
Black Pearl (25%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
กรงเล็บ-
Ceanataur Claw G X1 (55%)
Ceanataur Pincer X2 (20%)
Ceanataur Claw G X2 (15%)
Ceanataur Claw+ X2 (10%)
กระดองสามแบบ
กระโหลกกราวิออส-
Gravios Skull Shell X1 (70%)
Ceanataur Heavy Carapace X1 (22%)
Wyvern Skull Shell X1 (8%)
กระดองปกติ-
Ceanataur Heavy Carapace X1 (70%)
Wyvern Skull Shell X1 (30%)
กระดองขาว-
Wyvern Skull Shell X1 (63%)
Ceanataur Heavy Carapace X1 (37%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Ceanataur Heavy Carapace (50%)
Ceanataur Heavy Leg (25%)
Black Pearl+ (10%)
Ceanataur Claw G (5%)
Ceanataur Pincer (5%)
Ceanataur Carapace (5%)

จากการจับ:
Ceanataur Heavy Carapace X2 (60%)
Ceanataur Heavy Leg X1 (30%)
Ceanataur Pincer X1 (10%)

ดรอปลงพื้น:
Crab Pearl+ (50%)
Crab Pearl (25%)
Black Pearl+ (15%)
Black Pearl (10%
- มีกระดองให้ืทำลายได้ 3 ที
- มันจะเปลี่ยนกระดองเมื่ออันเก่าแตก
- ต้องทำลายก้ามสองครั้งเพื่อรับของ
- จับได้เมื่อมันมีน้ำลายฟองฟูมปาก
- ของดรอปเมื่อมันหนีไปเปลี่ยนกระดอง

Red Shogun Ceanataur
Low Rank Hi Rank
ไม่มี ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ก้าม-
Red Ceanataur Claw X1 (65%)
Red Ceanataur Claw X2 (15%)
Ceanataur Pincer X2 (20%)
กระดอง
Black Gravios Skull Shell X1 (70%)
Red Ceanataur Shell X1 (22%)
Wyvern Skull Shell X1 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Red Ceanataur Shell (50%)
Ceanataur Heavy Leg (25%)
Ceanataur Pincer (10%)
Black Pearl+ (10%)
Red Ceanataur Claw (5%)

จากการจับ:
Red Ceanataur Shell X2 (60%)
Ceanataur Heavy Leg X1 (30%)
Ceanataur Pincer X1 (10%)

ดรอปลงพื้น:
Crab Pearl+ (50%)
Crab Pearl (25%)
Black Pearl+ (15%)
Black Pearl (10%)
- มีกระดองให้ืทำลายได้ 2 ที/ให้ของแบบเดียวกัน
- มันจะเปลี่ยนกระดองเมื่ออันเก่าแตก
- ต้องทำลายก้ามสองครั้งเพื่อรับของ
- จับได้เมื่อมันมีน้ำลายฟองฟูมปาก
- ของดรอปเมื่อมันหนีไปเปลี่ยนกระดอง

Shen Gaoren
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
กระดอง-
Elder Dragon Bone X2 (50%)
Lao-Shan Shell X1 (35%)
Lao-Shan Horn X1 (15%)
ขา-
Gaoren Claw+ X1 (93%)
Gaoren Pincer X1 (7%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X5]
Gaoren Shell (52%)
Gaoren Pincer (31%)
Gaoren Spine (17%)
ด้านบนของกระดอง-[X3]
Elder Dragon Bone (50%)
Lao-Shan Scale (35%)
Lao Shen Shell (15%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น: ไม่มี
รางวัลจากการทำลายส่วน:
กระดอง-
Elder Dragon Bone X2 (50%)
Lao-Shan Carapace X1 (26%)
Lao-Shan Horn X1 (24%)
ขา-
Gaoren Claw+ X1 (93%)
Gaoren Pincer X1 (7%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X5]
Gaoren Carapace (52%)
Gaoren Pincer (31%)
Gaoren Shell (17%)
ด้านบนของกระดอง-[X3]
Elder Dragon Bone (50%)
Lao-Shan Scale+ (35%)
Lao-Shan Carapace (15%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น: ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ขา-
Gaoren Strong Claw X1 (83%)
Gaoren Strong Claw X2 (10%)
Gaoren Claw X2 (7%)
กระดอง-
Ancient Dragon Bone X2 (45%)
Lao-Shan Heavy Carapace X1 (35%)
Lao-Shan Thick Scale X1 (15%)
Gaoren Divine Plate X1 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X5]
Gaoren Heavy Carapace (45%)
Gaoren Heavy Spine (30%)
Gaoren Carapace (10%)
Gaoren Pincer (10%)
Gaoren Divine Plate (5%)
ด้านบนของกระดอง[X3]
Lao-Shan Thick Scale (40%)
Ancient Dragon Bone (40%)
Lao-Shan Heavy Carapace (20%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
- ขาของมัน จะสะดุ้งแดงสองรอบในแต่ละขา ต้องทำให้แดงหมดทั้ง 4 ข้าง
- กระดอง สามารถทำลายได้สองครั้ง
- ด้านบนของกระดอง แล่ได้โดยการโดดไปบนตัวมันเฉพาะเควสในแมป Fortress

4.ตระกูลมังกรบินไวเวิร์น

Remobra
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Remobra Skin (56%)
Striped Skin (40%)
Remobra Skull (4%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Remobra Skin (50%)
Remobra Skin+ (22%)
Striped Skin (18%)
Remobra Skull (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Remobra Skin+ (10%)
Remobra Skin G (50%)
Striped Skin (20%)
Remobra Skull (20%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
 

Rathian
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Rathian Shell X1 (71%)
Rathian Scale X1 (25%)
Rathian Plate X1 (4%)
กรงเล็บ-
Fire Wyvern Claw X1 (75%)
Wyvern Claw X4 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Rathian Scale (49%)
Rathian Shell (30%)
Fire Wyvern Fluid (10%)
Flame Sac (8%)
Rathian Spike (2%)
Fire Wyvern Marrow (1%)
หาง-[X1]
Rathian Scale (59%)
Rathian Shell (22%)
Rathian Spike (8%)
Monster Bone+ (6%)
Rathian Plate (3%)
Fire Wyvern Marrow (2%)

จากการจับ:
Rathian Scale X2 (52%)
Rathian Shell X1 (36%)
Fire Wyvern Marrow X1 (10%)
Rathian Plate X1 (2%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (74%)
Rathian Scale (25%)
Rathian Plate (1%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Rathian Scale+ X1 (65%)
Rathian Carapace X1 (31%)
Rathian Ruby X1 (4%)
กรงเล็บ- Fire Wyvern Claw X2 (75%)
Wyvern Claw X5 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Rathian Scale+ (45%)
Rathian Carapace (26%)
Inferno Sac (15%)
Rathian Spike (8%)
Fire Wyvern BrainStem (4%)
Rathian Spike+ (2%)
หาง-[X1]
Rathian Scale+ (48%)
Rathian Carapace (26%)
Rathian Plate (12%)
Rathian Spike+ (8%)
Fire Wyvern BrainStem (4%)
Rathian Ruby (2%)

จากการจับ:
Rathian Carapace X1 (58%)
Rathian Scale+ X2 (30%)
Rathian Plate X1 (6%)
Fire Wyvern BrainStem X1 (3%)
Rathian Ruby X1 (3%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (38%)
Wyvern Tears (37%)
Rathian Scale+ (23%)
Rathian Ruby (2%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Rathian Thick Scale X1 (60%)
Rathian Heavy Carapace X1 (30%)
Rathian Ruby X1 (6%)
Rathian Divine Plate X1 (4%)
ปีก- ,
Fire Wyvern Hard Claw X2 (80%)
Wyvern Claw X5 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Rathian Thick Scale (45%)
Rathian Heavy Carapace (26%)
Blaze Sac (15%)
Rathian Spike+ (8%)
Fire Wyvern Brainstem (4%)
Rathian Spike G (2%)
หาง-[X1]
Rathian Thick Scale (48%)
Rathian Heavy Carapace (32%)
Rathian Spike G (8%)
Rathian Ruby (6%)
Fire Wyvern Brainstem (4%)
Rathian Divine Plate (2%)

จากการจับ:
Rathian Heavy Carapace X1 (58%)
Rathian Thick Scale X1 (30%)
Rathian Ruby X1 (6%)
Fire Wyvern Brainstem X1 (3%)
Rathian Divine Plate X1 (3%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (50%)
Wyvern Tears (25%)
Rathian Thick Scale (23%)
Rathian Divine Plate (2%)
- จับได้เมื่อราเที่ยนมี Hp น้อยกว่า 20%
- ของจะดรอปเมื่อมันตื่นจากการหลับ หรือติดกับดักทั้งสองแบบ
- ปีกต้องหักทั้งสองข้างจึงจะได้ของรางวัล

Pink Rathian
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Pink Rathian Shell X1 (73%)
Pink Rathian Scale X1 (25%)
Rathian Plate X1 (2%)
กรงเล็บ-
Fire Wyvern Claw X1 (75%)
Wyvern Claw X4 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Pink Rathian Scale (49%)
Pink Rathian Shell (30%)
Fire Wyvern Fluid (10%)
Flame Sac (6%)
Fire Wyvern Marrow (3%)
Rathian Spike (2%)
หาง-[X1]
Pink Rathian Scale (56%)
Pink Rathian Shell (22%)
Rathian Spike (8%)
Fire Wyvern Marrow (7%)
Monster Bone+ (6%)
Rathian Plate (1%)

จากการจับ:
Pink Rathian Scale X2 (50%)
Pink Rathian Shell X1 (36%)
Fire Wyvern Marrow X1 (10%)
Rathian Plate X1 (4%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (74%)
Pink Rathian Scale (25%)
Rathian Plate (1%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Pink Rathian Scale+ X1 (66%)
Pink Rathian Carapace X1 (32%)
Rathian Ruby X1 (2%)
กรงเล็บ-
Fire Wyvern Claw X2 (75%)
Wyvern Claw X5 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Pink Rathian Scale+ (45%)
Pink Rathian Carapace (26%)
Inferno Sac (11%)
Rathian Spike (8%)
Fire Wyvern BrainStem (8%)
Rathian Spike+ (2%)
หาง-[X1]
Pink Rathian Scale+ (42%)
Pink Rathian Carapace (28%)
Rathian Spike+ (12%)
Fire Wyvern BrainStem (10%)
Rathian Plate (7%)
Rathian Ruby (1%)

จากการจับ:
Pink Rathian Carapace X1 (52%)
Pink Rathian Scale+ X2 (24%)
Fire Wyvern Marrow X2 (15%)
Rathian Spike+ X1 (8%)
Rathian Ruby X1 (1%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (37%)
Wyvern Sobs (37%)
Pink Rathian Scale+ (25%)
Rathian Ruby (1%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Pink Rathian Thick Scale X1 (52%)
Pink Rathian Thick Scale X2 (24%)
Fire Wyvern Brainstem X1 (18%)
Rathian Spike G X1 (8%)
Rathian Divine Plate X1 (1%)
ปีก- ,
Fire Wyvern Hard Claw X2 (80%)
Wyvern Claw X5 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Pink Rathian Thick Scale (45%)
Pink Rathian Heavy Carapace (26%)
Blaze Sac (11%)
Rathian Spike+ (8%)
Fire Wyvern Brainstem (8%)
Rathian Spike G (2%)
หาง-[X1]
Pink Rathian Thick Scale (42%)
Pink Rathian Heavy Carapace (32%)
Rathian Spike G (12%)
Fire Wyvern Brainstem (7%)
Rathian Ruby (6%)
Rathian Divine Plate (1%)

