หัวข้อฮอตฮิตยอดนิยมคัดสรรโดยแมวถังคุง
- ซิกส์ไนท์แมร์ภาค 2 : Sacred Facere พร้อมให้โหลดแล้วพร้อมกิจแจกของฯ ตามไปดูกันเลยเน้อ คลิกๆ
- สำหรับเพื่อนๆเล่นภาค MHP3rd[PSP] ทุกเรื่องที่สงสัยเข้าได้จาก ยุคุโมะวันสต๊อปเซอวิส ก่อนเน้อ
- อยากทำให้ MHP3rd เป็นภาษาอังกฤษ เลือกใช้แพชคลิกที่นี่ [แพช Eng จาก TeamHGG]


จากทีไ่ด้เรียนรู้การใช้สกิลแมวใน กินแมวกันเถิด#1-ไกด์ครัว
มาต่อกันกับรายชื่อและความสามารถของสกิลแมวที่มีโอกาสได้รับเมื่อกินอาหารแมวกันเน้อ ก่อนอื่นสำหรับคนที่สงสัยว่าสกิลแมวมาจากไหนก็ย้อนไปอ่านลิงค์เก่าก่อนเลย ตรงนี้ และสำหรับตารางต่อไปนี้คือสกิลแมวทั้งหมดของภาค MHP/F2 และ MHP2ndG ( MHF-Unite ที่จะออกในปี หน้าด้วย)