จากการจับ:
Pink Rathian Heavy Carapace X1 (52%)
Pink Rathian Thick Scale X2 (24%)
Fire Wyvern Brainstem X1 (15%)
Rathian Spike G X1 (8%)
Rathian Divine Plate X1 (1%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (49%)
Wyvern Tears (25%)
Pink Rathian Thick Scale (25%)
Rathian Divine Plate (1%)
- จับได้เมื่อราเที่ยนมี Hp น้อยกว่า 20%
- ของจะดรอปเมื่อมันตื่นจากการหลับ หรือติดกับดักทั้งสองแบบ
- ปีกต้องหักทั้งสองข้างจึงจะได้ของรางวัล

Gold Rathian
Low Rank Hi Rank
ไม่มี รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Gold Rathian Carapace X1 (61%)
Gold Rathian Scale+ X1 (35%)
Rathian Ruby X1 (4%)
กรงเล็บ-
Fire Wyvern Claw X2 (75%)
Wyvern Claw X5 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Gold Rathian Scale+ (43%)
Gold Rathian Carapace (30%)
Rathian Spike (10%)
Rathian Spike+ (10%)
Inferno Sac (5%)
Fire Wyvern BrainStem (3%)
หาง-[X1]
Gold Rathian Scale+ (45%)
Gold Rathian Carapace (30%)
Rathian Spike+ (10%)
Rathian Plate (10%)
Rathian Ruby (5%)

จากการจับ:
Gold Rathian Carapace X1 (48%)
Gold Rathian Scale+ X2 (30%)
Fire Wyvern Marrow X3 (8%)
Fire Wyvern BrainStem X2 (7%)
Rathian Ruby X1 (7%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (36%)
Wyvern Sobs (35%)
Gold Rathian Scale (25%)
Rathian Ruby (4%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Gold Rathian Thick Scale X1 (60%)
Gold Rathian Heavy Carapace X1 (30%)
Rathian Ruby X1 (6%)
Rathian Divine Plate X1 (4%)
ปีก-
Fire Wyvern Hard Claw X2 (80%)
Wyvern Claw X5 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Gold Rathian Thick Scale (44%)
Gold Rathian Heavy Carapace (26%)
Blaze Sac (13%)
Rathian Spike+ (8%)
Gold Rathian Spike (5%)
Fire Wyvern Brainstem (4%)
หาง-[X1]
Gold Rathian Thick Scale (48%)
Gold Rathian Heavy Carapace (32%)
Gold Rathian Spike (8%)
Rathian Ruby (6%)
Fire Wyvern Brainstem (4%)
Rathian Divine Plate (2%)

จากการจับ:
Gold Rathian Heavy Carapace X1 (58%)
Gold Rathian Thick Scale X2 (30%)
Rathian Ruby X1 (6%)
Fire Wyvern Brainstem X2 (3%)
Rathian Divine Plate X1 (3%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (50%)
Wyvern Tears (25%)
Gold Rathian Thick Scale (23%)
Rathian Divine Plate (2%)
- ปีกต้องหักทั้งสองข้างจึงจะได้รางวัล
- จับได้ที่ราเที่ยน Hp น้อยกว่า 12% ใน Hi-Rank และ 10% ใน G-Rank
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันตื่นจากการหลับ หรือโดนแฟลชบอมจนร่วงขณะบิน

Rathalos
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Rathalos Scale X1 (65%)
Rathalos Shell X1 (31%)
Rathalos Plate X1 (4%)
กรงเล็บ-
Fire Wyvern Claw X1 (83%)
Wyvern Claw X4 (17%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Rathalos Scale (30%)
Rathalos Shell (24%)
Rathalos Webbing (24%)
Fire Wyvern Fluid (10%)
Flame Sac (8%)
Fire Wyvern Marrow (4%)
หาง-[X1]
Rathalos Tail (38%)
Rathalos Scale (35%)
Rathalos Shell (22%)
Rathalos Plate (3%)
Fire Wyvern Marrow (2%)

จากการจับ:
Rathalos Shell X1 (52%)
Rathalos Webbing X1 (33%)
Rathalos Wing X1 (8%)
Rathalos Tail X1 (5%)
Rathalos Plate X1 (2%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (74%)
Rathalos Scale (21%)
Rathalos Plate (5%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Rathalos Scale+ X1 (65%)
Rathalos Carapace X1 (31%)
Rathalos Ruby X1 (4%)
กรงเล็บ-
Fire Wyvern Claw X2 (80%)
Wyvern Claw X5 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Rathalos Scale+ (38%)
Rathalos Carapace (24%)
Inferno Sac (15%)
Rathalos Webbing (14%)
Rathalos Wing (5%)
Fire Wyvern BrainStem (4%)
หาง-[X1]
Rathalos Scale+ (35%)
Rathalos Tail (25%)
Rathalos Carapace (22%)
Rathalos Plate (12%)
Fire Wyvern BrainStem (4%)
Rathalos Ruby (2%)

จากการจับ:
Rathalos Carapace X1 (60%)
Rathalos Scale+ X2 (24%)
Rathalos Wing X2 (8%)
Rathalos Plate X1 (6%)
Rathalos Ruby X1 (2%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (37%)
Wyvern Sobs (37%)
Rathalos Scale+ (21%)
Rathalos Ruby (5%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ

รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Rathalos Thick Scale X1 (60%)
Rathalos Heavy Carapace X1 (30%)
Rathalos Ruby X1 (6%)
Rathalos Divine Plate X1 (4%)
ปีก-
Fire Wyvern Hard Claw X2 (80%)
Wyvern Claw X5 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Rathalos Thick Scale (37%)
Rathalos Heavy Carapace (24%)
Rathalos Strong Wing (20%)
Blaze Sac (15%)
Rathalos Wing (5%)
Fire Wyvern Brainstem (4%)
หาง-[X1]
Rathalos Hard Tail (38%)
Rathalos Thick Scale (30%)
Rathalos Heavy Carapace (20%)
Rathalos Ruby (6%)
Fire Wyvern Brainstem (4%)
Rathalos Divine Plate (2%)

จากการจับ:
Rathalos Heavy Carapace X1 (60%)
Rathalos Thick Scale X2 (24%)
Rathalos Strong Wing X2 (8%)
Rathalos Ruby X1 (6%)
Rathalos Divine Plate X1 (2%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (50%)
Wyvern Tears (24%)
Rathalos Thick Scale (24%)
Rathalos Divine Plate (2%)

- ปีกต้องหักทั้งสองข้างจึงจะได้รางวัล
- จับได้ที่ราทาลอส Hp น้อยกว่า 40%
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันตื่นจากการหลับ หรือโดนแฟลชบอมจนร่วงขณะบิน

Azure Rathalos
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Azure Rathalos Scale X1 (65%)
Azure Rathalos Shell X1 (34%)
Rathalos Plate X1 (1%)
กรงเล็บ-
Fire Wyvern Claw X1 (75%)
Wyvern Claw X4 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Azure Rathalos Scale (30%)
Azure Rathalos Shell (24%)
Rathalos Webbing (19%)
Fire Wyvern Fluid (10%)
Flame Sac (10%)
Fire Wyvern Marrow (7%)
หาง-[X1]
Azure Rathalos Tail (38%)
Azure Rathalos Scale (35%)
Azure Rathalos Shell (18%)
Fire Wyvern Marrow (8%)
Rathalos Plate (1%)

จากการจับ:
Azure Rathalos Shell X1 (52%)
Rathalos Webbing X1 (33%)
Azure Rathalos Wing X1 (9%)
Azure Rathalos Tail X1 (5%)
Rathalos Plate X1 (1%)
ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (74%)
Azure Rathalos Scale (21%)
Rathalos Plate (5%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Azure Rathalos Scale+ X1 (66%)
Azure Rathalos Carapace X1 (32%)
Rathalos Ruby X1 (2%)
กรงเล็บ-
Fire Wyvern Claw X2 (80%)
Wyvern Claw X5 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Azure Rathalos Scale+ (38%)
Azure Rathalos Carapace (24%)
Rathalos Webbing (14%)
Inferno Sac (11%)
Fire Wyvern BrainStem (8%)
Azure Rathalos Wing (5%)
หาง-[X1]
Azure Rathalos Scale+ (35%)
Azure Rathalos Tail (25%)
Azure Rathalos Carapace (22%)
Fire Wyvern BrainStem (10%)
Rathalos Plate (7%)
Rathalos Ruby (1%)

จากการจับ:
Azure Rathalos Carapace X1 (60%)
Azure Rathalos Scale X2 (24%)
Azure Rathalos Wing X2 (8%)
Fire Wyvern Marrow X2 (6%)
Rathalos Ruby X1 (2%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (37%)
Wyvern Sobs (37%)
Azure Rathalos Scale+ (21%)
Rathalos Ruby (5%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ

รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Azure Rathalos Thick Scale X1 (56%)
Azure Rathalos Heavy Carapace X1 (32%)
Rathalos Plate X1 (10%)
Rathalos Divine Plate X1 (2%)
ปีก-
Fire Wyvern Hard Claw X2 (80%)
Wyvern Claw X5 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Azure Rathalos Thick Scale (37%)
Azure Rathalos Heavy Carapace (24%)
Rathalos Strong Wing (20%)
Blaze Sac (11%)
Fire Wyvern Brainstem (8%)
Azure Rathalos Wing (5%)
หาง-[X1]
Azure Rathalos Hard Tail (38%)
Azure Rathalos Thick Scale (30%)
Azure Rathalos Heavy Carapace (20%)
Fire Wyvern Brainstem (7%)
Rathalos Ruby (4%)
Rathalos Divine Plate (1%)

จากการจับ:
Azure Rathalos Heavy Carapace X1 (60%)
Azure Rathalos Thick Scale X2 (24%)
Rathalos Strong Wing X2 (8%)
Rathalos Ruby X1 (6%)
Rathalos Divine Plate X1 (2%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (50%)
Wyvern Tears (24%)
Azure Rathalos Thick Scale (24%)
Rathalos Divine Plate (2%)

- ปีกต้องหักทั้งสองข้างจึงจะได้รางวัล
- จับได้ที่ราทาลอส Hp น้อยกว่า 40%
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันตื่นจากการหลับ หรือโดนแฟลชบอมจนร่วงขณะบิน

Sliver Rathalos
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Silver Rathalos Scale+ X1 (61%)
Silver Rathalos Carapace X1 (35%)
Rathalos Ruby X1 (4%)
กรงเล็บ-
Fire Wyvern Claw X2 (80%)
Wyvern Claw X5 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Silver Rathalos Scale+ (43%)
Silver Rathalos Carapace (29%)
Inferno Sac (10%)
Silver Rathalos Wing (10%)
Rathalos Webbing (5%)
Fire Wyvern BrainStem (3%)
หาง-[X1]
Silver Rathalos Tail (50%)
Silver Rathalos Scale+ (24%)
Silver Rathalos Carapace (11%)
Rathalos Plate (10%)
Rathalos Ruby (5%)

จากการจับ:
Silver Rathalos Carapace X1 (48%)
Silver Rathalos Scale+ X2 (30%)
Silver Rathalos Wing X1 (10%)
Rathalos Ruby X1 (7%)
Silver Rathalos Tail X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (36%)
Wyvern Sobs (35%)
Silver Rathalos Scale+ (25%)
Rathalos Ruby (4%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Silver Rathalos Thick Scale X1 (60%)
Silver Rathalos Heavy Carapace X1 (30%)
Rathalos Ruby X1 (6%)
Rathalos Divine Plate X1 (4%)
ปีก-
Fire Wyvern Hard Claw X2 (80%)
Wyvern Claw X5 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Silver Rathalos Thick Scale (37%)
Silver Rathalos Heavy Carapace (24%)
Rathalos Strong Wing (20%)
Blaze Sac (15%)
Silver Rathalos Wing (10%)
Fire Wyvern Brainstem (4%)
หาง-[X1]
Sliver Rathalos Hard Tail (38%)
Silver Rathalos Thick Scale (30%)
Silver Rathalos Heavy Carapace (20%)
Rathalos Ruby (6%)
Fire Wyvern Brainstem (4%)
Rathlos Divine Plate (2%)

จากการจับ:
Silver Rathalos Heavy Carapace X1 (60%)
Silver Rathalos Thick Scale X2 (24%)
Rathalos Strong Wing X2 (8%)
Rathalos Ruby X1 (6%)
Rathlos Divine Plate X1 (2%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (50%)
Wyvern Tears (24%)
Silver Rathalos Thick Scale (23%)
Rathlos Divine Plate (3%)
- ปีกต้องหักทั้งสองข้างจึงจะได้รางวัล
- จับได้ที่ราทาลอส Hp น้อยกว่า 20%
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันตื่นจากการหลับ หรือโดนแฟลชบอมจนร่วงขณะบิน

Khezu
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัวหรือหลัง-
Pale Extract X1 (92%)
Pale Bone X1 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Flabby Hide (50%)
Pale Extract (35%)
Electro Sac (15%)

จากการจับ:
Pale Extract X2 (40%)
Flabby Hide X1 (32%)
Electro Sac X2 (20%)
Pale Bone X1 (8%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (75%)
Pale Extract (20%)
Pale Bone (5%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัวหรือหลัง-
Pale Extract X1 (77%)
Pale Bone X1 (15%)
Pale Khezu Steak X1 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Khezu Hide (50%)
Pale Extract (27%)
Thunder Sac (15%)
Flabby Hide (4%)
Wyvern Stone (4%)

จากการจับ:
Pale Extract X2 (40%)
Khezu Hide X1 (32%)
Thunder Sac X2 (20%)
Pale Khezu Steak X1 (8%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (38%)
Wyvern Tears (37%)
Pale Extract (20%)
Pale Khezu Steak (5%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัวหรือหลัง-
Khezu Hide - Gloss X1 (50%)
Pale EXtract X1 (27%)
Khezu Steak X1 (15%)
Khezu Choice Steak X1 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Khezu Hide - Gloss (50%)
Lightning Sac (20%)
Thunder Sac (14%)
Wyvern Stone (8%)
Khezu Hide - Tan (4%)
Large Wyvern Stone (4%)

จากการจับ:
Khezu Hide-Gloss X1 (35%)
Thunder Sac X2 (25%)
Lightning Sac X2 (17%)
Khezu Steak X1 (15%)
Khezu Choice Steak X1 (8%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (50%)
Wyvern Tears (25%)
Khezu Steak (10%)
Pale EXtract (8%)
Khezu Choice Steak (7%)
- การทำลายชิ้นส่วนหัว/หลัง จะเกิดรอยบากแผลที่ตัวของเคซู
- จับได้เมื่อเคซูเลือดต่ำกว่า 10% เท่านั้น สังเกตได้จากที่มันหยุดนิ่งนาน
- ของจะดรอปเมื่อมันห้อยหัวหยดน้ำลายกรด

Red Khezu
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัวหรือหลัง-
Pale Extract X1 (92%)
Pale Bone X1 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Alluring Hide (50%)
Pale Extract (35%)
Electro Sac (15%)

จากการจับ:
Pale Extract X2 (40%)
Alluring Hide X1 (32%)
Electro Sac X2 (20%)
Pale Bone X1 (8%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (75%)
Pale Extract (20%)
Pale Bone (5%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัวหรือหลัง-
Pale Extract X1 (77%)
Pale Bone X1 (15%)
Pale Khezu Steak X1 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Alluring Webbing (50%)
Pale Extract (27%)
Thunder Sac (15%)
Alluring Hide (4%)
Wyvern Stone (4%)

จากการจับ:
Pale Extract X2 (40%)
Alluring Webbing X1 (32%)
Thunder Sac X2 (20%)
Pale Khezu Steak X1 (8%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (38%)
Wyvern Sobs (37%)
Pale Extract (20%)
Pale Khezu Steak (5%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัวหรือหลัง-
Alluring Wing X1 (50%)
Pale EXtract X1 (27%)
Khezu Steak X1 (15%)
Khezu Choice Steak (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Alluring Wing (50%)
Lightning Sac (20%)
Thunder Sac (14%)
Wyvern Stone (8%)
Alluring Webbing (4%)
Large Wyvern Stone (4%)

จากการจับ: HP below 10%
Alluring Wing X1 (35%)
Thunder Sac X2 (25%)
Lightning Sac X2 (17%)
Khezu Steak X1 (15%)
Khezu Choice Steak X1 (8%)

ดรอปลงพื้น: Drip acid from ceiling
Wyvern Sobs (50%)
Wyvern Tears (25%)
Khezu Steak (10%)
Pale EXtract (8%)
Khezu Choice Steak (7%)
- การทำลายชิ้นส่วนหัว/หลัง จะเกิดรอยบากแผลที่ตัวของเคซู
- จับได้เมื่อเคซูเลือดต่ำกว่า 10% เท่านั้น สังเกตได้จากที่มันหยุดนิ่งนาน
- ของจะดรอปเมื่อมันห้อยหัวหยดน้ำลายกรด

Basarios
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ท้อง-
Machalite Ore X1 (55%)
Poison Sac X1 (45%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Basarios Shell (37%)
Machalite Ore (34%)
Poison Sac (18%)
Large Monster Bone (8%)
Basarios Wing (3%)
หาง-[X1]
Machalite Ore (55%)
Basarios Shell (45%)

จากการจับ:
Machalite Ore X2 (59%)
Basarios Shell X1 (36%)
Basarios Wing X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (80%)
Machalite Ore (20%)

รางวัลจากการทำลายส่วน:
ท้อง-
Toxin sac X1 (45%)
Dragonite Ore X1 (30%)
Carbalite Ore X1 (25%)

แล่หลังล่า:
หาง-[X1]
Basarios Carapace (40%)
Carbalite Ore (40%)
Dragonite Ore (20%)

จากการจับ:
Carbalite Ore X1 (35%)
Basarios Carapace X1 (34%)
Dragonite Ore X1 (16%)
Basarios Wing X1 (10%)
Basarios Tear X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (40%)
Wyvern Sobs (40%)
Carbalite Ore (20%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ท้อง-
Venom Sac X1 (45%)
Union Ore X1 (30%)
Etherlite Ore X1 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Basarios Heavy Carapace (33%)
Etherlite Ore (25%)
Venom SBac (15%)
Heavy Monster Bone (12%)
Basarios Tears (7%)
Basarios Strong Wing (5%)
หาง-[X1]
Basarios Heavy Carapace (40%)
Etherlite Ore (40%)
Union Ore (20%)

จากการจับ:
Etherlite Ore X1 (35%)
Basarios Heavy Carapace X1 (34%)
Union Ore X1 (16%)
Basarios Tears X1 (10%)
Basarios Strong Wing X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (55%)
Wyvern Tears (25%)
Etherlite Ore (20%)
-ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันตื่นจากสภาพที่ปลอมเป็นหิน

Gravios
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ท้อง-
Gravios Shell X1 (90%)
Sleep Sac X2 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Gravios Shell (63%)
Sleep Sac (20%)
Flame Sac (12%)
Gravios Skull Shell (5%)
หาง-[X2]
Gravios Shell (73%)
Large Monster Bone (23%)
Fire Stone (4%)

จากการจับ:
Flame Sac X2 (41%)
Gravios Shell X1 (32%)
Sleep Sac X1 (21%)
Fire Stone X1 (6%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (94%)
Fire Stone (6%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ท้อง-
Gravios Carapace X1 (57%)
Gravios Shell X1 (33%)
Sleep Sac X2 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Gravios Carapace (50%)
Gravios Shell (18%)
Sleep Sac (10%)
Inferno Sac (10%)
Wyvern Stone (7%)
Gravios Skull Shell (5%)
หาง-[X2]
Gravios Carapace (66%)
Hard Monster Bone (20%)
Gravios Brainstem (12%)
Firecell Stone (2%)

จากการจับ:
Inferno Sac X1 (34%)
Gravios Carapace (32%)
Sleep Sac (20%)
Fire Stone (8%)
Firecell Stone (6%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (47%)
Wyvern Sobs (47%)
Flame Sac (6%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ท้อง-
Gravios Heavy Carapace X1 (57%)
Gravios Carapace X1 (18%)
Coma Sac X2 (15%)
Gravios Divine Plate (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Gravios Heavy Carapace (50%)
Coma Sac (17%)
Gravios Carapace (10%)
Blaze Sac (10%)
Large Wyvern Stone (7%)
Gravios Divine Plate (6%)
หาง-[X2]
Gravios Heavy Carapace (66%)
Heavy Monster Bone (20%)
Gravios Brainstem (12%)
Firecell Stone (2%)

จากการจับ:
Gravios Heavy Carapace X1 (40%)
Coma Sac X1 (30%)
Blaze Sac X1 (16%)
Firecell Stone X1 (14%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (60%)
Wyvern Tears (30%)
Firecell Stone (10%)
- ท้องสามารถทำลายได้ถึงสองครั้ง
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันตื่นด้วยการโจมตีจากดาเมจอย่างรุนแรง

Black Gravios
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ท้อง-
Black Gravios Shell X1 (90%)
Sleep Sac X2 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Black Gravios Shell (58%)
Sleep Sac (20%)
Flame Sac (12%)
Black Gravios Skull (10%)
หาง-[X2]
Black Gravios Shell (72%)
Large Monster Bone (25%)
Fire Stone (3%)

จากการจับ:
Flame Sac X3 (41%)
Black Gravios Shell X1 (32%)
Sleep Sac X1 (20%)
Fire Stone X1 (7%)
ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (94%)
Fire Stone (6%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ท้อง-
Black Gravios Carapace X1 (57%)
Black Gravios Shell X1 (35%)
Firecell Stone X1 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Black Gravios Carapace (50%)
Black Gravios Shell (13%)
Sleep Sac (10%)
Inferno Sac (10%)
Black Gravios Skull (10%)
Wyvern Stone (7%)
หาง-[X2]
Black Gravios Carapace (58%)
Hard Monster Bone (25%)
Inferno Sac (9%)
Gravios Brainstem (8%)

จากการจับ:
Inferno Sac X1 (34%)
Black Gravios Carapace X1 (32%)
Sleep Sac X1 (20%)
Fire Stone X1 (8%)
Firecell Stone X1 (6%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (47%)
Wyvern Sobs (47%)
Firecell Stone (6%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ท้อง-
Black Gravios Heavy Shell X1 (57%)
Black Gravios Carapace X1 (18%)
Coma Sac X2 (15%)
Black Gravios Divine Plate (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Black Gravios Heavy Shell (50%)
Coma Sac (17%)
Black Gravios Carapace (10%)
Blaze Sac (10%)
Large Wyvern Stone (7%)
Black Gravios Divine Plate (6%)
หาง-[X2]
Black Gravios Heavy Shell (66%)
Heavy Monster Bone (20%)
Gravios Brainstem (8%)
Firecell Stone (6%)