สกิลแมวเก่าของภาค MHF2
ชื่อสกิล ความสามารถ
Felyne Aim
ネコの射撃術
เพิ่มดาเมจการโจมตี 1.1 เท่า ให้กับกระสุน NormalS ของปืน
และการชาจเลเวล 1 ของธนู
Felyne Ballooner
ネコの気球召喚術
เกิดบอลลูนบอกตำแหน่งมอนฯในทุกเควส
Felyne Blunt Force
ネコの鈍器殴打
เพิ่มพลังโจมตี 5 เท่าสำหรับการชักลูกธนูออกมาฟันและใช้ปืนตีหัว
Felyne Charisma
ネコのカリスマ
สามารถแลกเปลี่ยนของกับพ่อเฒ่าในแมปต่างๆได้ 6 ครั้ง
Felyne Combine Sm/Lg
ネコの調合術 小/大
Sm : เพิ่มโอกาสการผสมไอเท็มให้สูงขึ้น 5%
Lg : เพิ่มโอกาสการผสมไอเท็มให้สูงขึ้น 10%
Felyne Courage
ネコの胆力
ทำให้ไม่เกิดอาการตกใจเมื่อเจอบอสมอนสเตอร์
Felyne Culinary Arts
ネコの調理術
ทำให้ย่างเนื้อได้สูงขึ้น 1 ขึ้น เช่น จาก Well-done Steak
เป็น Gourmet Steak
Felyne Defense Sm/Lg
ネコの防御術 小/大
Sm : ในการโดนโจมตี 8 ครั้งจะมี 1 ครั้งที่ดาเมจได้รับน้อยลง 0.7 เท่า
Lg: ในการโดนโจมตี 4 ครั้ง จะมี 1 ครั้งที่ดาเมจได้รับน้อยลง 0.7 เท่า
Felyne Dismantle Sm/Lg
ネコの解体術 小/大
Sm : มีโอกาส 50% ที่จะแล่ชิ้นส่วนได้เพิ่มขึ้น 1 ชิ้น
Lg : มีโอกาส 100% ที่จะแล่ชิ้นส่วนได้เพิ่มขึ้น 1 ชิ้น
Felyne Escape
ネコの逃走術
ใช้สตามิน่าน้อยลงครึ่งหนึ่งเมื่อเกิดการวิ่งหน้าตั้งหนีบอส
Felyne Exchanger
ネコの換算術
ได้รับ Pokke Point เป็น 1.5 เท่าเมื่อจบเควส
Felyne Explorer
ネコの秘境探索術
จะเกิดบนแผนที่ลับแน่นอนเมื่อเล่นเควสระดับ Hi rank ขึ้นไป
Felyne Fear Factor
ネコの弱いの来い
ทำให้เจอแต่มอนสเตอร์ขนาดปกติหรือเล็กลงมา
Felyne Fighter
ネコの拳闘術
เพิ่มค่าการโจมตีเมื่อแสดงท่า Taunt จากเมนู Gesture
Felyne Frugality
ネコの道具倹約術
ลดโอกาสที่ ที่ขุดแร่/สวิงจับแมลง/บูมเมอแรง
จะแตกเมื่อใช้ครั้งสุดท้ายลง 50%
Felyne Gastronomy
ネコの食事術
เมื่อกินสเต๊กประเภทปลา จะเพิ่มสตามิน่าให้อีก 25 หน่วย
Felyne Gathering
ネコの採取術
เมื่อขุดหาไอเท็มที่พื้น จะมีโอกาสได้รับเพิ่มอีก 1 ชิ้น
และสามารถมาย้อนเก็บที่เดิมได้อีกใน 16 นาที
Felyne Great Break
ネコのはじかれ上手
ลดการเสียค่าความลมเพิ่มเติมเมื่ออาวุธเกิดการเด้ง
Felyne Gunpowder
ネコの火薬術
ระเบิดปกติทุกแบบจะกลายเป็นขนาดใหญ่สุด(+) ทั้งหมด
(Sm Barrel bomb,Large Barrel Bomb, Bounce Bomb)
Felyne Heroics
ネコの火事場力
ค่า Atk จะเพิ่มเป็น 1.35 เท่า/ค่า Def จะเพิ่มอีก 60 แล้ว*1.5 เท่า
เมื่อ Hp ลดน้อยกว่า 10 หน่วย
Felyne KickBoxer
ネコの蹴脚術
เพิ่มพลังโจมตีจากการเตะ (กด Select)
Felyne Martial Arts Sm/Lg
ネコの調理術 小/大
Sm : ลดค่าสตามิน่าที่ใช้ในการกลิ้ง, สเต็บถอยหลัง, การ์ด ลง 25%
Lg : ลดค่าสตามิน่าที่ใช้ในการกลิ้ง, สเต็บถอยหลัง, การ์ด ลง 50%
Felyne Medicine
ネコの医療術
ไอเท็มฟื้นพลังจะมีผลมากขึ้น 1.1 เท่า
Felyne Mega Lucky Cat
招きネコの幸運
ถ้าได้รางวัลน้อยกว่า 10 ช่อง เมื่อจบเควส
จะมีโอกาสอีก 50% ที่จะได้รางวัลเพิ่มอีก1 ช่อง
Felyne Negotiation
ネコの交渉術
เพิ่มโอกาสที่จะได้รับไอเท็มแรร์จากการแลกของกับผู้เฒ่า
รวมถึงเพิ่มโอกาสที่จะได้รับของที่ถูกขโมยไปที่รังแมว
Felyne Resilience Sm/Lg
ネコの起上がり術 小/大
Sm : ทำให้ลุกจากการล้มได้ไวขึ้น 2 เท่า
Lg : ทำให้ลุกจากการล้มได้ไวขึ้น 3 เท่า
Felyne Special Attack
ネコの特殊攻撃術
ค่าการโจมตีด้วยสถานะผิดปกติมากขึ้น 1.125 เท่า
Felyne Strongcat
ネコの運搬の鉄人
ทำให้การแบกของ(เช่นไข่)ไม่ตกพื้นเมื่อโดนการโจมตีเบาๆ
Felyne Supercarver
ネコの解体の鉄人
แล่ของจากมอนสเตอร์ได้โดยไม่ถูกรบกวนจากการโจมตี
Felyne Supercat
ネコの運搬の超人
ทำให้การแบกของ(เช่นไข่)เสียสตามิน่าน้อยลงครึ่งหนึ่ง
Felyne Temper
ネコの暴れ撃ち
เพิ่มดาเมจจากปืนและหน้าไม้ แต่ระยะการโจมตีสั้นลง
Felyne Throw
ネコの投擲術
เพิ่มดาเมจจากมีดบินและปาหิน 2 เท่า
Felyne Ultra Lucky Cat
招きネコの激運
ถ้าได้รางวัลน้อยกว่า 10 ช่อง เมื่อจบเควส
จะมีโอกาสที่จะได้รางวัลเพิ่มอีก1 ช่อง
Felyne Vine Climber
ネコのツタ登りの超人
ลดสตามิน่าลงครึ่งหนึ่งเมื่อปีนเถาวัลย์
Felyne Vine Master
ネコのツタ登りの鉄人
ขณะปีนเถาวัลย์ ถ้าโดนโจมตีเบาๆ เช่น ยุงกัด จะไม่ร่วงลงมา