จากการจับ:
Black Gravios Heavy Shell X1 (40%)
Coma Sac X1 (30%)
Blaze Sac X1 (16%)
Firecell Stone X1 (14%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (60%)
Wyvern Tears (30%)
Firecell Stone (10%)
- ท้องสามารถทำลายได้ถึงสองครั้ง
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันตื่นด้วยการโจมตีจากดาเมจอย่างรุนแรง

Monoblos
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Blood Red Horn X1 (100%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Monoblos Shell (55%)
Monoblos Spine (23%)
Blos Fang (20%)
Monoblos Heart (2%)
หาง-[X2]
Monoblos Shell (80%)
Large Monster Bone (20%)

จากการจับ:
Monoblos Shell X1 (67%)
Monoblos Spine X1 (29%)
Monoblos Heart X1 (4%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (98%)
Monoblos Heart (2%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Majestic Red Horn X1 (60%)
Blood Red Horn X1 (40%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Monoblos Carapace (55%)
Monoblos Thoracic (20%)
Blos Fang (16%)
Wyvern Stone (5%)
Monoblos Heart (4%)
หาง-[X2]
Monoblos Carapace (70%)
Hard Monster Bone (20%)
Monoblos Shell (10%)

จากการจับ:
Monoblos Carapace X1 (65%)
Monoblos Thoracic X1 (29%)
Monoblos Heart X1 (6%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (48%)
Wyvern Tears (48%)
Monoblos Heart (4%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
ไม่มี
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันพุ่งชนจนเขาติดกำแพง
- จับได้เมื่อ Hp น้อยกว่า 40%

White Monoblos
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
White Monoblos Horn X1 (100%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
White Monoblos Shell (55%)
White Monoblos Spine (23%)
Blos Fang (20%)
Monoblos Heart (2%)
หาง-[X2]
White Monoblos Shell (80%)
Large Monster Bone (20%)

จากการจับ:
White Monoblos Shell X1 (67%)
White Monoblos Spine X1 (29%)
Monoblos Heart X1 (4%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (98%)
Monoblos Heart (2%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Majestic White Horn X1 (60%)
White Monoblos Horn X1 (40%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
White Monoblos Carapace (55%)
White Monoblos Thoracic (20%)
Blos Fang (16%)
Wyvern Stone (5%)
Monoblos Heart (4%)
หาง-[X2]
White Monoblos Carapace (70%)
Hard Monster Bone (20%)
White Monoblos Shell (10%)

จากการจับ:
White Monoblos Carapace X1 (65%)
White Monoblos Thoracic X1 (29%)
Monoblos Heart X1 (6%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (48%)
Wyvern Tears (48%)
Monoblos Heart (4%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
ไม่มี
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันพุ่งชนจนเขาติดกำแพง
- จับได้เมื่อ Hp น้อยกว่า 40%

Diablos
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Twisted Horn X1 (92%)
Majestic Horn X1 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Diablos Shell (63%)
Blos Fang (30%)
Diablos Spine (7%)
หาง-[X1]
Diablos Shell (60%)
Diablos Tail (40%)

จากการจับ:
Diablos Shell X1 (40%)
Blos Fang X3 (39%)
Diablos Spine X1 (11%)
Diablos Tail X1 (10%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (95%)
Diablos Spine (5%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Twisted Horn X1 (80%)
Majestic Horn X1 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Diablos Carapace (56%)
Blos Fang (22%)
Diablos Shell (10%)
Diablos Thoracic (7%)
Wyvern Stone (5%)
หาง-[X1]
Diablos Tail (64%)
Diablos Carapace (26%)
Diablos Shell (10%)

จากการจับ:
Diablos Carapace X1 (57%)
Blos Fang X3 (27%)
Diablos Thoracic X1 (11%)
Diablos Tail X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (48%)
Wyvern Tears (47%)
Diablos Thoracic (5%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ

รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Majestic Horn X1 (60%)
Glorious Horn X1 (40%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Diablos Heavy Carapace (63%)
Diablos Heavy Spine (17%)
Diablos Carapace (10%)
Blos Fang (5%)
Large Wyvern Stone (5%)
หาง-[X1]
Diablos Hard Tail (64%)
Diablos Heavy Carapace (26%)
Diablos Carapace (10%)

จากการจับ:
Diablos Heavy Carapace X1 (60%)
Diablos Heavy Spine X1 (15%)
Blos Fang X4 (15%)
Diablos Hard Tail (10%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (60%)
Wyvern Tears (35%)
Diablos Heavy Spine (5%)

- เขา สามารถทำลายได้สองครั้ง
- จับได้เมื่อ Hp ต่ำกว่า 40%(Low Rank), 24%(Hi Rank),
20%(G Rank)
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันพุ่งชนจนเขาติดกำแพง

Black Diablos
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Twisted Black Horn X1 (69%)
Twisted Horn X2 (16%)
Majestic Horn X1 (15%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Black Diablos Shell (63%)
Blos Fang (30%)
Black Diablos Spine (7%)
หาง-[X1]
Black Diablos Tail (60%)
Black Diablos Shell (40%)

จากการจับ:
Black Diablos Shell X1 (40%)
Blos Fang X3 (39%)
Black Diablos Spine X1 (11%)
Black Diablos Tail X1 (10%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (95%)
Black Diablos Spine (5%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Twisted Black Horn X1 (50%)
Majestic horn X2 (32%)
Majestic Horn X1 (18%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Black Diablos Carapace (56%)
Blos Fang (20%)
Black Diablos Shell (10%)
Black Diablos Thoracic (7%)
Wyvern Stone (7%)
หาง-[X1]
Black Diablos Tail (64%)
Black Diablos Carapace (30%)
Wyvern Stone (6%)

จากการจับ:
Black Diablos Carapace X1 (57%)
Blos Fang X3 (27%)
Black Diablos Thoracic X1 (11%)
Black Diablos Tail X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (48%)
Wyvern Sobs (47%)
Black Diablos Thoracic (5%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Robust Black Blos Horn X1 (40%)
Twisted Black Blos Horn X2 (40%)
Majestic Horn X1 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Black Blos Heavy Carapace (63%)
Black Blos Heavy Spine (17%)
Black Blos Carapace (8%)
Large Wyvern Stone (7%)
Blos Fang (5%)
หาง-[X1]
Black Blos Hard Tail (64%)
Black Blos Heavy Carapace (26%)
Large Wyvern Stone (6%)
Black Blos Carapace (4%)

จากการจับ:
Black Blos Heavy Carapace X1 (60%)
Black Blos Heavy Spine X1 (15%)
Blos Fang X4 (15%)
Black Blos Hard Tail X1 (10%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (60%)
Wyvern Tears (35%)
Black Blos Heavy Spine (5%)
- เขา สามารถทำลายได้สองครั้ง
- จับได้เมื่อ Hp ต่ำกว่า 40%(Low Rank), 24%(Hi Rank),
20%(G Rank)
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันพุ่งชนจนเขาติดกำแพง

Tigrex
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
กรงเล็บ-
Tigrex Claw X2 (80%)
Tigrex Claw X1 (20%)
หัว-
Tigrex Fang X2 (50%)
Tigrex Shell X1 (42%)
Tigrex Skull Shell X1 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Tigrex Scale (40%)
Tigrex Claw (37%)
Tigrex Shell (20%)
Tigrex Skull Shell (3%)
หาง-[X1]
Tigrex Tail (80%)
Tigrex Scale (20%)

จากการจับ:
Tigrex Shell X1 (35%)
Tigrex Fang X2 (30%)
Tigrex Scale X2 (20%)
Tigrex Tail X1 (10%)
Tigrex Skull Shell X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (75%)
Tigrex Scale (20%)
Tigrex Claw (5%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
กรงเล็บ-
Tigrex Claw+ X1 (80%)
Tigrex Claw X3 (20%)
หัว-
Tigrex Fang+ X1 (45%)
Tigrex Carapace X1 (28%)
Tigrex Fang X3 (15%)
Tigrex Skull Shell X1 (12%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Tigrex Scale+ (38%)
Tigrex Claw+ (30%)
Tigrex Carapace (17%)
Tigrex Scale (10%)
Tigrex Skull Shell (5%)
หาง-[X1]
Tigrex Tail (60%)
Tigrex Scale+ (40%)

จากการจับ:
Tigrex Carapace X1 (30%)
Tigrex Fang+ X1 (25%)
Tigrex Scale+ X2 (20%)
Tigrex Shell X1 (10%)
Tigrex Tail X1 (8%)
Tigrex Skull Shell X1 (7%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (38%)
Wyvern Sobs (37%)
Tigrex Scale+ (20%)
Tigrex Claw+ (5%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
TigreX Heavy Fang X1 (30%)
TigreX Heavy Fang X2 (20%)
TigreX Heavy Carapace X1 (17%)
TigreX Fang+ X3 (15%)
TigreX Skull Shell X1 (10%)
TigreX Divine Plate X1 (8%)
กรงเล็บ-
TigreX Strong Claw X1 (80%)
TigreX Claw+ X3 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
TigreX Thick Scale (38%)
TigreX Strong Claw (30%)
TigreX Heavy Carapace (19%)
TigreX Scale+ (10%)
TigreX Divine Plate (3%)
หาง-[X1]
TigreX Hard Tail (80%)
TigreX Thick Scale (20%)

จากการจับ:
TigreX Heavy Carapace X1 (30%)
TigreX Heavy Fang X1 (25%)
TigreX Thick Scale X2 (20%)
TigreX Hard Tail X1 (10%)
TigreX Divine Plate X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (50%)
Wyvern Tears (25%)
TigreX Thick Scale (20%)
TigreX Strong Claw (5%)
- เล็บต้องหักทั้งสองข้างจึงจะได้รางวัล
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อฟันของมันติดกำแพง

Naruga Kuruga
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หาง-
Naruga Pelt X1 (17%)
Naruga Marrow X1 (8%)
ปีก-
Naruga Wing X2 (60%)
Naruga Wing X1 (25%)
Naruga Pelt X2 (15%)
หัว-
Naruga Fang+ X2 (70%)
Naruga Scale+ X2 (30%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Naruga Scale+ (45%)
Naruga Pelt (25%)
Naruga Fang+ (15%)
Naruga Wing (10%)
Naruga Tail (5%)
หาง-[X1]
Naruga Tail (82%)
Naruga Spike (10%)
Naruga Marrow (8%)

จากการจับ:
Naruga Pelt X1 (40%)
Naruga Fang+ X2 (20%)
Naruga Tail X1 (20%)
Naruga Scale+ X2 (16%)
Naruga Marrow X1 (4%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (38%)
Wyvern Sobs (37%)
Naruga Scale+ (25%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หาง-
Naruga Heavy Spike X2 (70%)
Naruga Spike X4 (12%)
Naruga Marrow X1 (10%)
Naruga Black Pelt (8%)
ปีก-
Naruga Strong Wing X2 (60%)
Naruga Strong Wing X1 (20%)
Naruga Black Pelt X2 (12%)
Naruga Wing X3 (8%)
หัว-
Naruga Heavy Fang X2 (65%)
Naruga Thick Scale X2 (20%)
Naruga Divine Plate X1 (8%)
Naruga Fang+ X4 (7%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Naruga Thick Scale (40%)
Naruga Black Pelt (20%)
Naruga Scale+ (13%)
Naruga Heavy Fang (12%)
Naruga Strong Wing (8%)
Naruga Hard Tail (5%)
Naruga Divine Plate (2%)
หาง-[X1]
Naruga Hard Tail (75%)
Naruga Marrow (10%)
Naruga Heavy Spike (8%)
Naruga Tail (7%)

จากการจับ:
Naruga Black Pelt X1 (35%)
Naruga Heavy Fang X2 (18%)
Naruga Thick Scale X2 (16%)
Naruga Hard Tail X1 (15%)
Naruga Pelt X2 (10%)
Naruga Marrow X1 (6%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (50%)
Wyvern Tears (25%)
Naruga Thick Scale (21%)
Naruga Divine Plate (4%)
-หางจะมีการโดนทำลายสองขั้น ขั้นแรกคือทุบจนหางหัก ขั้นสองคือหาง
ขาดจากการโดนตัด
-หางของนารูก้า จะตัดได้เมื่อมันโกรธเท่านั้น
-ปีก จะต้องโดนทำลายที่ปีกจริงๆ ไม่ใช่ที่กรงเล็บปีก
-ไอเท็มจะดรอปเมื่อปาโซนิคใส่มันเมื่อตอนมันตั้งท่าขู่


Akantor
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขี้ยว-
Akantor Fang X1 (80%)
Akantor Scale+ X1 (20%)
กรงเล็บ-
Akantor Claw X1 (80%)
Akantor Claw X2 (10%)
Akantor Shell+ X1 (10%)
ท้อง-
Akantor Scale+ X1 (60%)
Akantor Shell X1 (30%)
Firecell StoneX2 (10%)
หลัง-
Akantor Spike X1 (80%)
Akantor Shell+ X1 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Akantor Scale+ (40%)
Akantor Shell+ (35%)
Akantor Claw (10%)
Firecell Stone (10%)
Akantor Fang (5%)
หาง-[X2]
Akantor Tail (80%)
Akantor Scale+ (20%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sob (50%)
Akantor Shell (20%)
Akantor Spike (15%)
Firecell Stone (15%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
ไม่มี
- แม้ว่าจะมีอาคันทอร์ G Rank ให้ดาวน์โหลด แต่ว่าไม่มีไอเท็มพิเศษใดๆ
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อปาโซนิคบอมใส่ตอนมันพ่นลำแสง

Ucamulbas
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หัว-
Ucamulbas Jaw X1 (85%)
Ucamulbas Scale X1 (11%)
Ucamulbas Divine Jewel X1 (4%)
ครีบ-
Ucamulbas Fin X2 (50%)
Ucamulbas Fin X1 (35%)
Ucamulbas Shell X1 (15%)
ท้อง(คอ)-
Ucamulbas Scale X1 (70%)
Ucamulbas Shell X1 (24%)
Ucamulbas Divine Jewel X1 (6%)
กรงเล็บ-
Ucamulbas Fang X1 (80%)
Ucamulbas Fang X2 (10%)
Ucamulbas Shell X1 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Ucamulbas Shell (40%)
Ucamulbas Scale (28%)
Ucamulbas Fin (12%)
Ucamulbas Tail (10%)
Ucamulbas Jaw (8%)
Ucamulbas Divine Jewel (2%)
หาง-[X2]
Ucamulbas Tail (90%)
Ucamulbas Shell (10%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
ไม่แน่ชัด
- ส่วนหัวทำลายได้สองครั้ง
- ครีบ ก็คือส่วนบนสุดของหลังมันนั่นเอง
- ท้อง(คอ) ต้องใช้ดาเมจธาตุไฟทำลาย
- หาง จะตัดได้เมื่อ Hp ของมันน้อยกว่า 25%
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อปาโซนิคบอมใส่ตอนมันพ่นลำแสงน้ำแข็ง

5.ตระกูลมังกรโบราณ
Kirin
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน: ไม่มี

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X2]
Kirin Mane (39%)
Kirin Thunder Tail (24%)
Lightcrystal (15%)
Kirin Horn (12%)
Kirin Hide (10%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น: ไม่มี
รางวัลจากการทำลายส่วน: ไม่มี

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X2]
Kirin Thunder Tail (20%)
Kirin Hide+ (18%)
Kirin Azure Horn (15%)
Novacrystal (15%)
Kirin Hide (12%)
Kirin Horn (12%)
Kirin Mane (8%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น: ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ไม่มี

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X2]
Kirin Silver Mane (34%)
Kirin Thunder Tail G (24%)
Kirin Hide G (18%)
Pure Crystal (10%)
Kirin Hide+ (4%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
ไ่ม่มี

Kushala Daora
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Daora Horn X1 (95%)
Elder Dragon Blood X1 (5%)
ปีก-
Daora Webbing X1 (67%)
Daora Dragon Scale X1 (18%)
Daora Claw X2 (15%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Daora Dragon Scale (50%)
Daora Shell (32%)
Elder Dragon Bone (10%)
Daora Claw (5%)
Elder Dragon Blood (3%)
หาง-[X1]
Daora Tail (53%)
Daora Shell (42%)
Decayed Dragon Scale (5%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น:
Dragon Treasure (35%)
Decayed Dragon Scale (15%)
Daora Dragon Scale (8%)
Elder Dragon Blood (2%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Daora Horn X1 (88%)
Elder Dragon Blood X1 (8%)
Daora Jewel X1 (4%)
Wings-
Daora Webbing X1 (50%)
Daora Dragon Scale+ X1 (32%)
Daora Sharp Claw X1 (15%)
Daora Jewel X1 (3%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Daora Dragon Scale+ (40%)
Daora Carapace (30%)
Daora Shell (18%)
Daora Sharp Claw (5%)
Elder Dragon Blood (5%)
Daora Jewel (2%)
หาง-[X1]
Daora Tail (45%)
Daora Carapace (35%)
Daora Shell (18%)
Daora Jewel (2%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น:
Dragon Treasure (35%)
Dragon Treasure+ (35%)
Daora Dragon Scale+ (23%)
Elder Dragon Blood (4%)
Daora Jewel (3%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Daora Horn G X1 (88%)
Daora Jewel X1 (6%)
Elder Dragon Blood X1 (4%)
Elder Dragon Jewel X1 (2%)
ปีก-
Daora Webbing G X1 (67%)
Daora Dragon Thick Scale X1 (22%)
Daora Sharp Claw X2 (5%)
Daora Jewel X1 (5%)
Elder Dragon Jewel X1 (1%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Daora Dragon Thick Scale (40%)
Daora Heavy Carapace (30%)
Daora Carapace (13%)
Elder Dragon Blood (8%)
Daora Sharp Claw (5%)
Daora Jewel (3%)
Elder Dragon Jewel (1%)
หาง-[X1]
Daora Tail G (60%)
Daora Heavy Carapace (28%)
Daora Carapace (6%)
Daora Jewel (4%)
Elder Dragon Jewel (2%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
Ancient Dragon Treasure (44%)
Daora Dragon Thick Scale (23%)
Dragon Treasure (18%)
Elder Dragon Blood (8%)
Daora Jewel (5%)
Elder Dragon Jewel (2%)
- เขา ทำลายได้เมื่อ Hp น้อยกว่า 60%
- หาง ตัดได้เมื่อ Hp น้อยกว่า 30%
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อคุชาร่าโกรธ
และจากการเริ่มต้นใช้ออร่าลมใหม่อีกครั้ง

Chameleos
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Chameleos Horn X1 (90%)
Dragonite Ore X1 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Chameleos Hide (39%)
Chameleos Webbing (24%)
Chameleos Claw (19%)
Dragonite Ore (13%)
Elder Dragon Blood (5%)
หาง-[X1]
Chameleos Tail (60%)
Dragonite Ore (22%)
Elder Dragon Blood (18%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น:
Dragon Treasure (75%)
Dragonite Ore (25%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Chameleos Horn X1 (50%)
Chameleos Horn+ X1 (40%)
Union Ore X1 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Chameleos Hide (35%)
Chameleos Webbing (24%)
Chameleos Hide+ (20%)
Union Ore (10%)
Elder Dragon Blood (6%)
Chameleos Jewel (5%)
หาง-[X1]
Chameleos Tail (60%)
Union Ore (17%)
Elder Dragon Blood (15%)
Chameleos Jewel (8%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น:
Dragon Treasure (43%)
Dragon Treasure+ (42%)
Union Ore (15%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Chameleos Horn G X1 (70%)
Chameleos Spike X1 (20%)
Melange Ore X1 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Chameleos Hide G (35%)
Chameleos Webbing G (28%)
Melange Ore (13%)
Chameleos Hide+ (10%)
Elder Dragon Blood (6%)
Chameleos Jewel (6%)
Elder Dragon Jewel (2%)
หาง-[X1]
Chameleos Tail G (60%)
Melange Ore (17%)
Elder Dragon Blood (12%)
Chameleos Jewel (8%)
Elder Dragon Jewel (3%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
Ancient Dragon Treasure (50%)
Dragon Treasure (24%)
Melange Ore (18%)
Chameleos Jewel (7%)
Elder Dragon Jewel (1%)
- ไม่สามารถหักปีกมันได้ อย่าคิดหละว่าหักปีกแล้วมันจะไม่กระพรือลม
- หางตัดได้เมื่อ Hp น้อยกว่า 30%
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อปาโซนิคบอมใส่มันตอนมันโจมตี
- เขา สามารถหักได้ด้วยดาเมจธาตุมังกร

Lunastra
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Lunastra Horn X1 (100%)
ปีก-
Fire Dragon Webbing X1 (72%)
Fire Dragon Claw X1 (28%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Lunastra Shell (28%)
Fire Dragon Scale (24%)
Fire Dragon Claw (21%)
Lunastra Mane (12%)
Fire Dragon Webbing (10%)
Elder Dragon Blood (5%)
หาง-[X1]
Lunastra Tail (59%)
Elder Dragon Bone (23%)
Lunastra Shell (18%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น:
Dragon Treasure (75%)
Fire Dragon Scale (15%)
Elder Dragon Blood (10%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Lunastra Horn G X1 (80%)
Lunastra Horn X1 (20%)
ปีก-
Fire Dragon Powder X1 (50%)
Fire Dragon Webbing X1 (20%)
Fire Dragon Claw X1 (20%)
Fire Dragon Webbing X2 (10%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Lunastra Carapace (28%)
Fire Dragon Scale (24%)
Fire Dragon Claw (21%)
Lunastra Mane (12%)
Fire Dragon Jewel (10%)
Elder Dragon Blood (5%)
หาง-[X1]
Lunastra Tail (34%)
Elder Dragon Bone (32%)
Lunastra Shell (20%)
Lunastra Carapace (12%)
Fire Dragon Jewel (2%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
Dragon Treasure (38%)
Ancient Dragon Treasure (37%)
Fire Dragon Scale+ (12%)
Elder Dragon Blood (10%)
Fire Dragon Jewel (3%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
ไม่มี
- ลูนาสตร้าใน Hi Rank จำเป็นต้องปลดล๊อคจึงจะปรากฎนอกบาร์เท่านั้น
- เขา หักได้ด้วยดาเมจธาตุมังกรเฉพาะเมื่อ Hp ของมันน้อยกว่า 60%
- เมื่อหักปีกข้างใดข้างหนึ่ง จะหักทั้งสองข้าง
- หาง จะขาดเมื่อ Hp ของมันน้อยกว่า 40%
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันโกรธ หรือเมื่อมันใช้ออร่าไฟ