Felyne Woodwinds
ネコの吹奏術
ลดโอกาสที่ขลุ่ยจะแตกเมือ่เป่าครั้งสุดท้ายลง 50%

และอีก 8 สกิลต่อไปนี้เป็นสกิลแมวที่เพิ่มเข้ามาใน MHP2ndG/Unite โดยชื่อภาษาอังกฤษมีทั้งยึดตามทีม HGG และอย่างเป็นทางการในภาค Unite
ชื่อสกิล ความสามารถ
Felyne Paratrooper
[Felyne Landing]
ネコの着地術
ลดแรงกระแทกเมื่อแบกของเดินลงจากพื้นที่ต่างระดับ
Felyne Wrecker
[Felyne Constructor]
ネコの工事術
ทำให้สามารถทำลายสิ่งกีดขวางในฉาก เช่น ก้อนหินดำใหญ่
ได้ไวขึ้น
Felyne Dancer
[Felyne Dancer]
ネコの舞踏術
เกิดผลเพิ่มค่าสถานะแบบสุ่มเป็นเวลา 20 วินาทีเมื่อใช้คำสั่ง
Dance ในเมนู Gesture
Felyne Assailant
[Felyne Bulldozer ]
ネコのゴリ押し術
ได้ค่าการโจมตีเท่าเดิมแม้ว่าอาวุธจะเกิดการเด้ง
Felyne Drop
[Felyne Scavenger]
ネコの拾い物術
มอนสเตอร์จะให้ของดรอป(ที่เป็นจุดสว่างๆ) ทุกครั้งที่ทำเงื่อนไข
ถูกต้อง เช่น คุกคูจะให้เกล็ดทุกรอบที่ปาโซนิคบอม
Felyne Retention
[Felyne Bonus Skills]
ネコのおまけ術
สกิลแมวทุกสกิลจะไม่หายไปเมื่อเกิดการ KO ภายในฉาก
Felyne Knock Out
[Felyne Knock Out]
ネコのKO術
ลดค่าการโจมตีที่ต้องการให้ศัตรูล้มด้วยค่า KO พูดอีกความหมายคือ
ทำให้ศัตรูล้มได้ง่ายขึ้น อ่านเพิ่มเติมได้ใน เจาะลึก"ค่า KO"ภาคประชิดตัว 
Felyne Philanthropist
[Crazy Lucky Cat]
招きネコの金運
ได้รับเงินเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อจบเควส

ข้อควรรู้เพิ่มเติมต่างๆ เกี่ยวกับสกิลจากครัวแมว

  • สกิลแมวจะไม่สามารถเกิดซ้อนกันได้หากชื่อเดียวกัน เช่น Felyne Martial Arts Sm และFelyne Martial Arts Lg หากเกิดพร้อมกัน จะแสดงผลแค่ Lg
  • สกิล Felyne Combine Sm/Lgจะอยู่นอกเหนือกฎ นั่นคือเพิ่มถึง 15%ถ้าติดพร้อมกัน
  • สกิล Felyne Vine Master ไม่สามารถกันการโจมตีจากแรพเตอร์ได้
  • สกิล Felyne Explorer นอกจากไฮแรงก์ในบาร์ ตั้งแต่ 7 ดาวนอกบาร์ก็แสดงผล
  • สกิล Felyne Ultra Lucky Cat ดีกว่า Felyne Mega Lucky Cat
  • สกิล Felyne Blunt Force เพิ่มพลังให้กับการฟันและตีของอาวุธไกลเป็นแบบ Cut ดาเมจ
  • สเตีกปลาที่กล่าวถึงใน สกิล Felyne Gastronomy ได้จากการทำปลาชนิดต่างๆไปให้แมวย่างในคร้ว
  • Felyne Heroic จะทับกันกับสกิล Adrenaline+2 ของชุดเกราะ ซึ่งหากใช้ร่วมกันทั้งสองสกิลจะแสดงผลแค่ตัวเดียว
  • Felyne Heroic ค่าการโจมตีแรงขึ้น 1.35 เท่า
  • Adrenaline+2 ค่าการโจมตีแรงขึ้น 1.30 เท่า (ขอบคุณพี่อัพ Chrome Death Razor สำหรับข้อมูล)
Related Links
- กินแมวกันเถิด#1-ไกด์ครัว
- Blog Map
ฟากถามเรื่อง cazy lucky cat หน่อย ครับเอาไว้ทำอะไรอะครับ -..- ขอบคุณล่วงหน้าครับ