Teostra
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Teostra Horn X1 (100%)
ปีก-
Fire Dragon Webbing X1 (77%)
Fire Dragon Claw X1 (23%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Teostra Shell (30%)
Fire Dragon Claw (24%)
Fire Dragon Scale (20%)
Teostra Mane (10%)
Fire Dragon Webbing (10%)
Elder Dragon Blood (6%)
หาง-[X1]
Teostra Tail (59%)
Elder Dragon Bone (23%)
Teostra Shell (18%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น:
Dragon Treasure (75%)
Elder Dragon Blood (15%)
Fire Dragon Scale (10%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Teostra Horn+ X1 (61%)
Teostra Horn X1 (39%)
ปีก-
Teostra Powder X1 (40%)
Fire Dragon Webbing X1 (37%)
Fire Dragon Claw X1 (23%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Fire Dragon Scale+ (30%)
Fire Dragon Claw (22%)
Teostra Carapace (18%)
Teostra Mane (14%)
Elder Dragon Blood (6%)
Teostra Shell (5%)
Fire Dragon Jewel (5%)
หาง-[X1]
Teostra Tail (34%)
Elder Dragon Bone (32%)
Teostra Shell (20%)
Teostra Carapace (12%)
Fire Dragon Jewel (2%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น:
Dragon Treasure (38%)
Dragon Treasure+ (37%)
Fire Dragon Scale+ (12%)
Elder Dragon Blood (10%)
Fire Dragon Jewel (3%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Teostra Horn G X1 (80%)
Teostra Horn+ X1 (20%)
ปีก-
Fire Dragon Powder X1 (30%)
Fire Dragon Webbing X2 (25%)
Fire Dragon Strong Claw X1 (25%)
Fire Dragon Powder X2 (20%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Fire Dragon Heavy Scale (33%)
Fire Dragon Strong Claw (24%)
Teostra Heavy Carapace (20%)
Elder Dragon Blood (10%)
Fire Dragon Jewel (6%)
Teostra Carapace (5%)
Elder Dragon Jewel (2%)
หาง-[X1]
Teostra Tail G (59%)
Ancient Dragon Bone (18%)
Teostra Heavy Carapace (12%)
Teostra Carapace (7%)
Fire Dragon Jewel (3%)
Elder Dragon Jewel (1%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
Ancient Dragon Treasure (48%)
Dragon Treasure (23%)
Fire Dragon Heavy Scale (12%)
Elder Dragon Blood (10%)
Fire Dragon Jewel (5%)
Elder Dragon Jewel (2%)
- เขา หักได้ด้วยดาเมจธาตุมังกรเฉพาะเมื่อ Hp ของมันน้อยกว่า 60%
- เมื่อหักปีกข้างใดข้างหนึ่ง จะหักทั้งสองข้าง
- หาง จะขาดเมื่อ Hp ของมันน้อยกว่า 40%
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อมันโกรธ หรือเมื่อมันใช้ออร่าไฟ

Lao-Shan Lung
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Lao-Shan Horn X1 (100%)
หัว-
Lao-Shan Shell X1 (65%)
Flat Ruststone X1 (7%)
Large Ruststone X1 (7%)
Small Ruststone X1 (7%)
Ruststone Rod X1 (7%)
Ruststone X1 (7%)
หลัง-
Lao-Shan Shell X1 (75%)
Flat Ruststone X1 (5%)
Large Ruststone X1 (5%)
Small Ruststone X1 (5%)
Ruststone Rod X1 (5%)
Ruststone X1 (5%)
ไหล่ซ้าย-
Lao-Shan Scale X1 (58%)
Lao-Shan Shell X1 (42%)
ไหล่ขวา-
Lao-Shan Scale X1 (58%)
Lao-Shan Shell X1 (42%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X9]
Lao-Shan Scale (58%)
Lao-Shan Shell (37%)
Lao-Shan Claw (5%)
หลัง-[X3]
Elder Dragon Bone (35%)
Lao-Shan Scale (28%)
Dragon Stone (25%)
Lao-Shan Shell (12%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น: ไม่มี
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
ไม่มี - เรียกสั้นๆว่า "เหลาแดง"
- หลัง สามารถแล่ได้ตอนมันยังไม่ตาย
โดยโดดขึ้นหลังไปจากสะพาน

Azure Lao-Shan Lung
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Azure Lao-Shan Horn X1 (97%)
Lao-Shan Ruby X1 (3%)
หัว-
Lao-Shan Carapace X1 (57%)
Azure Lao-Shan Shell X1 (18%)
Ancient Large Stone X1 (6%)
Ancient Stone X1 (6%)
Ancient Plate Stone X1 (5%)
Ancient Rod Stone X1 (5%)
Ancient Small Stone X1 (3%)
หลัง-
Lao-Shan Carapace X1 (48%)
Azure Lao-Shan Shell X1 (25%)
Ancient Stone X1 (7%)
Ancient Plate Stone X1 (6%)
Ancient Small Stone X1 (5%)
Ancient Large Stone X1 (4%)
Ancient Rod Stone X1 (3%)
Lao-Shan Ruby X1 (2%)
ไหล่ซ้าย-
Azure Lao-Shan Shell X1 (57%)
Lao-Shan Scale+ X2 (41%)
Lao-Shan Ruby X1 (2%)
ไหล่ขวา-
Azure Lao-Shan Shell X1 (57%)
Lao-Shan Scale+ X2 (41%)
Lao-Shan Ruby X1 (2%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X9]
Azure Lao-Shan Shell (38%)
Lao-Shan Scale+ (29%)
Lao-Shan Claw (16%)
Lao-Shan Shell (9%)
Lao-Shan Carapace (5%)
Lao-Shan Ruby (3%)
หลัง-[X3]
Elder Dragon Bone (35%)
Lao-Shan Scale+ (28%)
Dragon Stone (25%)
Azure Lao-Shan Shell (12%)

จากการจับ: ไม่มี

ดรอปลงพื้น: ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
G Rank--
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา-
Azure Lao-Shan Horn X1 (90%)
Lao-Shan's Ruby X1 (7%)
Lao-Shan Divine Plate X1 (3%)
หัว-
Lao-Shan Heavy Carapace X1 (70%)
Azure Lao-Shan Shell X1 (20%)
Ancient Stone X1 (2%)
Ancient Flatstone X1 (2%)
Large Ancient Stone X1 (2%)
Small Ancient Stone X1 (2%)
Ancient Stone Rod X1 (2%)
หลัง-
Lao-Shan Heavy Carapace X1 (63%)
Lao-Shan Carapace X1 (25%)
Ancient Stone X1 (2%)
Ancient Flatstone X1 (2%)
Large Ancient Stone X1 (2%)
Small Ancient Stone X1 (2%)
Ancient Stone Rod X1 (2%)
ไหล่ซ้าย-
Lao-Shan Heavy Carapace X1 (53%)
Lao-Shan Thick Scale X2 (40%)
Lao-Shan's Ruby X1 (5%)
Lao-Shan Divine Plate X1 (2%)
ไหล่ขวา-
Lao-Shan Heavy Carapace X1 (53%)
Lao-Shan Thick Scale X2 (40%)
Lao-Shan's Ruby X1 (5%)
Lao-Shan Divine Plate X1 (2%)

แล่หลังล่า:
หัว,ตัว รวมแล้ว- [X9]
Lao-Shan Heavy Carapace (35%)
Lao-Shan Thick Scale (26%)
Azure Lao-Shan Claw (15%)
Azure Lao-Shan Shell (10%)
Lao-Shan Carapace (5%)
Lao-Shan's Ruby (5%)
Lao-Shan Divine Plate (3%)
หลัง-[X3]
Ancient Dragon Bone (35%)
Lao-Shan Thick Scale (28%)
Dragon Herb (25%)
Lao-Shan Heavy Carapace (12%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
- เรียกสั้นๆว่า "เหลาฟ้า"
- หลัง สามารถแล่ได้ตอนมันยังไม่ตาย
โดยโดดขึ้นหลังไปจากสะพาน

Yamatsukami
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หนวด-[X4]-
Yamatsukami Fin X1 (70%)
Yamatsukami Skin X1 (30%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X5]
Yamatsukami Fluid (34%)
Dragonwood G (27%)
Yamatsukami Skin (20%)
Elder Dragon Blood (11%)
ลำตัว-[X7] (แล่ตอนมันยังมีชีวิต)-
Dragon Treasure (30%)
Dragonwood G (20%)
Dragonmoss (10%)
Dragonmoss+ (10%)
Dragonmoss G (10%)
Dragon Toadstool (9%)
Dragonwood+ (5%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
Ancient Dragon Treasure (45%)
Dragon Treasure (25%)
Yamatsukami Fluid (22%)
Elder Dragon Blood (8%)

- เมื่อดำดาเมจไปซักระยะหนึ่ง มันจะตกลงสู่พื้นล่างให้สามารถแล่ได้

Fatalis
Low Rank Hi Rank

ไม่มี

รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา(ขั้นแรก)-
Fatalis Horn X1 (100%)
เขา(ขั้นสอง)-
Fatalis Horn X1 (100%)
ตา-
Fatalis Eye X1 (100%)
ปีก-
Fatalis Webbing X1 (100%)
ท้อง-
Fatalis Shell X1 (15%)
Fatalis Scale X1 (85%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว,หัว,หาง-[อย่างละ X3]
Fatalis Scale X1 (42%)
Fatalis Shell X1 (50%)
Fatalis Horn X1 (8%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา(ขั้นแรก)-
Fatalis Heavy Horn X1 (80%)
Fatalis Horn X1 (20%)
เขา(ขั้นสอง)-
Fatalis Heavy Horn X1 (80%)
Fatalis Horn X1 (20%)
ตา-
Fatalis Evil Eye X1 (80%)
Fatalis Eye X1 (20%)
ปีก-
Fatalis Hard Webbing X1 (100%)
ท้อง-
Fatalis Thick Scale X1 (85%)
Fatalis Heavy Shell X1 (15%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว,หัว,โคนหาง-[อย่างละ X3]
Fatalis Heavy Shell (44%)
Fatalis Thick Scale (38%)
Fatalis Shell (10%)
Fatalis Heavy Horn (8%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
- เขา สามารถทำลายได้สองครั้ง
- ตา จะทำลายได้เมื่อเขาถูกทำลาย
- สรุปแล้วต้องทำลายโดยเน้นส่วนหัว

Crimson Fatalis
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา(ขั้นแรก)-
Fatalis Crimson Horn X1 (100%)
เขา(ขั้นสอง)-
Fatalis Horn X1 (100%)
ตา-
Fatalis Devil Eye X1 (100%)
ปีก-
Fatalis Crimson Wing X1 (100%)
ท้อง-
Fatalis Crimson Scale X1 (85%)
Fatalis Crimson Shell X1 (15%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว,หัว,โคนหาง-[อย่างละ X3]
Fatalis Crimson Scale (34%)
Fatalis Crimson Shell (23%)
Fatalis Scale (19%)
Fatalis Shell (15%)
Fatalis Crimson Horn (6%)
Fatalis Horn (3%)

จากการจับ:
จับไม่ได้
ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา(ขั้นแรก)-
Fatalis Heavy Crimson Horn X1 (80%)
Fatalis Crimson Horn X1 (20%)
เขา(ขั้นสอง)-
Fatalis Heavy Horn X1 (80%)
Fatalis Horn X1 (20%)
ตา-
Fatalis Evil Eye X1 (80%)
Fatalis Devil Eye X1 (20%)
ปีก-
Fatalis Hard Crimson Wing X1 (100%)
ท้อง-
Fatalis Thick Crimson Scale X1 (85%)
Fatalis Heavy Crimson Shell X1 (15%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว,หัว,โคนหาง-[อย่างละ X3]
Fatalis Thick Crimson Scale (34%)
Fatalis Heavy Crimson Shell (23%)
Fatalis Thick Scale (19%)
Fatalis Heavy Shell (15%)
Fatalis Crimson Horn (6%)
Fatalis Heavy Horn (3%)

จากการจับ:
จับไม่ได้
ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
- เขา สามารถทำลายได้สองครั้ง
- ตา จะทำลายได้เมื่อเขาถูกทำลาย
- ปีก ต้องทำลายทั้งสองข้างจึงจะได้รับรางวัล

White Fatalis
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา(ขั้นแรก)-
White Fatalis Horn X1 (100%)
เขา(ขั้นสอง)-
Fatalis Horn X1 (20%)
ตา-
Fatalis Devil Eye X1 (100%)
ปีก-
White Fatalis Wing X1 (100%)
ท้อง-
White Fatalis Scale X1 (75%)
White Fatalis Carapace X1 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว,หัว,โคนหาง-[อย่างละ X3]
White Fatalis Scale (31%)
White Fatalis Carapace (24%)
Fatalis Scale (20%)
Fatalis Shell (17%)
Fatalis Horn (5%)
White Fatalis Horn (3%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
เขา(ขั้นแรก)-
White Fatalis Heavy Horn X1 (80%)
White Fatalis Horn X1 (20%)
เขา(ขั้นสอง)-
Fatalis Heavy Horn X1 (80%)
Fatalis Horn X1 (20%)
ตา-
Fatalis Evil Eye X1 (80%)
Fatalis Devil Eye X1 (20%)
ปีก-
White Fatalis Wing X1 (100%)
ท้อง-
White Fatalis Thick Scale X1 (75%)
White Fatalis Heavy Carapace X1 (25%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว,หัว,โคนหาง-[อย่างละ X3]
White Fatalis Thick Scale (31%)
White Fatalis Heavy Carapace (24%)
Fatalis Thick Scale (20%)
Fatalis Heavy Shell (17%)
Fatalis Heavy Horn (5%)
White Fatalis Heavy Horn (3%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
- เขา สามารถทำลายได้สองครั้ง
- ตา จะทำลายได้เมื่อเขาถูกทำลาย
- ปีก ต้องทำลายทั้งสองข้างจึงจะได้รับรางวัล

6.ตระกูลมังกรปลา
Cephalos
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Piscine Liver (60%)
Cephalos Scale (23%)
Piscine Fang (15%)
Cephalos Fin (2%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Piscine Liver (50%)
Cephalos Scale+ (25%)
Coral Cephalos Scale (15%)
Piscine Fang (8%)
Cephalos Fin (2%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Piscine Liver (15%)
Cephalos Scale+ (5%)
Coral Cephalos Scale (20%)
Piscine Fang+ (40%)
Coral Cephalos Fin (20%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
ไม่มี

Cephadrome
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ครีบหลัง-
Cephalos Fin X1 (100%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Cephalos Scale (58%)
Piscine Fang (20%)
Piscine Liver (12%)
Cephalos Fin (10%)

จากการจับ:
Cephalos Fin X1 (65%)
Large Monster Bone X1 (25%)
Piscine Fang X1 (10%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (70%)
Cephalos Scale (20%)
Piscine Liver (10%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ครีบหลัง-
Cephalos Fin+ X1 (85%)
Coral Cephalos Fin X1 (15%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X3]
Coral Cephalos Scale (50%)
Cephalos Scale (20%)
Cephalos Fin+ (14%)
Piscine Fang (13%)
Piscine Liver (3%)

จากการจับ:
Cephalos Fin+ X1 (55%)
Coral Cephalos Fin X1 (15%)
Monster Bone+ X1 (15%)
Piscine Fang X2 (10%)
Hard Monster Bone X1 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (35%)
Wyvern Sobs (35%)
Coral Cephalos Scale (15%)
Piscine Liver (10%)
Cephalos Scale (5%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
ไม่มี
- ดรอปไอเท็มเมื่อมันขึ้นจากทรายด้วยการปาโซนิคบอมบ์

Plesioth
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ครีบหลัง-
Plesioth Fin X1 (92%)
Plesioth Scale X1 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Plesioth Scale (70%)
Plesioth Fin (22%)
Small Lobstershell (8%)

จากการจับ:
Plesioth Scale X2 (39%)
Wyvern Fang X3 (33%)
Plesioth Fin X1 (18%)
Small Lobstershell (10%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (75%)
Plesioth Scale (22%)
Plesioth Fin (3%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ครีบหลัง-
Plesioth Fin+ X1 (87%)
Plesioth Scale+ X1 (8%)
Plesioth Fin X1 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Plesioth Scale+ (64%)
Plesioth Fin+ (18%)
Small Lobstershell (10%)
Wyvern Stone (6%)
Large Lobstershell (2%)

จากการจับ:
Wyvern Fang X3 (30%)
Plesioth Scale+ X1 (27%)
Plesioth Fin+ X1 (18%)
Small Lobstershell X1 (12%)
Large Lobstershell X1 (8%)
Plesioth Scale X2 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (33%)
Wyvern Sobs (27%)
Plesioth Scale+ (25%)
Plesioth Fin (10%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ครีบ
Plesioth Fin G X1 (87%)
Plesioth Thick Scale X1 (8%)
Plesioth Fin+ X1 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Plesioth Thick Scale (60%)
Plesioth Fin G (23%)
Large Lobstershell (10%)
Large Wyvern Stone (5%)
Huge Lobstershell (2%)

จากการจับ:
Plesioth Thick Scale X1 (32%)
Plesioth Fin G X1 (23%)
Piscine Fang+ X2 (20%)
Large Lobstershell (12%)
Huge Lobstershell X1 (8%)
Plesioth Scale+ X2 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (42%)
Wyvern Tears (23%)
Plesioth Thick Scale (25%)
Plesioth Fin G (10%)
- จับได้เมื่อ Hp ของมันลดต่ำกว่า 30%สังเกตได้จากกลีบของมันจะลู่ลง
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อทำการตกมันขึ้นจากน้ำโดยใช้ Frog

Green Plesioth
Low Rank Hi Rank
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ครีบหลัง-
Green Plesioth Fin X1 (92%)
Green Plesioth Scale X2 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Green Plesioth Scale (70%)
Green Plesioth Fin (22%)
Small Lobstershell (8%)

จากการจับ:
Green Plesioth Scale X2 (39%)
Piscine Fang X3 (35%)
Green Plesioth Fin X1 (18%)
Small Lobstershell X1 (8%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (75%)
Green Plesioth Shell (22%)
Green Plesioth Fin (3%)
รางวัลจากการทำลายส่วน:
Back Fin-
Green Plesioth Fin+ X1 (87%)
Green Plesioth Scale+ X1 (8%)
Green Plesioth Fin X1 (5%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Green Plesioth Scale+ (60%)
Green Plesioth Fin+ (22%)
Small Lobstershell (10%)
Wyvern Stone (6%)
Large Lobstershell (2%)

จากการจับ:
Wyvern Fang X3 (30%)
Green Plesioth Scale+ X1 (27%)
Green Plesioth Fin+ X1 (18%)
Small Lobstershell X1 (12%)
Large Lobstershell X1 (8%)
Green Plesioth X2 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Tears (33%)
Wyvern Sobs (32%)
Green Plesioth Scale+ (25%)
Green Plesioth Fin+ (10%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ครีบ-
Green Plesioth Fin G X1 (87%)
Green Plesioth Thick Scale X1 (8%)
Green Plesioth Fin+ X1 (5%)
แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Green Plesioth Thick Scale (60%)
Green Plesioth Fin G (23%)
Large Lobstershell (10%)
Large Wyvern Stone (5%)
Huge Lobstershell (2%)

จากการจับ:
Green Plesioth Thick Scale X1 (32%)
Green Plesioth Fin G X1 (23%)
Piscine Fang+ X2 (20%)
Large Lobstershell (12%)
Huge Lobstershell X1 (8%)
Green Plesioth Scale+ X2 (5%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (42%)
Wyvern Tears (23%)
Green Plesioth Thick Scale (25%)
Green Plesioth Fin G (10%)
- จับได้เมื่อ Hp ของมันลดต่ำกว่า 30%สังเกตได้จากกลีบของมันจะลู่ลง
- ไอเท็มจะดรอปเมื่อทำการตกมันขึ้นจากน้ำโดยใช้ Frog

Volganos
Low Rank Hi Rank
ไม่มี
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
หน้า-
Volganos Heavy Fang X2 (73%)
Volganos Heavy Carapace X1 (21%)
Firecell Stone X1 (6%)
ครีบ-
Volganos Fin+ X1 (92%)
Volganos Thick Scale X2 (8%)

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X4]
Volganos Thick Scale (43%)
Volganos Heavy Carapace (30%)
Volganos Heavy Fang (8%)
Firecell Stone (8%)
Volganos Fin+ (6%)
Large Wyvern Stone (5%)

จากการจับ:
Volganos Thick Scale X2 (43%)
Volganos Heavy Carapace X1 (27%)
Volganos Fin+ X1 (24%)
Volganos Heavy Fang X1 (6%)

ดรอปลงพื้น:
Wyvern Sobs (55%)
Wyvern Tears (25%)
Volganos Thick Scale (16%)
Firecell Stone (4%)
- จับได้เมื่อเห็นว่าส่วนหน้าของมันไม่มีลาวาลื่นๆไหลผ่านหน้าแล้ว
- ทำให้วัลกานอส KO ด้วยค้อน ขลุ่ยค้อน หรือปืนกระสุน Crag

7.สัตว์ตระกูลแมว

Shakalaka
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
ShakalakaTreasre (37%)
ShakalakaTrsure+ (5%)
Select Mushroom (25%)
Armor Sphere+(12%)
Hrd Armor Sphere (8%)
Hvy Armor Sphere (1%)
BattlefieldJewel (8%)
LapislazuliJewel (4%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
ShakalakaTreasre (37%)
ShakalakaTrsure+ (5%)
Select Mushroom (25%)
Armor Sphere+(12%)
Hrd Armor Sphere (8%)
Hvy Armor Sphere (1%)
BattlefieldJewel (8%)
LapislazuliJewel (4%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
ShakalakaTreasre (37%)
ShakalakaTrsure+ (5%)
Select Mushroom (25%)
Armor Sphere+(12%)
Hrd Armor Sphere (8%)
Hvy Armor Sphere (1%)
BattlefieldJewel (8%)
LapislazuliJewel (4%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
ไม่มี

King Shakalaka
Low Rank Hi Rank

แล่หลังล่า:
ลำตัว-
ShakalakaTreasre (55%)
Armor Sphere (5%)
Armor Sphere+ (15%)
Suiko Jewel (5%)
Akito Jewel (10%)
BattlefieldJewel (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี

แล่หลังล่า:
ลำตัว-
ShakalakaTreasre (38%)
ShakaInheritance (20%)
Armor Sphere (14%)
Armor Sphere+ (10%)
BattlefieldJewel (10%)
LapislazuliJewel (8%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
ShakalakaTreasre (20%)
ShakaInheritance (25%)
ShakalakaTrsure+ (18%)
Hrd Armor Sphere (10%)
Hvy Armor Sphere (3%)
King Armor Sphre (2%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
-มันอึดมาก มาทำเป็นเล่นๆไม่ได้นะ..