#48 By (125.27.179.106) on 2011-04-21 23:21

ขอบคุณมากค่ะ big smile

#47 By ระบบอินทราเน็ต (118.172.10.180) on 2011-02-07 10:41

thanks kub

#46 By ดูหนัง (1.47.31.157) on 2010-09-28 23:52

ว้าว!ขอบคุณคร้าบ

#45 By อออ (222.123.120.253) on 2010-06-17 19:50

big smile open-mounthed smile confused smile

#44 By โหลดเพลงฟรี (125.25.42.205) on 2010-02-05 23:48

ネコの体術「大」

คือสกิลอะไรครับ

#43 By (58.9.142.162) on 2010-01-31 11:00

เท่าที่ผมเล่นมาอ่ะครับผมว่า Mega Lucky มันดีกว่า Ultra นะครับเล่น 3 ครั้งกินติดสกิลนี้ไป ล่า Naruga ได้ Brain Stem ทุกครั้งเลยครับหลังล่าเสร็จแล้ว อันนี้ผมอิงจากชั้นหนังสือ(info magazine)ข้างๆเตียงนะครับ

#42 By Jack Ass Hunter (124.120.37.93) on 2009-11-30 00:51

Thx

#41 By โหลดเพลงฟรี (222.123.179.36) on 2009-10-31 10:58

ข้อมูลดีมากเรยครับ

ผมกำลังจะโล๊ะแมวชุดเก่าทิ้งแร้ว

จากไม่ได้สนใจกับสกิลแมวมานาน

ได้เวลากินแมวแย๊วว >w<

เหมี๊ยวววว

#40 By KoTaRo (124.122.155.196) on 2009-10-01 23:34

โหลดเพลง

#39 By โหลดเพลงmp3 (110.164.3.154) on 2009-09-30 02:42

แจ่ม

#38 By เพลงฟรี (110.164.3.154) on 2009-09-30 02:42

เรื่องนี้ต้องยกให้ที่นี่ที่เดียว

#37 By MP3ฟรี (110.164.3.154) on 2009-09-30 02:42

สุดยอด

#36 By โหลดเพลง (110.164.3.154) on 2009-09-30 02:42

ชอบมากเลยค่า

#35 By โหลดเพลงmp3 (110.164.3.154) on 2009-09-30 02:42

ฟังเพลง หาเพลง เนื้อเพลง ต้องที่นี่

#34 By โหลดเพลง (110.164.6.77) on 2009-09-28 05:03

แจ่ม

#33 By โหลดเพลงmp3 (110.164.6.77) on 2009-09-28 05:03

เรื่องนี้ต้องยกให้ที่นี่ที่เดียว

#32 By เพลงฟรี (110.164.6.77) on 2009-09-28 05:03

สุดยอด

#31 By MP3ฟรี (110.164.6.77) on 2009-09-28 05:03

ขอบคุณมากค่ะ

#30 By โหลดเพลง (110.164.6.77) on 2009-09-28 05:03

ฟังเพลง หาเพลง เนื้อเพลง ต้องที่นี่

#29 By โหลดเพลง (110.164.9.104) on 2009-09-24 06:26

แจ่ม

#28 By โหลดเพลงmp3 (110.164.9.104) on 2009-09-24 06:26

เรื่องนี้ต้องยกให้ที่นี่ที่เดียว

#27 By เพลงฟรี (110.164.9.104) on 2009-09-24 06:26

สุดยอด

#26 By MP3ฟรี (110.164.9.104) on 2009-09-24 06:26

ขอบคุณมากค่ะ

#25 By โหลดเพลง (110.164.9.104) on 2009-09-24 06:26

Thx

#24 By โหลดเพลงฟรี (58.147.54.114) on 2009-09-09 10:56

ชอบมากครับ

#23 By แจกเพลง (203.156.6.72) on 2009-08-26 01:13

เรื่อง Mega กับ Ultra ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าอันไหนดีกว่ากัน

Felyne Dismantle Lg เนี่ยมันไม่ใช่ 100%
เพราะเท่าลองแร่หลายๆครั้งตอนติดสกิวนี้ บางครั้งก็ได้เพิ่ม บางครั้งก็ไม่ได้ และถ้าติด Felyne Dismantle Sm/Lg พร้อม กันมีสิทธิ์ แร่เพิ่มได้ถึง 2 ชิ้นเลยนะครับ เคยเจอมันกับตัวแล้วครับผม