8.สัตว์ตระกูลแมลง
Vespoid
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Vespoid Shell (47%)
Vespoid Wing (36%)
Monster Fluid (17%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Vespoid Carapace (40%)
Vespoid Wing (20%)
Monster Fluid (15%)
Vespoid Inner Wing (15%)
Monster Broth (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ

แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Vespoid Carapace (25%)
Vespoid RazrWng (20%)
Vespoid Inner Wing (20%)
Monster Broth (17%)
Monster Broth+ (18%)
ดรอปลงพื้น:
ไม่มี

ไม่มี

Queen Vespoid
Low Rank Hi Rank
ไม่มี รางวัลจากการทำลายส่วน:
ไม่มี

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X2]
Vespoid Abdomen (80%)
Monster Broth (20%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
รางวัลจากการทำลายส่วน:
ไม่มี

แล่หลังล่า:
ลำตัว-[X2]
Queen Vespoid Shell (50%)
Monster Broth+ (30%)
Vespoid Abdomen (20%)

จากการจับ:
จับไม่ได้

ดรอปลงพื้น:
ไม่ดรอป
ไม่มี

Hornetaur
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Hornetaur Shell (40%)
Hornetaur Wing (32%)
Monster Fluid (20%)
Hornetaur Head (8%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Hornetaur Carapace (40%)
Monster Broth (19%)
Hornetaur Head (18%)
Hornetaur Inner Wing (15%)
Hornetaur Wing (8%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ

แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Hornetaur Carapace (20%)
Monster Broth+ (18%)
Monster Broth (17%)
Hornetaur Head (5%)
Hornetaur Inner Wing (20%)
Hornetaur RazrWing (20%)
ดรอปลงพื้น:
ไม่มี

ไม่มี

Great Thunderbug
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
ไม่มี

ดรอปลงพื้น:
Thunderbug Juice (50%)
Thunderbug (30%)
Monster Fluid (20%)
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
ไม่มี

ดรอปลงพื้น:
Thunderbug Juice (70%)
Monster Broth (20%)
Thunderbug (10%)
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
ไม่มี

ดรอปลงพื้น:
Thunderbug Juice (10%)
Monster Broth (20%)
Thunderbug Jelly (70%)
ไม่มี


9.สัตว์กินพืชเล็กๆ
Anteka
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Anteka Antlers (45%)
Anteka Pelt (2%%)
Raw Meat (18%)
White Liver (12%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Anteka Antlers (35%)
High Quality Pelt (28%)
Anteka Pelt (15%)
White Liver (12%)
Raw Meat (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Anteka Antlers (7%)
High Quality Pelt (50%)
Anteka Pelt (23%)
White Liver (10%)
Raw Meat (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
ไม่มี

Popo
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Popo Tongue (42%)
Raw Meat (38%)
Bone (20%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Popo Tongue (35%)
Raw Meat (30%)
Bone (25%)
Brute Bone (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Popo Tongue (35%)
Raw Meat (30%)
Bone (25%)
Brute Bone (10%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
ไม่มี

Kelbi
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Kelbi Horn (50%)
Kelbi Hide (32%)
White Liver (15%)
Raw Meat (3%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Kelbi Horn (35%)
High Quality Pelt (25%)
Kelbi Hide (22%)
White Liver (15%)
Raw Meat (3%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Kelbi Horn (35%)
High Quality Pelt (35%)
Kelbi Hide (17%)
White Liver (10%)
Raw Meat (3%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
ไม่มี

Mosswine
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Blue Mushroom (45%)
Raw Meat (30%)
Special Mushroom (20%)
Mosswine Hide (5%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Blue Mushroom (42%)
Raw Meat (20%)
Special Mushroom (20%)
Select Mushroom (10%)
Mosswine Hide (8%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Blue Mushroom (33%)
Raw Meat (20%)
Special Mushroom (20%)
Select Mushroom (15%)
Mosswine Hide (12%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
ไม่มี

Aptonoth
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Raw Meat (75%)
Small Monster Bone (25%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Raw Meat (75%)
Small Monster Bone (25%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Raw Meat (75%)
Small Monster Bone (25%)

ดรอปลงพื้น:
 

Apceros
Low Rank Hi Rank
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Raw Meat (47%)
Small Monster Bone (45%)
Medium Monster Bone (8%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Raw Meat (43%)
Small Monster Bone (40%)
Medium Monster Bone (15%)
Monster Bone+ (2%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
G Rank
รายละเอียดอื่นๆ
แล่หลังล่า:
ลำตัว-
Raw Meat (43%)
Small Monster Bone (40%)
Medium Monster Bone (15%)
Monster Bone+ (2%)

ดรอปลงพื้น:
ไม่มี
 

Related Links

- ตารางแล่ชิ้นส่วนมอนสเตอร์ แบบทีละตัว
- ตารางธาตุแพ้ทางมอนสเตอร์

A65q7Q <a href="http://vsjtgtlwseke.com/">vsjtgtlwseke</a>, [url=http://eikvhqkdqcdq.com/]eikvhqkdqcdq[/url], [link=http://kuasrynnozjl.com/]kuasrynnozjl[/link], http://wfeniladyjit.com/

#37 By MiwMxsSkVOQAHXpdzS (113.30.73.123) on 2010-12-22 18:03

ดีมากๆ เลยคับ ขอบคุณคับกะลังหาอยู่เลย

#36 By ดูหนัง (1.47.31.157) on 2010-09-28 23:21

#35 By GTA (183.89.68.176) on 2010-03-19 16:13

big smile open-mounthed smile confused smile

#34 By เพลงmp3 (125.25.42.205) on 2010-02-05 23:25

โหลดเพลง

#33 By โหลดเพลงmp3 (110.164.3.154) on 2009-09-30 02:45

แจ่ม

#32 By เพลงฟรี (110.164.3.154) on 2009-09-30 02:45

เรื่องนี้ต้องยกให้ที่นี่ที่เดียว

#31 By MP3ฟรี (110.164.3.154) on 2009-09-30 02:45

สุดยอด

#30 By โหลดเพลง (110.164.3.154) on 2009-09-30 02:45

ชอบมากเลยค่า

#29 By โหลดเพลงmp3 (110.164.3.154) on 2009-09-30 02:45

ฟังเพลง หาเพลง เนื้อเพลง ต้องที่นี่

#28 By โหลดเพลง (110.164.6.77) on 2009-09-28 05:09

แจ่ม

#27 By โหลดเพลงmp3 (110.164.6.77) on 2009-09-28 05:09

เรื่องนี้ต้องยกให้ที่นี่ที่เดียว

#26 By เพลงฟรี (110.164.6.77) on 2009-09-28 05:09

สุดยอด

#25 By MP3ฟรี (110.164.6.77) on 2009-09-28 05:09

ฟังเพลงต้องที่ i-musicale เท่านั้นนะค่ะ

#24 By โหลดเพลง (110.164.6.77) on 2009-09-28 05:09

ฟังเพลง หาเพลง เนื้อเพลง ต้องที่นี่

#23 By โหลดเพลง (110.164.9.104) on 2009-09-24 06:30

แจ่ม

#22 By โหลดเพลงmp3 (110.164.9.104) on 2009-09-24 06:30

เรื่องนี้ต้องยกให้ที่นี่ที่เดียว

#21 By เพลงฟรี (110.164.9.104) on 2009-09-24 06:30

สุดยอด

#20 By MP3ฟรี (110.164.9.104) on 2009-09-24 06:30

ฟังเพลงต้องที่ i-musicale เท่านั้นนะค่ะ

#19 By โหลดเพลง (110.164.9.104) on 2009-09-24 06:30

ขอบคุณครับ

#18 By load mp3 (58.147.54.114) on 2009-09-09 10:58

จะเข้าบ่อยๆครับ

#17 By โหลดเพลง mp3 เพราะๆ (203.156.6.72) on 2009-08-26 01:14

เยี่ยมไปเลยค่ะ

#16 By โหลดเพลงฟรี (112.143.65.64) on 2009-08-22 01:31

แล้ว % ของ Reward มันตัวเดียวกับอันนี้ไหมครับ

#12 By max1983 (61.19.52.106) on 2009-06-15 14:27

อ่าว วันนี้วันเกิดเจ้าของบล็อกฤาเนี่ย?
HBD กันดื้อๆเลยก็แล้วกัน
(แอบอ่านมานานแล้วเพิ่งจะเคยโพส งิงิ)

#11 By puipui on 2009-05-11 21:04

*-*

#10 By erik (58.147.62.100) on 2009-03-19 03:45

ราทาลอสกะราเที่ยน ทุกสีเลย สามารถทำให้ของดรอปได้ด้วยกันทำให้มันตกลงมาบนพื้นขณะบินก็ได้ครับ

เช่น ผมใช้คาตะน่า ฟันหัวมันขณะที่มันกำลังค่อยๆร่อนลงหลังพ่นไฟ ของก็ดรอปนะครับ ไม่รู้ว่ารู้กันรึยัง

ปล. รู้กันหมดแล้วมั้ง แต่เห็นไม่มีในที่บอกไว้แล้วมาเพิ่มให้ครับ

#9 By Diviewolves_Soular (118.172.98.36) on 2009-03-12 18:43

mega lucky หรือ ultra lucky นี่เพิ่มการได้ของมากขึ้นครับ มันเลยมีโอกาศก็มีการขอดีๆมากขึ้นไปด้วยครับ

#8 By MaX1983 (61.19.52.106) on 2009-02-25 13:02

#7 By Plesioth (202.69.141.178) on 2009-01-17 19:54

โอ้วว

สะดวกๆได้อีก2สเต็ป

ขอบคุณเซจัง+ไวท์ผู้แสนน่ารักและใจดีด้วยน้า

#6 By Gunzt on 2008-12-31 18:20

ู^ คุณ ArT ลองอ่านหัวข้อ "กินแมวกันเถิด#2 - ภาดสกิลแมว" http://monhun.exteen.com/20081125/entry
เน้อ

^คุณ Soul สามารถคลิกที่หัวข้อ
-ตารางแล่ชิ้นส่วนมอนสเตอร์ แบบทีละตัว
http://monhun.exteen.com/20081229/entry
เพื่อดูแบบทีละตัวได้เน้อ
สุดยอดครับเล่นซะตาลายเลย

#4 By soul (118.172.31.203) on 2008-12-30 10:45

dd

#2 By mama (125.25.145.79) on 2008-12-29 21:57

dd

#3 By mama (125.25.145.79) on 2008-12-29 21:57

แล้วพวกสกิลอย่าง mega lucky หรือ ultra lucky นี่ช่วยเพิ่มจำนวนของหรือว่าเพิ่ม%ในการได้แรร์มากขึ้นเท่าไหร่เหรอครับ ?

#1 By ChibiSaru on 2008-12-29 13:08