#22 By Max1983 on 2009-08-20 11:59

สกิลแปลกๆที่เคยสงสัยได้ถูกไขกระจ่างแล้ว =w=

#21 By WingForce on 2009-08-18 22:01

แจ่มมากครับ

#20 By ฟังเพลง‡ mp3 เพราะๆ (203.156.6.21) on 2009-07-29 00:50

ชอบมากครับ

#19 By ดาวโหลด‡ mp3 เพราะๆ (203.156.6.21) on 2009-07-27 01:54

ชอบๆ

#18 By Download All Mp3 (203.156.6.108) on 2009-07-15 01:43

แจ่มมากครับ

#17 By เพลง mp3 (114.128.231.103) on 2009-07-14 01:15

ผมได้ทั้ง Ultra Lucky Cat กับ Mega Lucky Cat เกมจะเหลือ Mega Lucky Catให้เราจริงๆครับ คิดว่า Mega น่าจะดีกว่าครับ

#16 By arthurasdf (202.29.88.222) on 2009-07-10 13:07

สกิล Felyne Ultra Lucky Cat ดีกว่า Felyne Mega Lucky Cat เหรอครับ แล้วที่ คุณอัพ บอกไว้ในกระทู้ Flashfly ล่ะครับ ว่า ถ้าสกิลติดพร้อมกันเกมจะให้สกิลที่ดีกว่าแก่เราเช่น Atk up (small)กับ (Large)เกมจะเหลือแบบ Large ให้เรา Ultra Lucky Cat กับ Mega Lucky Cat เกมจะเหลือ Mega Lucky Catให้เรา (ส่วนตัวยังไม่เคยลอง)รบกวนยืนยันข้อมูลทีครับ (จริงๆแล้วแมวผม มี Mega Lucky ทุกตัว+อาหารที่กินประจำ+โอกาสติดสกิล 3 ดาวไปแล้วครับ)ถ้าได้ข้อมูลยังไง ผมจะได้รีบโละออกแล้วหาใหม่ ขอบคุณครับ

#15 By (124.157.209.246) on 2009-05-19 09:32

^เขียนผิดจริงๆด้วย sad smile ขอบคุณๆ DemonYok มากเน้อ

ปล.ไม่เคยสมัครเข้าเว็บ Gconsole ผ่านเลย sad smile
ผิดไปจุดหนึ่งนะครับ Ultra lucky cat ต้องดีกว่า Mega สิครับ

#13 By DemonYok (124.120.62.19) on 2009-05-13 19:38

^ขอบคุณสำหรับข้อมูลจ้า จะรีบเพิ่มเติมนะ
สกิล Felyne Combine Sm/Lg ออกซ้อนกันได้นะครับ
อัตราผสมเพิ่มขึ้น 15%

#11 By necotan (124.121.61.80) on 2009-04-03 20:12

ตกลง Felyne Mega Lucky Cat ดีกว่า Felyne Ultra Lucky Cat ใช่มะงับ เห้นมีบางเวปบอกไม่ตรงกัน

#10 By nui (58.10.74.151) on 2009-03-17 11:59

เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากๆ ^ ^

#9 By LordVolt (222.123.249.195) on 2009-02-27 22:45

#8 By 123 (58.64.58.78) on 2009-02-14 13:31

เข้าใจผิดเรื่อง ultra lucky ว่าดีกว่า mega lucky มาตลอดเลยแฮะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ

#7 By ChibiSaru on 2009-01-01 13:05

บางที dismanle [Hi] มันก็ไม่ติดนะครับ

#6 By Spiralferret on 2008-12-01 22:31

โอ้โห สุดยอดมากครับ ในที่สุดก็กระจ่างเรื่องสกิลแมวสักทีครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ

#5 By Beatz (222.123.140.90) on 2008-11-30 04:56

ถึงเวลาโล๊ะน้องแมวชุดเก่าออกในครัวไปแล้ว สกิลมั่วมากๆ ตอนจ้างก็ไม่ได้คิดไร

#4 By Getter (61.90.252.4) on 2008-11-26 16:03

พิมพ์ผิดจริงๆด้วย ขอบคุณที่ให้ข้อมูลเน้อ
Felyne Combine Sm/Lg
ネコの調合術 小/大 Sm : เพิ่มโอกาสการผสมไอเท็มให้สูงขึ้น 5%
Lg : เพิ่มโอกาสการผสมไอเท็มให้สูงขึ้น 5%
ตรงนี้พิมพ์ผิด รึป่าวครับ เพิ่มเท่ากันเลย
ขอบคุณที่เขียน blog สนุกๆนะครับ

#2 By Baldr (124.120.44.177) on 2008-11-25 21:28

รัวฝากถาม - สกิล Felyne Heroics ยังติดซ้อนกับสกิล adrenaline+2 ของเสื้อเกราะมั้ยหนอ ใครรู้แน่ชัดรบกวนตอบหน่อยเน้อ